Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

KDO BY MĚL BÝT ÚSTAVNÍM SOUDCEM ?
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 06.02.2012)
DANIELA KOVÁŘOVÁ, KDO BY MĚL BÝT ÚSTAVNÍM SOUDCEM ?
Vyšlo 6.2.2012 na Neviditelném psu, webu spolku Šalamoun a Politikonu
kovarova@akkovarova.cz

Zkuste si se mnou zahrát hru na „kdyby“. Určitě ji dobře znáte. Hrávali jsme ji jako děti nahlas, mnozí z nás ji ve svém nitru hrají dosud a existují umělci a vědci, kteří na ní založili kariéru. Je oblíbenou kratochvílí u plápolajícího ohně nebo při čekání ve frontě. Tak tedy začněme: kdybyste neměli žádná omezení, jakého ústavního soudce byste si přáli? Jak by ve vaší představě vypadal ústavní soudce - ideál?
NESERIÓZNÍ PODEBAL
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.02.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, NESERIÓZNÍ PODEBAL
Vyšlo 4.2.2012 na webu Šalamouna a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Je snadné být statečný, když nehrozí nebezpečí.

Je snadné hodit kamenem po člověku, který se vypořádal s nástrahami vzdálené doby jinak, než by měl dle mínění metače kamenů, jenž nebyl nikdy podobným nástrahám vystaven a nezná okolnosti, jež ovlivnily v kritické době rozhodování jeho terče.

Je však strašně obtížné smazat pohanu, způsobenou ze msty nebo z neodpovědnosti při vyhodnocení informací. Trvá to dlouho, postiženému to odčerpá mnoho sil a pohana bohužel zasahuje i blízké postiženého, kteří nic nezavinili.
TOPOLÁNKOVA OPOŽDĚNÁ LÍTOST
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.02.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, TOPOLÁNKOVA OPOŽDĚNÁ LÍTOST
Vyšlo 3.2.2012 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Bývalý předseda vlády a ODS Mirek Topolánek se v Právu ve středu 1. února 2012 rozhořčil nad nepravomocným odsouzením bývalého poslance Petra Wolfa. Vyslovil domněnku, že proces je pomstou za jeho rozchod s ČSSD, zejména za odpadlictví při volbě prezidenta republiky.

Článek působí dojmem únikového ventilu pro uklidnění vzrušení. Vyvolal pár až hysterických komentářů ve sněmovně i v tisku.
HLEDÁ SE SVĚTEC
(MS, Aktuální kauzy spolku, 02.02.2012)
MARTIN STÍN: HLEDÁ SE SVĚTEC
Vyšlo 2.2. 2012 na Politikonu jako 407. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

V březnu skončí mandát ústavní soudkyně Elišky Wagnerové. Ústavní soud ČR tak opustí jedna z nejvýznamnějších postav naší polistopadové justice. Je na místě, aby na uvolněné křeslo usedla opět vysoce hodnotná osobnost.

Shrneme-li nároky na osobnostní a profesní profil soudce Ústavního soudu ČR, porůznu zaznamenané v médiích, a konkrétní výhrady, které při minulých kolech schvalování prezidentových kandidátů zazněly jak ze senátorských lavic, tak od veřejnosti, zjistíme, že absolutně vhodný kandidát nejspíš neexistuje. Pokud by měl vyhovět všem nárokům, na něj kladeným, musel by mít mravní profil Jana Husa, hlubokou moudrost krále Šalamouna, encyklopedické znalosti práva nejen českého, ale také většiny evropských zemí, ovládat nejméně pět jazyků a také jeho znalosti uživatele výpočetní a komunikační techniky by měly být aspoň na úrovni maturanta střední školy výpočetní techniky. Navíc by měl posledních šedesát let prožít o samotě na poušti o koříncích a vodě, aby se nemohl ušpinit stykem s politickými stranami pomnichovskými, předlistopadovými ani současnými a aby nemohl být vystaven korupčním svodům, natož jim podlehnout.
STANOVISKO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN K OSTOUZENÍ JUDr. JANA SVÁČKA
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 01.02.2012)
Senát PČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1

STANOVISKO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN K OSTOUZENÍ JUDr. JANA SVÁČKA, KANDIDÁTA NA ÚŘAD SOUDCE ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
V Praze 23.1.2012

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

spolek Šalamoun přichází poměrně často ve věcech svých chráněnců do nepřímého styku s Ústavním soudem ČR a s jeho zásahy do trestního řízení. Sledujeme jeho výstupy velmi citlivě, protože na jejich úrovni závisí osudy konkrétních lidí. Pro některé naše chráněnce je rozhodnutí ústavních soudců jejich poslední nadějí na záchranu před důsledky selhání obecných soudů. Máme proto mimořádný zájem na kvalitě jeho soudcovského sboru.

