Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ Z 1.11.2015
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.11.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT 24) Z 1.11.2015.
Vyšlo dne 1.11.2015 na mém bloggu (http://www.jemelikzdenek.cz) a na webu spolku Šalamoun (www.spoleksalamoun.com)
jemelikzdenek@gmail.com

Václav Moravec si do první části svého nedělního pořadu pozval mimo jiné současného ministra vnitra Milana Chovance a jeho dávného předchůdce Jana Rumla. Jejich debata se točila zejména kolem dvou témat: „akce Vidkun“ a imigrační krize.

Ministr Milan Chovanec v úvodu svého vystoupení sdělil veřejnosti, že dosud neví, proč v kauze „Vidkun“ zasahoval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu PČR (dále jen: ÚOOZ) a nikoli Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen: GIBS), která je ze zákona předurčena k prověřování podezření na trestnou činnost policistů. Zasahování policistů proti policistům tam, kde ze zákona měla jednat GIBS, jej zřejmě popudilo. Považuje to ovšem za selhání GIBS, jejíž ředitel Ivan Bílek by měl jeho příčiny vysvětlit. V té souvislosti zmínil odpovědnost Ivana Bílka za zneužití GIBS při puči ke svržení policejního prezidenta Petra Lessyho.
SOUDCI A JEJICH MINISTR
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 31.10.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, SOUDCI A JEJICH MINISTR
Vyšlo 31.10.2015 na mém bloggu< a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Třenice mezi soudcovským stavem a ministrem spravedlnosti jsou běžným jevem. Jen se zdá, že Robert Pelikán má větší nadání k jejich vyvolávání než jeho předchůdci. Pobouřil soudce kacířskými výroky o zapouzdřenosti justice, požadavkem, aby si uvědomili, že justice je službou občanům, a záměrem provést legislativní úpravy, usnadňující vymáhání odpovědnosti soudců za pochybení včetně nárokování regresní spoluúčasti na odškodňování obětí justičních přehmatů.
DVĚ STRÁNKY AKCE VIDKUN
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.10.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, DVĚ STRÁNKY AKCE VIDKUN
Vyšlo 26.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Jako jiné akce dvojice Ivo Ištvan – Robert Šlachta, také realizace „Vidkun“, zahájená 13. října 2015, byla režírována tak, aby udělala co největší dojem na veřejnost nebo možná na nějaké vlivné „kmotry“ v pozadí. Bulvárního lesku jí dodalo zadržení bývalého ministra vnitra Ivana Langera, spojené s mnohahodinovou prohlídkou jeho bytů. Přísně utajovanou operaci provázelo rozmístění novinářů a kamer na místech, kde se mělo něco dít (rozmístila je nějaká jasnovidka). Podobně jako se na začátku „kauzy Nagyová“ mělo najít velké množství zlata a spousta peněz, zde šla do éteru zpráva o ztracených 100 milionech Kč z prostředků za prodej fotovoltaické elektrárny v Ševětíně, které měly odputovat do neznáma přes účty advokátní kanceláře, blízké Ivanu Langerovi. Zatímco dodnes se neví, zda k nálezu zlata a peněz skutečně došlo, v tomto případě se veřejnost krátce po zahájení operace dověděla, že „kauza Vidkun“ se ve skutečnosti Ševětína přímo netýká. „Vylepšením“ proti dřívějším akcím je nápadně podrobná informovanost serveru Neovlivní.cz o jejím obsahu, podložená poznatky z policejních spisů, které nejsou běžně dostupné. Je to součást švejkolandského folklóru: cílené zásobování Sabiny Slonkové neveřejnými informacemi se nepovažuje za únik informací z policejního spisu.
JAK PROLOMIT NEZÁVISLOST NEZÁVISLÉHO ÚŘADU
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 22.10.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK PROLOMIT NEZÁVISLOST NEZÁVISLÉHO ÚŘADU
Vyšlo 22.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Nepřehlédnutelným prvkem koloritu současnosti je kriminalizace veřejného života, provázená rozpínavostí policie a státního zastupitelství, zasahujících do takových oblastí veřejné správy, do nichž „za totality“ směly vstupovat jen se souhlasem státostrany. Často při tom porušují zákonná pravidla místní příslušnosti. Opakovaně do popředí vystupuje spojení olomouckého vrchního žalobce Ivo Ištvana s ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertem Šlachtou a podstatně méně nápadně s Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality. Třešničkou na dortu je mlčení nebo jen skoupé vyjadřování sfingoidního nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, bez jehož vědomí, souhlasu nebo dokonce pokynu by se Ivo Ištvan nemohl vůbec „utrhnout ze řetězu“ ( s ohledem na to je démonizace Ivo Ištvana poněkud přehnaná).
ROZHOVOR S JOHNEM BOKEM, PŘEDSEDOU SPOLKU ŠALAMOUN
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 19.10.2015)
ROZHOVOR S JOHNEM BOKEM, PŘEDSEDOU SPOLKU ŠALAMOUN, KTERÝ VYŠEL NA SERVERU RUKOJMÍ 6. 10. 2015

