Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI Z 30.11.2013
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 04.12.2013)
K dopisu ze dne 21.11.2013 č.j.667/2013-OD-SPZ/10 :

Vážená paní ministryně,

Váš výše zmíněný dopis se týká sporu mezi námi a ministerstvem kvůli podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona v poměrně méně významné kauze. Uplatňují se v něm ale pro nás nepřijatelné argumenty a myšlenkové postupy, které se v dopisech z ministerstva pravidelně opakují, a některé nové, o nic lepší než ty tradiční. Dopis tak svým významem přesahuje rámec předmětného případu. Proto Vám odpovídáme otevřeným dopisem s přílohami, čímž zpřístupňujeme obsah našeho sporu odborné i laické veřejnosti s cílem zapojit ji do debaty o režimu projednávání podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona.
PŘÍLOHY K OTEVŘENÉMU DOPISU MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI Z 30.11.2013
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2013)
I. PŘÍPIS SPOLKU ŠALAMOUN ZE DNE 2.4.2013 NEJVYŠŠÍMU STÁTNÍMU ZÁSTUPCI

1/Podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch ods. Jiřího Radosty
2/ Podnět k trestnímu stíhání policistů

Proti rozsudku Městského soudu v Praze sp.zn. 42 T 13/2011 ze dne 19.4.2012 a na něj navazujícího rozsudku Vrchního soudu v Praze sp.zn. 2 To 60/2012 ze dne 10.7.2012.

Podnět ve prospěch ods. Jiřího Radosty se nevztahuje k spoluodsouzené Aleně Jírové, roz. Vlčkové.
K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (ČT 24, OVM) Z 1.12.2013
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.12.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (ČT 24, OVM) Z 1.12.2013
Vyšlo 1.12.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V Otázkách Vymývače mozků (jinak OVM) na ČT 24 dne 1.prosince 2013 došlo k nesmírně zajímavé výměně názorů mezi „vymývačem“ Václavem Moravcem a ministrem vnitra v demisi Martinem Pecinou kvůli nároku Petra Lessyho na návrat do funkce policejního prezidenta.
MINISTERSTVO NESPRAVEDLNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.12.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, MINISTERSTVO NESPRAVEDLNOSTI
Vyšlo 1.12.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Ledacos z toho, čeho jsme v současnosti svědky, jasnozřivě popsal George Orwell v románu „1984“. Mimo jiné také v jeho románové Oceánii měli ministerstva, jejichž název předstíral opak povahy jejich skutečné činnosti. Např. ministerstvo pravdy mělo spravovat informace, zábavu, školství a umění, ale ve skutečnosti se staralo o vymývání mozků. Podobně tomu bylo s ministerstvem míru, jemuž podléhala armáda a vojenské zásahy v zahraničí, či s ministerstvem lásky, jež mělo mít na starosti právo a veřejný pořádek, ale ve skutečnosti vzbuzovalo v lidech hrůzu.
KORUPCE NENÍ ZLOČIN
(MS, Aktuální kauzy spolku, 28.11.2013)
MARTIN STÍN, KORUPCE NENÍ ZLOČIN
Vyšlo 28.11.2013 na Politikonu jako 501. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Současný vnitropolitický vývoj a jeho odraz v mediálním světě a v jednání orgánů trestního řízení dokazuje, že jsme dědičností svázáni s postavami děl Franze Kafky a Jaroslava Haška. Je to zřejmé i v přístupu ke korupci, obecně považované za škodlivější úkaz než sám dědičný hřích. Její pronásledování mnohdy nabývá rysy kafkovské absurdnosti nebo švejkovsky směšné trapnosti. Týká se to jak domnělých nebo skutečných korupčníků, tak jejich pronásledovatelů.
NEVIDOUCÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.11.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, NEVIDOUCÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
Vyšlo 23.11.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Úniky z trestních spisů jsou ohavná věc. Pokud se provalí, vedoucí státní zástupci se obvykle zapřísahají, že z jejich úřadu nic neuniklo, zcela jistě to bylo odjinud. Zpráva, že ve skutečnosti k úniku může dojít, a to tak, že dokonce za úplatu, by měla vyvolat vyšetřování s cílem odhalit pachatele.