Považujeme za správné, že kandidáti, ač navrženi hlavou státu, procházejí v Senátu důkladným prověřením z hlediska občanské bezúhonnosti, mravní integrity, odborné vyzrálosti, popř. dalších vlastností, jejichž souhrn rozhoduje o jejich způsobilosti vykonávat mimořádně náročnou práci soudce Ústavního soudu ČR.
ZÁZRAČNÉ PROZŘENÍ EXPROKURÁTORKY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.02.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, ZÁZRAČNÉ PROZŘENÍ EXPROKURÁTORKY
Vyšlo 31.1.2012 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Tytam jsou časy, kdy při častém vystupování ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila v Otázkách Václava Moravce společně s jeho „televizní tetou“, bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou, mívala nad ním paní exprokurátorka převahu. V Otázkách ze dne 29. ledna 2012 se sice jako obvykle natřásala samolibostí, nicméně výřečností na svého „synovečka“ již nestačila a kromě několika „perel“ z ní mnoho moudra nepadalo.

Poslání opoziční političky plnila na nedostatečnou. Jiřího Pospíšila pouze doplňovala, ač by jej měla ze zásady kárat. Jen jednou se pokusila o odpor tvrzením, že současná neúnosná situace ve vymáhání pohledávek exekutory vznikla proto, že „ dopustilo se hlavně to, že se vytvořil monopol exekutorů…pustili se z řetězu a plíživou formou se dospělo ke stavu, který dnes máme a vyvrcholilo to tím, že vznikly obavy, že se zexekutuje i Karlův most“ a dále uvedla, že „selhaly kontrolní mechanismy“ a viníkem je ministerstvo. Příznačně použila neosobní vazby se zamlčeným „ono“, kterou mluvčí obvykle používá, když chce naznačit, že s malérem nemá nic společného a zavinili jej „oni“. Nedodala, že právní základy pro činnost exekutorů položila vláda sociálních demokratů a v době, kdy byla nejvyšší státní zástupkyní, přístup státních zástupců k trestním oznámením na exekutory a lichváře byl vesměs odmítavý.
ADVOKÁTKA MARVANOVÁ NA VÁLEČNÉ STEZCE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.01.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, ADVOKÁTKA MARVANOVÁ NA VÁLEČNÉ STEZCE
Vyšlo 28.1.2012 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Advokátka Hana Marvanová byla vždy tvrdou bojovnicí za své názory. Protiprávní režim ji za jejich neohroženou obranu odměnil podmíněným trestem odnětí svobody. Pro neochotu dělat kompromisy nakonec odešla z politiky, ačkoli získání poslaneckého mandátu poměrně brzy po vstupu do Unie svobody bylo příslibem dalšího slibného vývoje její kariéry.

Patří k málu advokátů, kteří neváhají sáhnout k medializaci svých názorů na právní stránku kauzy i na chování orgánů činných v trestním řízení. Za zmínku stojí například její vystupování proti zastavení trestního stíhání bývalých manažerů Nomury v kauze „České pivo“ státním zástupcem VSZ Ladislavem Letkem, dnes kárně stíhaným. Nedávno kvůli svému mediálnímu vystupování čelila návrhu místopředsedy Městského soudu v Praze Jaromíra Jirsy na kárnou žalobu v České advokátní komoře. Návrh byl ale neúspěšný, neboť advokátní komora rozhodla, že advokát má právo veřejně polemizovat se soudem. Vzápětí se pustila do útoku na předsedu Městského soudu v Praze Jana Sváčka zpochybněním je způsobilosti stát se soudcem Ústavního soudu ČR. Dostala se tím do rozporu s míněním spolku Šalamoun, který naopak kandidaturu Jana Sváčka podporuje.
CHARTISTÉ A PODCHARTISTÉ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 26.01.2012)
MARTIN STÍN: CHARTISTÉ A PODCHARTISTÉ
Vyšlo 26.1. 2012 na Politikonu jako 406. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