Narodil se v rodině čsl. příslušníka Royal Air Force Bedřicha Boka a Angličanky Florence Mary Spencer, rovněž působící u britského letectva.

Internetové noviny Rukojmí.cz měly možnost položit Johnu Bokovi několik otázek: V 70. a 80. letech Vás jako signatáře Charty 77 sledovala a perzekvovala StB kvůli politickým názorům, musel jste pracovat v dělnických profesích. Kdy a co Vás přivedlo k založení Spolku Šalamoun…?

Už od dětství jsem se snažil pomáhat druhým, když se jim dála křivda, když mojí spolužáci byli obviňováni z něčeho, co neprovedli, když smečka zmetků šikanovala jedince, který byl nějak odlišný, případně bojácný, přihlouplý-to jsem byl odhodlán se i prát a také jsem se pral. Nakonec i mé předlistopadové občanské aktivity logicky vedly k tomu, že společně se spisovatelkou Lenkou Procházkovou jsme v roce 1994 založili spolek Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v ČR. Ukázalo se bohužel, že česká justice a orgány činné v trestním řízení, tj. policisté a státní zástupci, mnohdy pokračují v “růžovém” v tom stejném, co dělali v době totality, a že dokonce někdy dosáhli ve svém zhovadilém počínání “vyšších “ kvalit.
REKORD JUSTIČNÍ NESTYDATOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.10.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, REKORD JUSTIČNÍ NESTYDATOSTI
Vyšlo 18.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz na webu spolku Šalamoun a na Parlamentních listech
jemelikzdenek@gmail.com

Vztahy mezi ministry spravedlnosti a soudci bývají občas komplikované. Na nepochopení si stěžoval i legendární Otakar Motejl. Z hlediska vzájemného porozumění s nimi se dařilo poměrně velmi dobře Heleně Válkové, která se pokusila nastartovat různé změny, jež se soudcům líbí. O to hůř je na tom Robert Pelikán, který se od její programové linie odchyluje stále více. Popouzí soudce zejména záměrem upravit zákony tak, aby se stalo pravidlem vymáhání regresní spoluúčasti na odškodnění účastníků řízení za následky nesprávného úředního postupu a odmítavým postojem k myšlence ustavení soudcovské samosprávy. Nelibost vyvolal i příklonem k záměru na přechod státního zastupitelství na třístupňovou soustavu, který soudci vnímají jako začínající skrytý útok proti existenci vrchních soudů. Jeho postavení je o to nepříjemnější, že Helena Válková měla rozhodující slovo při formulování politických cílů hnutí ANO ve volebním programu, a její představy se promítly do koaliční smlouvy a následně do programového prohlášení vlády. Opuštěním záměrů své předchůdkyně se Robert Pelikán občas dostává do programového rozporu se stranou, která ho vyslala do vlády. Podle mého laického názoru to je špatně pro stabilitu jeho postavení, po věcné stránce to v některých ohledech může být i dobré.
OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 17.10.2015)
OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN ZE DNE 12.10.2015 BOHUSLAVU SOBOTKOVI, PŘEDSEDOVI VLÁDY ČR:

