Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

GENERÁLSKÉ SCHIZMA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.12.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, GENERÁLSKÉ SCHIZMA
Vyšlo 21.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz, a na webu spolku Šalamounwww.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Dovětek k bouři ve sklenici vody“, který kromě mého bloggu vyšel porůznu (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/dovetek-k-bouri-ve-sklenici-vody.html) leckde jinde, jsem se dotkl některých aspektů návratu Petra Dohnala na Generální ředitelství Vězeňské služby ČR. Příběh žije dále svým životem a nabývá pitoreskní ráz trapného divadla se čtyřmi protagonisty. Čtverylku tančí dva ministři a dva generálové. Za nimi jako kompars se v šeru pohybují pracovníci generálního ředitelství.
STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ V ČELE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.12.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ V ČELE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
Vyšlo 19.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz, a na webu spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com.
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Ministerstvo pro destabilizaci vězeňství“ z 15. prosince 2015 (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/ministerstvo-pro-destabilizaci-vezenstvi.html) jsem se zmínil, že ministr spravedlnosti by se nemusel pouštět do odvolávání generálního ředitele Vězeňské služby ČR Pavla Ondráška, protože se ho může pohodlně zbavit, pokud správní soud vyhoví žalobě jeho předchůdce Petra Dohnala proti rozhodnutí exministryně Heleny Válkové o jeho odvolání. Shodou okolností tato situace bezprostředně po vydání článku nastala. Správní senát Městského soudu v Praze rozhodl 18.prosince 2015 a vrátil věc zpět ministrovi spravedlnosti k novému projednání (http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2015/12/10Ad_17_2015_14.pdf).
DOVĚTEK K BOUŘI VE SKLENICI VODY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.12.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, DOVĚTEK K BOUŘI VE SKLENICI VODY
Vyšlo 18.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz, a na webu spolku Šalamounwww.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Ministerstvo pro destabilizaci vězeňství“ , který vyšel 15.prosince 2015 na mém bloggu a webu spolku Šalamoun (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/ministerstvo-pro-destabilizaci-vezenstvi.html; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2015121502), a odtud se dostal jako nákaza na další servery, jsem velmi nevlídně okomentoval bouři ve sklenici vody, vyvolanou souběhem neodpovědnosti České televize vůči státu a povídavosti některých úředníků ministerstva spravedlnosti, jež vedly k odvysílání reportáží Jiřího Hynka o údajném překročení pravomoci generálního ředitele Vězeňské služby ČR spuštěním projektu zřízení dvou speciálních eskortních jednotek Vězeňské služby ČR a následné nevoli náměstka pro vězeňství a snad i ministra spravedlnosti. Článek vyvolal ohlas nejen z ministerstva spravedlnosti a z Vězeňské služby ČR, ale i od zmatené veřejnosti. Nutí mě to k zaujetí stanoviska k některým z nich.
JAK SE SOUDÍ VE ZNOJMĚ V.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.12.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK SE SOUDÍ VE ZNOJMĚ V.
Vyšlo 17.12.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

O této kauze často píši v článcích i úředních podáních jako o „znojemském justičním skandálu“. Pramenem pro zvídavého čtenáře mohou být články ze seriálu „Jak se soudí ve Znojmě“, soustředěné na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz

Protože se k věci vracím po delší přestávce, připomeňme si základní údaje. Rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 24. března 2005 byli odsouzeni mladí muži Tomáš Čepura a Jaroslav Schindler senátem předsedy Jaromíra Kapinuse za loupežné přepadení dvou poštovních doručovatelek. Rozsudek nabyl právní moc 1.září 2005.Zatímco Tomáš Čepura se k činu doznal a usvědčoval Jaroslava Schindlera, ten neústupně trval na své nevině. Vyčerpal pak řádné i mimořádné opravné prostředky a v r.2007 se neúspěšně pokusil dosáhnout povolení obnovy procesu. O několik let později se dostavil na policejní služebnu Antonín Škrdla a oznámil, že odsouzených skutků se ve skutečnosti dopustil on, a to se spolupachateli Lubomírem a Renatou Čučkovými. A jako bonus doznal třetí přepadení ve Vsetíně, které tehdy zůstávalo neobjasněné. Senát předsedy Pavla Rujbra téhož soudu odsoudil v r.2011 také Antonína Škrdlu a Renatu Čučkovou, Lubomír Čučka jako mladistvý trestu ušel. Jaroslav Schindler reagoval v r.2012 na zprávu o odsouzení Antonína Škrdly & spol. novou žádostí o povolení obnovy procesu, které soud nevyhověl. Následoval podnět spolku Šalamoun k podání stížnosti ministra pro porušení zákona, k němuž se Jaroslav Šindler připojil. Vyhověla mu exministryně Marie Benešová a následně Nejvyšší soud ČR rozsudkem z 19. listopadu 2013 rozhodl, že obecné soudy porušily zákon v neprospěch Jaroslava Schindlera a nařídil nové projednání jeho žádosti o povolení obnovy procesu. Teprve pak se připojil Tomáš Čepura.
MINISTERSTVO PRO DESTABILIZACI VĚZEŇSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.12.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, MINISTERSTVO PRO DESTABILIZACI VĚZEŇSTVÍ
Vyšlo 15.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz, a na webu spolku Šalamounwww.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

