Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

RUDÍ PROKURÁTOŘI III
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 08.12.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, RUDÍ PROKURÁTOŘI III
Vyšlo 8.12.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V souvislosti s náhlým odvoláním Stanislava Mečla z funkce náměstka nejvyššího státního zástupce stojí za zmínku, že od 7. listopadu 2012 je na hlavní stránce internetového serveru Parlamentní listy stále dostupný článek „Rudá smrt z Olomouce“ (http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Ruda-smrt-z-Olomouce-Vime-kdo-a-jak-trpel-pod-Igorem-Strizem-252824 ), hanobící bývalého vojenského prokurátora Igora Stříže, dnes 1. náměstka nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Redakce zřejmě Igoru Střížovi „přeje“, neboť jinak se zde články střídají dosti rychle.

Redakce možná doufá, že dlouhodobým zveřejněním článku dosáhne toho, že si konečně někdo povolaný všimne absurdnosti skutečnosti, že více než 20 let po Listopadu zastává druhou nejvyšší funkci v soustavě státního zastupitelství člověk, který vzhledem ke své předlistopadové minulosti na ni nemá nárok. Nebo že aspoň Igor Stříž konečně pochopí neúnosnost svého působení ve vysokém postavení a spokojí se s postavením řadového státního zástupce.
KDYŽ NEVÍ PRAVICE, CO DĚLÁ LEVICE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 06.12.2012)
MARTIN STÍN, KDYŽ NEVÍ PRAVICE, CO DĚLÁ LEVICE
Vyšlo 6.12. 2012 na Politikonu jako 451. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

V době působení Jiřího Pospíšila ve funkci ministra spravedlnosti se podařilo „protlačit“ Parlamentem ČR nový trestní zákoník, jímž se proti „starému“ zákonu u některých kvalifikací trestných činů změnily sazby výkonu trestu odnětí svobody a také některá pravidla jeho výkonu. V téže době přeplněnost věznic překročila hranici únosnosti, ale růst počtu vězněných osob pokračoval. Vážným problémem se stalo financování vězeňství. Začaly se bezvýsledně zkoumat příčiny stálého zvyšování poměru počtu vězňů k počtu obyvatel, v němž jsme se dostali na ostudnou špičku pomyslného pelotonu evropských států. Nikdo nechtěl raději mluvit o tom, jak by vězeňství zvládlo náhlé pokání až sedmi tisíc odsouzených, dosud se vyhýbajících nástupu trestu, kdyby najednou zaklepali na vrata věznic. Spása vězeňství se začala hledat v zavedení trestu domácího vězení, pro jehož použitelnost ovšem Jiří Pospíšil nezajistil technické podmínky. Viditelný průlom nastal bezprostředně po jeho odvolání. Kromě toho začali legislativci připravovat různé úpravy zákona, jež by usnadnily propouštění odsouzených za lehčí trestné činy z výkonu trestu před jeho úplným odpykáním.
RUDÍ PROKURÁTOŘI II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.11.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, RUDÍ PROKURÁTOŘI II
Vyšlo 19.11.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Když jsem 3. listopadu 2012 komentoval (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012110301 ) články, útočící na bývalého vojenského prokurátora a člena KSČ Igora Stříže, dnes 1. náměstka nejvyššího státního zástupce, netušil jsem, že mediální zájem o něj bude mít další pokračování. Od 7. listopadu 2012 ale visí na internetovém vydání Parlamentních listů anonymní článek Rudá smrt z Olomouce (http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Ruda-smrt-z-Olomouce-Vime-kdo-a-jak-trpel-pod-Igorem-Strizem-252824 ), jehož sugestivní název má patrně vyvolat dojem, že zlý prokurátor Stříž posílal nebohé vojáčky na šibenici.
NEZNALOST ZÁKONA A RECIDIVA SE PROMÍJEJÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 15.11.2012)
MARTIN STÍN, NEZNALOST ZÁKONA A RECIDIVA SE PROMÍJEJÍ
Vyšlo 15.11. 2012 na Politikonu jako 448. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Transparency International se otřela o ministra spravedlnosti Pavla Blažka kvůli údajnému možnému střetu zájmů, do kterého se měl dostat stažením kárné žaloby, podané bývalým ministrem Jiřím Pospíšilem na brněnského soudce Jana Kozáka. Podstatou střetu zájmů mělo být dávné ministrovo působení ve funkci konkursního správce, jemuž konkursní soudce Kozák přiděloval případy. Pavel Blažek k tomu poznamenal, že z tohoto úhlu pohledu by byl ve střetu zájmu, i kdyby proti Janu Kozákovi vystoupil jako kárný žalobce, a měl samozřejmě pravdu.