Znepokojení nad kriminalizací veřejného prostoru

Vážený pane předsedo vlády,

dopisem ze dne 1. 9. 2015 id.zn.:SalSobotka010915 jsme Vás varovali před důsledky rozpínavosti orgánů činných v trestním řízení, jež stále častěji a do větší hloubky porušují rovnováhu dělby moci v demokratickém právním státě. Dopis jsme poslali na vědomí panu místopředsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi. S odvoláním na naše poznatky a zkušenosti, sahající až hluboko do minulosti totalitního režimu, jsme vyslovili názor, že z hlediska právní ochrany občanů proti šikaně orgány činnými v trestním řízení jsou současné poměry v naší vlasti horší než v posledních letech před pádem totalitního režimu. Policie a státní zastupitelství vystupují vůči orgánům veřejné moci z pozice nadřazenosti, na kterou v demokratickém právním státě nemají nárok. Navíc zasahují ničivě do chodu velkých podnikatelských subjektů. Princip presumpce neviny je pro ně prázdným pojmem. V některých případech se nemůžeme ubránit dojmu, že vstupují vědomě či nevědomě do konkurenčního boje jako nositelé zájmů agresivních podnikatelských subjektů. Situace je skutečně vážná.
PANEM ET CIRCENSES
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.10.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, PANEM ET CIRCENSES
Vyšlo 14.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Nic nepotěší lid obecný tolik jako cizí neštěstí, které zvlášť hřeje při naplněném žaludku. Proto římští imperátoři rozdávali luze chléb a dopřávali jí zábavu na gladiátorských hrách. Dnes jsme přece jen na vyšší civilizační úrovni, takže chléb zdarma nahrazuje navýšení důchodů o 40 Kč měsíčně a jiné drobné úlevy. Házení jinověrců lvům by obránci lidských práv kritizovali a odpuzovali by vládnoucím vrstvám voliče, proto je nahrazují televizní přenosy sportovních utkání. Přibyly k ním reportáže o policejních manévrech proti veřejnosti známým jedincům, jež v sobě nesou žhavý příslib neštěstí cílové osoby. Není-li oběť veřejnosti známa, média z ní příležitostně udělají celebritu s temnou pověstí. Proto jsou tyto hrátky obecenstvem zvlášť oblíbené. Jejich osvědčenými režiséry bývá často populární dvojice Ivo Ištvan-Robert Šlachta, jeden vždy v elegantním, leč střízlivém úřednickém oblečku, druhý v převleku za velmi zanedbaného bezdomovce. Mají zřejmě nadání iluzionistů: jejich akce jsou sice utajené a k únikům informací od policie ani ze státního zastupitelství v žádném případě nedochází, nicméně již od začátku se na klíčových bodech operací náhodně vyskytují reportéři, kteří pak pohotově matou veřejnost.
DUSNO KOLEM ZÁKONA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.10.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, DUSNO KOLEM ZÁKONA
Vyšlo 14.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Nějaký čas se zdálo, že návrh nového zákona o státním zastupitelství upadl v zapomnění. Probíhalo sice meziresortní připomínkové řízení, z kterého vzešla spousta připomínek, ale o tom veřejnost mnoho nevěděla. Zablýsklo se, až když ministr Robert Pelikán uspořádal dne 29. září tiskovou konferenci, na které (http://www.jemelikzdenek.cz/2015/09/odboj-zalobcu.html) představil základní obrysy podoby návrhu, v které jej hodlá na přelomu letošního a příštího roku předložit vládě.
ŠVEJKOLANDSKÝ ZÁVĚR KAUZY „KATARSKÉHO PRINCE“.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 10.10.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, ŠVEJKOLANDSKÝ ZÁVĚR KAUZY „KATARSKÉHO PRINCE“.
