Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

téma
* JAK SE SOUDÍ VE ZNOJMĚ VI.
  Vydáno dne 17. 02. 2016 (325 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, JAK SE SOUDÍ VE ZNOJMĚ VI.
Vyšlo dne 17.2.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

V úterý 16.února 2016 se ve Znojmě uskutečnilo další dějství obnoveného procesu proti Tomáši Čepurovi a Jaroslavu Schindlerovi, a to druhé stání hlavního líčení (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/jak-se-soudi-ve-znojme.html). Obecně se očekávalo, že dojde na závěrečné řeči a možná i na rozsudek. Proto se dostavilo více novinářů než obvykle. Obžalovaní se těšili, že se konečně dočkají nápravy rozsudku zdejšího soudu ze dne 24.března 2005. Cestu k nápravě jim otevřel Nejvyšší soud ČR rozsudkem z 19. listopadu 2013. Obnova byla nepravomocně povolena až 14. července 2015.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* DIAES IRAE
  Vydáno dne 14. 02. 2016 (362 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, DIAES IRAE
Vyšlo dne 14.2.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

, Dne 22.února 2016 se u Krajského soudu v Brně uzavře vyhlášením rozsudku prvostupňové hlavní líčení ve věci, oficiálně označené jako případ obž. Vladimíra Čimpery & spol., zahájené 2. června 2014. Vlastně se jedná o dvě kauzy, ke škodě obž. Aleny Vitáskové a Michaely Schneidrové spojené do jednoho procesu. Prvá z nich se týká podezřelého vydání licencí Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) na provoz dvou chomutovských solárních elektráren v majetku rodinného klanu „slováckého miliardáře“ Zdeňka Zemka v noci dne 31. prosince 2010. Původně v ní figurovalo osm obžalovaných, z nichž bývalý ředitel licenčního odboru ERÚ dlouhodobě onemocněl. Jeho věc byla proto vyčleněna do samostatného řízení. Tento rozsudek se ho nebude týkat. V druhé jde o vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z 13.února 2012 o zastavení řízení o povolení obnovy procesu vydání licencí, jímž bylo dočasně zabráněno jejich odebrání.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* POSEDLICTVÍ POLITIKŮ
  Vydáno dne 13. 02. 2016 (257 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, POSEDLICTVÍ POLITIKŮ
Vyšlo dne 13.2.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Běžný občan si myslí, že volby do krajských zastupitelstev a do Senátu jsou ještě někde v nedohlednu, a proto se jimi nezabývá. Čas ale běží úprkem, takže zde budou dříve než se nadějeme a dočkáme se i chvíle, kdy se z jejich stínu vynoří volby do Poslanecké sněmovny a další přímé volby prezidenta republiky. Na rozdíl od nás, „obyčejných“ lidí, si politici jejich blízkost uvědomují a začínají jevit nápadnou nervozitu. Ve snaze vetřít se do přízně možných budoucích voličů si navzájem pilně „okopávají kotníky“. Mnozí podléhají představě, že nejlépe předvedou svou skvělost, když veřejně pokálejí své budoucí protivníky.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* VLÁDA A VĚZEŇSTVÍ
  Vydáno dne 11. 02. 2016 (294 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, VLÁDA A VĚZEŇSTVÍ
Vyšlo dne 11.2.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com) ,
jemelikzdenek@gmail.com

Na své schůzi dne 3.února 2015 vláda mimo jiné schválila mnohomluvnou koncepci vězeňství na dalších 10 let. Došlo k tomu v situaci, kdy počet vězněných osob se přiblížil stavu před Klausovou amnestií z 1.ledna 2013. Česká republika se opět zařadila mezi státy s mimořádně vysokým počtem vězňů, připadajících na 100 tis. obyvatel. Je to zvlášť nepříjemné proto, že na rozdíl od většiny „starých“ zemí Evropské unie podíl cizinců na vězeňské populaci je velmi nízký: na tuto ostudu si jako národ stačíme sami.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* OBČANÉ, BOJTE SE STÁTU!
  Vydáno dne 02. 02. 2016 (358 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, OBČANÉ, BOJTE SE STÁTU!
Vyšlo dne 2.2.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com),
jemelikzdenek@gmail.com