Co by mělo být, je jedna věc, skutečnost druhá. U jednoho z pražských soudů probíhá trestní řízení s vysoce inteligentní recidivistkou H.Š., opakovaně odsuzovanou za majetkové trestné činy. V jiném, nedávno ukončeném řízení vystupovala v roli donašečky a provokatérky, nasazené bezpečnostními složkami na obžalovaného, podezřelého z pokusu o uplácení vysokého státního úředníka. V zemi, v které stále platí lustrační zákon a uvedení jména v seznamech tajných spolupracovníků StB jeho nositele stále vylučuje ze slušné společnosti, fízlování s pomocí vícenásobné recidivistky není podle státního zastupitelství nemravné.
ODHALENÍ SOUDCOVSKÉ SVÉVOLE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.11.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, ODHALENÍ SOUDCOVSKÉ SVÉVOLE
Vyšlo na webu spolku Šalamoun a na Politikonu dne 21.11.2013
jemelikzdenek@gmail.com

V úterý 19.listopadu 2013 vyhověl 4. senát Nejvyššího soudu ČR stížnosti pro porušení zákona, kterou na základě podnětu spolku Šalamoun ze dne 2.dubna 2013 a stěžovatele Jaroslava Schindlera ze dne 8. dubna 2013 podala paní ministryně Marie| Benešová proti rozhodnutím jihomoravských soudů, které stěžovateli nepovolily obnovu procesu.

Nejvyšší soud ČR rozhodl rozsudkem, že Okresní soud ve Znojmě porušil zákon v neprospěch stěžovatele při projednání jeho žádosti o obnovu procesu a přikázal mu, aby ji znova projednal. Vnímám to jako předběžné potvrzení správnosti názorů na tento případ, které projevil spolek Šalamoun v podnětu ke stížnosti pro porušení zákona a v navazujících podnětech ke kárnému řízení, popř. těch, jež jsem vyložil v několika souvisejících článcích (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013072501, http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013100501; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013101001).
PŘÍLOHY K ČLÁNKU „ODHALENÍ SOUDCOVSKÉ SVÉVOLE“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.11.2013)
1/ Podnět spolku Šalamoun ze dne 28. července 2013 k prověření chování předsedkyně Nejvyššího soudu ČR jako kárné žalobkyně

