POZVÁNKA NA BESEDU K PROBLEMATICE NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

Autor: ZJ (mailto:zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com), Téma: Aktuální kauzy spolku, Zdroj: Zdeněk Jemelík
Vydáno dne 26. 02. 2016 (393 přečtení)
VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT
V Praze dne 25. 2. 2016

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na BESEDU O AKTUÁLNÍ PODOBĚ NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ,

která se uskuteční dne 7. března 2016 od 13:00 v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana.

Účelem je seznámení se současnou podobou návrhu zákona, se stanoviskem spolku Šalamoun k ní a výměna názorů.

Požádali jsme o účast a vystoupení představitelů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Ukončení v 15:30.

Protože kapacita sálu je omezená, doporučujeme zájemcům, aby se registrovali na e-mailové adrese spolek.salamoun@centrum.cz

Za spolek Šalamoun srdečně zve

John Bok
předseda spolku Šalamoun