Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

JAK PŘEŽÍT BEZ MILOSTÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.04.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK PŘEŽÍT BEZ MILOSTÍ
Vyšlo 9.4.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nenávistná většinová společnost si přeje nemilosrdné trestání nezákonného chování a má co chce: v pití piva a počtu lidí za mřížemi jsme na špici Evropy. Vládnoucí pseudoelity, dlouhodobým životem ve slonovinové věži výsadních postavení odtržené od života dolních deseti milionů, populisticky využívají těchto nálad k upevnění své oblíbenosti, bez ohledu na to, že se jinak prohlašují za dobré křesťany, kteří se denně modlí „odpusť nám, jakož i my odpouštíme“. Příležitost k předvedení neslitovnosti jim čas od času poskytovali oba bývalí prezidenti udělením milosti, která se jim nelíbila. Každý jejich pohoršující krok vyvolal mravoučné horlení proti prezidentově pravomoci, vyžadující buď její úplné zrušení, nebo aspoň podřízení moci nekompetentních ministerských úředníků, což je téměř totéž.
SKOMÍRAJÍCÍ ODS A VYHLÍDKY NA PRÁVNÍ STÁT
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.04.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, SKOMÍRAJÍCÍ ODS A VYHLÍDKY NA PRÁVNÍ STÁT
Vyšlo 7.4.2013 na webu Šalamouna a na Politikonu, na dalších serverech zkrácená verze.
jemelikzdenek@gmail.com

Zpráva, že Nejvyšší soud ČR potvrdil neprolomitelnost abolice v kauze Františka Chvalovského & spol. oživila hněvivý zájem o aboliční rozhodnutí bývalého prezidenta. Přispěla k tomu i obvyklá nepoctivost novinářů, kteří sdělují veřejnosti jen to, co se jim hodí k pošpinění Václava Klause. Mlčí o tom, že neúnosnou délku trestního stíhání byla zavinila neschopnost žalobců vyhovět nárokům nalézacího soudu, který jim třikrát vrátil obžalobu. Když pak na podkladě čtvrté obžaloby konečně zplodil rozsudek, odvolací soud jej zrušil pro závažné nedostatky. Veřejnost nic nevede k zamyšlení nad tím, jak se žije rodinám v situaci, kdy po dobu déle než deseti let nemohou nakládat se svým majetkem, obžalovaní se musí opakovaně podrobovat úkonům trestního řízení, nemohou plánovat svou budoucnost a vůbec netuší, co se s nimi stane, a to vše jen proto, že státní orgány buď neumí nebo nechtějí dělat svou práci tak, aby nekrátily obžalované i poškozené v ústavně zaručeném právu na vyřízení věci v přiměřené lhůtě. Před veřejností zůstává utajeno, že majetek Františka Chvalovského spadl do konkurzní podstaty, takže při vypořádání s věřiteli jim bude k disposici bez ohledu na výsledek trestního stíhání.
KAM S NÍ ?
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 04.04.2013)
MARTIN STÍN, KAM S NÍ ?
Vyšlo 4.4. 2013 na Politikonu jako 468. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Parafráze otázky, položené kdysi Janem Nerudou, se nemusí nutně týkat jen starého slamníku a jiného odpadu, ale také odcházejících osobností politického života.

Až dosud každý prezident republiky občas vyvolal reptání na neurčitost vymezení některých pravomocí. Prezidenti nebo jejich zastánci se pak odvolávali tu na ducha ústavy, tu na ústavní zvyklosti. Také se příležitostně ozývají stížnosti na pozůstatky zvyklostí z dob monarchie, v poslední době zejména v souvislosti s nanejvýš užitečnými pravomocemi udělování amnestie a milosti. Zvlášť hlasitá debata o bílých místech v právní úpravě pravomocí prezidenta a o přežitcích z dob monarchie se strhla v souvislosti s hanebnou ústavní žalobou třiceti osmi senátních pidižvíků proti Václavu Klausovi.
ZPĚT PŘED LISTOPAD
(MS, Aktuální kauzy spolku, 28.03.2013)
MARTIN STÍN, ZPĚT PŘED LISTOPAD
Vyšlo 28.3. 2013 na Politikonu jako 467. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

