Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

HYSTERIE KOLEM RATHA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.08.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, HYSTERIE KOLEM RATHA
Vyšlo 24.8.2012 na webu Šalamouna a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Mediální hysterie kolem snahy Rathových advokátů dostat klienta za každou cenu na svobodu a úplně opačného chování soudce Petra Wažíka a státního zástupce Petra Jiráta neodpovídá skutkovému stavu případu ve všech jeho souvislostech.
SRPNOVÁ POHÁDKA O NÁRAMCÍCH
(MS, Aktuální kauzy spolku, 23.08.2012)
MARTIN STÍN, SRPNOVÁ POHÁDKA O NÁRAMCÍCH
Vyšlo 23.8. 2012 na Politikonu jako 436. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

V horkém srpnovém dnu roku 2007 se v chládku velké zasedací síně ministerstva nespravedlnosti uskutečnila tisková konference, na které růžolící ministr Jiří Pospíšil seznámil novináře s velkolepým záměrem zastavit hrozivé narůstání počtu vězněných osob zavedením trestu domácího vězení. Vyprávění o novém typu trestu se od té doby stalo vlajkovou lodí jeho výkladů o přednostech připravovaného nového trestního zákoníku.

Nechal také novinářům předvést jednoduché monitorovací zařízení pro hlídání odsouzených, jehož provozní spolehlivost a finanční náročnost se již téměř dva měsíce prověřovala za dobrovolné součinnosti asi dvacítky podmíněně propuštěných vězňů.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.7-8/2012
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 18.08.2012)
POSTAVENÍ VEŘEJNOSTI V TRESTNÍM PROCESU
Psáno pro č.6/2012 měsíčníku Trestní právo jako 29. článek spolku Šalamoun Vyšlo v č.7-8
Autoři: John Bok, Zdeněk Jemelík

Spolek Šalamoun se ve vztahu k trestním procesům většinou omezuje na sledování a vyhodnocování jejich průběhu, ať bezprostředně vysláním pozorovatele do soudní síně nebo zprostředkovaně dodatečným seznámením s trestním spisem. O aktivní ovlivnění se někdy pokouší nabídkou společenské záruky za obviněného, zpětně předkládáním různých stížností a podnětů příslušným orgánům státní správy.

Z naší praxe z poslední doby vyplývá překvapivý poznatek, že soudy se ve vztahu k projevům zájmu „občanských vetřelců“ chovají nejednotně. Zejména u okresních soudů v okrajových částech území republiky vyvolává někdy přítomnost „přespolních cizinců“ neklid až projevy skryté nevole, včetně zákonem nepředpokládané lustrace přítomných. Ve výjimečných případech dochází až k vylučování nežádoucí zvědavosti prováděním výslechů svědků mimo hlavní líčení. Kupodivu se tak děje i u soudů, které při vedení řízení úzkostlivě dodržují pravidla a chovají se slušně ke stranám, takže nemají důvod obávat se kritiky veřejnosti. Jako vybočení z rámce běžných postojů soudců k přítomné veřejnosti jsme zaznamenali přímo alergickou reakci bývalého vojenského soudce, člena bývalé KSČ, který během několikadenního hlavního líčení vykázal našeho pozorovatele bez právního důvodu dvakrát ze soudní síně. „Vydělal si“ na výtku podle §88a zák. č. 6/2002 Sb., udělenou předsedkyní Nejvyššího soudu ČR. V tomto případě jsme nervozitu pana soudce přičítali jeho záměru odsoudit obžalovaného na základě dvou nepřehlédnutelně křivých svědectví. Nepovolaní a přitom věci znalí svědci jsou u takových nepřístojností nežádoucí.
ARGUMENTY ZHÝRALCŮ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 16.08.2012)
MARTIN STÍN, ARGUMENTY ZHÝRALCŮ
Vyšlo 16.8. 2012 na Politikonu jako 435. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Ke splnění záměrů Tomáše G. Masaryka při založení státu zbývá vyrovnat významný dluh: uskutečnit odluku církví od státu. Jeho zahlazení prospěje státu i církvím. Cesta vede přes majetkové vypořádání státu s církvemi, jež se díky výnosům z nabytého majetku stanou hospodářsky nezávislými. Jinak rozumné opatření ale díky podezřelému způsobu provedení vládním návrhem zákona naráží na rozhodný odpor velké části veřejnosti, která v něm vidí jeden z dalších „tunelů“. Je proto skvělé, že Senát zákon zamítl. Snad se tím poskytl čas rozumným poslancům ODS a LIDEM, aby se odhodlali řídit se při nadcházejícím hlasování svým svědomím a rozumem, nikoli diktátem vedení strany.
POMNÍČKY KOMISAŘE Č.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 13.08.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ PŘÍBĚHY“ VIII-POMNÍČKY KOMISAŘE Č.
Vyšlo na webu spolku Šalamoun a na Politikonu 13.8.2012
jemelikzdenek@gmail.com

