Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.2/2012
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 12.03.2012)
LEGISLATIVNÍ ZTRPČOVÁNÍ OSUDU ODSOUZENÝCH
Vyšlo v č.02/2012 měsíčníku Trestní právo jako 26.článek spolku Šalamoun
Autoři: John Bok, Zdeněk Jemelík

Některé legislativní změny, k nimž došlo během mandátu současného ministra spravedlnosti, působí dojmem, že si zákonodárci myslí, že žádný trest nemůže být dostatečně přísný, a je proto nutné jej při každé příležitosti zostřovat doplňkovými zásahy.

Při posuzování přiměřenosti nepodmíněného trestu odnětí svobody se mechanicky hledí jen na jeho délku a nanejvýš na zařazení do režimu jeho výkonu. Vše ostatní zákonodárce považuje za podružnost, která na přísnost trestu nemá vliv a spravuje se nezávisle na rozhodování o jeho výši. Nepovažujeme to za správné : síla prožitku trestu odsouzeným, tedy jeho bolestivost, není dána jen jeho délkou a režimem výkonu, ale i vedlejšími okolnostmi, jež ovlivňují kvalitu jeho života za mřížemi a podmínky pro resocializaci.
ZNEUŽITÁ MOC SOUDNÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 11.03.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, ZNEUŽITÁ MOC SOUDNÍ
Vyšlo 11.3.2012 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nezávislost moci soudní na jakýchkoli vnějších mocenských vlivech patří k základním podmínkám fungování demokratického právního státu. Postavení našich soudců je z tohoto hlediska chráněno právními předpisy v podstatě shodně jako v ostatních státech Evropské unie. Přesto politizující část soudců stále veřejně bojuje za nezávislost justice, jako by byla něčím ohrožena. Jde ovšem o nedorozumění: nejde o rozhodovací nezávislost soudů, ale o úplné vymanění z administrativního područí ministerstva spravedlnosti ve věcech stavovských a hospodářských.
JAK SE RODÍ KLIŠÉ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 08.03.2012)
MARTIN STÍN: JAK SE RODÍ KLIŠÉ
Vyšlo 8.3. 2012 na Politikonu jako 412. Sloupek, na webu Šalamouna a na Neviditelném psu
martin.stin@seznam.cz

Veřejné mínění se z velké části opírá o klišé, jejichž pravdivost se považuje za tak samozřejmou, že se o ní nepřemýšlí. Ve vztahu k resortu spravedlnosti uvádím jako příklad tvrzení, že Marie Benešová byla nezávislá nejvyšší státní zástupkyně, která nedbala na nic než na spravedlnost, exministr Pavel Němec je mafián, „katarský princ“ prznil nevinná česká děvčata a nakonec unikl trestu, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Kučera je hlavní odpovědný za zmanipulování trestního řízení proti bývalému místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi, Václav Klaus uděluje „podivné milosti“, mezi nimi jmenovitě Zdeňkovi Kratochvílovi, čtyřem osobám z okolí Františka Mrázka či ředitelce Metropolitní univerzity Praha Anně Benešové. Při věcném zkoumání uvedených tvrzení se ukazuje, že buď pro ně chybí důkazy, nebo je dokonce vše úplně jinak. Boj za jejich vyvrácení je však marný: jakmile si je média osvojila, opakují je stále dokola, veřejnost je přijímá a nikdo nechce nic jiného slyšet. Je přece pohodlnější sestavit si svůj obraz světa z klišé než přemýšlet nad argumenty, které je vyvracejí: myšlení bolí. Bez pravdy se dá nakonec docela dobře žít, tak kdo by se jí domáhal.
KOPÁNÍ DO PREZIDENTA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 01.03.2012)
MARTIN STÍN: KOPÁNÍ DO PREZIDENTA
Vyšlo 1.3. 2012 na Politikonu jako 411. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Ani vzrušující zprávy o skandálním chování Vlastimila Rampuly, rozvracejícího státní zastupitelství v nejlepším případě kvůli svému nadměrně zbytnělému egu neodvedly notorické baviče a skandalisty mezi politikáři a novináři od oblíbené hry, zvané „kopni si do svého prezidenta“.