S posilováním levice nabývají sebevědomí přízraky předlistopadových složek, určených k násilnému udržování pořádku, často za cenu přímého potlačování lidských práv. Jejich představitelé zavětřili příznivou změnu směru větru, odpouštějí sami sobě hříchy a derou se do veřejné správy. Politruk Pohraniční stráže, který kdysi pečoval o duše vojáků tak, aby se jim lépe a radostněji střílelo po narušitelích státní hranice, řídí „manažersky“ školství v kraji. Krajským zastupitelem se stal trestně stíhaný bývalý dozorce ze zlopověstné věznice, v které byli vězněni političtí vězni. Nejde o to, že zmínění nestydové jsou členy KSČM. Dokonce jim slouží ke cti, že se otevřeně hlásí k menšinovým, a to krajně nepopulárním politickým názorům. Ostatně KSČM, která je vynesla k moci, je legitimní součástí našeho parlamentního systému. Potíž je v jejich temné minulosti a v nezhojených ranách dosud přežívajících poškozených činností předlistopadových represivních orgánů. Ostych by jim měl zabránit, aby se znova, byť po mnoha letech od pádu protiprávního režimu, pokoušeli urvat pro sebe aspoň malý podíl na veřejné moci.
HLAS ZDRAVÉHO ROZUMU A PROKURÁTORSKÁ SVEŘEPOST U SOUDU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.03.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, HLAS ZDRAVÉHO ROZUMU A PROKURÁTORSKÁ SVEŘEPOST U SOUDU
Vyšlo 26.3.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Veřejné jednání Městkého soudu v Praze, které se konalo 26.března 2013, udělalo zamítnutím odvolání žalobkyně Hany Vrbové tečku za zneužitím soudní síně k zhanobení parlamentní politické strany, jehož se v loňském roce dopustil senát předsedy Jana Šotta Obvodního soudu pro Prahu 5 on-line vedeným řízením proti obžalovaným poslancům Věcí veřejných, pánům Vítu Bártovi a Jaroslavu Škárkovi, zejména v jeho první části, zakončené rozsudkem z 13. dubna 2012. Vít Bárta byl tehdy odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců s podmíněným odkladem na třicet měsíců a byly mu zabaveny peníze, které bezúročně půjčil tehdejším stranickým kolegům Kristýně Kočí a Jaroslavu Škárkovi. Jaroslavu Škárkovi uložil soud nepodmíněný trest odnětí svobody tři roky a – to není vtip, ale skutečnost – navíc mu zakázal na dobu deseti let vykonávat funkci poslance Parlamentu ČR (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012041301 ).
NEBOJÁCNÝ (CHACHÁ) PETR NEČAS A POMSTA ZA AMNESTII
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 21.03.2013)
MARTIN STÍN, NEBOJÁCNÝ (CHACHÁ) PETR NEČAS A POMSTA ZA AMNESTII
Vyšlo 21.3. 2013 na Politikonu jako 466. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Kauza Vlasty Parkanové prolomila tabu nedotknutelnosti vysokých politických činitelů orgány činnými v trestním řízení. Ukázala, že chybné rozhodnutí nekompetentního ústavního činitele smí být zkoumáno nástroji trestního řízení.