V policejní hantýrce se pro označení dlouhodobě nevyřešených případů používá pojem „pomník“. Znám ale trestní věci, jež byly vyřešeny způsobem, který budí dojem, že šlo jen o to, aby policie (a po ní žalobci a posléze i soud) měla „čárku“. Někdo v nich sice byl odsouzen na základě konstrukce obžaloby, postavené pouze na nepřímých důkazech, ale je důvodné podezření, že skutečný pachatel běhá dále po svobodě. Za nejzávažnější považuji případy, u nichž se lze domnívat, že pachatelé byli nejméně dva, a odsouzení jednoho zajišťuje beztrestnost druhému, protože po dosažení kýžené „čárky“ zájem o věc vyprchá. Jde-li o vraždy, vzniká málo potěšitelné podezření, že vrazi se stále těší svobodě někde mezi námi.

Nejde o klasické „pomníky“, protože kauzy byly formálně uzavřeny rozsudkem, ať již právem či neprávem. Takové případy označuji jako „pomníčky“. O jednom takovém jsem psal již v 1. čísle roč. 2011 měsíčníku Policista pod názvem „Vrah, který se cíleně usvědčoval“( zde ). Nebyl první toho druhu, který mi přišel pod ruku a stále přibývají další.

V dalším uvedu dva příběhy, které se odehrály v různou dobu na různých místech, ale spojuje je osoba policejního komisaře, který již opustil službu.
NOVÝ ÚŘAD
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 09.08.2012)
MARTIN STÍN, NOVÝ ÚŘAD
Vyšlo 9.8. 2012 na Politikonu jako 434. sloupek a na webu Šalamouna.
martin.stin@seznam.cz

Byrokracie je hydra. Množí se sama od sebe podle neúprosných Parkinsonových zákonů. Pokusy o její omezení nebo dokonce zrušení většinou končí potupným nezdarem, v horších případech sofistikovaně odůvodněným dalším bujením.
MINISTR USTOUPIL PRÁVU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.08.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, MINISTR USTOUPIL PRÁVU
Vyšlo 4.8.2012 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Kolega grafoman Bohumil Doležal (kdysi mě současně s Radko Kubíčkem, leč nezávisle na něm, označil za drzého grafomana, na což oba měli svaté právo) občas píše o věcech, o nichž má jen povrchní znalosti. Protože má pověst autority, ohlupovací účinek jeho článků je značný.

Předvedl to např. v Reflexu z 31.července 2012 článkem „JUDr. Bradáčová a potřeba svatých obrázků“, převzatém s jeho svolením Neviditelným psem dne 2. srpna 2012 (zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/udalosti-judr-bradacova-a-potreba-svatych-obrazku-fsd-/p_politika.asp?c=A120801_181520_p_politika_wag ), v němž se mimo jiné pustil do ministra Pavla Blažka kvůli jeho postupu při rozhodování o jmenování Lenky Bradáčové vrchní státní zástupkyní v Praze.
ŠALAMOUN PROTI OMEZENÍ PODMÍNEK PŘÍPUSTNOSTI DOVOLÁNÍ
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 03.08.2012)
STANOVISKO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN K NÁVRHU MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI NA OMEZENÍ PODMÍNEK PŘÍPUSTNOSTI DOVOLÁNÍ V CIVILNÍM ŘÍZENÍ

Dne 2. května 2012 vláda ČR schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Účelem novely má být zefektivnění průběhu občanského soudního řízení. Mezi opatřeními, jež novela zavádí, je omezení dostupnosti dovolání zejména zúžením podmínek jeho přípustnosti a zkrácením procesní lhůty pro podání dovolání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, jímž se může účastník řízení za jistých okolností bránit proti domnělému nebo skutečnému poškození svých práv pravomocným rozsudkem, pokud neuspěl s odvoláním.
NEJVYŠŠÍ SOUD ZRUŠIL ROZSUDKY NAD JOHNEM BOKEM
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 02.08.2012)
ŠKODA POSPÍŠILA (SIC!)
(MS, Aktuální kauzy spolku, 02.08.2012)
MARTIN STÍN, ŠKODA POSPÍŠILA (SIC!)
Vyšlo 2.8. 2012 na Politikonu jako 433. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Od odvolání Jiřího Pospíšila z funkce ministra spravedlnosti ve středu 27. června 2012 se z médií řinou potoky rozčilujících zpráv a také nesmyslů, zavádějících veřejnost k mylnému pohledu na dění v resortu spravedlnosti.