Záminkou jim bylo zejména udělení milosti paní Anně Benešové, zakladatelce a ředitelce Metropolitní univerzity Praha, pravomocně odsouzené Městským soudem v Praze k podmíněnému trestu za porušování povinnosti při správě cizího majetku, jímž měla univerzitě způsobit škodu promíjením školného ve výši 6.166.000,- Kč. (zde: http://www.scribd.com/doc/81961464/Rozsudek-Anna-Benešova ). Rozlehl se povyk, zahrnující podezírání pana prezidenta z korupčního a klientelistického jednání a staronovou písničku o nutnosti oklestit prezidentovu pravomoc kontrasignací. V tom ryku zaniklo docela rozumné prezidentovou vysvětlení, uveřejněné 17. února 2012 agenturou Mediafax (zde: http://www.mediafax.cz/domaci/4010247-Klaus-Anna-Benesova-byla-jiz-potrestana-dostatecne ) stejně jako nestranné a v podstatě kladné vyjádření Jana Kouckého na ePortálu ze dne 23.února 2012 (zde: http://eportal.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/4371-klausovy-milosti-v-rezii-rudeho-prava.aspx ). Je pravda, že původní kusé oficiální vysvětlení bylo mírně řečeno nešikovné, ale představa, že je osobně formuloval pan prezident, je zřejmě vzdálena skutečnosti stejně jako navazující rozumování o obmyslnosti, které se měl dopustit jeho pozdější úpravou.
HLEDÁ SE VINÍK
(MS, Aktuální kauzy spolku, 23.02.2012)
MARTIN STÍN: HLEDÁ SE VINÍK
Vyšlo 23.2. 2012 na Politikonu jako 410. Sloupek, na webu Šalamouna a na Neviditelném psu
martin.stin@seznam.cz

Od uveřejnění předcházejícího „sloupku“ se vývoj ve „válce žalobců“ posunul o kus dál a krize ve státním zastupitelství, odvíjející se od nešťastného zásahu skupiny státních zástupců do trestního stíhání bývalého místopředsedy vlády Jiřího Čunka, se po delším údobí poměrného klidu neúnosně vystupňovala.

Městský soud v Praze v pátek 17.února 2012 zrušil správní rozhodnutí ministra spravedlnosti o odvolání Vlastimila Rampuly z funkce vrchního státního zástupce v Praze. Rozhodl s nevídanou rychlostí a v neveřejném jednání, což samo o sobě zpochybňuje nestrannost senátu i kvalitu rozhodnutí. Je zarážející, že k tak závažné věci neproběhlo veřejné ústní jednání. Došlo tím k omezení práv stran řízení.
ZACHOVEJ NÁM, HOSPODINE…
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.02.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, ZACHOVEJ NÁM, HOSPODINE…
Původně psáno 20.2.2012 pro Britské listy, vyšlo 21.2.2012 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

…ministra Pospíšila ještě aspoň chvilku. Volám po tom, přestože od 4. června 2007 jsem vyplýtval mnoho slov na výzvy k jeho resignaci nebo k odvolání, popř. k zabránění jeho návratu do úřadu při vzniku Nečasovy vlády. Neodvolávám nic z dříve řečeného, nicméně v současné situaci ve státním zastupitelství bych pro tuto chvíli jeho odchod považoval za nevhodný. Náznaky, že je natolik otřesen zrušením rozhodnutí o odvolání Vlastimila Rampuly z funkce pražského vrchního státního zástupce, že je ochoten přijmout odvolání, považuji za nemístné kapitulantství. Chlap bojuje do posledního náboje, který si nechává pro sebe. Současná situace vyžaduje pevnou ruku.
PRVNÍ VYHRÁNÍ…
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.02.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, PRVNÍ VYHRÁNÍ…
Vyšlo 18.2.2012 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

„První vyhrání z kapsy vyhání“ je staré karbanické přísloví, které má v úzkém okruhu milovníků karetních her stejný význam jako běžnější obecné „kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe“. Toto mě napadlo, když jsem zaznamenal jásot převládající části komentátorů nad páteční zprávou o soudním zrušení rozhodnutí ministra Jiřího Pospíšila o odvolání Vlastimila Rampuly z funkce vrchního státního zástupce v Praze. Nezněla v nich tolik radost příslušníků Rampulova fanklubu jako projevy škodolibosti nad ministrovým nezdarem.