Příklady táhnou. Proto na hlavu ubohého předsedy prokorupční vlády Petra Nečase padla v těchto dnech hned tři trestní oznámení, adresovaná protikorupční policii, a k tomu podnět předsedy senátu Milana Štěcha a senátora Miroslava Antla nejvyššímu státnímu zástupci. Občanská iniciativa Stop církevním restitucím podala oznámení kvůli ukvapenému podpisu smluv s církvemi o vyplacení finančních náhrad podle zmetkového zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, ostatní podněty se týkají kontrasignace novoroční amnestie.
KDYŽ SE LOTŘI PŘETAHUJÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.03.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, KDYŽ SE LOTŘI PŘETAHUJÍ
Vyšlo 19.3. 2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Některé příběhy obžalovaných jsou neuvěřitelné, a přesto bývají pravdivé. Časté jsou situace, v nichž se jeden obviněný zachraňuje přehazováním viny na druhého. Představa, že by se pravý pachatel dobrovolně přihlásil k odpovědnosti za skutek, za který již byl pravomocně potrestán někdo jiný, mi dosud připadala nesmyslná, ale skutečnost předběhla mou představivost. V současnosti mám takové případy před očima hned dva.
POLITICKÉ PLETICHY A NEZÁVISLOST ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
(MS, Aktuální kauzy spolku, 14.03.2013)
MARTIN STÍN, POLITICKÉ PLETICHY A NEZÁVISLOST ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Vyšlo 14.3. 2013 na Politikonu jako 465. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Ústavní soud ČR stále častěji vstupuje jako aktivní činitel do mocenských hrátek politických pletichářů. Při tom zneužívá nabízející se příležitost naléhavé poptávky po svých moudrech k šplhání do postavení nadřazeného všem ostatním ústavním činitelům. Zdánlivě nepřekročitelné příkopy mezi mocí soudní na straně jedné a mocí zákonodárnou a výkonnou na straně druhé na úseku, vyhrazeném Ústavnímu soudu ČR, zarůstají plevelem a už se dají snadno přeskočit.
CVIČENOU OPICI NA HRAD !
(MS, Aktuální kauzy spolku, 07.03.2013)
MARTIN STÍN, CVIČENOU OPICI NA HRAD !
Vyšlo 7.3. 2013 na Politikonu jako 464. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Prezident republiky s pravomocí okleštěnou podle představ předkladatelů ústavní žaloby na prezidenta Václava Klause mi připadá být příliš velkým luxusem pro daňové poplatníky. Úlohu posluhy, který nemá vlastní názor a pohotově podepíše jakoukoli listinu, kterou mu doručí vláda nebo parlament, by snad zvládla i cvičená opice, pokud ne, pak inteligentní robot zcela určitě. O reprezentační úkony by se mohli podělit předsedové komor Parlamentu s předsedou vlády.Ušetřila by se spousta peněz.
AMNESTIE A PREZIDENTSKÉ ÚLETY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.03.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, AMNESTIE A PREZIDENTSKÉ ÚLETY
Vyšlo 3.3.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V uplynulém týdnu se oba páni prezidenti, jak nastupující, tak odcházející, znova vyjadřovali k novoroční amnestii prezidenta Václava Klause. Nebyl by to Miloš Zeman, aby se nesnažil v této souvislosti posílit svou oblíbenost podlézáním novináři rozeštvané části veřejnosti a současně prokázat originalitu svého myšlení třeba i protismyslným výrokem: potvrdil odpor vůči amnestii jako takové a vůči té Klausově zvlášť a abolici označil za generální pardon neschopným státním zástupcům a soudcům, kteří nedokázali složité kauzy velké hospodářské kriminality dovést k pravomocnému rozsudku v nějaké rozumné době.
LESSY PŘED SOUDEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.03.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, LESSY PŘED SOUDEM
Vyšlo 2.3.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Trestní řízení soudní proti bývalému policejnímu prezidentovi Petru Lessymu je nevšední událost, jež se sice jako výstřelek svého druhu nemůže měřit s šíleným záměrem senátorů obžalovat Václava Klause z velezrady, nicméně je rovněž významnou skvrnou na obrazu poměrů v republice, a to bez ohledu na to, jak dopadne rozsudek.

