Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

SOUDNÍ „PŘEKVÁPKA“
(MS, Aktuální kauzy spolku, 17.10.2013)
MARTIN STÍN, SOUDNÍ „PŘEKVÁPKA“
Vyšlo 17.10. 2013 na Politikonu jako 495. sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V úterý 14. října 2013 se po internetu rozšířila zpráva, že Městský soud v Praze jako soud odvolací zastavil dne 9. října 2013 v neveřejném zasedání trestní stíhání bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho, zproštěného obžaloby nepravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 16.května 2013 (http://zpravy.idnes.cz/soud-zastavil-stihani-lessyho-pro-pomluvu-f29-/domaci.aspx?c=A131014_185452_domaci_brm).
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XXI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.10.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XXI
Vyšlo 12.10.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Čtvrtý sloup bezmoci státu

Francouzský politolog baron Charles Louis Montesquieu vytvořil v polovině 18. století teorii rozdělení státní moci mezi tři rovnocenné sloupy: moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Jeho myšlenky přežily do dnešní doby. Dovolávají se jich politizující soudci, snící o zavedení soudcovské samosprávy. Chudák baron netušil, že jeho sloupy se v budoucnosti budou jevit jen jako fasáda, za kterou se skrývá smutná zpráva o skutečném fungování státu. Nevěděl nic o tom, jak se bude v moderním státě tvořit moc, nic o vedoucí úloze státostrany či novodobé polistopadové „národní fronty“, vzešlé z Občanského fóra, nic o „kmotrech“, lobbistech, o prosazování zájmů velkého kapitálu, tím méně o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy.

Ponechám stranou ostatní výhrady k jeho představě tří sloupů moci, avšak neodpustím si ještě poznámku, že při pohledu na dění v naší drahé vlasti mi už dlouho připadá jako přiléhavější označení „sloupy bezmoci státu“.
RYBA SMRDÍ OD HLAVY I V JUSTICI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.10.2013)
MARTIN STÍN, RYBA SMRDÍ OD HLAVY I V JUSTICI
Vyšlo 10.10. 2013 na Politikonu jako 494. sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Že Česká republika, jejíž soudci posílají lidi do vězení častěji než jejich kolegové v sousedních státech a občas zavřou i nevinného, zatímco darebáka nechají běžet, není pro „zákazníky“ české justice zemským rájem na pohled, je nabíledni. Neuspokojivý stav soudnictví zhoršuje kvalitu života v zemi a lepší se jen velmi pomalu, ba je sporné, zda vůbec.

Za špatnými rozsudky bývají často prohřešky soudců proti dobrým mravům. Ve veřejném mínění je zakořeněna důvěra ve všemocnost zákonů a odtud pramení víra, že by samozřejmě přestali hřešit, kdybychom měli zákon, jenž by umožnil jejich trestání. Jenže ve skutečnosti to je stejné jako ve všech oblastech veřejného života, v nichž dochází k bezpráví: zákony máme a chyba není v jejich nedokonalosti, ale v chování držitelů moci, kteří s nimi nakládají.
SOUDCI SOBĚ VII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.10.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, SOUDCI SOBĚ VII
Vyšlo 5.10.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Soudci sobě II“ z 22. června 2013 jsem komentoval kárné řízení, které proběhlo pod spisovou značkou 16 Kss 2/2013 u Nejvyššího správního soudu proti pražskému soudci Ondřeji Láznovi. Na popud Jiřího Fialy, představitele občanského sdružení K 213, který se cítil poškozen panem kárně žalovaným, řízení vyvolala jako kárná žalobkyně předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová. S žalobou neuspěla. Kárný senát pana soudce zprostil, za což jej stoupenci Jiřího Fialy odměnili (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013062201) pokřikováním v soudní síni.
MINISTRYNĚ NESPRAVEDLNOSTI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 03.10.2013)
MARTIN STÍN, MINISTRYNĚ NESPRAVEDLNOSTI
Vyšlo 3.10.2013 na Politikonu jako 493. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V demokratickém právním státě se má občanům dostat rovného zacházení ze strany orgánů vynucování práva. Samozřejmě to neplatí doslovně, protože zákonná omezení vytvářejí různé nerovnosti. Přesto se zdá samozřejmé, že případy dvou obžalovaných s téměř shodným proviněním a doprovodnými okolnostmi činu, souzených stejným soudcem, by měly ze soukolí justiční mašinerie vypadnout s přibližně stejným trestem.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XX
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.09.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XX
Vyšlo 27.9.2013 na webu spolku Šalamoun, na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nedotknutelní