Nepochybuji o tom, že je dost lidí, pro které tento brutální zásah moci soudní do stability státního zastupitelství přišel v nejvyšší čas. Zatím je tísnilo jen obnovení některých dříve „zametených“ kauz, spravovaných nejvyšším a vrchním státním zastupitelstvím a pád několika „zametačů“ na těchto úřadech. Zahájená kontrola na Městském státním zastupitelství v Praze hrozila, že padne dalších pár hlav ochránců nebohých mafiánů a zásadně se změní přístup k „zazimovaným“ případům, spravovaným tímto úřadem, směřujícím v „zimním spánku“ k zapomnění.
ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST Z 16.2.2012
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.02.2012)
Usnesením Krajského soudu v Ústí n.L. ze dne 12.12.2011 bylo zamítnuto odvolání státního zastupitelství proti rozsudku Okresního soudu v Ústí n.L., kterým byl zproštěn obžaloby pan J.H.

Jeho kauzou se spolek Šalamoun zabýval od r. 2004. Na základě našich podnětů podali ministři Pavel Němec i Jiří Pospíšil stížnosti pro porušení zákona, jimž Nejvyšší soud ČR nevyhověl. Pavel Němec při podání stížnosti rozhodl o propuštění odsouzeného z výkonu trestu.
Usnesení odvolacího soudu z 15.12.2011 ve věci Johna Boka
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 16.02.2012)
Celé usnesení zde
SATIRA Z PROTESTU PLZEŇSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ Z 15.2.2012
(MS, Aktuální kauzy spolku, 16.02.2012)
NEZÁVISLOST ŽALOBCŮ PODLE RADKA JOHNA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 16.02.2012)
MARTIN STÍN: NEZÁVISLOST ŽALOBCŮ PODLE RADKA JOHNA
Vyšlo 16.2. 2012 na Politikonu jako 409. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Strana Věci veřejné je skutečně cizorodým prvkem v novodobé „národní frontě“ politických pletichářů z tradičních politických stran. Často se chová nepředvídatelně, některé její kroky nedávají z hlediska nezasvěcence smysl: například vyklizení takřka „krvavě vybojovaného“ ministerstva vnitra Radkem Johnem nebo výpad proti církevním restitucím a po něm jeho rychlé, zřejmě ničím „neodměněné“ stažení.

V oblasti trestní politiky se strana tváří jako neúprosná zastánkyně nezávislosti orgánů činných v trestním řízení. Při uvádění této zásady do života ale občas překvapí chováním, jímž ji hrubě zpochybňuje.
PARLAMENTNÍ LISTY O NÁS
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 11.02.2012)
Parlamentní listy vydaly 7.2.2012 článek Hanse Šembery, shrnující kritické postoje spolku Šalamoun k ministrovi Jiřímu Pospíšilovi, vyjádřené v článcích Zdeňka Jemelíka:

JEMELÍK: NESCHOPNÝ POTTER-POSPÍŠIL MUSÍ PŘEKLÁDAT NEČASOVY ČARODĚJNÉ ZÁKONY

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil mrhá svou inteligencí jen na zlepšení svého mediálního obrazu, místo aby řešil skutečné problémy české justice. To tvrdí Zdeněk Jemelík, člen spolku pro nezávislou justici Šalamoun. Tento spolek už v minulosti poslal řadu oficiálních stížností na působení ministra spravedlnosti tehdejšímu premiérovi Mirkovi Topolánkovi, v jehož vládě Pospíšil na tomto postu rovněž působil…

