Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

HYN SA HUKÁŽE…
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.06.2013)
MARTIN STÍN, HYN SA HUKÁŽE…
Vyšlo 20.6. 2013 na Politikonu jako 478. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Pověstný výrok Petra Nečase o tom, že „parta policejních plukovníků a podplukovníků nebude rozhodovat o tom, kdo bude ve vládě“ mi ještě zní v uších, jako by chvástání statečného slabocha odeznělo včera. Nebýt upozornění všímavého synka, neuvědomil bych si, že od jeho vyslovení uplynul téměř rok. Ostatně ani novináři si toho příliš nevšimli. Za zmínku stojí seriózní článek Dušana Šrámka (http://www.pravybreh.cz/2013/06/16/dusan-sramek-budou-rozhodovat-plukovnici-i-o-premierovi/), ale ani on nezaznamenal jistou podobnost situace s příběhem Jana Sladkého Koziny a šlechtice Lammingera z Jiráskových Psohlavců. „Parta policejních plukovníků a podplukovníků“ na rozdíl od chodského rebela nepronesla žádnou výstrahu, ale do roka ukázala chvástálkovi, kdo je v domě pánem, přičemž díky dohledu státního zastupitelství s ní přichází mezi vyplašené politiky zákon. Petr Nečas má teď dost důvodů k obavám, že hladina jezera horké kaše, v němž se právě topí jeho odvržená přítelkyně a bývalí poslanci jeho strany, se vzedme natolik, že ohrozí i jeho. Ovšem poslanci ODS, věrní zásadě „padni komu padni“ (sic!), již předem varují, že se budou snažit uchránit jej před zproštěním imunity (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/policie-pozada-poslance-o-vydani-necase-ods-bude-proti_273790.html). Nedivím se jim: zítra může dojít na další z nich. Nezamýšlejí se ovšem nad tím, že by takovým postupem zajistili mravní převahu nad ním Davidu Rathovi, Vítu Bártovi, Romanovi Pekárkovi a dalším, kteří svým údělům čelí jako chlapi.
STANDA GROSS – NEČASŮV ZÁŘNÝ VZOR
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.06.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, STANDA GROSS – NEČASŮV ZÁŘNÝ VZOR
Vyšlo 16.6.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Petr Nečas není první polistopadový ústavní činitel, přistižený při zneužití příslušníků bezpečnostního sboru ke sledování osob z jiného důvodu, než pro potřeby trestního řízení či ochrany bezpečnosti státu. Jeho předchůdcem byl Stanislav Gross, na něhož se při přechodu z funkce ministra vnitra do postavení předsedy vlády provalilo, že zřídil zvláštní policejní tým Mlýn, který mimo jiné používal k sledování osob k uspokojení stranickopolitických nebo soukromých potřeb. Jeho statečný nástupce František Bublan se ho ani neodvážil zeptat na podrobnosti, nicméně tým rozpustil (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2005012001).
GIBS PO ROCE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.06.2013)
MARTIN STÍN, GIBS PO ROCE
Vyšlo 13.6. 2013 na Politikonu jako 477. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Před rokem se bývalá Inspekce ministra vnitra, pozdější Inspekce Policie České republiky, zbavila závislosti na velení policie a ministerstvu vnitra a přeměnila se na Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále jen GIBS), podřízenou přímo vládě. Změnu názvu provázelo rozšíření pravomoci také na Vězeňskou službu ČR a Celní správu ČR a vybavení pravomocemi úřadu pro vyšetřování. GIBS je tedy plnohodnotným, do značné míry nezávislým orgánem činným v trestním řízení, zaměřeným na vyhledávání a stíhání trestné činnosti příslušníků zmíněných sborů, způsobilým vést vyšetřování až do předání státnímu zástupci návrhu na podání obžaloby. Na zákonnost jejích postupů dohlíží státní zastupitelství podle pravidel, uplatňovaných v dohledu nad činností policie.
KAUZA CHRASTAVSKÉHO OSTROSTŘELCE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.06.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, KAUZA CHRASTAVSKÉHO OSTROSTŘELCE
Vyšlo 7.6.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Je jistě dobře, že v souvislosti se soudním řízením proti Pavlu Vondroušovi nezaplavily internet videozáznamy s grimasami a křikem soudce, jak se ke škodě pověsti Okresního soudu v Liberci opakovaně stalo při procesech, které soudil soudce Richard Skýba. Soudce Lukáš Korbas patří dle mých vlastních poznatků mezi kultivované, slušné soudce. O to více lituji, že se nemohu ztotožnit s jeho rozsudkem nad Pavlem Vondroušem, „chrastavským ostrostřelcem“.

