Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

JAK DANIELA DRTINOVÁ DRTILA VÍTA BÁRTU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 25.01.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK DANIELA DRTINOVÁ DRTILA VÍTA BÁRTU
Vyšlo 25.1.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Soudní proces k pohanění poslance Víta Bárty a strany Věci veřejné (to byl skutečný účel on-line vedeného řízení v trestní věci poslanců Víta Bárty a Jaroslava Škárky) je v mnoha ohledech průlomový. Nikdy dříve nebyla soudní síň zneužita k pošpinění obrazu politika a jím představované politické strany takovým bezohledným způsobem jako při hlavních líčeních v dubnu r.2012 (pochopitelně vylučuji ze srovnání politické procesy z 50.let 20.stol.) Nikdy dříve nebyli obžalovaní a svědci svévolí soudce přinuceni účinkovat proti své vůli v kabaretu pro několik set tisíc televizních diváků. Soud se s osobnostními právy účastníků řízení prostě „nemazal“. Díky ctižádostivému vrtochu soudce Jana Šotta jsme možná získali středoevropské prvenství v nahrazování gladiátorských her soudními procesy, přenášenými až do domácností zvědavců.
SOUDCE SPOLKL HOŘKOU PILULKU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 24.01.2013)
MARTIN STÍN, SOUDCE SPOLKL HOŘKOU PILULKU
Vyšlo 24.1. 2013 na Politikonu jako 458. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V trestní věci nepravomocně odsouzených poslanců Víta Bárty a Jaroslavy Škárky proběhlo dne 23. ledna 2013 u Obvodního soudu pro Prahu 5 hlavní líčení obnoveného řízení.

Předcházelo mu projednání stížnosti poslance Víta Bárty Nejvyššímu soudu ČR na porušení jeho imunity částí prvostupňového rozsudku z 13. dubna 2012, které bylo v plném rozsahu vyhověno : senát soudce Jana Šotta nebyl oprávněn soudit pana poslance za nabídku případné finanční výpomoci poslancům Věci veřejných, vyslovenou v prostorách Poslanecké sněmovny ČR na zasedání poslaneckého klubu, neb jej chránila imunita. Soudit poslance lze pouze v rozsahu vydání k trestnímu stíhání sněmovnou.