Díky velkým trestním případům z letošního roku si veřejnost začíná s překvapením uvědomovat nesmírnou moc státních zástupců. Ozývají se obavy, zda se nekontrolovaná síla jejich úřadu nestává nebezpečím pro stát, jehož zájmy má chránit. V této souvislosti roste zájem o pravidla, jimiž se tajuplný úřad ve svém chování řídí, a to i o ta nepsaná.
VOLEBNÍ SOUPEŘENÍ MINISTRŮ II
(MS, Aktuální kauzy spolku, 26.09.2013)
MARTIN STÍN, VOLEBNÍ SOUPEŘENÍ MINISTRŮ II.
Vyšlo 26.9. 2013 na Politikonu jako 492. sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Před týdnem jsem se na tomto místě ( http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/4892-martin-stin-volebni-soupereni-ministru-i; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013091901) zabýval bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem jako „jedničkou“ na kandidátní listině ODS v Západočeském kraji. Současná ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešová naproti tomu podporuje socialistickou konkurenci na 10. místě kandidátky ČSSD v Severočeském kraji.
POPRASK KOLEM VIDNAVY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.09.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, POPRASK KOLEM VIDNAVY
Vyšlo 22.9.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Shodou okolností se stalo, že vzápětí po uveřejnění článku Volební soupeření ministrů I. (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013091901), zabývajícího se bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem jako „ jedničkou“ na kandidátce ODS v Západočeském kraji, proskočila na veřejnost zpráva, že panu exministrovi hrozí další nepříjemnosti v souvislosti s policejním vyšetřováním „kauzy Vidnava“, o které je v článku rovněž zmínka. Jiskra vyskočila v pátek 20.9. 2013 z internetových stránek Víta Bárty (http://vitbarta.cz/ze-zakulisi/1937-ze-svedka-obvineny-kauza-vidnava-zacne-od-zacatku-pospisil-musi-znovu-k-vyslechu.htm#.Uj4djxjQDnc), který stojí ve volebním soupeření proti Jiřímu Pospíšilovi jako „jednička“ na krajské kandidátce Úsvitu přímé demokracie. O objektivizaci informace se následně pokusil pohotový Radim Vaculík na Novinkách (http://www.novinky.cz/domaci/313938-barta-se-pustil-do-pospisila-budete-obvinen-pak-ucukl.html).
VOLEBNÍ SOUPEŘENÍ MINISTRŮ I.
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 19.09.2013)
MARTIN STÍN, VOLEBNÍ SOUPEŘENÍ MINISTRŮ I.
Vyšlo 19.9. 2013 na Politikonu jako 491. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V úterý odevzdalo 24 politických stran kandidátky pro říjnové předčasné volby. Byl odstartován běh o závod pro několik set závodníků, z nichž mnozí předstírají ochotu nezištně se obětovat ve prospěch vlasti, ačkoli jim jde hlavně o příjemný způsob obživy nebo o ukojení ctižádostivosti. Na kandidátkách se objevilo i několik tváří se vztahem k resortu spravedlnosti, dokonce hned dva ministři- bývalý ministr Jiří Pospíšil a současná ministryně v demisi Marie Benešová. Z minulosti obou ministrů lze odhadnout, jak velkým dobrodiním nebo naopak pohromou pro občany by bylo jejich působení v nové vládě, proto se jimi budu postupně zabývat.
MINISTRYNĚ VS. ŽALOBKYNĚ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.09.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, MINISTRYNĚ VS. ŽALOBKYNĚ
Vyšlo 18.9.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Státní zástupci se dlouhá léta domáhali posílení nezávislosti na politicích. Poražená vládní koalice je v tom aspoň slovně podporovala. Nástrojem ochrany proti svévoli politiků mělo být přijetí nového zákona o státním zastupitelství.

To vše je zapomenuto. Ministryní spravedlnosti se stala dlouholetá předlistopadová prokurátorka Marie Benešová, socialistka, spřažená s velkým kapitálem, která otevřeně tíhne k zachování poměrů, na které si kdysi zvykla. Byly to přece přímo idylické časy, kdy ministr spravedlnosti byl skutečným nadřízeným a prokurátoři navíc podléhali orgánům KSČ. V souladu s příslovím „starého psa novým kouskům nenaučíš“ hledí paní exprokurátorka nevlídně na novinky, prosazované střední generací státních zástupců, již nezatížených myšlenkovými stereotypy, vytvořenými ve službě starému režimu.
JAK „UDĚLAT“ POLICAJTA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 12.09.2013)
MARTIN STÍN, JAK „UDĚLAT“ POLICAJTA
Vyšlo 12.9. 2013 na Politikonu jako 490. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Obhájce v trestním řízení stojí nekřesťanské peníze. Proto je moudré této útratě se prozíravě vyhýbat. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je ovšem poctivý život v souladu s právem a dobrými mravy. Jsou ale lidé, které taková cesta přímo odpuzuje. Těm pak nezbývá než nastartovat vynalézavost. Mohou se mezi nimi najít i koumáci, kterým se podaří zadřít ložiska koleček trestní mašinerie obrácením postavení stran: zaženou policisty do role obviněných a sami se převlečou za nástroj spravedlnosti. Dokládá to následující příběh.
MILOŠ ZEMAN SKONČÍ V PEKLE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 05.09.2013)
MARTIN STÍN, MILOŠ ZEMAN SKONČÍ V PEKLE
Vyšlo 5.9. 2013 na Politikonu jako 489. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Vlídná katechetka mi jako prvňáčkovi vložila do vědomí představu, že jednou všichni staneme před Posledním soudem. Běžní hříšníci si před vstupem do ráje odbydou nějakou dobu v očistci, nenapravitelné hříšníky očekává věčné soužení v pekle.