Odmítám používání násilí jako nástroje k projevení názoru na problémy společnosti, varuji před jeho tolerováním a trvám na tom, že úřední osoby mají nárok na ochranu proti zmatencům, kteří si chtějí násilím proti nim vylít zlost za cokoli zlého, co se jim v životě stalo. Nárok na ochranu musí zůstat zachován, i kdyby skutečně vykonávali funkci špatně. Na nápravu špatného výkonu úřadu jsou určeny jiné prostředky, důstojné kulturní společnosti.
ZÁKON JAKO NÁSTROJ ZLOČINU
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 06.06.2013)
MARTIN STÍN, ZÁKON JAKO NÁSTROJ ZLOČINU
Vyšlo 6.6. 2013 na Politikonu jako 476. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Kouzlem nechtěného působí náhoda, že právě 3.června 2013, v den vyhlášení rozhodnutí Ústavního soudu ČR o ústavní stížnosti strany Věci veřejné proti zákonu o majetkovém vypořádání státu s církvemi, server ePravo přinesl inspirativní rozhovor s předsedkyní Nejvyššího soudu ČR Ivou Brožovou (http://www.epravo.cz/top/efocus/justicni-spicky-iva-brozova-91600.html). Nejvyšší představitelka obecného soudnictví v něm mimo jiné upozorňuje, že zkušenost z nacistické a komunistické totalitní minulosti ospravedlňuje požadavek, aby se právo nevyčerpávalo jen formalistickým lpěním na znění zákonů, ale aby zachovávalo soulad s hodnotovým řádem. Připomíná, že právě totalitní režimy dokázaly pod zástěrkou dodržování zákonnosti zneužít formálního „práva ke kriminalizaci a likvidaci jednotlivce, což přesvědčivě dokládají Norimberské rasové zákony nebo zákony proti třídnímu nepříteli“.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XIX-Lesk a bída státního zastupitelství II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.06.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XIX
Vyšlo 4.6.2013 na webu spolku Šalamoun, na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Lesk a bída státního zastupitelství II

Obsah první části článku postihl jen několik ukázek drobných procesních pochybení žalobců (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013060201), jichž se ovšem vyskytuje mnohem více. Myšlenka jejich využití k vyvolání průtahů v řízení nebo jeho zastavení není výjimečná. Například obhájci Davida Ratha prozradili v televizním vystoupení (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013041101) záměr zpochybnit příslušnost severočeských žalobců v počáteční části vyšetřování.

Výskyt „školáckých“ chyb vede k domněnce, že ve složitých případech může docházet k selhání zásadního významu. Její oprávněnost potvrzují také výsledky šetření Nejvyššího státního zastupitelství o dopadech II. článku novoroční amnestie (abolice) na trestní řízení (http://www.nsz.cz/index.php/cs/aktuality/618-aktualizace-zvlatni-zpravy-tykajici-se-aplikace-lanku-ii-amnestijniho-rozhodnuti-prezidenta-republiky-ze-dne-1-1-2013-za-obdobi-do-29-3-2013) Z něho vyplývá, že z celkového počtu 415 zastavených trestních řízení, trvajících déle než osm let od sdělení obvinění, připadá 260 případů, tedy 63%, na přípravné řízení. Okolnost, že je žalobci za tak dlouhou dobu nedokázali dovést k pravomocnému ukončení, vzbuzuje pochybnosti o úrovni jejich práce. Ostatně špatnou známku jim často vystavují soudy zprošťujícími rozsudky nebo dokonce vracením obžaloby k dopracování. Opět abolice vynesla na světlo alarmující případ stíhání Františka Chvalovského & spol., v němž soud vrátil obžalobu třikrát, a rozsudek, postavený až na její čtvrté verzi, stejně neobstál v odvolacím řízení (http://www.nsz.cz/index.php/cs/aktuality/618-aktualizace-zvlatni-zpravy-tykajici-se-aplikace-lanku-ii-amnestijniho-rozhodnuti-prezidenta-republiky-ze-dne-1-1-2013-za-obdobi-do-29-3-2013).
NEPOUČITELNÝ MACHIAVELLI V OVM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.06.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, NEPOUČITELNÝ MACHIAVELLI V OVM
Vyšlo 2.června 2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Marně přemýšlím, co kromě drzosti a zahájení bezohledného lovu na voliče pro volby r.2014 opravňuje ministra financí Miroslava Machiavelli Kalouska k přehodnocování počínání ministra spravedlnosti. Po nehorázném vystoupení v Interview ČT24 ze dne 28.května 2013 (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10095426857-interview-ct24/213411058040528/) v Otázkách Václava Moravce dne 2.června 2013 opět zopakoval s naprostou jistotou, že postup ministra spravedlnosti při vydání ruského občana Alexeje Torubarova do Ruské federace byl nestandardní.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XVIII-Lesk a bída státního zastupitelství I
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.06.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XVIII
Vyšlo 2.6.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Lesk a bída státního zastupitelství I