Tato událost nemá sama o sobě význam. Vyvozovat střet zájmů z něčeho, co se stalo před deseti lety, a napadat kvůli tomu ministra, je pošetilé. Nicméně Transparency International a jí tentokrát jen mírně nabuzená média se dotkli veřejnosti téměř neznámého, leč přesto důležitého prvku fungování justice a státního zastupitelství: kárného řízení jako obrany společnosti proti profesním a etickým pokleskům soudců a státních zástupců.
KACÍŘSKY O ROMANU PEKÁRKOVI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, KACÍŘSKY O ROMANU PEKÁRKOVI
Vyšlo 12.11.2012 na webu Šalamouna a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nepravomocně odsouzený poslanec není ozdobou ani politické strany, jež ho do Poslanecké sněmovny vyslala, ani poslaneckého sboru. Bylo by jistě úlevné, kdyby se Roman Pekárek někam vypařil a přestal své kolegy obtěžovat svou přítomností. Jenže pan poslanec tvrdí, že je nevinen, spoléhá na zrušení rozsudku v odvolacím řízení, naplánovaném na 18. prosinec 2012, a je tvrdohlavý. Mandátu se prostě nevzdá. Chápu ho: nikdo se snadno nevzdává štěstí, které mu náhodou spadlo do klína.

Vyvolává tím běsnění na pravici i na levici, pasou se na něm novináři, kteří už nějakou chvíli neměli pořádnou senzaci s příchutí špíny. Všichni se shodují na jediném: Pekárek musí ven! Ale nemajíce žádný nástroj, jak jej vypudit, nakonec jen mlátí prázdnou slámu a nechávají utíkat důležitější věci.
PACHATEL POD OCHRANOU STÁTU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 08.11.2012)
MARTIN STÍN, PACHATEL POD OCHRANOU STÁTU
Vyšlo 8.11. 2012 na Politikonu jako 447. Sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Jiří Payne v článku „Přívětivý stát“, uveřejněném 7.listopadu 2012 na Neviditelném psu (http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-privetivy-stat-ddt-/p_spolecnost.asp?c=A121106_111422_p_spolecnost_wag ) upozorňuje na slábnutí státu, jež je dle jeho názoru výsledkem skutečnosti, že vlastně nevíme, jaký stát chceme mít a většina z nás by nedokázala rozumně odpovědět na otázku, co pojem „stát“ vlastně znamená. Připomíná v té souvislosti marxistickou poučku, definující stát jako organizované násilí.

