Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* JAK SE SOUDÍ VE ZNOJMĚ V.
  Vydáno dne 17. 12. 2015 (195 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, JAK SE SOUDÍ VE ZNOJMĚ V.
Vyšlo 17.12.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

O této kauze často píši v článcích i úředních podáních jako o „znojemském justičním skandálu“. Pramenem pro zvídavého čtenáře mohou být články ze seriálu „Jak se soudí ve Znojmě“, soustředěné na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz

Protože se k věci vracím po delší přestávce, připomeňme si základní údaje. Rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24. března 2005 byli odsouzeni mladí muži Tomáš Čepura a Jaroslav Schindler senátem předsedy Jaromíra Kapinuse za loupežné přepadení dvou poštovních doručovatelek. Rozsudek nabyl právní moc 1.září 2005.Zatímco Tomáš Čepura se k činu doznal a usvědčoval Jaroslava Schindlera, ten neústupně trval na své nevině. Vyčerpal pak řádné i mimořádné opravné prostředky a v r.2007 se neúspěšně pokusil dosáhnout povolení obnovy procesu. O několik let později se dostavil na policejní služebnu Antonín Škrdla a oznámil, že odsouzených skutků se ve skutečnosti dopustil on, a to se spolupachateli Lubomírem a Renatou Čučkovými. A jako bonus doznal třetí přepadení ve Vsetíně, které tehdy zůstávalo neobjasněné. Senát předsedy Pavla Rujbra téhož soudu odsoudil v r.2011 také Antonína Škrdlu a Renatu Čučkovou, Lubomír Čučka jako mladistvý trestu ušel. Jaroslav Schindler reagoval v r.2012 na zprávu o odsouzení Antonína Škrdly & spol. novou žádostí o povolení obnovy procesu, které soud nevyhověl. Následoval podnět spolku Šalamoun k podání stížnosti ministra pro porušení zákona, k němuž se Jaroslav Šindler připojil. Vyhověla mu exministryně Marie Benešová a následně Nejvyšší soud ČR rozsudkem z 19. listopadu 2013 rozhodl, že obecné soudy porušily zákon v neprospěch Jaroslava Schindlera a nařídil nové projednání jeho žádosti o povolení obnovy procesu. Teprve pak se připojil Tomáš Čepura.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* MINISTERSTVO PRO DESTABILIZACI VĚZEŇSTVÍ
  Vydáno dne 15. 12. 2015 (289 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, MINISTERSTVO PRO DESTABILIZACI VĚZEŇSTVÍ
Vyšlo 15.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz, a na webu spolku Šalamounwww.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

Když ministr spravedlnosti Robert Pelikán hostoval ve středu 9.prosince 2015 v pořadu TV Prima „Show Jana Krause“, vyslovil nespokojenost s názvem svého úřadu. Označil jej za nešťastný. Zvídavému Janu Krausovi a divákům vysvětlil, že by výstižnější byl název „ministerstvo pro nápravu nespravedlností“. Z vlastní zkušenosti věřím, že to řekl z upřímného vnitřního přesvědčení, protože to odpovídá profilu jeho osobnosti, ale namítám, že spolek Šalamoun byl blíže realitě, když jeho předchůdcům opakovaně radil, aby úřad přejmenovali na „ministerstvo nespravedlnosti“. Stejná rada se vyskytuje v některých mých starších článcích. Dobrá vůle ministra totiž povahu úřadu ovlivňuje jen nepatrně. Více váží zlozvyky, nemravy a zvykové právo úředníků, kteří zde přežívají dvacet i více let, je mezi nimi ještě pár normalizačních zombií a někteří se během krátkého působení ministra s ním ani nepotkají na chodbě. Krátká „životnost“ ministrů je pro úřad pohromou. Jejich mínění úředníci často ani nestačí vzít na vědomí a někteří jsou schopni klást pasivní odpor ministrovým požadavkům.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* KAUZA „VITÁSKOVÁ“ V SOUVISLOSTECH
  Vydáno dne 15. 12. 2015 (236 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, KAUZA „VITÁSKOVÁ“ V SOUVISLOSTECH
Vyšlo 14.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun,
jemelikzdenek@gmail.com

