SPOLEK ŠALAMOUN

Autor: Spolek Šalamoun (mailto:info@spoleksalamoun.com), Téma: Aktuální kauzy spolku
Vydáno dne 21. 05. 2003 (8099 přečtení)
Spolek Šalamoun je nevýdělečná organizace, která své náklady hradí z dobrovolných darů svých členů, z nadačních grantů, a příspěvků dobrovolných dárců. Dle svých možností přispívají také občané, jejichž případy se Spolek zabývá. Činnost Spolku je brzděna trvalým nedostatkem finančních prostředků.
Pokud nám chcete přispět, zasílejte své příspěvky na č.úč 170718584/0300.
Jména dárců s jejich souhlasem zveřejníme na této webové stránce. Děkujeme.