Po utichnutí zájmu o skandální konflikt mezi pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou a bývalým ředitelem protikorupční policie Tomášem Martincem se pozornost veřejnosti přenáší k projednávání nového zákona o státním zastupitelství, který na cestě do Parlamentu konečně prošel vládou.

Mediální zprávy o této události jsou občas poněkud nepřesné. Například server Aktuálně.cz vybavil převzatou zprávu ČTK titulkem „Vláda schválila zákon, který ruší úřad Bradáčové“ (http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=781097): vláda přece zákon neschvaluje a „úřad Bradáčové“ je jen jedním ze d v o u rušených vrchních státních zastupitelství. Původce titulku zřejmě podvědomě podlehl klamavému dojmu, vytvářenému médii, že Lenka Bradáčová je nejvýznamnější činitelkou státního zastupitelství, zatímco nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, a občas i ministr spravedlnosti jsou pouze jejím „křovím“.
SOUDCI SOBĚ I
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.05.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, SOUDCI SOBĚ I
Vyšlo 30.5.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Podpora soudce v nesnázích spolkem Šalamoun je ojedinělý úkaz. V současnosti jím je sledování trestního řízení proti kladenskému soudci Vlastimilu Matulovi a bývalému vedoucímu pracovníkovi ministerstva spravedlnosti Vladimíru Chrásteckému. Psal jsem o něm v jeho počátcích hlavně proto, že policie si pro stíhání pana soudce nevyžádala souhlas prezidenta republiky, zavedený zákonem o soudech a soudcích, hrající roli pojistky soudcovské nezávislosti proti svévoli moci výkonné http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012032001; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012031801). Zdůvodnila to tím, že jej stíhá za skutek, kterého se dopustil jako stážista na ministerstvu spravedlnosti, tedy mimo výkon funkce soudce. Názor policie nakonec posvětil i Nejvyšší soud ČR. Vždy jsem si myslel, že soudce je soudcem, i když zrovna na dvorku štípe dříví: stále musí ctít důstojnost své profese, ale za to je stále pod ochranou zákona. Státní zástupci a Nejvyšší soud ČR mě z omylu vyvedli, když Ústavní soud ČR jako nejvyšší autorita pro podobné případy nebyl tázán.
HRÁTKY S PRAVOMOCEMI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 30.05.2013)
MARTIN STÍN, HRÁTKY S PRAVOMOCEMI
Vyšlo 30.5. 2013 na Politikonu jako 476. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Přirozeným důsledkem zavedení přímé volby prezidenta je tlak na změny ve vymezení jeho pravomocí. Nezáleží na tom, kdo je prezidentem: konkrétní nositel funkce může pouze svým osobitým přístupem ovlivnit podrobnosti, základní rysy daného stavu věcí se nezmění.

