Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

KLAUS NA HRAD
(MS, Aktuální kauzy spolku, 04.10.2012)
MARTIN STÍN, KLAUS NA HRAD
Vyšlo 4.10. 2012 na Politikonu jako 442. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Dne 4. září 2012 vyzval spolek Šalamoun otevřeným dopisem současného prezidenta republiky pana Václava Klause, aby se pokusil o znovuzvolení v přímé volbě (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012090401 ). Vedly jej k tomu rozpaky nad složením souboru zájemců o zařazení do posloupnosti následníků po Tomáši G. Masarykovi, v kterém se dle názoru vyzyvatelů zatím nevyskytuje nikdo, kdo by překonal Václava Klause jako politického profesionála. Je také třeba počítat s tím, že během prvního mandátu prezidenta, zvoleného v přímé volbě, se budou dolaďovat vztahy mezi prezidentem a ostatními orgány státu, možná budou nutné úpravy Ústavy ČR. Související jednání budou klást velké nároky na zkušenost, rozvážlivost a vyjednávačskou dovednost prezidenta. A zejména těmto nárokům Václav Klaus vyhovuje více než kdo jiný. Oslovený se dosud k dopisu nevyjádřil.
MĚSTSKÝ STRÁŽNÍK VÍTĚZÍ NAD KLAUSEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.10.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, MĚSTSKÝ STRÁŽNÍK VÍTĚZÍ NAD KLAUSEM
Vyšlo 2. října na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Jako odezva na zprávy o zahájení trestního stíhání atentátníka Pavla Vondrouše mě napadl slogan „jsem strážník a kdo je víc“ jako parafráze hesla „jsem horník a kdo je víc“ z doby socialistické slávy hornického povolání. Přivedlo mě k tomu srovnání dvou kauz stejné povahy.
Kauza Johna Boka postoupena do přestupkového řízení
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 01.10.2012)
CHRASTAVSKÉ DIVADÉLKO
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.09.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, CHRASTAVSKÉ DIVADÉLKO
Vyšlo 30.9.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Společenské postavení pana prezidenta má mnoho stránek, z nichž některé jsou hodně nepříjemné. Když vyjde mezi občany, většinou jej vítají vlídné úsměvy a v průzkumech veřejného mínění se v žebříčku důvěryhodnosti politiků stále drží na nejvyšších místech. Ale různí politici, novináři a internetoví diskutéři se k němu občas chovají s jistou dávkou nezdvořilosti. Pár doktorů se dokonce kdysi bavilo o tom, jak jej zbavit svéprávnosti a odklidit na psychiatrickou léčebnu. To vše ale stále odpovídá Masarykově zásadě, že „demokracie je diskuse“, byť drsnosti našich diskusí by se asi prezident Osvoboditel hodně divil.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XV.
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 29.09.2012)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XV.
ZDENĚK JEMELÍK, BEZMOC MOCNÝCH
Vyšlo 29.9.2012 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

K nejvýznamnějším dílčím cílům vládní koalice v resortu spravedlnosti oficiálně patří uklidnění státního zastupitelství, od června r. 2007 rozháraného „válkou žalobců“, související s tzv. „kauzou Čunek“, zvýšení jeho výkonnosti a zajištění důsledného zachovávání zákonnosti v jeho činnosti. Zlomem mělo být trapně zdlouhavé odvolání „generální hříšnice“ Renaty Vesecké z funkce nejvyšší státní zástupkyně a její vystřídání Pavlem Zemanem, od něhož se očekávalo, že sehraje zázračnou roli spasitele. Pak měl být přijat nový zákon o státním zastupitelství a soustava měla rázem začít fungovat jako dobře namazaný stroj. Vše se zdálo být rychlé a snadné.

Novou vlnu víry v úspěšné naplnění předvolebních slibů přinesl vítězně vybojovaný zápas o prosazení Lenky Bradáčové do čela úřadu, jenž nesl nelichotivé přízvisko „vrchní státní zametačství“.
ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN VEŘEJNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.09.2012)
Dne 26.9.2012 se v Poslanecké sněmovně uskutečnila společná tisková konference spolku Šalamoun a strany Věci veřejné, na které byl představen návrh novely zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012092401). K součinnosti došlo proto, že strana Věci veřejné zareagovala jako první na náš podnět a rozvinula jej do poslaneckého návrhu zákona, který předloží Poslanecké sněmovně.