Pak se rozsudkem na základě odvolání státní zástupkyně i obou odsouzených zabýval v odvolacím řízení Městský soud v Praze, který dokonal dílo zkázy na pověsti o skvělosti soudce Jana Šotta: uznal sice, že soud 1.stupně provedl vyčerpávající dokazování a jeho skutková zjištění nijak nezpochybnil, ale v souladu se zdravým selským rozumem rozhodl, že souzené skutky nenesou znaky skutkové podstaty trestných činů. Rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání. V souladu s ustanovením trestního řádu přikázal senátu Jana Šotta podřídit se právnímu názoru odvolacího soudu. Navíc vyslovil nespokojenost s nedůstojným on-line způsobem vedení procesu, který označil za naprosto nevhodný.
DEMOKRACIE A PARTAJOKRACIE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 20.01.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, DEMOKRACIE A PARTAJOKRACIE
Vyšlo 20.1.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Podle ústavy stojí náš politický systém na svobodné soutěži politických stran. Hezky se to na papíře čte. Pro občany je ale důležitější, jakým obsahem vznešený princip naplní ti, jimž z jakýchkoli důvodů postoupili moc zastupovat je ve výkonu základních práv.
SOUDCOVA HOŘKÁ PILULKA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 17.01.2013)
MARTIN STÍN, SOUDCOVA HOŘKÁ PILULKA
Vyšlo 17.1. 2013 na Politikonu jako 457. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Amnestii prezidenta republiky lze chápat také jako odezvu – možná nechtěnou – na výsledky dosavadní trestní politiky státu, mezi něž patří více než dvojnásobek vězňů ve věznicích ve srovnání se sousedními státy, vysoká recidiva, neúnosně dlouhá trestní řízení a navzdory tuhému odporu příslušných orgánů občas prokázání neviny po letech věznění. K úplnosti obrazu patří i pouhých 6% cizinců ve vězeňské populaci, zatímco v Rakousku to je téměř polovina a i ve věznicích jiných evropských států mají silné zastoupení.
JAK SE DĚLAJÍ PRŮTAHY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 13.01.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK SE DĚLAJÍ PRŮTAHY
Vyšlo 13.1.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Zdatný advokát, který z obvyklého postavení obhájce přejde do úlohy zmocněnce poškozených, se někdy chová hůře než prokurátor. „Tlačí na pilu“, ať to stojí, co to stojí. Je-li mediálně obratný, může vyvolat v hlavách občanů pořádný zmatek. Příkladem je mediální lynčování prezidenta republiky kvůli amnestii z 1. ledna 2013. Advokátce Haně z Arku Marvanové, zmocněnkyni skupiny poškozených, na něž dopadly účinky aboliční části rozhodnutí pana prezidenta o amnestii, se určitě podařilo vnuknout veřejnosti představu, že neúnosnou délku trestního řízení mají na svědomí ničemní obžalovaní, kteří vyvolávají průtahy ve snaze uniknout spravedlnosti. Její agitace, motivovaná hmotnými zájmy klientů i komerčními jí samé, je sice dle mého soudu vůči panu prezidentovi nespravedlivá, má ale i svou dobrou stránku: upozornila veřejnost na skutečnost, že u nás dochází k protahování trestního řízení za hranici únosnosti, uznávanou judikáty nejen Evropského soudu pro lidská práva, ale i našich soudů. Přiměřenost délky trestního řízení je ústavněprávně chráněným nárokem.
PODPIS ZAVAZUJE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.01.2013)
MARTIN STÍN, PODPIS ZAVAZUJE
Vyšlo 10.1. 2013 na Politikonu jako 456. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Hysterická nenávistná kampaň proti Václavu Klausovi kvůli vyhlášení amnestie je hanebnost, která nemá v naší polistopadové historii obdoby a myslím, že ani v celé poválečné Evropě se nikdy nic podobného neodehrálo.

Je nespravedlivá, neboť amnestie jako akt odpuštění a nabídka nové šance je v každém případě svou podstatou ušlechtilý skutek. Pana prezidenta k jejímu vyhlášení zmocňuje ústava. Nikdo není oprávněn přehodnocovat její odůvodnění a rozsah. Nicméně nespokojenost veřejnosti má racionální jádro: proti prospěchu pro amnestované, pro vězeňství a pro státní rozpočet stojí zpochybnění nadějí poškozených na uspokojení jejich hmotných nároků.
BÍDA POŠKOZENÝCH
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.01.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, BÍDA POŠKOZENÝCH
Vyšlo 7.1.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Na jedné straně pocity štěstí více než šesti tisíc vězňů ze skvostného Klausova daru znovunabytí svobody, násobené radostí rodin, jimž se vrací jejich nezdární příslušníci, umocněné blahem dětí z návratu postrádaného rodiče. Na druhé straně smutek a hněv poškozených, jimž amnestie ztížila přístup k náhradě škody, nebo vzala naději na ni, velmi často lichou, ale přece jen útěšnou. To jsou dvě stránky prožívání amnestie, z nichž média zobrazují jen tu jednu, umožňující zběsilé napadání prezidenta republiky za projev jeho ušlechtilé velkorysosti.

Svým způsobem před našima očima probíhá v přímém přenosu srovnávání váhy hodnot, uznávaných společností: peníze jsou nade vším, osobní svoboda či obyčejné lidské štěstí bezcenné.
KLAUSOVO HLUČNÉ ODCHÁZENÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.01.2013)
ZDENĚK JEMELÍK, KLAUSOVO HLUČNÉ ODCHÁZENÍ
Vyšlo 4.1.2013 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Události posledních dnů působí dojmem, jako by Václav Klaus nedbal na to, jaké vzpomínky z posledních týdnů jeho působení v úřadě prezidenta republiky zůstanou v paměti národa. Není to velké překvapení, protože pan prezident vždy dával najevo, že myslí vlastní hlavou a hlasitý nesouhlas s jeho názory ho nebolí. Tentokrát ale vyvolal hluk, který dřívější odezvy na jeho činy značně přesahuje.

