Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN POSLANCŮM BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU PS PČR
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 21.04.2014)
Upozornění na selhání Generální inspekce bezpečnostních sborů a na beztrestnost puče ke svržení policejního prezidenta
V Praze dne 21.4.2014

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

po vyčerpání možností stížnostního řízení u státního zastupitelství a s odvoláním na podněty od občanů obracíme se na Vás s výzvou, abyste věnovali zvýšenou pozornost činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen: GIBS), zejména úrovni řídící činnosti jejího vedení.
MINISTERŠTÍ SEDMILHÁŘI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 17.04.2014)
MARTIN STÍN, MINISTERŠTÍ SEDMILHÁŘI
Vyšlo 17.4.2014 na Politikonu jako 521. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Za času panování na ministerstvu spravedlnosti socialistické chráněnky velkokapitálu Marie Benešové, přesně 17. prosince 2013, ČTK vydala s odvoláním na ředitele tiskového odboru ministerstva Rudolfa Schustera zprávu o konečné bilanci novoroční amnestie prezidenta Václava Klause (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novorocni-klausova-amnestie-prominula-trest-111-000-lidi/1021184). Podle ní prezident prominul trest 111 tisícům odsouzených. Zpráva nadělala hodně hluku, protože veřejnost ji přijala jako zjevenou pravdu. Jedno sto jedenáct tisíc je velmi působivé číslo. Zapadla do proudu převažujících jednostranných komentářů k amnestii, přehlížejících názory Vězeňské služby ČR a občanských iniciativ, zabývajících se vězeňstvím.
K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ ZE DNE 13.4.2014
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.04.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (ČT24, OVM) ZE DNE 13.4.2014
Vyšlo 14.4.2014 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Ministr Milan Chovanec v Otázkách Vymývače mozků dne 13. dubna 2014 seznámil veřejnost se svým pohledem na nejvýznamnější otázky, týkající se fungování Policie České republiky, na které chce soustředit pozornost. Jeho vystoupení mělo „hlavu a patu“: vše, co chce dělat, prospěje policii a potažmo veřejnosti.
NA KAŽDÉHO JINÝ METR
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.04.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, NA KAŽDÉHO JINÝ METR
Vyšlo 12.4.2014 na webu spolku Salamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Veřejnost si snad vzpomene na skandál, který vyvolal politizující advokátní koncipient Jiří Pospíšil na začátku svého druhého ministerského mandátu zpětvzetím stížnosti pro porušení zákona, již podala ministryně Daniela Kovářová ve prospěch Josefa Blažka a Rudolfa Tesárka, odsouzených za odcizení 74 milionů Kč z vozidla bezpečnostní agentury (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013121902). Projevil tím zásadní nedůvěru soudcům Nejvyššího soudu ČR a odebral obviněné zákonnému soudci, neboť Nejvyšší soud ČR již tehdy nařídil veřejné zasedání. Z hlediska vynucení návratu obviněných za mříže to byl nadbytečný zásah, protože stejnému účelu mohlo dokonce o několik dní dříve posloužit usnesení Nejvyššího soudu ČR.
VYŠETŘOVÁNÍ SKONČILO OMLUVOU, ZAPOMEŇTE…
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.04.2014)
MARTIN STÍN, VYŠETŘOVÁNÍ SKONČILO OMLUVOU, ZAPOMEŇTE…
Vyšlo 10.4.2014 na Politikonu jako 520. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Posledním činem generála Petra Dohnala před odvoláním ze služebního místa generálního ředitele Vězeňské služby ČR dne 4. dubna 2014 byla omluva manželům Pavlisovým za ponižující osobní prohlídku, které je dne 7. ledna 2013 podrobili příslušníci Vězeňské služby ČR ve Věznici Vinařice před bezdohledovou návštěvou jejich syna. Jednání se zúčastnil také náměstek ministryně spravedlnosti Pavel Štern a představitelé spolku Šalamoun John Bok a Zdeněk Jemelík.
K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ ZE 6.4.2014
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 06.04.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) ZE 6.4.2014
Vyšlo dne 6.4.2014na webu spolku Šalamoun, na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Média se nezdají být nové ministryni spravedlnosti Heleně Válkové příliš nakloněna. Ve vztahu k ní projevují jistou nervozitu, plynoucí patrně z napětí mezi nutností přiznat jí odbornou vyspělost a překvapivostí některých jejích rázných zásahů do dění v resortu. Čerstvými novinkami, s nimiž se má veřejnost vyrovnat, je odvolání generálního ředitele Vězeňské služby ČR generála Petra Dohnala a zřízení poradní skupiny Strategie pro obnovení spravedlnosti (SOS).
ULTIMA RATIO
(MS, Aktuální kauzy spolku, 03.04.2014)
MARTIN STÍN, ULTIMA RATIO
Vyšlo 3.4.2014 na Politikonu jako 519. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Nástroje trestního práva mají být ultima ratio, tedy poslední prostředek, který se použije k nápravě narušených poměrů. Zní to vznešeně, dobře se to poslouchá, ale ve Švejkolandu to má stále více význam pouhé prázdné fráze. Od beztak pokulhávající vlády práva se pozvolna vyvíjíme v zemi nadvlády policistů, státních zástupců a soudců, na které si nikdo nedošlápne. Pro ně jsou naopak nástroje trestního práva prima ratio, první prostředek, po němž se sahá.