Na tiskové konferenci bylo přítomno několik novinářů včetně reportérky veřejnoprávní televize. Veřejnost se přesto o konferenci nedověděla. Neoficiální cenzura funguje spolehlivě.
OBRAZ NEPŘÍTELE PROTIKORUPČNÍHO SPECIÁLU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 27.09.2012)
MARTIN STÍN, OBRAZ NEPŘÍTELE PROTIKORUPČNÍHO SPECIÁLU
Vyšlo 27.9. 2012 na Politikonu jako 441. sloupek, na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Žijí mezi námi víceúčeloví psavci, způsobilí na zakázku napsat téměř o čemkoli, i když postrádají potřebnou věcnou znalost. Když nepíší, aspoň poskytují zasvěceně se tvářící rozhovory, nebo šíří svá moudra rozhlasem a televizí. Poptávka po jejich vyjádřeních je dána běžným politickým zájmem mást hlavy veřejnosti.

Tak s nepochopitelným zpožděním se dne 25. září 2012 na Parlamentních listech objevil reportážní rozhovor Karla Hvížďaly (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Karel-Hvizdala-Hratky-kolem-protikorupcniho-specialu-247507 ), jednoho z výrazných představitelů výše popsaného novinářského druhu, o kolokviu o problematice speciálního protikorupčního státního zastupitelství, uspořádaného 17. září Unií státních zástupců pod záštitou senátora Miroslava Antla a za předsednictví Lenky Bradáčové v zasedací síni Senátu. Co vyvolalo tuto pozdní potřebu o něm psát právě teď, netuším. Autor se na rozdíl ode mne kolokvia nezúčastnil, pokud se ovšem nedokázal udělat neviditelným. Není mi známo, z jakého zdroje čerpal informace.
PODNĚT SPOLKU ŠALAMOUN K NOVELIZACI ZÁKONA Č. 341/2011 Sb.
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 24.09.2012)
PODNĚT SPOLKU ŠALAMOUN K NOVELIZACI ZÁKONA Č. 341/2011 Sb. O GENERÁLNÍ INSPEKCI BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

Občanské sdružení Šalamoun – Spolek na podporu nezávislé justice v ČR se zapojilo již do přípravných debat o zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“), např. účastí na tvorbě připomínek k předloze zákona ve Výboru proti mučení a jinému nelidskému zacházení při Radě pro lidská práva Vlády ČR a vydáním samostatného stanoviska ze dne 17.3.2011 ( viz http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2011031901 ). S výslednou podobou jsme nebyli spokojeni.
PREZIDENT JAKO TRIBUN LIDU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.09.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, PREZIDENT JAKO TRIBUN LIDU
Vyšlo 21.9.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Čím více se blíží den přímé volby prezidenta republiky a jak se prodlužuje řada „šedých myší“, známých intrikánů, politických pidižvíků a narcistních histrionů (kromě těch všech také pár slušných lidí bez naděje na zvolení), mezi nimi i několik normalizačních komunistů, těch všech nadaných drzostí ucházet se o právo usednout do křesla, zděděného po výrazných osobnostech Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi a Václavu Klausovi, tím více si uvědomuji, jakým přínosem pro národ by mohl být silný mandát prezidenta, zvoleného v přímé volbě, kdyby se dostal do dobrých rukou. Přímá volba posouvá prezidenta od krajní polohy „pokládače věnců“ do jejího opaku, osobnosti schopné působit na veřejné dění mimořádně silným vlivem. Váha jeho neformální autority mu dává možnost přiblížit se částí své činnosti úloze tribuna lidu (ve smyslu římského práva).
SLÁVA STÁTU NEČASOV HVĚZD SE DOTÝKÁ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.09.2012)
MARTIN STÍN, SLÁVA STÁTU NEČASOV HVĚZD SE DOTÝKÁ
Vyšlo 20.9. 2012 na Politikonu jako 440. sloupek, na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Mezinárodní proslulost státu Nečasov se stále zvyšuje. Bohužel budíme pozornost světové veřejnosti díky jevům, o které není co stát.

Indexem vnímání korupce se propadáme mezi vyspělými státy až ke dnu, úspěšně soutěžíce s nejzaostalejšími zeměmi Afriky.