Věřím, že kdyby klasikové marxismu zavítali do České republiky našich dnů a podrobili naše politické a právní poměry marxistické analýze, zmíněná poučka by je nenapadla. Spíše by stát definovali jako neuměle zastíraný chaos. Organizovanost předpokládá existenci pevné hierarchie hodnot, autorit a fungujících pravidel, které příslušníci organizovaného útvaru dobrovolně nebo pod hrozbou trestu ctí a jimž se podřizují. Pokud se dají v chování našeho státu tyto znaky organizovanosti vůbec vysledovat, pak jen jako nedostatečně vyvinuté, neustálené a v některých případech postupně se vytrácející.
RUDÍ PROKURÁTOŘI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.11.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, RUDÍ PROKURÁTOŘI
Vyšlo 3.11.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Ve 44. čísle týdeníku Týden a na internetovém vydání Parlamentních listů ze dne 31.října 2012 (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Vyslouzil-si-pry-prezdivku-Ruda-smrt-z-Olomouce-Dnes-je- zastupce-nejvyssiho-zalobce-251892 ) vyšly články, zpochybňující Igora Stříže, 1. náměstka nejvyššího státního zástupce. Zakládají se na velmi subjektivním hodnocení jeho působení z let 1987 až 1989 ve funkci nejdříve čekatele, pak vyšetřovatele a ještě později prokurátora vojenské obvodové prokuratury, jehož spravedlivost čtenáři nemohou ověřit, protože nemají přístup k jím zpracovávaným trestním spisům. Marek Přibil v Týdnu jde ještě dále a zmiňuje i postoje Igora Stříže ke zmanipulování trestní věci Jiřího Čunka, jeho podíl na vyjednávání o jmenování Lenky Bradáčové, účast na trestním stíhání Davida Ratha a na prosazování koncepce třístupňového uspořádání soustavy státního zastupitelství a zřízení protikorupčního speciálu státního zastupitelství, to vše s náznakem, že se jedná o řetěz nekalostí.
NUTNÁ OBRANA A TENISÁKY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 01.11.2012)
MARTIN STÍN, NUTNÁ OBRANA A TENISÁKY
Vyšlo 1.11. 2012 na Politikonu jako 446. sloupek, na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Strana Věci veřejné se snaží prokazovat přetrvávající životnost prosazováním neobvyklých řešení různých problémů našeho života. Mimo jiné se pustila do podpory záměru vnést pojem „nesmrtící zbraň“ do našeho právního řádu. Držet by ji mohli občané bez zbrojního průkazu. Jejím jediným současným představitelem na trhu je „kraken“- krátká zbraň, vystřelující obyčejné tenisové míčky úsťovou rychlostí 400 m/sec. Nápad dovedla do úrovně přípravy legislativního návrhu, jemuž v časovém rozpětí zhruba tří týdnů věnovala již druhý seminář, pořádaný na půdě Poslanecké sněmovny. Sklidila za to již i mediální posměch, např. ve vtipném vystoupení Adama Drdy: http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/analyzy/_zprava/adam-drda-krakeni--1129897 .
SOUD ZACHRÁNIL OBĚTI PROVOKACE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 31.10.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, SOUD ZACHRÁNIL OBĚTI PROVOKACE
Vyšlo 31.10.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

„Je nepřípustným porušením čl. 39 Listiny a čl. 7 odst. 1 Úmluvy, pakliže jednání státu se stává součástí skutkového děje, celé posloupnosti úkonů, z nichž se trestní jednání skládá (např. provokace či iniciování trestného činu, jeho dokonání, apod.). Jinými slovy nepřípustný je takový zásah státu do skutkového děje, jenž ve své komplexnosti tvoří trestný čin, resp. takový podíl státu na jednání osoby, jehož důsledkem je trestní kvalifikace tohoto jednání… Zvolený postup orgánů činných v trestním řízení je tak…extra legem a důkazy tímto postupem získané jsou od počátku nezákonnými a v trestním řízení tedy nepoužitelnými.“

Uvedený výrok pochází z ústavního nálezu č.j. III ÚS 579/99 z 22. června 2000. Během času se stal „klasikou“, právním odkazem, k jehož citacím se obhájci stále znova vracejí. Jeho zveřejnění by mělo jednou provždy vzít orgánům činným v trestním řízení chuť na používání provokace jako metody usvědčování, ale pokušení „lovců lebek“ usnadnit si práci bývá přece jen občas silnější než zdravý rozum, slušnost a úcta k právu.
Stížnost žalobkyně OSZ Praha 8 v neprospěch Johna Boka
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 25.10.2012)
NABOBTNALÁ MALICHERNOST ZPLODILA OTÁZKY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 25.10.2012)
MARTIN STÍN, NABOBTNALÁ MALICHERNOST ZPLODILA OTÁZKY
Vyšlo 25.10. 2012 na Politikonu jako 445. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Nepatrný střípek lidského osudu, který se dostal do soukolí formalistické mašinerie trestního řízení, může nabobtnat do záležitosti obludně nepřiměřených rozměrů. Příkladem je trestní řízení, vedené příslušnými orgány v Praze 8 proti předsedovi spolku Šalamoun, chartistovi Johnu Bokovi. Podrobná dokumentace řízení a několik komentářů k němu jsou uvedeny na internetových stránkách spolku Šalamoun www.spoleksalamoun.com . Vracím se k věci, poněvadž poslední vývoj událostí zvýraznil některé podrobnosti procesu, jejichž vyhodnocení má obecný význam.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.10/2012
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 23.10.2012)
STRAŠENÍ PROKURATUROU
Psáno pro č.9/2012 měsíčníku Trestní právo jako 30. článek spolku Šalamoun Vyšlo v č.10/2012
Autoři: John Bok, Zdeněk Jemelík

Neočekávané nahrazení populisty JUDr. Jiřího Pospíšila nadměrně sebevědomým JUDr. Pavlem Blažkem v křesle ministra spravedlnosti vyvolalo nežádoucí turbulence v resortu. Nevyhnuly se ani legislativní oblasti, kde hrozí zvětšováním zpoždění v projednávání věcného návrhu nového zákona o státním zastupitelství, zaviněným předsedou vlády.