David Ondračka, ředitel Transparency International, projevil dne 13. prosince 2015 v Otázkách Václava Moravce nevoli nad způsobem, jakým orgány činné v trestním řízení zacházejí s Alenou Vitáskovou, předsedkyní Energetického regulačního úřadu, která se má zřejmě stát jediným obětním beránkem za obrovské plýtvání veřejnými prostředky v tzv. solárním boomu, s jehož vznikem a s nepravostmi při udělování licencí fotovoltaickým elektrárnám nemá nic společného. Nikdo se nezajímá o odpovědnost lidí, kteří nejdříve nastavili rozhazovačné cenové podmínky, a pak připustili zpřístupnění zvýhodněných výkupních cen za elektřinu některým nedostavěným elektrárnám, které na ně neměly právní nárok. Zatímco Alena Vitásková stojí před soudem za to, že údajně zavinila neodebrání neoprávněně vydaných licencí dvěma elektrárnám v majetku rodinného klanu „slováckého miliardáře“ Zdenka Zemka a státní zástupce Radek Mezlík pro ni žádá trest odnětí svobody v trvání 9 let a peněžitý trest ve výši 10 milionů Kč, její předchůdce Josef Fiřt a jeho nejbližší spolupracovníci Blahoslav Němeček a Antonín Panák, za jejichž vlády Energetický regulační úřad licence vydal, vystupují u soudu jako svědci obžaloby. Na doplnění Ondračkova lamenta dodávám, že přesně podle přísloví „zloděj křičí: chyťte zloděje“ trestní oznámení v této věci podal právě výše zmíněný Antonín Panák.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL X
  Vydáno dne 12. 12. 2015 (1204 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL X.
Vyšlo 12.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/jak-probiha-monstrproces-dil-x.html, a na webu spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com, na Parlamentních listech, Rukojmí,Faktusu
jemelikzdenek@gmail.com

Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V úvodním článku „ Jak se dělá monstrproces“, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami, jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné pro orientaci v něm . Doporučuji čtenářům, kteří se o proces začali zajímat až na jeho konci, aby se k němu vrátili.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ Z 6.12.2015
  Vydáno dne 07. 12. 2015 (211 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) Z 6.12.2015.
Vyšlo dne 7.12.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/k-otazkam-vymyvace-mozku-ovm-ct-24-z.html a na webu spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

Kdo očekával od Otázek Václava Moravce dne 6.prosince 2015 atrakci v podobě názorového utkání ministra spravedlnosti Roberta Pelikána s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, musel být zklamán. Česká televize v reklamě mluvila o duelu, ale ten se nekonal. Ač oba politici představují části politického spektra, které jsou od sebe velmi vzdálené, vystupovali jako zástupci jakési neformální „jednotné fronty“ za nedotknutelnost lidských práv, za potírání strachu z imigrantů a odmítání populismu. Je potěšitelné, že se shodli v názoru, že strach z následků imigrační krize nesmí vyústit do potlačování občanských práv a svobod ve prospěch moci orgánů vymáhání práva. Ministr spravedlnosti správně upozornil, že výsledky průzkumů veřejného mínění prozrazují nedostatečnou úroveň znalosti zákonů většiny populace a sklon volat po utužení režimu v opatřeních, která by patrně zasáhla někoho jiného než tazatele. V této souvislosti varoval, že každý se může stát podezřelým na základě neodpovědně podaného trestního oznámení a následně by se mohl dostat do vazby bez souhlasu soudu, pokud by zákonodárci vyslyšeli hlas populistů a vybavili by policii příslušnou pravomocí: policie nemá jinou možnost než šetřit každé trestní oznámení a využívat svých pravomocí. Připomněl jako odstrašující příklad věznici Guantanamo. Vytkl bych mu, že nezdůraznil, že proti přehmatům orgánů činných v trestním řízení nemáme spolehlivou ochranu, proto je na místě trvat na dodržování ústavní Listiny základních práv a svobod.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL IX.
  Vydáno dne 29. 11. 2015 (268 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL IX.
Vyšlo 29.listopadu 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamounwww.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V úvodním článku „ Jak se dělá monstrproces“, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami, jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné pro orientaci v něm . Navázal jsem pak dalšími články, jež jsem později soustředil na svém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/03/monstrproces-kauza-vitaskova-2014-krivi.html, http://www.jemelikzdenek.cz/2015/03/jak-probiha-monstrproces-dil-vii-2412015.html; http://www.jemelikzdenek.cz/2015/04/jak-probiha-monstrproces-dil-viii.html; http://www.jemelikzdenek.cz/2015/10/jak-prolomit-nezavislost-nezavisleho.html). Zdá se, že jejich řada se konečně blíží ke konci.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN PRO VEŘEJNOST
  Vydáno dne 27. 11. 2015 (359 přečtení)