Jsme národ kriminálníků: zatímco u nás připadá na 100 tis. obyvatel přibližně 223 vězňů, Španělsko si vystačí se 147, Rakousko se 110 a Spolková republika Německo s pouhými 86. A co hůře: na národní ostudu si stačíme sami bez pomoci imigrantů: pouze necelých 6% mezi našimi vězni jsou cizinci, zatímco všude jinde je jejich podíl vyšší než 25%, v Rakousku dokonce 46%. V zemích na západ od naší hranice se mluví o neblahém vlivu zrušení železné opony na úroveň kriminality.
ZÁKONODÁRCE RATH /novelizováno
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 13.09.2012)
MARTIN STÍN, ZÁKONODÁRCE RATH
Vyšlo 13.9. 2012 na Politikonu jako 439. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

V souvislosti s druhým vydáním poslance Davida Ratha k trestnímu stíhání nevypukla již tak silná hysterie jako poprvé. Nicméně je i nadále zřejmé, že stejně jako „za bolševika“ také v naší současné společnosti si jsme sice všichni rovni, ale někteří mezi námi jsou „rovnější“.

Již dříve ((http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012082401,http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012060701) ) jsem upozornil na to, že to, co se děje ve vězení Davidu Rathovi, prožívá dalších přibližně 2.300 vazebně stíhaných. Samozřejmě mnohé z toho, co pan poslanec našemu vězeňství vyčítá, je nedůstojné civilizované země uprostřed Evropy v 21. století. Nicméně ten stav trvá celá desetiletí a média nikdy neumožnila komukoli z tisíců vazebně stíhaných řadových občanů spustit takový povyk, jaký umožňují jemu. Proto se potřeba další humanizace vězeňství nevetřela do povědomí politiků, tím méně neinformované veřejnosti.
U SOUDU TO ZAJISKŘILO
(MS, Aktuální kauzy spolku, 06.09.2012)
MARTIN STÍN, U SOUDU TO ZAJISKŘILO
Vyšlo 6.9. 2012 na Politikonu jako 438. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Věčný rebel John Bok, předseda spolku Šalamoun, stanul ve středu dne 5.září 2012 znova před Obvodním soudem pro Prahu 8 kvůli konfliktu s městskými strážníky, za který byl pravomocně odsouzen tímto soudem ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců s podmíněným odkladem na jeden rok. Soudy jej uznaly vinným spácháním přečinu násilí na úřední osobě (viz ).
OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN PREZIDENTOVI REPUBLIKY
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 04.09.2012)
VÝZVA KE KANDIDOVÁNÍ NA ÚŘAD PREZIDENTA REPUBLIKY V PŘÍMÉ VOLBĚ

Vážený pane prezidente,

oslovujeme Vás tímto otevřeným dopisem, protože jsme hluboce znepokojeni dosavadním vývojem skladby uchazečů o funkci prezidenta republiky. Počítáme s tím, že velká část z nich odpadne, protože nezískají potřebných 50 tisíc podpisů, ale patrně ani pak nás výsledný soubor kandidátů nebude uspokojovat.
CHUDÁK SMETANA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 31.08.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, CHUDÁK SMETANA
Vyšlo 31.8.2012 na webu Šalamouna, Parlamentních listech a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

O Romanu Smetanovi jsem psal již dříve (zde , zde a zde ). Vracím se k němu, protože mi je ho upřímně líto. Provedl nesmyslnou klukovinu, dostal se do soukolí justiční mašinérie a místo, aby se proti ní bránil obvyklými postupy, nadřadil své mínění nad názor soudu a vystrčil na soudní systém holý zadek. Dostal do něj tvrdý kopanec.
TRÁPENÍ SOUDCE ŠOTTA
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 30.08.2012)
MARTIN STÍN, TRÁPENÍ SOUDCE ŠOTTA
Vyšlo 30.8. 2012 na Politikonu jako 437. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Hlavní líčení u Obvodního soudu pro Prahu 5 proti poslancům Vítu Bártovi a Jaroslavu Škárkovi, zakončené rozsudkem z 13. dubna 2012, bylo dosud nevídaným případem zneužití soudní síně k znevážení parlamentní strany, tehdy ještě sice nevítané, ale přece jen součásti vládní koalice. Z padesáti hodin čistého času jen menší část sloužila k objasnění obvinění, uvedených v obžalobě, větší část k „praní špinavého prádla“ strany Věci veřejné (zde a zde ) s cílem připravit ji o zbytky důvěryhodnosti a zejména společensky znemožnit Víta Bártu. Jako laik si myslím, že ve skutečně právním státě by si předseda senátu za zapletení soudu do politické ostrakizace vysloužil kárné řízení bez ohledu na jinak ukázkově slušné vystupování. Politika je pro soudy a soudce zapovězeným územím. Ale ve skutečnosti se Jan Šott stal miláčkem médií, opěvovaným pro odbornou vyspělost a soudcovskou statečnost, neboť sloužil politickým záměrům jejich chlebodárců.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.