Když ministr spravedlnosti Robert Pelikán hostoval ve středu 9.prosince 2015 v pořadu TV Prima „Show Jana Krause“, vyslovil nespokojenost s názvem svého úřadu. Označil jej za nešťastný. Zvídavému Janu Krausovi a divákům vysvětlil, že by výstižnější byl název „ministerstvo pro nápravu nespravedlností“. Z vlastní zkušenosti věřím, že to řekl z upřímného vnitřního přesvědčení, protože to odpovídá profilu jeho osobnosti, ale namítám, že spolek Šalamoun byl blíže realitě, když jeho předchůdcům opakovaně radil, aby úřad přejmenovali na „ministerstvo nespravedlnosti“. Stejná rada se vyskytuje v některých mých starších článcích. Dobrá vůle ministra totiž povahu úřadu ovlivňuje jen nepatrně. Více váží zlozvyky, nemravy a zvykové právo úředníků, kteří zde přežívají dvacet i více let, je mezi nimi ještě pár normalizačních zombií a někteří se během krátkého působení ministra s ním ani nepotkají na chodbě. Krátká „životnost“ ministrů je pro úřad pohromou. Jejich mínění úředníci často ani nestačí vzít na vědomí a někteří jsou schopni klást pasivní odpor ministrovým požadavkům.
KAUZA „VITÁSKOVÁ“ V SOUVISLOSTECH
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.12.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, KAUZA „VITÁSKOVÁ“ V SOUVISLOSTECH
Vyšlo 14.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun,
jemelikzdenek@gmail.com

David Ondračka, ředitel Transparency International, projevil dne 13. prosince 2015 v Otázkách Václava Moravce nevoli nad způsobem, jakým orgány činné v trestním řízení zacházejí s Alenou Vitáskovou, předsedkyní Energetického regulačního úřadu, která se má zřejmě stát jediným obětním beránkem za obrovské plýtvání veřejnými prostředky v tzv. solárním boomu, s jehož vznikem a s nepravostmi při udělování licencí fotovoltaickým elektrárnám nemá nic společného. Nikdo se nezajímá o odpovědnost lidí, kteří nejdříve nastavili rozhazovačné cenové podmínky, a pak připustili zpřístupnění zvýhodněných výkupních cen za elektřinu některým nedostavěným elektrárnám, které na ně neměly právní nárok. Zatímco Alena Vitásková stojí před soudem za to, že údajně zavinila neodebrání neoprávněně vydaných licencí dvěma elektrárnám v majetku rodinného klanu „slováckého miliardáře“ Zdenka Zemka a státní zástupce Radek Mezlík pro ni žádá trest odnětí svobody v trvání 9 let a peněžitý trest ve výši 10 milionů Kč, její předchůdce Josef Fiřt a jeho nejbližší spolupracovníci Blahoslav Němeček a Antonín Panák, za jejichž vlády Energetický regulační úřad licence vydal, vystupují u soudu jako svědci obžaloby. Na doplnění Ondračkova lamenta dodávám, že přesně podle přísloví „zloděj křičí: chyťte zloděje“ trestní oznámení v této věci podal právě výše zmíněný Antonín Panák.
JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL X
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.12.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL X.
Vyšlo 12.prosince 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/jak-probiha-monstrproces-dil-x.html, a na webu spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com, na Parlamentních listech, Rukojmí,Faktusu
jemelikzdenek@gmail.com

Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V úvodním článku „ Jak se dělá monstrproces“, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami, jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné pro orientaci v něm . Doporučuji čtenářům, kteří se o proces začali zajímat až na jeho konci, aby se k němu vrátili.
K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ Z 6.12.2015
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.12.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) Z 6.12.2015.
Vyšlo dne 7.12.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz/2015/12/k-otazkam-vymyvace-mozku-ovm-ct-24-z.html a na webu spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

Kdo očekával od Otázek Václava Moravce dne 6.prosince 2015 atrakci v podobě názorového utkání ministra spravedlnosti Roberta Pelikána s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, musel být zklamán. Česká televize v reklamě mluvila o duelu, ale ten se nekonal. Ač oba politici představují části politického spektra, které jsou od sebe velmi vzdálené, vystupovali jako zástupci jakési neformální „jednotné fronty“ za nedotknutelnost lidských práv, za potírání strachu z imigrantů a odmítání populismu. Je potěšitelné, že se shodli v názoru, že strach z následků imigrační krize nesmí vyústit do potlačování občanských práv a svobod ve prospěch moci orgánů vymáhání práva. Ministr spravedlnosti správně upozornil, že výsledky průzkumů veřejného mínění prozrazují nedostatečnou úroveň znalosti zákonů většiny populace a sklon volat po utužení režimu v opatřeních, která by patrně zasáhla někoho jiného než tazatele. V této souvislosti varoval, že každý se může stát podezřelým na základě neodpovědně podaného trestního oznámení a následně by se mohl dostat do vazby bez souhlasu soudu, pokud by zákonodárci vyslyšeli hlas populistů a vybavili by policii příslušnou pravomocí: policie nemá jinou možnost než šetřit každé trestní oznámení a využívat svých pravomocí. Připomněl jako odstrašující příklad věznici Guantanamo. Vytkl bych mu, že nezdůraznil, že proti přehmatům orgánů činných v trestním řízení nemáme spolehlivou ochranu, proto je na místě trvat na dodržování ústavní Listiny základních práv a svobod.
JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL IX.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.11.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL IX.
Vyšlo 29.listopadu 2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamounwww.spoleksalamoun.com
jemelikzdenek@gmail.com

Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V úvodním článku „ Jak se dělá monstrproces“, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami, jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné pro orientaci v něm . Navázal jsem pak dalšími články, jež jsem později soustředil na svém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/03/monstrproces-kauza-vitaskova-2014-krivi.html, http://www.jemelikzdenek.cz/2015/03/jak-probiha-monstrproces-dil-vii-2412015.html; http://www.jemelikzdenek.cz/2015/04/jak-probiha-monstrproces-dil-viii.html; http://www.jemelikzdenek.cz/2015/10/jak-prolomit-nezavislost-nezavisleho.html). Zdá se, že jejich řada se konečně blíží ke konci.
ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN PRO VEŘEJNOST
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.11.2015)
Dne 18.listopadu 2015 se v Evropském domě v Praze konala pod záštitou poslance Marka Černocha a za účasti ředitelky legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR Pavly Belloňové a jejího spolupracovníka Petra Forejta další beseda spolku Šalamoun, zaměřená na kritiku ministerského návrhu zákona o státním zastupitelství. Spolek Šalamoun zastupovali předseda John Bok a členové Elizabeth Mauermannová a Zdeněk Jemelík. Novináři akci tradičně ignorovali a také veřejnost tentokrát projevila velmi malý zájem. Dostavili se sice kameramani České televize, kteří natočili krátký rozhovor s paní ředitelkou Pavlou Belloňovou a s panem Johnem Bokem, který se ale do vysílání nedostal.
JUSTICE V RUKOU „VIZIGOTŮ“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.11.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, JUSTICE V RUKOU „VIZIGOTŮ“
Vyšlo 17.11.2015 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/11/justice-v-rukou-vizigotu.html) a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Politické strany jsou vždy především výtahem k moci a k možnosti parazitování na veřejných rozpočtech. Patřívalo ale k dobrému tónu, že mocichtivou účelovost svého jednání strany skrývaly za předstírané ideové zakotvení, v které možná aspoň část řadových členů naivně věřila. Platilo to i pro polistopadovou neformální obdobu Národní fronty, tvořenou parlamentními a kolem Parlamentu aspoň kroužícími „tradičními“ stranami. Jenže systém novodobé „národní fronty“ se nakonec přežil. Projevil nezpůsobilost ušetřit zemi různých negativních úkazů a zejména čelit klientelismu a korupci.