Dne 18.listopadu 2015 se v Evropském domě v Praze konala pod záštitou poslance Marka Černocha a za účasti ředitelky legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR Pavly Belloňové a jejího spolupracovníka Petra Forejta další beseda spolku Šalamoun, zaměřená na kritiku ministerského návrhu zákona o státním zastupitelství. Spolek Šalamoun zastupovali předseda John Bok a členové Elizabeth Mauermannová a Zdeněk Jemelík. Novináři akci tradičně ignorovali a také veřejnost tentokrát projevila velmi malý zájem. Dostavili se sice kameramani České televize, kteří natočili krátký rozhovor s paní ředitelkou Pavlou Belloňovou a s panem Johnem Bokem, který se ale do vysílání nedostal.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* JUSTICE V RUKOU „VIZIGOTŮ“
  Vydáno dne 17. 11. 2015 (350 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, JUSTICE V RUKOU „VIZIGOTŮ“
Vyšlo 17.11.2015 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/11/justice-v-rukou-vizigotu.html) a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Politické strany jsou vždy především výtahem k moci a k možnosti parazitování na veřejných rozpočtech. Patřívalo ale k dobrému tónu, že mocichtivou účelovost svého jednání strany skrývaly za předstírané ideové zakotvení, v které možná aspoň část řadových členů naivně věřila. Platilo to i pro polistopadovou neformální obdobu Národní fronty, tvořenou parlamentními a kolem Parlamentu aspoň kroužícími „tradičními“ stranami. Jenže systém novodobé „národní fronty“ se nakonec přežil. Projevil nezpůsobilost ušetřit zemi různých negativních úkazů a zejména čelit klientelismu a korupci.