Čerstvě jsem si to uvědomil, když jsem v úterý 1. dubna 2014 četl na serveru Aktuálně.cz jásavý titulek „Malé vítězství žalobců: Soud s Vitáskovou začne v červnu“ (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/soud-s-vitaskovou-zacne-v-cervnu/r~608b204eb97a11e384150025900fea04/). Právě tento případ je totiž názornou ukázkou nadřazení trestního práva nad právo civilní, přesněji právo správní. Mimochodem: titulek je zavádějící. Oficiálně se kauza označuje jako „Trestní věc proti Vladimír Čimpera a spol.''a před soudem stane 10 obžalovaných.
MINISTRYNĚ NA GRILU
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 27.03.2014)
MARTIN STÍN, MINISTRYNĚ NA GRILU
Vyšlo 27.3.2014 na Politikonu jako 518. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Dění z posledních dní kolem paní ministryně spravedlnosti Heleny Válkové mi připomíná krušné začátky působení Daniely Kovářové v téže funkci. Obě dámy spojuje nezkušenost s praktickým výkonem řemesla politika. Mimo jiné se projevuje v nezpůsobilosti počítat s tím, že novináři nejsou dojatí obdivovatelé, ale nelítostná škodná, pro kterou má „vykoupání“ politika větší cenu než ty nejzasvěcenější informace, které by poskytl při slušném zacházení.
EXKOMUNISTICKÁ SOUDCOVSKÁ SAMOOBSLUHA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 25.03.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, EXKOMUNISTICKÁ SOUDCOVSKÁ SAMOOBSLUHA
Vyšlo 25.3.2014 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nejvyšší soud ČR občas vynáší rozhodnutí, jež vyvolávají ve společnosti pochybnosti o jeho nestrannosti a nezkorumpovatelnosti.. Po překvapujícím rozšíření pojmu poslanecké imunity, jež zachránilo bývalé poslance Marka Šnajdra, Ivana Fuksu a Petra Tluchoře před trestním stíháním, vzbudil nově pozornost a kritiku rozhodnutím, odmítajícím vylučování soudců z rozhodování kvůli jejich minulosti členů KSČ. Zápornou reakcí na předmětné usnesení č.j. 11 Tvo 31/2012 z 19.října 2012, uveřejněné teprve nedávno ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, je článek známého advokáta Václava Vlka ml. ze dne 19.března 2014, uveřejněný na serverech Pravý břeh a Parlamentní listy (http://www.pravybreh.cz/2014/03/19/vaclav-vlk-2/; http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vaclav-Vlk-Komunisticti-soudci-by-dnes-jiz-soudit-nemeli-312104). Autor spatřuje ve zmíněném usnesení důkaz „pokulhávání“ vyrovnání s komunistickou minulostí a „vystrkávání růžků“ komunismu. Na rozdíl od soudců Nejvyššího soudu ČR dospívá k závěru, že soudce-bývalý člen KSČ by měl být vyloučen z řízení pro podjatost vždy, když účastníci řízení vnímají jeho politickou minulost jako závadu. Jeho názor souzní se závěry mého článku z 18.února 2010 „Soudci už na listopad zapomněli“( http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2010021801), citovaného v ústavním nálezu z 15.listopadu 2010 č.j. I.ÚS 517/2010, proto mu vyjadřuji podporu.
LHÁT SE NEMÁ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 19.03.2014)
MARTIN STÍN, LHÁT SE NEMÁ
Vyšlo 20.3.2014 na Politikonu jako 517. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Čtvrtek 20.března 2014 je posledním dnem druhého bloku hlavního líčení trestního řízení Městského soudu v Praze proti bývalému ministrovi obrany Martinu Bartákovi a zbrojaři Michalu Smržovi, které žaluje ostravský exprokurátor Dušan Táborský, a to jednoho z přijímání úplatku, druhého z podvodu. O případu jsem psal již dříve (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014012301).
K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) Z 16.3.2014
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.03.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) Z 16.3.2014
Vyšlo na webu spolku Šalamoun a na Politikonu dne 18.3.2014
jemelikzdenek@gmail.com

Otázky Vymývače mozků ze dne 16. března 2014 se jako obvykle projevily jako nástroj účelového usměrňování veřejného mínění do bezpečné vzdálenosti od nepříjemné skutečnosti.