Debata, která se u nás nyní vede jako následek obřadních tanečků kolem jmenování diplomatů a Martina C. Putny, je okrajovou záležitostí: kdyby Miloš Zeman nenarazil na meze své pravomoci v těchto věcech, zakopl by o ně později někde jinde. A kdyby neseděl na Hradě Miloš Zeman, ale kdokoli jiný, narážel by časem také, i když možná na hranice jiných pravomocí. Jde ostatně o to, zda se jedná o skutečné meze pravomoci prezidenta republiky nebo jen o představy ostatních účastníků mocenských hrátek, jaké by měly být.
KUBICEHO ZPRÁVA Č.2
(MS, Aktuální kauzy spolku, 23.05.2013)
MARTIN STÍN, KUBICEHO ZPRÁVA Č.2
Vyšlo 23.5. 2013 na Politikonu jako 475. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V r. 2006 Jan Kubice, tehdejší ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (mluvíce o tomto útvaru různí zlomyslníci tehdy vynechávali slova „pro odhalování“) obešel nadřízené a vydal se do Poslanecké sněmovny se zprávou o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy, známou od té doby jako „Kubiceho zpráva“. Protože to provedl krátce před parlamentními volbami a tajná zpráva samozřejmě unikla do médií, byl z toho velký poprask. Po vychladnutí vášní se ale ukázalo, že v pamfletu je vedle pár zrnek pravdy trocha polopravd a zejména „vata“ domněnek a nesmyslů. Nejvíce poškodila předsedu vlády Jiřího Paroubka naznačením možnosti, že měl sex s nezletilou. Sociální demokraté jsou přesvědčeni, že její uveřejnění těsně před volbami je připravilo o mnoho voličů. Zpráva ničemu neprospěla, její účinek byl jednoznačně ničivý. Její svévolné pořízení a předložení mimoinstančním postupem je projevem bezbřehé neodpovědnosti předkladatele. http://beta.parlamentnilisty.cz/zpravy/Paroubek-uderil-Pujdu-po-Vas-Kubice-195025.
HON NA PLUKOVNÍKY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.05.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, HON NA PLUKOVNÍKY
Vyšlo 19.5.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Některé události budí dojem, že předseda prokorupční vlády Petr Nečas pověstným výrokem o policejních plukovnících a podplukovnících, kterým nebude dovoleno, aby rozhodovali o tom, kdo bude ve vládě, na ně vyhlásil hon. Jeho zaujetí proti nim podpořil ministr financí Miroslav Machiavelli Kalousek neméně pověstným příslibem policejnímu prezidentovi a dalším policistům, že budou odstíháni Generální inspekcí bezpečnostních sborů.
INTRIKY PŘED SOUDEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.05.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, INTRIKY PŘED SOUDEM
Vyšlo 18.5.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Ve čtvrtek 16. května 2013 skončilo u Obvodního soudu pro Prahu 7 zprošťujícím rozsudkem prvostupňové soudní řízení trestní proti bývalému policejnímu prezidentovi Petrovi Lessymu. Je to proces, výjimečný politickým pozadím, významem bývalého postavení pana obžalovaného a možným vlivem na osud ministra vnitra. Česká republika se díky němu opět stala aspoň v něčem evropskou jedničkou, neboť trestní stíhání policejního prezidenta je vskutku neobvyklý úkaz.

Z vývoje dokazování jsem usuzoval, že by Petr Lessy měl být zproštěn, (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013041301; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013030201; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013041001) nebo by mělo být jeho trestní stíhání zastaveno. Přesto jsem rozsudek očekával s napětím. Kromě toho, že jsem se mnohokrát přesvědčil o nevypočítatelnosti soudů, měl jsem informaci z „obvykle dobře informovaného zdroje, který nestojí o zveřejnění“, že pan soudce dostal na vybranou: buď odsoudí Petra Lessyho a vyslouží si přeložení k vyššímu soudu, nebo jej zprostí a zablokuje si kariéru na věky věků.
MUS A AMNESTIE
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 16.05.2013)
MARTIN STÍN, MUS A AMNESTIE
Vyšlo 16.5. 2013 na Politikonu jako 474. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V souvislosti s rozeštváváním veřejnosti kvůli dopadům amnestie na poškozené se zakořenil obecný názor, že kdo byl obviněn, je zcela jistě vinen, musí být odsouzen a poškození se pak podělí o jeho majetek, i když už třeba ani žádný nemá. Z toho se odvozuje, že abolice zmařila nepochybně zasloužené dopravení obviněných za mříže a poškozeným ztížila až znemožnila přístup k náhradě škody. Presumpce viny Stalinova zločinného prokurátora Andreje Vyšinského se díky odpůrcům amnestie dočkala v českém Absurdistánu nového rozkvětu.
KDYŽ SE DVA PEROU…
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 09.05.2013)
MARTIN STÍN, KDYŽ SE DVA PEROU…
Vyšlo 9.5. 2013 na Politikonu jako 473. sloupek a na webu spolku Šalamoun.
martin.stin@seznam.cz

Po souboji ministra spravedlnosti Pavla Blažka s pavlačově útočnou moderátorkou Danielou Drtinovou v Událostech, komentářích ČT dne 6.května 2013 její účinkování v dalším dílu pořadu společně se superdemagogem, socialistou Lubomírem Zaorálkem a superpopulistou, věrným představitelem ODS Jiřím Pospíšilem, slibovalo zážitek, jiskřící neslučitelností názorů, kořeněný trapnostmi všeho druhu. Ale překvapivě zde zavládl duch vzájemného porozumění a ohleduplnosti mezi zkrotlými protivníky, od nichž se očekávala nesmiřitelnost. Byla to pohoda jako na Starém bělidle. Daniele Drtinové se tentokrát nepodařilo vyvolat svár mezi hosty. Ostatně na rozdíl od způsobu nakládání s Pavlem Blažkem se o to tentokrát ani moc nesnažila.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.