Na scénu se proto začaly probíjet ryze pragmatické politické strany, které si s ideologií nelámaly hlavy a pouze prahly po moci, tvrdíce, že budou vše dělat jinak a lépe než strany „národní fronty“. Vezouce se na módní vlně odporu proti klientelismu a korupci se staly jejich vážnými konkurentkami. Z hlediska politické kultury novodobé „národní fronty“ jsou cizorodým prvkem na politické scéně. Proto jsem je kdysi označil za „vizigoty“, neboť vpadly do systému zvenčí a s úplně jinými myšlenkovými koncepty než naši dosavadní vládci. Není ostatně náhodou, že Andrej Babiš si nedávno veřejně posteskl, že má občas pocit, že hnutí ANO je ostatními stranami vnímáno jako vetřelec.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ZÁKON PROTI NEDOTKNUTELNOSTI
  Vydáno dne 13. 11. 2015 (258 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, ZÁKON PROTI NEDOTKNUTELNOSTI
Vyšlo 13.11.2015 na mém bloggu a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Jedním z údajných hříchů, kvůli němuž „grilovali“ 12. listopadu 2015 poslanci Ústavně právního výboru ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, je zpoždění nového zákona o státním zastupitelství, poprvé předloženého Poslanecké sněmovně bývalým ministrem Pavlem Blažkem jako tisk 1054 již v r.2013. O jeho osudu dosud nebylo definitivně rozhodnuto, neboť po pádu Nečasovy vlády jej ze Sněmovny stáhla ministryně úřednické vlády Marie Benešová. Bylo pro ni zřejmě nepředstavitelné, že by státní zastupitelství mohlo fungovat jinak a lépe než za jejích časů (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014052001). Od jejího zásahu se dosud nepodařilo vrátit zákon znova do Parlamentu. Jeho vývoj prochází přes různá kolísání a vývrtky. V současnosti se mu z pozic v Ústavně právním výboru staví do cesty dvě bývalé ministryně spravedlnosti rozdílné politické orientace, ale v odporu k reformě státního zastupitelství jednotné: spolu s Marií Benešovou to je Helena Válková.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN PŘEDSEDOVI VLÁDY ČR
  Vydáno dne 04. 11. 2015 (247 přečtení)

OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN PŘEDSEDOVI VLÁDY ČR
Praha 2. 11. 2015

Doporučení na jmenování nového ředitele GIBS

Vážený pane předsedo vlády,

přijali jsme s uspokojením informaci, že ředitel GIBS plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek resignoval na svou funkci a požádal o propuštění ze služebního poměru. O jeho odchod jsme usilovali od puče ke svržení býv. policejního prezidenta plk. Mgr. Petra Lessyho, protože jeho uskutečnění by nebylo bez nezákonného zásahu GIBS proveditelné. Pan ředitel si v časovém rozpětí jednoho roku dvakrát vyslechl na odborném shromáždění veřejnou výzvu našeho člena k resignaci. Máme proto oprávněně pocit zadostiučinění.


( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* NEZNALOST ZÁKONA ANI SOUDKYNI NEOMLOUVÁ
  Vydáno dne 04. 11. 2015 (269 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, NEZNALOST ZÁKONA ANI SOUDKYNI NEOMLOUVÁ
Vyšlo dne 4.11.2015 na mém bloggu ,na webu spolku Šalamoun,
jemelikzdenek@gmail.com

Před soudní síní č.4 liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí n.L. se dne 3. listopadu 2015 shromáždil hlouček zájemců o účast na hlavním líčení v trestní věci kdysi vlivného lékaře Jaroslava Bartáka, dnes vězně, který si odpykává dvanáctiletý trest za špatné nakládání s jeho asistentkami a zde čelí obžalobě za plánování tří vražd a vydírání tří osob, kterého se měl údajně dopustit při výkonu trestu. Kromě účastníků z úřední povinnosti zde byla veřejnost, v které převažovali novináři a kameramani.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ Z 1.11.2015
  Vydáno dne 01. 11. 2015 (268 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) Z 1.11.2015.
Vyšlo dne 1.11.2015 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Václav Moravec si do první části svého nedělního pořadu pozval mimo jiné současného ministra vnitra Milana Chovance a jeho dávného předchůdce Jana Rumla. Jejich debata se točila zejména kolem dvou témat: „akce Vidkun“ a imigrační krize.