Prvá část, zasvěcená žhavé současnosti ve státním zastupitelství, ukázala, že s novým vedením ministerstva spravedlnosti bude veselo, protože nás bude trvale překvapovat neotřelými nápady. Poměry v resortu stále nesou stopy zvyklostí, vytvořených za působení nejdéle sloužícího ministra spravedlnosti, politizujícího advokátního koncipienta Jiřího Pospíšila. Od něho se dámy Helena Válková a Hana Marvanová výrazně odlišují: nejsou svázané stranickopolitickými ohledy, nestarají se o svou osobní oblíbenost a sumou znalostí a praktických zkušeností z trestního řízení jej výrazně převyšují. Do zahnívajícího rybníka vpluly štiky.
RYBA SMRDÍ OD HLAVY I V JUSTICI II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.03.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, RYBA SMRDÍ OD HLAVY I V JUSTICI II
Vyšlo 16.3.2014 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

24. března 2005 odsoudil senát Okresního soudu ve Znojmě předsedy Jaromíra Kapinuse, bývalého prokurátora a člena KSČ, za přepadení poštovních doručovatelek k trestům odnětí svobody a náhradě škody dva mladé muže, Jaroslava Schindlera a Tomáše Čepuru. O šest let později, 9. května 2011, byl za stejný čin odsouzen senátem téhož soudu, ale předsedy Pavla Rujbra, jistý Antonín Škrdla, který se s doznáním dobrovolně dostavil na policejní služebnu. V popisu útoku na doručovatelku, která měla být obětí Tomáše Čepury, uvedl podrobnosti, jež mohl znát pouze pachatel, ale Tomáš Čepura o nich nevěděl. Pavel Rujbr věděl, že odsoudil věc již jednou rozsouzenou, ale bez jakéhokoli dokazování rozhodl, že původní odsouzení, kteří v jeho věci nebyli obžalováni, se na činu určitě také nějak podíleli, byť ne způsobem, popsaným ve výrokové větě rozsudku. ( http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013101001).
TEČKA ZA POLICEJNÍMI POHROMAMI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.03.2014)
MARTIN STÍN, TEČKA ZA POLICEJNÍMI POHROMAMI
Vyšlo 13.3.2014 na Politikonu jako 516. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Rozhodnutí ministra vnitra Milana Chovance o zamítnutí rozkladu generála Martina Červíčka proti odvolání z funkce policejního prezidenta je tečkou za řetězem pohrom, které se na Policii ČR vyvalily jako důsledek nevole Petra Nečase a jeho skvadry nad vyjmutím policie z jejich vlivové sféry jmenováním nezávislého policejního prezidenta Petra Lessyho. Vztahy se vyhrotily po zahájení trestního stíhání bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, kdy se policejní prezident nekompromisně postavil za své lidi a Petr Nečas kontroval pověstnou větou o partě policejních plukovníků a podplukovníků, kteří nebudou určovat, kdo bude ve vládě. Nelibost nad změnou ve vedení policie se projevila také krácením jejího rozpočtu, takže na dosazení policejního prezidenta, nevyhovujícího „věrchušce“, doplatili všichni policisté. Po nahrazení Radka Johna ve funkci ministra vnitra bývalým policistou Janem Kubicem život policejního prezidenta začalo ztrpčovat dusno ve vztazích s šéfem resortu. Bylo jasné, že bez politického krytí dlouho ve funkci nesetrvá.
VŠETEČKA MINISTRYNĚ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.03.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, VŠETEČKA MINISTRYNĚ
Vyšlo 9.3.2014 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Paní ministryně Helena Válková opět překvapila: nezasvětila sobotu 8. března oslavě Mezinárodního dne žen ani odpočinku, ale vydala se na inspekční návštěvu do Valdic, do jedné z našich nejtěžších věznic. Nepamatuji si, že by někdo z jejích předchůdců strávil sobotu takovým způsobem. Obecně se ministři příliš do věznic nehrnuli. Teprve Jiří Pospíšil za svého druhého mandátu, kdy již přeplněné věznice byly skutečně velkým problémem, aspoň svěřil vězeňskou agendu do péče 1. náměstka, a jak Jan Kubata, tak jeho nástupce Daniel Volák věznice navštěvovali (ne vždy k potěšení vedení věznic).
JÁ A PAN ŘEDITEL JSME ROZHODLI…<
(MS, Aktuální kauzy spolku, 06.03.2014)
MARTIN STÍN, JÁ A PAN ŘEDITEL JSME ROZHODLI…
Vyšlo 6.3.2014 na Politikonu jako 515. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Ze školních let jsem si uchoval vzpomínku na svéráznou postavu školníka, který se vyznačoval hloupostí, okázale projevovanou hrdostí na členství ve vládnoucí straně a neuvěřitelnou panovačností, s kterou zatlačoval do pozadí ředitele školy. Občas k nám promlouval prostřednictvím školního rozhlasu o opatřeních ke zlepšení pořádku. Promluvy zahajoval slovy „já a pan ředitel jsme rozhodli…“

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.