Na scénu se proto začaly probíjet ryze pragmatické politické strany, které si s ideologií nelámaly hlavy a pouze prahly po moci, tvrdíce, že budou vše dělat jinak a lépe než strany „národní fronty“. Vezouce se na módní vlně odporu proti klientelismu a korupci se staly jejich vážnými konkurentkami. Z hlediska politické kultury novodobé „národní fronty“ jsou cizorodým prvkem na politické scéně. Proto jsem je kdysi označil za „vizigoty“, neboť vpadly do systému zvenčí a s úplně jinými myšlenkovými koncepty než naši dosavadní vládci. Není ostatně náhodou, že Andrej Babiš si nedávno veřejně posteskl, že má občas pocit, že hnutí ANO je ostatními stranami vnímáno jako vetřelec.
POZVÁNKA NA BESEDU K PROBLEMATICE NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.11.2015)
Vážená paní ! Vážený pane !

Dovolujeme si Vás pozvat na BESEDU K PROBLEMATICE NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ, kterou uspořádáme pod záštitou pana poslance Marka Černocha ve středu dne 18.listopadu 2015 od 12:30 v konferenční místnosti Evropského domu, Praha 1, Jungmannova 745/24.
ZÁKON PROTI NEDOTKNUTELNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 13.11.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, ZÁKON PROTI NEDOTKNUTELNOSTI
Vyšlo 13.11.2015 na mém bloggu a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Jedním z údajných hříchů, kvůli němuž „grilovali“ 12. listopadu 2015 poslanci Ústavně právního výboru ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, je zpoždění nového zákona o státním zastupitelství, poprvé předloženého Poslanecké sněmovně bývalým ministrem Pavlem Blažkem jako tisk 1054 již v r.2013. O jeho osudu dosud nebylo definitivně rozhodnuto, neboť po pádu Nečasovy vlády jej ze Sněmovny stáhla ministryně úřednické vlády Marie Benešová. Bylo pro ni zřejmě nepředstavitelné, že by státní zastupitelství mohlo fungovat jinak a lépe než za jejích časů (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014052001). Od jejího zásahu se dosud nepodařilo vrátit zákon znova do Parlamentu. Jeho vývoj prochází přes různá kolísání a vývrtky. V současnosti se mu z pozic v Ústavně právním výboru staví do cesty dvě bývalé ministryně spravedlnosti rozdílné politické orientace, ale v odporu k reformě státního zastupitelství jednotné: spolu s Marií Benešovou to je Helena Válková.
OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN PŘEDSEDOVI VLÁDY ČR
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 04.11.2015)
OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN PŘEDSEDOVI VLÁDY ČR
Praha 2. 11. 2015

Doporučení na jmenování nového ředitele GIBS

Vážený pane předsedo vlády,

přijali jsme s uspokojením informaci, že ředitel GIBS plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek resignoval na svou funkci a požádal o propuštění ze služebního poměru. O jeho odchod jsme usilovali od puče ke svržení býv. policejního prezidenta plk. Mgr. Petra Lessyho, protože jeho uskutečnění by nebylo bez nezákonného zásahu GIBS proveditelné. Pan ředitel si v časovém rozpětí jednoho roku dvakrát vyslechl na odborném shromáždění veřejnou výzvu našeho člena k resignaci. Máme proto oprávněně pocit zadostiučinění.
NEZNALOST ZÁKONA ANI SOUDKYNI NEOMLOUVÁ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.11.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, NEZNALOST ZÁKONA ANI SOUDKYNI NEOMLOUVÁ
Vyšlo dne 4.11.2015 na mém bloggu ,na webu spolku Šalamoun,
jemelikzdenek@gmail.com

Před soudní síní č.4 liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí n.L. se dne 3. listopadu 2015 shromáždil hlouček zájemců o účast na hlavním líčení v trestní věci kdysi vlivného lékaře Jaroslava Bartáka, dnes vězně, který si odpykává dvanáctiletý trest za špatné nakládání s jeho asistentkami a zde čelí obžalobě za plánování tří vražd a vydírání tří osob, kterého se měl údajně dopustit při výkonu trestu. Kromě účastníků z úřední povinnosti zde byla veřejnost, v které převažovali novináři a kameramani.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.