Ministr Milan Chovanec v úvodu svého vystoupení sdělil veřejnosti, že dosud neví, proč v kauze „Vidkun“ zasahoval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu PČR (dále jen: ÚOOZ) a nikoli Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen: GIBS), která je ze zákona předurčena k prověřování podezření na trestnou činnost policistů. Zasahování policistů proti policistům tam, kde ze zákona měla jednat GIBS, jej zřejmě popudilo. Považuje to ovšem za selhání GIBS, jejíž ředitel Ivan Bílek by měl jeho příčiny vysvětlit. V té souvislosti zmínil odpovědnost Ivana Bílka za zneužití GIBS při puči ke svržení policejního prezidenta Petra Lessyho.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* SOUDCI A JEJICH MINISTR
  Vydáno dne 31. 10. 2015 (227 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, SOUDCI A JEJICH MINISTR
Vyšlo 31.10.2015 na mém bloggu< a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Třenice mezi soudcovským stavem a ministrem spravedlnosti jsou běžným jevem. Jen se zdá, že Robert Pelikán má větší nadání k jejich vyvolávání než jeho předchůdci. Pobouřil soudce kacířskými výroky o zapouzdřenosti justice, požadavkem, aby si uvědomili, že justice je službou občanům, a záměrem provést legislativní úpravy, usnadňující vymáhání odpovědnosti soudců za pochybení včetně nárokování regresní spoluúčasti na odškodňování obětí justičních přehmatů.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* DVĚ STRÁNKY AKCE VIDKUN
  Vydáno dne 26. 10. 2015 (248 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, DVĚ STRÁNKY AKCE VIDKUN
Vyšlo 26.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Jako jiné akce dvojice Ivo Ištvan – Robert Šlachta, také realizace „Vidkun“, zahájená 13. října 2015, byla režírována tak, aby udělala co největší dojem na veřejnost nebo možná na nějaké vlivné „kmotry“ v pozadí. Bulvárního lesku jí dodalo zadržení bývalého ministra vnitra Ivana Langera, spojené s mnohahodinovou prohlídkou jeho bytů. Přísně utajovanou operaci provázelo rozmístění novinářů a kamer na místech, kde se mělo něco dít (rozmístila je nějaká jasnovidka). Podobně jako se na začátku „kauzy Nagyová“ mělo najít velké množství zlata a spousta peněz, zde šla do éteru zpráva o ztracených 100 milionech Kč z prostředků za prodej fotovoltaické elektrárny v Ševětíně, které měly odputovat do neznáma přes účty advokátní kanceláře, blízké Ivanu Langerovi. Zatímco dodnes se neví, zda k nálezu zlata a peněz skutečně došlo, v tomto případě se veřejnost krátce po zahájení operace dověděla, že „kauza Vidkun“ se ve skutečnosti Ševětína přímo netýká. „Vylepšením“ proti dřívějším akcím je nápadně podrobná informovanost serveru Neovlivní.cz o jejím obsahu, podložená poznatky z policejních spisů, které nejsou běžně dostupné. Je to součást švejkolandského folklóru: cílené zásobování Sabiny Slonkové neveřejnými informacemi se nepovažuje za únik informací z policejního spisu.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* JAK PROLOMIT NEZÁVISLOST NEZÁVISLÉHO ÚŘADU
  Vydáno dne 22. 10. 2015 (265 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, JAK PROLOMIT NEZÁVISLOST NEZÁVISLÉHO ÚŘADU
Vyšlo 22.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Nepřehlédnutelným prvkem koloritu současnosti je kriminalizace veřejného života, provázená rozpínavostí policie a státního zastupitelství, zasahujících do takových oblastí veřejné správy, do nichž „za totality“ směly vstupovat jen se souhlasem státostrany. Často při tom porušují zákonná pravidla místní příslušnosti. Opakovaně do popředí vystupuje spojení olomouckého vrchního žalobce Ivo Ištvana s ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertem Šlachtou a podstatně méně nápadně s Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality. Třešničkou na dortu je mlčení nebo jen skoupé vyjadřování sfingoidního nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, bez jehož vědomí, souhlasu nebo dokonce pokynu by se Ivo Ištvan nemohl vůbec „utrhnout ze řetězu“ ( s ohledem na to je démonizace Ivo Ištvana poněkud přehnaná).

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

index | 31-45 | předchozí | následující | Celkem 1614 článků

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.