Samo jeho odvolání navzdory pouličním demonstracím nevyvolalo nakonec takový mediální hluk, jako přímo „rachot“ kolem předvídaného, domněle odmítaného a nakonec uskutečněného jmenování Lenky Bradáčové vrchní státní zástupkyní v Praze.
ZAVEDENÍ NOVÉHO LETOPOČTU V JUSTICI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.07.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, ZAVEDENÍ NOVÉHO LETOPOČTU V JUSTICI
Vyšlo 30.7.2012 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Tisková konference ministra Pavla Blažka dne 30. července 2012 učinila konec dohadům o tom, zda po všech předcházejících tahanicích jmenuje Lenku Bradáčovou vrchní státní zástupkyní. Potvrdil se dojem, že pan ministr si při hledání východiska z nepřehledné situace, vyvolané zpolitizováním a medializací věci vede inteligentně a nepouští se do krajních řešení (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012072601 ). Možná také pochopil, že svoboda je poznaná nutnost (sic! ).Ostatně i všechna prohlášení jeho, Lenky Bradáčové a Pavla Zemana dosvědčují, že všichni tři dosáhli vysokého stupně vzájemného porozumění a mají dobrou vůli řešit názorové rozdíly věcnou debatou a dohodou.
MINISTRŮV KŘÍŽ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 26.07.2012)
MARTIN STÍN, MINISTRŮV KŘÍŽ
Vyšlo 26.7. 2012 na Politikonu jako 432. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Když Pavel Blažek přijal Nečasovu nabídku na převzetí nenadále uvolněného křesla ministra spravedlnosti, sotva mohl předvídat, jak těžký kříž na svá bedra dobrovolně nakládá.

Prvotní zátěží je nepřipravenost na zadanou úlohu. Prozradil ji veřejnosti hned v prvních dnech po nástupu v Otázkách Václava Moravce ze dne 8.července 2012 (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012070901 ). Předvedl v nich klidnou sebejistotu v ďábelském spojení s neznalostí mezí své pravomoci a cest k řešení věcných problémů resortu. Zmínil se o úmyslu snížit počet typů věznic ze čtyř na dva jako o jedné z cest k vyhovění požadavku rozpočtové kázně, jehož nezvládnutí podle nevěrohodného bájení předsedy vlády mělo zlomit vaz jeho předchůdci. Záměr je realizovatelný, ale velké finanční úspory nepřinese a navíc se pan ministr jeho předestřením pochlubil cizím peřím: převzal starou myšlenku vedení Vězeňské služby ČR. Na úseku vězeňství na něj čekají ošemetné úkoly, ale z jeho vystoupení je patrné, že zatím nezná problematiku, ani východisko z krizového stavu.
VÝZVA ÚSTAVNÍM ČINITELŮM ČR
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 24.07.2012)
Věc : OBSAZENÍ ÚŘADU VRCHNÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V PRAZE
V Praze 24.7.2012

Vážené dámy a pánové,

vyzýváme Vás, abyste nikoli v řádu týdnů, ale v řádu několika hodin ukončili spory o obsazení místa vrchního státního zástupce v Praze a umožnili ministrovi spravedlnosti, aby zbaven jakýchkoli politických a zákulisních tlaků bez dalších průtahů rozhodl o návrhu nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana na jmenování JUDr. Lenky Bradáčové do této funkce, a to dle svého uvážení a jakkoli.
KIKSY V REFLEXU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.07.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, KIKSY V REFLEXU
Vyšlo 23.7.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Týdeník, který dbá o pověst seriózního titulu, by neměl svým korektorům a autorům trpět primitivní chyby, i když jde pouze o článek, plnící „ušlechtilý“ cíl účelového klacku na státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, bůhvíproč vadící chlebodárcům listu.

Mám na mysli článek Dušana Šrámka „Vidnava: Pospíšilův a Bradáčové kostlivec ve skříni“ ve znění, převzatém se souhlasem autora serverem Virtually dne 23.7.2012 (http://virtually.cz/journal/?q=vidnava-pospisiluv-bradacove-kostlivec-ve-skrini). Přiměl mě k návratu k námětu, který rozhodně není nový (http://www.novinky.cz/domaci/263006-ministra-pospisila-proveruje-policie.html, http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012071901)
UKŘIVDĚNÝ MINISTR
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.07.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, UKŘIVDĚNÝ MINISTR
Vyšlo 21.7.2012 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Zpráva, že ministr Pavel Blažek na čtvrteční schůzce s Pavlem Zemanem a dalšími představiteli státního zastupitelství setrval v odporu k jmenování Lenky Bradáčové na uvolněné místo vrchního státního zástupce v Praze a přišel s nápadem na vypsání výběrového řízení za účelem odpolitizování jednání, vyvolala smršť nesouhlasných projevů ze všech možných stran. Vzácně se mezi sebou shodli veřejní činitelé, kteří se v běžném životě nemohou vystát. Karel Schwarzenberg mu se svým kousavým humorem dokonce nabídl, že mu koupí zákoník. Nejlépe se k němu zachoval Pavel Zeman, jemuž ministr dělá potíže: aspoň se tváří, a možná si skutečně myslí, že jednání bylo nekonfliktní, ministr jmenování Lenky Bradáčové jednoznačně neodmítl, rozhovory budou pokračovat. Sama Lenka Bradáčová se vyjádřila, že jde o jednání mezi ministrem a nejvyšším státním zástupcem, které nebude komentovat.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.