Po vyhlášení amnestie, kterou oceňuji jako ušlechtilý čin a rozumné opatření (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013010301 ) a po oznámení, že ještě před odchodem z úřadu udělí několik milostí (kéž by tentokrát neskrblil!), vyvolal další pobouření navržením bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké do funkce zástupkyně veřejného ochránce práv. Tvrdý bulvár ocenil tuto zprávu jako další „kontroverzní rozhodnutí, které má na triku“, nebo dokonce jako jeho „další šílený nápad“. Pochopení se ale nedočkal ani u méně pokleslé části smečky hlídacích podvraťáků demokracie, o politických pletichářích nemluvě. Všichni se na něj vrhli jako sršni.
AMNESTIE JAKO NESPRAVEDLNOST
(MS, Aktuální kauzy spolku, 03.01.2013)
MARTIN STÍN, AMNESTIE JAKO NESPRAVEDLNOST
Vyšlo 3.1. 2013 na Politikonu jako 455. sloupek, na webu spolku Šalamoun, na Parlamentních listech a na Sumpersko.net, 5.1.2013 na Neviditelném psu a na Fragmentech
martin.stin@seznam.cz

POD NÁZVEM "PREZIDENT JAKO HROMOSVOD" BYL ČLÁNEK ZAŘAZEN DO SBORNÍKU "SPOR O AMNESTII", VYDANÉHO INSTITUTEM VÁCLAVA KLAUSE.

Konečně jsme se dočkali amnestie prezidenta republiky, o kterou usilovala již exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová a dvakrát o ni v předchozích letech žádal spolek Šalamoun. Páně prezidentovo rozhodnutí z 1. ledna 2013 je jedním z nejužitečnějších, jež během svého působení v roli hlavy státu učinil (upozornění: amnestie se nedotkne žádného z chráněnců spolku Šalamoun).

Amnestii vyhlásil stejně jako Ivan Gašparovič, prezident Slovenské republiky, ve chvíli, kdy své rozhodnutí mohl opřít o silné politické odůvodnění. Na počest vzniku samostatného českého státu prokázal dobrodiní tisícům pachatelů drobných trestných činů a jejich blízkým a současně vyřešil přeplněnost věznic, která se přiblížila ke kritické hranici. Žádné jiné schůdné opatření ke snížení počtu vězňů nebylo na obzoru. Kromě toho ušetřil vězeňství, vládou finančně tradičně škrcenému, přibližně šest milionů Kč denně.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XVII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 31.12.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XVII
Vyšlo 31.12.2012 na webu Šalamouna,na Politikonu a na Parlamentních listech
jemelikzdenek@gmail.com

Výběrová spravedlnost

Netoliko houževnatá „obrana hradu“, spojená s používáním různých úskoků, o které jsem psal v šestnáctém díle tohoto seriálu (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012122901 ), ale i výběrová spravedlnost v přístupu k různým pachatelům stejných poklesků je jevem, který oficiálně vyhlašované úsilí o ozdravení poměrů ve státním zastupitelství přibližuje Potěmkinovým vesnicím. Jde o úkaz, který odporuje zásadám dobré veřejné správy, zakotveným ve správním právu: úřad má v obdobných situacích rozhodovat vždy stejně a ani tam, kde je dán prostor pro úvahu, nesmí rozhodnutí nést znaky svévole.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.12/2012
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 29.12.2012)
JINAK A LÉPE K PODNĚTŮM KE STÍŽNOSTI PRO PORUŠENÍ ZÁKONA
Psáno pro č.12/2012 měsíčníku Trestní právo jako 32. článek spolku Šalamoun
Autoři: John Bok, Zdeněk Jemelík