Po nedělním vystoupení pana prezidenta v Partii TV Prima mám obavy, že vyslovením podpory myšlence revize zákona č.428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi si právě zajistil odsouzení do pekla. Tak jednoznačný útok na majetkové zájmy církví, především církve římskokatolické, přece nelze odčinit dočasným umístěním v očistci. Vidím v tom ovšem i předzvěst svého posmrtného údělu, poněvadž pan prezident se v tomto případě velmi přesně přiblížil mému hodnocení zákona, vyjádřenému v několika článcích, z nichž odkazuji aspoň na dva příklady: (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013060601; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013022201).
SLOVO PŘEDSEDY
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 04.09.2013)
V minulosti jsme byli spojováni pouze s institutem milosti presidenta republiky, za což jsme vděčili kromě zlomyslnosti novinářů skutečnosti, že předseda občanského sdružení je disident a spolupracoval s Václavem Havlem. Ten obraz byl falešný, protože podpora žádostí o milost není zdaleka jedinou součástí naší činnosti. Byla i součásti našeho snažení v době, kdy byl prezidentem Václav Klaus. Bohužel ve svém druhém funkčním období již tolik milosrdný nebyl. Naše úsilí o dosažení milosti pro potřebné ani dnes neutuchá, kdy nový vládce Hradu s milostmi nejen skrblí, ale deklaroval, že je to relikt minulosti. Navíc nás s ním nespojuje osobní přátelství.
BIJTE KLAUSE !
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.08.2013)
MARTIN STÍN, BIJTE KLAUSE !
Vyšlo 29.8. 2013 na Politikonu jako 488. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Jsou to zvláštní náhody: sotva někdo začne šťourat do temných zákoutí politiky nebo podezřelých obchodů a neopatrně vystrčí hlavu, právě v tu chvíli se najde nástroj, kterým po ní dostane. S oblibou se k takovému účelu používá mediální špinění, a když to nestačí, nastupují stížnosti nadřízeným a posléze trestní oznámení, jichž se ve zvláště „naléhavých“ případech vždy chopí nějaký pohotový státní zástupce. Z poslední doby by o tom mohli vyprávět své například Ivo Ištvan nebo Alena Vitásková, zpoza mříží Roman Pekárek a jiní.
CHCEME PRÁVNÍ STÁT ?
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.08.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, CHCEME PRÁVNÍ STÁT ?
Vyšlo 27.8.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Žádný politik by si nedovolil vyjádření, že si nepřeje, aby Česká republika byla právním státem. Každý naopak bude přísahat na to, že učiní vše pro to, aby jím skutečně plnohodnotně byla, pokud jí vůbec schází nějaké nepodstatné drobnosti do dosažení žádoucího stavu.

Mezi slovy a činy ale bývají citelné rozpory. Podcenění důležitosti nastolení poměrů plnohodnotného právního státu novou mocí je patrné od jejího nástupu po pádu totalitního režimu. Pozornost politiků se přednostně soustředila na přestavbu ekonomiky, politického systému, méně na zdravotní a sociální služby, zatímco právo a nástroje jeho vynucování byly Popelkou. Jestliže hledání nejvhodnějšího způsobu převedení státního majetku do soukromých rukou bylo provázeno tápáním, pak v oblasti výstavby a postavení orgánů vynucování práva byly rozpaky ještě zřetelnější. Jedním z jejich projevů byla koncepční neujasněnost hranic nezávislosti justice a začlenění celé soustavy nástrojů vynucování práva do soustavy státních orgánů. Vznikla paradoxní situace, kdy na jedné straně se mnozí politizující soudci a státní zástupci domáhají větší nezávislosti, na druhé straně máme v resortu spravedlnosti instituce, jejichž vrcholní představitelé jsou téměř neodvolatelní, nepodléhají prakticky žádné kontrole a ve výkonu běžných činností je řídí v nejlepším případě (tj. pokud existuje) pouze bůh.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.