Autor: Hans Štembera

7.2.2012 17:28

Úplný text v Parlamentních listech:

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Jemelik-Neschopny-Potter-Pospisil-musi-prekladat-Necasovy-carodejne-zakony-222261
OTEVŘENÝ DOPIS AUTORSKÉ DVOJICE BOK-JEMELÍK JIŘÍMU POSPÍŠILOVI
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 11.02.2012)
Věc:
Komentář k Vašemu dopisu předsedovi redakční rady měsíčníku Trestní právo ze dne 16.1.2012 č.j. 4/2012-OD-ORG/1
V Praze 8.2.2012

Pane ministře,

navzdory „výchovnému“ dopisu, který jste nám kdysi nechal poslat, jako obvykle vynecháváme v oslovení slovo „vážený“, nicméně Vám sdělujeme, že si nesmírně vážíme ocenění, kterého se nám dostalo výše zmíněným dopisem (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012020602). Vážíme si toho více než citování jednoho z nás vedle Karla Jasperse v nálezu Ústavního soudu ČR č. I ÚS 517/2010 z 15.11.2010. Nikdy jsme netušili, že by Vám stály za pozornost písemné projevy dvou nemajetných důchodců v průměrném věku přesahujícím 70 let, bez formálního právnického vzdělání, nedisponujících mocenskými prostředky, téměř bez možnosti zveřejňování názorů, bez vlivu a významných společenských vazeb, zvláště když jste velmi nezdvořile naložil s autorským výtiskem měsíčníku Policista, darovaným jedním z nás. Ostatně jsme si mysleli, že Vás dlouhé působení v slonovinové věži prostředí politických pseudoelit přivedlo ke ctění velkorysé zásady „orel much nelapá“. Mýlili jsme se: zjevně Vám do orla přece jen kousíček schází.
UPALTE BARBORU ŠKRLOVOU!
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 10.02.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, UPALTE BARBORU ŠKRLOVOU!
Vyšlo 10.2.2012 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Zpráva o účasti spolku Šalamoun na řízení o podmíněné propuštění Barbory Škrlové z výkonu trestu vyvolala smršť e-mailů na naše adresy. Někteří pisatelé se dotazovali, jak by se mohli domoci stejné služby pro jim blízké odsouzené, jiní nás téměř kamenují. Není v našich silách odpovídat jednotlivě každému tazateli. Budu se zabývat jen těmi, kteří projevili rozhořčení.

Z jejich hněvivých výroků vyznívá, že by si snad přáli, aby slečna Škrlová zůstala ve vězení doživotně. Kdyby stejní lidé dostali možnost vyjádřit se k jejímu propuštění o pár století dříve, volali by po jejím upálení.
PRŮZKUM BOJEM
(MS, Aktuální kauzy spolku, 09.02.2012)
MARTIN STÍN: PRŮZKUM BOJEM
Vyšlo 9.2. 2012 na Politikonu jako 408. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

V úterý 7. února 2012 pověřený vrchní státní zástupce v Praze Stanislav Mečl podnikl rozhodný krok k tomu, aby se zbavil svého 1. náměstka Libora Grygárka: navrhl ministrovi Jiřímu Pospíšilovi, aby jej odvolal z funkce.

Je to krok nikterak překvapivý mimo jiné již proto, že Libora Grygárka vytáhl do funkce 1. náměstka odvolaný bývalý vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula. Další předzvěstí jeho konce byla kárná žaloba, podaná Jiřím Pospíšilem kvůli selhání Vrchního státního zastupitelství v Praze v kauze Mostecké uhelné společnosti. Stanislav Mečl s ním nechtěl pracovat, proto mu odebral všechny dosavadní pravomoci. Vznikl nepřirozený stav, kdy Liboru Grygárkovi sice formálně zůstalo funkční zařazení, ale jeho úkoly a pravomoc z toho plynoucí vykonává někdo jiný. Jeho odvoláním a jmenováním nového 1. náměstka by byly znova nastoleny standardní poměry.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.