Podnět ke stížnosti pro porušení zákona je jedním z mála úkonů, jimiž může laik zasahovat do trestního řízení. Proti nejčastěji používanému mimořádnému opravnému prostředku – dovolání – jímž je možné napadat pouze právní vady rozsudku, má výhodu univerzálnosti. Spolek Šalamoun se proto uchyluje k jeho předkládání velmi často. Většina našich podání je ale neúspěšná.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XVI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.12.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XVI
Vyšlo 29.12.2012 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Taková malá státnězástupcovská lež

Když v r. 2010 ODS loudila hlasy voličů, slibovala div ne pozemský ráj ve státním zastupitelství, jehož důvěryhodnost utrpěla ošklivé šrámy v důsledku zneužití moci státních zástupců ve známé „kauze Čunek“ a jí vyvolané „válce žalobců“. Ironií osudu se stalo, že hlasatelem lepších časů byl capo di tutti capi pachatelů „kauzy Čunek“ Jiří Pospíšil, ale to nevadilo ani vedení ODS, ani voličům. Obrat k lepšímu měl přinést nový zákon o státním zastupitelství a nahrazení zprofanované nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké tajuplným „spasitelem“ nezpochybnitelných lidských a odborných kvalit.
PROČ SE TĚŠIT NA R.2013
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 27.12.2012)
MARTIN STÍN, PROČ SE TĚŠIT NA R.2013
Vyšlo 27.12. 2012 na Politikonu jako 454. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Proč se těšit na r.2013 ? Ze zoufalství, protože po kouscích, jež předvedla vláda Petra Nečase ve spojení s poslanci vládní koalice v závěru roku, nám nezbývá nic než doufat, že už snad ta jízda do pekel nebude v novém roce dále pokračovat.

Nikdy dříve jsme v závěru roku nedostali od vládnoucích kruhů takovou nadílku pohrom, jako letos. V důsledku zvýšení daně z přidané hodnoty dále porostou ceny. Důchodci nebudou odškodněni za inflaci. Budou omezeny nebo zrušeny některé sociální dávky. Kupní síla obyvatelstva bude klesat. Již dnes je nižší než v Portugalsku a Řecku. Jejich ekonomické potíže jsou přitom mediálním strašákem, který nás má přimět k stádnému mlčenlivému smiřování s Kalouskovými „škrty“.
SMUTNÉ „ŠALAMOUNSKÉ“ VÝROČÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.12.2012)
MARTIN STÍN, SMUTNÉ „ŠALAMOUNSKÉ“ VÝROČÍ
Vyšlo 20.12. 2012 na Politikonu jako 453. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Dne 20. prosince 2007 oznámil kancléř Jiří Weigl dopisem předsedovi spolku Šalamoun Johnu Bokovi, že pan prezident snížil cestou milosti trest jisté odsouzené, jejíhož omilostnění se spolek Šalamoun opakovaně dožadoval. Paní odsouzená pak okamžitě požádala o podmíněné propuštění po odpykání poloviny trestu. Vrátila se domů na den přesně včas, aby se ujala péče o právě narozeného vnoučka, jehož těžce nemocná maminka, její dcera, by se o něj bez pomoci nemohla starat.
DÍVENKA A MACHIAVELLI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.12.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, DÍVENKA A MACHIAVELLI
Vyšlo 17.12.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Rámus, který vyvolalo rozhodnutí Karolíny Peake odvolat tři vedoucí pracovníky ministerstva, mezi nimi 1. náměstka armádního generála Vlastimila Picka, mi připomíná počátky úřadování Daniely Kovářové ve funkci ministryně spravedlnosti. Když vrátila do funkce krajského státního zástupce Jiřího Křivance krátce po jeho odvolání Jiřím Pospíšilem, zacházela s ní media stejně jako dnes s Karolínou Peake (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2009062201 , http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2009061801 ).Ještě hůře dopadla, když o něco později odvolala z funkce jednoho ze svých náměstků. Ostatní ministři tehdy vyměnili celkem šest náměstků, ale to se obešlo bez komentářů. Zato na její krok reagoval hulvátsky tehdejší předseda vlády Jan Fischer vytýkacím dopisem (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2009081802 ), který se dostal novinářům do rukou dříve než adresátce. Nikdy se za něj veřejně neomluvil.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.