Hlavní líčení probíhalo u Obvodního soudu pro Prahu 7 ve dnech 28. února a 1. března 2013 a bude pokračovat ve dnech 11. a 12. dubna 2013, kdy lze po dokončení výslechů svědků očekávat rozsudek.
ČEHO SE BOJÍ JUSTICE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.02.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, ČEHO SE BOJÍ JUSTICE
Vyšlo 26.2.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Případ soudce Ondřeje Havlína, o jehož vydání k trestnímu stíhání tentokrát policie požádala prezidenta republiky, je špičkou ledovce mravních poklesků, skrytého pod hladinou oficiální víry v počestnost soudců a státních zástupců. Nemyslím, že tělo ledovce tvoří pouze početné trestné činy soudců a státních zástupců, ty jsou asi spíše výjimkou, ale netrestaných kárných provinění v případě jeho vynoření bych očekával ohromující počet. I když soudci a státní zástupci jsou většinou slušní lidé, na tu jinou část jejich společenství přicházejí tisíce stížností, návrhů na kárné řízení a trestních oznámení. Ojedinělý výskyt trestních řízení a několik málo desítek kárných řízení ročně vypovídají o tom, jak se v resortu spravedlnosti s takovými podněty nakládá. Stavovské ohledy vedou „slušné“ funkcionáře státní správy justice a státního zastupitelství k hájení pochybné stavovské cti jejich „zneškodněním“. Podléhají představě, že odkrývání poklesků soudců a státních zástupců by způsobilo pokles důvěry veřejnosti v justici a státní zastupitelství a raději nechají hříšníky dále tropit alotria. Všichni ale víme, že taková politika má na důvěryhodnost justice a státního zastupitelství přesně opačný vliv, než by chtěli.
ŠKODIČI A HRABIVCI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.02.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, ŠKODIČI A HRABIVCI
Vyšlo 22.2.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Vláda škodičů v čele s Petrem Nečasem schválila ve středu 20. února 2013 texty smluv s církvemi o vydání majetku na základě legislativního zmetku, zvaného zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, a rozhodla se přistoupit k jejich podpisu hned v pátek 22. února 2013. Ke spěchu ji vedou zastírané obavy ze zrušení zákona nebo jeho částí Ústavním soudem ČR, jemuž strana Věci veřejné a po ní také ČSSD předložily ústavní stížnosti. Domněnka imunitou zajištěné beztrestnosti je vede k bezohlednému jednání, jímž mohou způsobit státu nesmírné škody.Mají-li mít škodiči jistotu, že jim nic nezabrání vyvrtat „tunel“ do státní pokladny, musí předběhnout Ústavní soud ČR: stihnou-li před případným zrušením zákona vykoupit pohledávky církví za státem státními dluhopisy, vyplacení 59 miliard náhrad za nevydaný majetek bude nevratné. V přímém přenosu, před očima nevěřícně zírající veřejnosti škodiči jednají úmyslně ke škodě státu, pohrdajíce veřejným míněním a neobávajíce se zaslouženého trestního postihu.

Sám záměr vrátit církvím majetek, zabraný komunisty po 25. únoru 1948, je v zásadě správný. Mají-li se odloučit od státu, potřebují hospodářskou základnu pro samostatný život.
ZA ROMANEM PEKÁRKEM ZAPADLA VRATA
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 21.02.2013)
MARTIN STÍN, ZA ROMANEM PEKÁRKEM ZAPADLA VRATA
Vyšlo 21.2. 2013 na Politikonu jako 462. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V pondělí 18. února 2013 zapadla vrata věznice za poslancem Romanem Pekárkem, jenž se dostal do sněmovny jako povolný náhradník za poslance ODS, kteří se vzepřeli některým záměrům prokorupční vlády Petra Nečase. Na pozadí chování jiných odsouzených čekatelů na zázrak nebo na úspěch mimořádných opravných prostředků, kteří se vyhýbají nástupu trestu, jeho pokora před pravomocným rozhodnutím soudu zasluhuje ocenění.

Právě proto by ale neměla upadnout v zapomnění skutečnost, že jeho případ má kromě celkem nezajímavé trestněprávní podstaty pikantní, přímo skandální politické pozadí, odhalující vlčí vztahy uvnitř místní organizace ODS. Jde o události, které svou špinavostí připomínají akce Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky proti Vítu Bártovi.
HROZBA ZAPLEVELENÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.02.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, HROZBA ZAPLEVELENÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Vyšlo 19.2.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Již dříve (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013012801 ) jsem projevil názor, že oblast práva a spravedlnosti je nastávajícímu prezidentu Miloši Zemanovi značně vzdálená.

Z mediálních zpráv o jeho záměrech s doplňováním soudcovského sboru Ústavního soudu ČR s politováním vyvozuji, že jsem se nemýlil. Výmluvná je již skutečnost, že se v této věci radí mimo jiné s „jedinou spravedlivou“, s exprokurátorkou Marií Benešovou, kdysi právem vyhozenou Paroubkovou vládou z čela Nejvyššího státního zastupitelství.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.