Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

Weblinks sekce

Partner ve vězení.......a jak to zvládnout - Možná se mnozí z vás dostali do podobné situace. Váš blízký, kamarád, sourozenec najednou zmizel a vy jste zjistili, že je ve vězení. Možná jste to věděli dopředu. A možná to proběhlo úplně jinak.  Zdroj: Partner ve vězení

Právní aspekty různých druhů diskriminace   Zdroj: Právní aspekty různých druhů diskriminace

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva - Poradna pro občanství/občanská a lidská práva je občanským sdružením založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků.   Zdroj: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Diskriminace - Místo co by hledali chybu v sobě, mívají lidé sklon hledat ji buď v celé společnosti, což je k ničemu nezavazuje, nebo v jiných lidech, považovaných za obzvláště škodlivé z nějakého snadno viditelného důvodu. (Girard, 1997)  Zdroj: Diskriminace

Justice.cz - oficiální informační server českého soudnictví  Zdroj: Justice.cz

iPrávník   Zdroj: iPrávník

Evropský soud pro lidská práva   Zdroj: Evropský soud pro lidská práva

Justice TV - JUSTIČNÍ KANÁL ... sledujte výkon práva v českých zemích ...Causy, reportáže, rozhovory, excesy právních struktur...  Zdroj: Justice TV

Iustin - Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů  Zdroj: Iustin

Liga Lidských Práv - „Vizí Ligy lidských práv je taková společnost, ve které všichni vědí o svých právech a možnosti se jich domoci a zároveň uznávají práva druhých a rovnost šancí všech lidí. Jde nám o společnost, ve které lidská práva tvoří přirozenou součást každodenního života.“  Zdroj: Liga Lidských Práv

Otevřete.cz - Web pro otevřenost veřejné správy  Zdroj: Otevřete.cz

Štrasburské virtuality   Zdroj: Štrasburské virtuality

Amnesty international ČR - Amnesty International (AI) je celosvětové hnutí lidí, kteří vedou kampaně za mezinárodně uznaná lidská práva. AI se řídí svou vizí světa, ve kterém každý človek požívá všechna lidská práva, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních aktech o lidských právech.   Zdroj: Amnesty international ČR

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu ČR - Vyšetřovací pravomoce umožňují ÚDV odhalovat a stíhat trestné činy v období let 1948–1989, u kterých nedošlo z politických důvodů k pravomocnému rozhodnutí. ÚDV sídlí v Praze, má celostátní působnost a pro efektivnější práci bylo zřízeno detašované pracoviště v Brně.  Zdroj: ÚDV

Libri prohibiti - Knihovna samizdatové a exilové literatury  Zdroj: Libri prohibiti

Občanské sdružení Archivy - Občanské sdružení Archivy je dobrovolné nezávislé společenství lidí, které spojuje zájem o naši nedávnou minulost a potřeba se s ní vyrovnat.   Zdroj: Občanské sdružení Archivy

Ejustice.cz -
Informační technologie a soudnictví - Do EU s výkonnou a efektivní justicí
vše, co jste chtěli vědět o českém soudnictví a báli jste se zeptat   Zdroj: David Kolaja - Ejustice.cz

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.