Vyšlo 10.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek,cz a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Nepravomocným rozsudkem senátu Ivy Fialové Obvodního soudu pro Prahu 2 skončila dne 8. října 2015 bez velkého mediálního ohlasu kauza „katarského prince“ Hamada ben Abdullaha al Thani. Řízení proběhlo se souhlasem obžalovaného v jeho nepřítomnosti. V době svého vyvrcholení v r. 2005 případ silně zaměstnával média a jeho ohlas ve veřejnosti dozníval pak ještě několik let (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2010092301), a ještě i v současnosti občas vyvolává vášně. Odrazil se v politickém životě země. Tehdejší ministr spravedlnosti, místopředseda vlády a předseda vládní politické strany Unie svobody Pavel Němec vyhověl doporučení ministerstva zahraničí a předal trestní řízení do Kataru výměnou za příslib reciprocity a otevření cesty k uzavření smlouvy o vzájemné právní pomoci mezi oběma státy. Cena tohoto „obchodu“ se zdála být přiměřená: Katar je sice malý, ale nesmírně bohatý a vlivný stát. Mít s ním dobře uspořádané vztahy by bylo pro obě země přínosné. Tato stránka věci ovšem veřejnost nezajímala a ani se o ní díky tendenčnímu mediálnímu zpravodajství nevědělo. Proto vypukla bouře nevole proti Pavlu Němcovi. Novináři jej přímo křižovali (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2009102901). Díky jim lid obecný uvěřil, že „princ“ unikl zcela bez trestu, ač strávil 11 měsíců a 8 dní ve vazbě, jež byla zčásti nezákonná. Následně skončila Němcova nadějná politická kariéra. Následky se táhnou až do současnosti. Dosud jako by nad ním visela klatba (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2010080301). Stáhl s sebou svou politickou stranu, která skončila v politickém propadlišti.
ODBOJ ŽALOBCŮ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.10.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, ODBOJ ŽALOBCŮ
Vyšlo 1.10.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil na tiskové konferenci dne 29.září 2015 návrh nového zákona o státním zastupitelství v podobě, v které má být na přelomu let 2015/2016 projednán ve vládě ČR. V brilantním výkladu vykreslil na první pohled sympatické rysy navrhované úpravy: soustava státního zastupitelství se zjednoduší, bude lépe zajištěna procesní nezávislost jednotlivých státních zástupců při souběžném zvýšení tlaku na jejich odpovědnost za výsledky práce včetně usnadnění vymáhání regresní spoluúčasti na odškodnění za důsledky nesprávného úředního postupu, procesy vnitřního řízení budou jednoduší a přehlednější a posléze zřízení speciálního státního zastupitelství přinese prohloubení specializace státních zástupců spolu se zvýšením jejich odbornosti. Reformovaná soustava bude dynamičtější a bude lépe plnit úkoly. Výhrady k návrhu, které se tu a tam ozývají, jsou dle pana ministra neoprávněné
NEDOTKNUTELNÍ JSOU NEDOTKNUTELNÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.09.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, NEDOTKNUTELNÍ JSOU NEDOTKNUTELNÍ
Vyšlo 21.9.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Jak praví klasik ústy Mefistofela „šedivá je teorie, zelený strom života“. Nepochybně to platí i pro chování českých (a asi nejen českých) orgánů činných v trestním řízení. Platnost veřejně hlásané zásady „padni komu padni“, která je lapidárním vyjádřením ústavou chráněné rovnosti občanů před zákonem, se v teorii obecně uznává, ale její uplatnění v praxi je někdy sporné.
ŽALOBKYNĚ NA VÁLEČNÉ STEZCE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 10.09.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, ŽALOBKYNĚ NA VÁLEČNÉ STEZCE
Vyšlo 10.9.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun.
jemelikzdenek@gmail.com