Kumulují se dva neblahé vlivy: vedle změny v osobě ministra ještě více uškodilo sabotážní jednání předsedy vlády Petra Nečase, který nepřipustil projednání věcného návrhu ve vládě a tím zablokoval legislativní proces. Bývalý ministr spravedlnosti jej předložil vládě 28.února 2012, Legislativní rada jej schválila 5.dubna 2012 a ke schválení jej doporučil také Vládní výbor pro boj proti korupci, ale přesto se dosud na program vlády nedostal.
NEODOLATELNÉ VÁBENÍ „ZVIDITELŇOVÁNÍ“
(MS, Aktuální kauzy spolku, 18.10.2012)
MARTIN STÍN, NEODOLATELNÉ VÁBENÍ „ZVIDITELŇOVÁNÍ“
Vyšlo 18.10. 2012 na Politikonu jako 444. sloupek, na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Politik, který chce uspět u voličů, musí být vidět, a to čím častěji, tím lépe, a musí nadbíhat jejich přáním, hlavně těm hodně pokleslým. Ze současných herců naší politické scény o své „zviditelnění“ nejsoustavněji pečuje Jiří Pospíšil. Dlouhodobě cíleně využívá každé příležitosti a volební výsledky z krajských voleb ukazují, že se mu to vyplácí: přestože jeho politickou kariéru provázejí různé „nehody“ a je spojován s „kmotrem“ Jurečkem, přivedl ODS ve svém kraji k vítězství. Je na nejlepší cestě k tomu, aby se stal předsedou ODS a přivedl ji k definitivní zkáze.

Prostředky, které politici využívají ke svému „zviditelnění“, vypovídají o jejich vkusu a hodnotových měřítcích, souhrnně o jejich lidských kvalitách. Ti méně vybíraví chňapnou lačně po jakékoli příležitosti. Moc, pocty a finanční zabezpečení jsou drogy, kvůli jejichž získání je každý prostředek dobrý. Pro některé politiky byl přímo darem z nebes trapný příběh Romana Smetany. Bulvár (hlavně ten veřejnoprávní) z něj udělal div ne národního hrdinu a politici se na jeho pochybné slávě rádi přiživují.
ČUNEK SE VRACÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 11.10.2012)
MARTIN STÍN, ČUNEK SE VRACÍ
Vyšlo 11.10. 2012 na Politikonu jako 443. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Senátní volby budou mimo jiné zkouškou hloubky poškození prestiže senátora Jiřího Čunka mediálními ohlasy jeho trestního stíhání, jeho podivného zastavení a následné „války žalobců“. Jeho věc zaměstnávala novináře několik let a jejich úsilí vrylo jeho jméno do paměti většiny národa. Jak tato okolnost ovlivní voliče v jeho domovském vsetínském obvodu, kde se uchází o znovuzvolení senátorem, je ve hvězdách.

Patří to k paradoxům současnosti: vzpomínat jeho neprokázaný půlmilionový úplatek v době, kdy v jiných případech se jedná o desítky a stovky milionů je stejně případné jako stále dokola oznamovat televizním divákům, že „národní hrdina“ Roman Smetana nenastoupil do vězení, když po republice i v cizině se toulá více než pět tisíc jemu podobných českých odsouzených: čím nad nimi vyniká? Proč se média zaměřují právě na něj ?
BALAMUTÍ NÁS
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.10.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, BALAMUTÍ NÁS
Vyšlo 8.10.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Útok na prezidenta republiky, spáchaný Pavlem Vondroušem v Chrastavě dne 28. září 2012, vyvolal rozsáhlou veřejnou debatu o tom, jaká je atmosféra ve společnosti, o růstu napětí v ní a zvlášť o vztahu veřejnosti k Václavu Klausovi.

Znepokojivé je dříve neznámé vyústění společenské nespokojenosti do aktů násilí a občanské neposlušnosti, jakými bylo čmárání Romana Smetany po volebních plakátech s následující neochotou podrobit se běžné justiční proceduře či zmíněná střelba na Václava Klause airsoftovou pistolí.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.