Občané mají důvod bát se státu, jenž svými nástroji porušuje vlastní zákony, aby vykonával svévolně moc nad poddanými. Zvlášť silné obavy vyvolává zneužívání orgánů činných v trestním řízení, protože ve státě, nedbajícím svých zákonů, se jejich obětí může stát prakticky kdokoli. Nikdo si nemůže být jistý, že se ho to netýká, že bude ušetřen.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* ZPOŽDĚNÉ ZEMĚTŘESENÍ VE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
  Vydáno dne 02. 02. 2016 (386 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, ZPOŽDĚNÉ ZEMĚTŘESENÍ VE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
Vyšlo dne 2.2.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Resignace městské státní zástupkyně v Praze Jany Hercegové a dvou z jejích tří náměstkyň, následovaná resignací dvou vedoucích oddělení úřadu, má poměrně silný mediální ohlas. Svérázná dáma vysvětlila své rozhodnutí svrchovaně ušlechtilými důvody: vykonává funkci již devět let a považuje za správné odchodem umožnit personální obměnu, která má předejít stagnaci úřadu. Novináři ale jejímu vysvětlení vesměs nevěří.Hledají jiná vysvětlení, (pro ni až hrozivě nepříznivá) a její odchod zjevně vítají. S jediným projevem nevole nad jejím odchodem vystoupil na lobbistickém serveru Česká justice kamarád Petr Dimun, kterého s odcházející šéfkou pražských žalobců spojuje nechuť k zamýšlené reformě státního zastupitelství. Oba shodně brojí proti návrhu nového zákona o státním zastupitelství, jenž přinese vedle zrušení vrchních státních zastupitelství a zřízení „protikorupčního speciálu“ také generální obměnu personálního obsazení funkcí vedoucích státních zástupců (což je jedna z nepřiznaných příčin odporu proti přijetí zákona).

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* STÁT VYDĚRAČ
  Vydáno dne 30. 01. 2016 (341 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, STÁT VYDĚRAČ
Vyšlo dne 30.1.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com).
jemelikzdenek@gmail.com

K základním kamenům trestního práva patří presumpce neviny, zakotvená v čl.40 odst.2 Listiny základních práv a svobod, jenž zní: Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. Jsou to krásná slova, která v praxi českého trestního řízení platí jen tehdy, pokud se to výjimečně hodí orgánům činným v trestním řízení. Velmi často pracují od počátku trestního řízení pod vlivem presumpce viny , a nejpozději od sdělení o zahájení úkonů trestního stíhání nakládají s obviněným v souladu s ní a s přesvědčením, že bude jistě odsouzen. Zvlášť nehorázně si vedou, začnou-li současně „soudit“ novináři a pod jejich vlivem lůza: jejich halasení zvyšuje chuť orgánů k nadužívání moci, zpětně povzbuzují novináře a společně s nimi roztáčejí kola nenávisti lůzy k obviněnému.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) ZE 17.1.2016
  Vydáno dne 18. 01. 2016 (376 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) ZE 17.1.2016
Vyšlo dne 18.1.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

V Otázkách Václava Moravce dne 17.ledna 2016 se velkému “vymývači mozků” podařil husarský kousek: přizval do pořadu vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, které “nastavil nohu” vyžadováním komentářů k velkým “živým” kauzám ekonomické kriminality. Předestřenou záminkou jeho zájmu měla být snaha ověřit, zda jejich vyšetřování netrvá příliš dlouho a zda ticho po velkém počátečním mediálním humbuku neopravňuje veřejnost k obavám, že se nakonec nikomu nic nestane.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* PRÁVO LOTRA
  Vydáno dne 17. 01. 2016 (418 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, PRÁVO LOTRA
Vyšlo dne 17.1.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Dosti často se čtenáři podivují nad tím, že se spolek Šalamoun a já jako jeho člen a autor zabýváme osudy lidí, kteří z jejich pohledu zasluhují opovržení. Přiznávám, že není vždy úplně snadné překonat nechuť k žadateli o pomoc, ale bylo by neetické jí podlehnout: i největší lotr má právo na férový proces. Jeho špatná minulost nemůže být důvodem, ospravedlňujícím použití nezákonných postupů k jeho usvědčení a následnému odsouzení.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* DRAMA “DRZÉ HOLKY NA ZABITÍ” SE BLÍŽÍ VYVRCHOLENÍ
  Vydáno dne 16. 01. 2016 (1586 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, DRAMA “DRZÉ HOLKY NA ZABITÍ” SE BLÍŽÍ VYVRCHOLENÍ
Vyšlo dne 16.1.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Bulvár včetně veřejnoprávní televize v pátek 15.ledna 2016 nadělal mnoho hluku se zprávou o návrhu PČR na podání obžaloby na předsedkyni Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) Alenu Vitáskovou kvůli jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní ERÚ. Spojil ji se zmínkou o soudním řízení trestním, probíhajícím u Krajského soudu v Brně, o němž v nepravdivé zlomyslné novinářské zkratce tvrdil, že v něm Alena Vitásková čelí obvinění z údajného podvodu při vydání licencí dvěma chomutovským fotovoltaickým elektrárnám, ke kterému sice došlo, ale ve funkčním období jejího předchůdce. Obraz doplnil o zprávu o právnických překážkách, jež Alenu Vitáskovou zcela jistě vypudí z čela úřadu, i kdyby orgány činné v trestním řízení nenaplnily očekávání.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* KRÁSNÝ SEN O BEZPROBLÉMOVÉM VĚZEŇSTVÍ
  Vydáno dne 10. 01. 2016 (368 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, KRÁSNÝ SEN O BEZPROBLÉMOVÉM VĚZEŇSTVÍ
Vyšlo dne 10.1.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Před třemi roky (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013010301)jsem upozornil, že věznice, vyprázdněné Klausovou amnestií, se záhy znova naplní k prasknutí, nedojde-li k zásadní změně trestní politiky státu, jejíž slabinou je nedocenění prevence kriminality, nedostatečná postpenitenciární péče a nechuť soudů k používání alternativních trestů. Od té doby k žádným podstatným změnám trestní politiky nedošlo. Čas, darovaný Václavem Klausem, byl z tohoto hlediska z větší části promarněn.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* KAM S NÍM ? ZASTŘELIT ?
  Vydáno dne 09. 01. 2016 (397 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, KAM S NÍM ? ZASTŘELIT ?
Vyšlo dne 9.1.2016 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Nalézt odpověď na nerudovskou otázku, když jde o věc, vyhozenou z domácnosti, dá sice někdy fušku, ale obvykle se nakonec uspokojivé řešení najde. Když jde o generála v nemilosti, je to horší. Vidíme to na potížích, souvisejících s dvojvládím ve Vězeňské službě ČR.