Radek Nohl, komentátor internetového deníku Aktuálně.cz, se ve středu 9.září 2015 rozepsal o staronové zprávě o rozhodnutí pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové podat kárnou žalobu na okresního státního zástupce v Chomutově Ladislava Kosána (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/zalobce-4x-pomohl-novakovi-proto-ho-zene-bradacova-k-soudu/r~8ce3092e561111e5bd0a002590604f2e/) . Podle jejího názoru selhal v řízení o podmíněném propuštění exsenátora Alexandra Nováka z výkonu trestu odnětí svobody tím, že (citováno dle Aktuálně.cz) „nereagoval na nezákonné rozhodnutí soudu, vzdal se podání stížnosti, nenavrhl provedení dalších důkazů.“ Nenápadná zpráva se ve skutečnosti týká počinu významné žalobkyně, který má průlomovou povahu a jako precedens se může svými následky dotknout nejen žalovaného státního zástupce, ale celé státnězástupcovké komunity.Za jistých okolností by se ovšem mohl obrátit proti ní samé. Její rozhodnutí zaslouží posouzení v širších souvislostech.
TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN Z 3.9.2015
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 03.09.2015)
Šalamoun, spolek na podporu nezávislé justice v ČR (dále jen spolek Šalamoun), podal dne 2.9.2015 podnět na zahájení karného řízení vůči JUDr. Kláře Long Slámové za výroky ke kauze Petra Kramného, obviněného z vraždy své manželky a dcery v Egyptě, ve které je zmocněnkyní rodiny obou obětí. Klára Slámová dne 23. 7. 2015 v rozhovoru pro IDNES.cz mj. uvedla, že byla přesvědčena, že Kramný má na smrti manželky a dcery vinu ještě předtím než se seznámila se spisovým materiálem a od počátku je přesvědčena, že lže.
MINISTR A KÁRNÝ SOUD
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.09.2015)
ZDENĚK JEMELÍK, MINISTR A KÁRNÝ SOUD
Vyšlo 31.8.2015 na mém bloggu http://www.jemelikzdenek.cz a na webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Meteorologové nám slibují s koncem prázdnin odcházení veder. Zdá se však, že ministra spravedlnosti Roberta Pelikána přesto čekají horké dny, i když v jiném slova smyslu. Ve srovnání se svou předchůdkyní Helenou Válkovou dosud netrpěl soustavným napadáním ze strany „velkých“ médií. Pouze v psaní některých internetových serverů se odrážela nevole, kterou některými svými kroky vyvolal mezi částí soudců a v akademické obci. „Soustavnou péči“ mu v tomto ohledu věnuje zejména Česká justice a Neovlivní.cz. Posledně zmíněný server si troufá sestavovat žebříček deseti nejvýznamnějších osobností resortu spravedlnosti (http://neovlivni.cz/slabnouci-pozice-pelikana-zamichala-top-10-v-justici/), na němž se o první čtyři místa konstantně dělí Josef Baxa (předseda Nejvyššího správního soudu), Pavel Rychetský (předseda Ústavního soudu), Lenka Bradáčová (vrchní státní zástupkyně v Praze) a Pavel Šámal (předseda Nejvyššího soudu ČR), zatímco Pavel Zeman (nejvyšší státní zástupce) se příznačně uvádí až na devátém místě. Redakce nechala Roberta Pelikána potupně klesnout z pátého na osmé místo až za pátého exministra Pavla Němce ( neprávem ostrakizovaného za „kauzu katarského prince“ a spory s exprokurátorkou Marií Benešovou) a sedmého Jaroslava Bureše (předsedu Vrchního soudu v Praze, nesmyslně napadeného ministrem kvůli účasti na večírku přátel advokátní kanceláře Pavla Němce). Nevlídné hodnocení ministrova pětiměsíčního působení v úřadě uvedl na stejném serveru známý skandalista Tomáš Syrovátka (/http://neovlivni.cz/ambiciozni-ministr-pelikan-ztraci-body-valcuje-ho-i-valkova), který soudí, že Andrej Babiš bude mít s Robertem Pelikánem starosti, protože „ se rozhádal se soudci, advokáty, legislativci i akademiky“, bez jejichž podpory nemá šanci cokoli prosadit (vláda a Parlament jsou patrně bezvýznamné instituce).

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.