Vážená paní ministryně,

Žádáme, abyste se zabývala způsobem, jakým předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová vykonává pravomoc kárné žalobkyně. Důvodem žádosti je náhlá změna v jejím chování. Donedávna jsme paní předsedkyni dávali ostatním kárným žalobcům za vzor, protože podání pečlivě prověřovala a když nic jiného, její zásahy měly aspoň význam výchovného působení na soudy.
JUBILEJNÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 21.11.2013)
MARTIN STÍN, JUBILEJNÍ
Vyšlo 21.11.2013 na Politikonu jako 500. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Tento „sloupek“ je pětistý v řadě článků, jejíž začátek nese datum 22.dubna 2004. Je určen především stálým čtenářům Politikonu, ale také návštěvníkům internetových stránek spolku Šalamoun, na nichž vyšla velká část „sloupků“, popřípadě dalším, kteří se s nimi setkali jinde. Kulaté číslo je důvodem k ohlédnutí zpět.
JAK ZARDOUSIT PETRA LESSYHO
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.11.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK ZARDOUSIT PETRA LESSYHO
Vyšlo 14.11.2013 na webu Šalamouna a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Odvolání policejního prezidenta Oldřicha Martinů a jeho nahrazení Petrem Lessym, zcela netradičně vzešlým z konkursu, bylo výsledkem tvrdého střetu mezi klikou Petra Nečase a vetřelci ze strany Věci veřejné. Koaliční krizi se tehdy podařilo překonat díky neformální autoritě a vyjednavačskému umu prezidenta Václava Klause. Petr Nečas a jeho souputníci se ale nikdy s jmenováním Petra Lessyho nesmířili, neboť si byli vědomi, že policie v rukou nezávislého policejního prezidenta je může ohrožovat. Odchodem Radka Johna a jeho nahrazením osvědčeným autorem „Kubiceho zprávy“ ztratil Petr Lessy politické krytí a jeho pád se stal jen otázkou času (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2011120301). !
DAVID RATH, PETR WOLF, DVĚ JMÉNA MILÁ…
(MS, Aktuální kauzy spolku, 14.11.2013)
MARTIN STÍN, DAVID RATH, PETR WOLF, DVĚ JMÉNA MILÁ…
Vyšlo 14.11.2013 na Politikonu jako 499. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Jména obou kdysi vlivných poslanců neopouštějí mediální prostor. Méně se připomíná Petr Wolf, pravomocně odsouzený, vyhýbající se někde v nedohlednu nástupu trestu: sejde z očí, sejde z mysli, novináři se za ním nepachtí. Ač na útěku, splatil peněžitý trest a pokouší se o zvrácení rozsudku cestou mimořádných opravných prostředků. Jeho dovolání Nejvyšší soud ČR odmítl. Nyní podal ústavní stížnost, na jejíž vyřízení bude jistě čekat nejméně rok, spíše dva. Obecně je úspěšnost ústavní stížnosti srovnatelná s výhrou v loterii. Je otázka, co pan exposlanec podnikne dál, pokud neuspěje ani v tomto případě ? Půjde se stížností k Evropskému soudu pro lidská práva, kde je naděje na úspěch také téměř nulová a na výsledek se čeká tři i více let? Ve všem je nejistota, až na jednu výjimku: složí-li jednou zbraně a zaklepe na vězeňskou bránu, může být odsouzen k dalšímu trestu za maření úředního rozhodnutí.
KARIKATURA ABRAHAMA LINCOLNA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 07.11.2013)
MARTIN STÍN, KARIKATURA ABRAHAMA LINCOLNA
Vyšlo 7.11.2013 na Politikonu jako 498. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Usnesení 3. senátu Nejvyššího soudu ČR z 31.října 2013, jímž soud potvrdil vyjmutí bývalých poslanců Ivana Fuksy, Marka Šnajdra a Petra Tluchoře z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ve věci jejich údajného korupčního jednání, se dočkalo silného mediálního ohlasu, ale mála porozumění jeho smyslu. Tak Petr Štěpánek se přímo ptá v článku, uveřejněném několika internetovými servery (např. http://neviditelnypes.lidovky.cz/justice-vpali-si-istvan-kulku-do-hlavy-dhw-/p_politika.aspx?c=A131103_175245_p_politika_wag), zda si vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan vpálí kvůli zmaření jejich trestního stíhání kulku do hlavy.
KŘIVÉ ZRCADLO STÍHÁNÍ VÍTA BÁRTY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.11.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, KŘIVÉ ZRCADLO STÍHÁNÍ VÍTA BÁRTY
Vyšlo 3.11.2013 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Přísné utajování důvodů trestního stíhání předsedy Věcí veřejných Víta Bárty a plukovníka Jana Petržílka, vedoucího odboru analytiky a informatiky ÚOKFK, je čerstvou senzací, která aspoň částečně odvádí pozornost od věcí, jež jsou zcela jistě pro další vývoj země důležitější než osud obou obviněných. Pochybnost vzbuzuje hlavně policejní zájem o Víta Bártu, ač je-li co skutečným malérem, pak to je náznak odhalení závažné trestné činnosti vysokého policejního důstojníka z citlivého místa v lůně elitního policejního útvaru. Prokáže-li se jeho vina, bude to důkaz selhání bezpečnostních opatření proti pronikání nepřátelských živlů do velitelských funkcí na nejvyšším stupni policejního velení. Také trestnost jeho jednání by byla nesporná, neboť zneužil úřední postavení a porušil služební přísahu. Jednání Víta Bárty by se možná dalo posuzovat jako neetické, ale méně závažné: jako obchodník s informacemi nakupoval hodnotné zboží tam, kde se nabízelo.
PROBUZENÍ V ŠVEJKOLANDU
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 31.10.2013)
MARTIN STÍN, PROBUZENÍ V ŠVEJKOLANDU
Vyšlo 31.10.2013 na Politikonu jako 497. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Protože se jedná o text s politickým obsahem, vychází pouze na Politikonu:

http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/4903-martin-stin-probuzeni-v-svejkolandu

Martin Stín v r.
Z MÉ KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 24.10.2013)
MARTIN STÍN, Z MÉ KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE
Vyšlo 24.10.2013 na Politikonu jako 496. sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Ač vnímám svět politiky především pod zorným úhlem jejího vlivu na utrpení obětí trestního řízení, nemohu se vyhnout přemýšlení o možném výsledku mimořádných parlamentních voleb a jeho důsledcích.

Nahlédl jsem tedy do křišťálové koule a spatřil jsem v ní naplnění mé vize vpádu „Vizigotů“ (http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/4862-martin-stin-ticho-pred-bouri) a v pozadí i možnost prodloužení působení Rusnokovy vlády v demisi až do dalších mimořádných voleb. Konečné poměry v rozložení sil v nové sněmovně se nebudou zcela shodovat s výsledky průzkumů veřejného mínění, ale předpoklad, že pětiprocentní hranici překročí více stran než kdykoli dříve, se patrně naplní. Do prostoru, dosud obsazeného stranami zkostnatělé novodobé „národní fronty“, se vlomí netradiční nájezdnice, které odeberou hlasy nejen vyčerpané ODS, ale také ČSSD, která se veze za ní po stejné skluzavce sice se zpožděním a pomaleji, ale přece.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.