Odvolání generálního ředitele lze provést snadno a rychle, zvláště když se nemyslí na maléry, které mohou nastat, pokud se odvolaný vzepře. Vznikne ale okamžitě problém s dalším osudem propuštěného. Generální ředitelé Luděk Kula a Jiří Tregler vzali na vědomí, že upadli v nemilost, uvědomili si, že “svoboda je správně pochopená nutnost” a dobrovolně-nuceně podepsali resignaci. Opustili Vězeňskou službu ČR a rozhlédli se po náhradním uplatnění. Ministrům spravedlnosti nepřidělávali starosti požadavkem na další přiměřené zaměstnání, ač by na ně v případě odvolání měli nárok. Znalosti a zkušenosti vrcholového vedoucího pracovníka jsou kapitál. Jejich vytlačením ze sboru o něj stát přišel.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* GENERÁLSKÉ SCHIZMA
  Vydáno dne 21. 12. 2015 (307 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, GENERÁLSKÉ SCHIZMA
Vyšlo 21.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz, a na webu spolku Šalamounwww.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Dovětek k bouři ve sklenici vody“, který kromě mého bloggu vyšel porůznu (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/dovetek-k-bouri-ve-sklenici-vody.html) leckde jinde, jsem se dotkl některých aspektů návratu Petra Dohnala na Generální ředitelství Vězeňské služby ČR. Příběh žije dále svým životem a nabývá pitoreskní ráz trapného divadla se čtyřmi protagonisty. Čtverylku tančí dva ministři a dva generálové. Za nimi jako kompars se v šeru pohybují pracovníci generálního ředitelství.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ V ČELE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
  Vydáno dne 19. 12. 2015 (286 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ V ČELE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
Vyšlo 19.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz, a na webu spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com.
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Ministerstvo pro destabilizaci vězeňství“ z 15. prosince 2015 (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/ministerstvo-pro-destabilizaci-vezenstvi.html) jsem se zmínil, že ministr spravedlnosti by se nemusel pouštět do odvolávání generálního ředitele Vězeňské služby ČR Pavla Ondráška, protože se ho může pohodlně zbavit, pokud správní soud vyhoví žalobě jeho předchůdce Petra Dohnala proti rozhodnutí exministryně Heleny Válkové o jeho odvolání. Shodou okolností tato situace bezprostředně po vydání článku nastala. Správní senát Městského soudu v Praze rozhodl 18.prosince 2015 a vrátil věc zpět ministrovi spravedlnosti k novému projednání (http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2015/12/10Ad_17_2015_14.pdf).

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

téma
* DOVĚTEK K BOUŘI VE SKLENICI VODY
  Vydáno dne 18. 12. 2015 (280 přečtení)

ZDENĚK JEMELÍK, DOVĚTEK K BOUŘI VE SKLENICI VODY
Vyšlo 18.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz, a na webu spolku Šalamounwww.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Ministerstvo pro destabilizaci vězeňství“ , který vyšel 15.prosince 2015 na mém bloggu a webu spolku Šalamoun (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/ministerstvo-pro-destabilizaci-vezenstvi.html; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2015121502), a odtud se dostal jako nákaza na další servery, jsem velmi nevlídně okomentoval bouři ve sklenici vody, vyvolanou souběhem neodpovědnosti České televize vůči státu a povídavosti některých úředníků ministerstva spravedlnosti, jež vedly k odvysílání reportáží Jiřího Hynka o údajném překročení pravomoci generálního ředitele Vězeňské služby ČR spuštěním projektu zřízení dvou speciálních eskortních jednotek Vězeňské služby ČR a následné nevoli náměstka pro vězeňství a snad i ministra spravedlnosti. Článek vyvolal ohlas nejen z ministerstva spravedlnosti a z Vězeňské služby ČR, ale i od zmatené veřejnosti. Nutí mě to k zaujetí stanoviska k některým z nich.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Informační e-mailVytisknout článek )

index | 16-30 | předchozí | následující | Celkem 1614 článků

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.