V posledních dnech došlo k zvláštní shodě náhod: téměř současně oslovili veřejnost oba zakladatelé občanského sdružení Šalamoun, spisovatelka Lenka Procházková, která již více než deset let ve spolku nepůsobí, a John Bok, jeho dlouholetý předseda. Oba jsou signatáři Charty 77, oba patřili k výrazným osobnostem disentu z kruhu přátel, soustředěného kolem Václava Havla.
ZASTÍRACÍ MANÉVRY KOLEM „KAUZY MUS“
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 24.01.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, ZASTÍRACÍ MANÉVRY KOLEM „KAUZY MUS“
Vyšlo 24.1.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Zprávy z posledních dnů kolem tzv. „kauzy Mostecké uhelné společnosti“ a dění na Vrchním státním zastupitelství v Praze rozvíjejí a upevňují v povědomí bezbranné veřejnosti falešný obraz událostí, jenž má odvést pozornost od odpovědnosti ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila za selhání jeho úřadu v této kauze. Protože „ryba smrdí od hlavy“, jeho osobní odpovědnost je nezpochybnitelná. Jeho pozice ve vládě by v zemi se standardní politickou kulturou byla nadále neudržitelná. Za to, že loňská nabídka na připojení České republiky k švýcarskému trestnímu stíhání prošla kolem něho zcela nepozorovaně, neodpovídají uklízečky na ministerstvu, ale ministr, který vymezuje soustavu vztahů mezi součástmi ministerstva a s vnějším světem. Klíčová úloha ministerstva v mezinárodních právních vztazích se Švýcarskem vyplývá z mezistátní smlouvy o právní pomoci a je nezadatelná. Státní zastupitelství hraje úlohu „subdodavatele“ poznatků, byť velmi důležitého, ale nic víc. ( Více viz http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2012011701)
JEDNOSMĚRNÁ (NE)SPRAVEDLNOST
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 19.01.2012)
MARTIN STÍN: JEDNOSMĚRNÁ (NE)SPRAVEDLNOST
Vyšlo 19.1. 2012 na Politikonu jako 405. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

V obecném povědomí se uhnízdil dojem, že novelizace zákonů má účinnost od jejího nabytí směrem do budoucnosti, naopak posuzování minulých právních vztahů podle ní je nepřípustné. Mimo to se udržuje víra, že nová právní úprava a ani nový právní úkon nemají zhoršovat postavení odsouzených. Pokud se po právní moci rozsudku změnil zákon, každé další rozhodování ve věci se vede buď podle původní, nebo podle nové právní úpravy, podle toho, která je pro odsouzeného výhodnější.

Učení právníci v talárech soudcovských i státnězástupcovských, s bílými límečky ministerských úředníků i v uniformách Vězeňské služby ČR vykládají ale pravidla složitěji, pro nás laiky často nesrozumitelně, a v praxi se ukazuje, že tato v našem laickém pojetí někdy neplatí, nebo jsou naopak až přehnaně přísná. A – jak jinak – jejich výklad častěji vyznívá v neprospěch než ku prospěchu odsouzených.
OSTUDA BÝT NEMUSELA, KDYBY…
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.01.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, OSTUDA BÝT NEMUSELA, KDYBY…
Vyšlo 17.1.2012 na Parlamentních listech, na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V úterý dne 17. ledna 2012 rozhodla vláda, že Česká republika podá ve Švýcarsku občanskoprávní žalobu o vydání části zablokovaných peněz bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti až po výsledku odvolání proti zamítnutí žádosti o umožnění připojení České republiky k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody po vypršení zákonné lhůty. Lhůta je dána zákonem, který asi Švýcarsko kvůli nám nezmění. Vláda pak nebude rozhodovat o připojení k švýcarskému trestnímu stíhání v adhesním řízení, neboť to je trestněprávní úkon, jehož použití jsme definitivně propásli. Včasným připojením bychom posílili pozici švýcarského žalobce a ušetřili spoustu peněz za drahé občanskoprávní řízení, jehož výsledek je nejistý.

Naopak úspěch žalobce může posílit české šance na úspěch v občanskoprávním řízení. Nehrozí-li propadnutí procesních lhůt pro uplatnění nároku na náhradu škody, bylo by moudré s žalobou počkat až po výsledku trestního řízení.

Nicméně sama skutečnost, že v této době vláda rozhoduje o výzvě, která byla našemu ministerstvu nespravedlnosti doručena počátkem léta r.2010, je pro náš stát zahanbující, protože jej usvědčuje ze špatného fungování státní správy. K ostudě by nedošlo, kdyby příslušné orgány plnily své zákonné povinnosti.
MINISTROVO ŠÁLENÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.01.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, MINISTROVO ŠÁLENÍ
Vyšlo 15.1.2012 na webu Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nejpopulárnější ministr nepopulární vlády (slepý mezi jednookými je králem), ministr nespravedlnosti Jiří Pospíšil neopomene žádnou příležitost, aby přitáhl pozornost novinářů a případně předvedl svou skvělost před televizními kamerami.

V posledních dnech se jeho mediálně podchytitelné výroky se vztahem k problematice trestního řízení točí zejména kolem situace ve státním zastupitelství obecně a zejména kolem tzv. „ kauzy Mostecké uhelné společnosti“.

Shrnutím jeho názorů z posledních dnů jsou odpovědi na otázky čtenářů serveru Aktuálně.cz, uveřejněné 13. ledna 2012 (http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=728612 ). Dovoluji si tvrdit, že v některých bodech jsou jeho odpovědi zavádějící.
BABYLON V JUSTICI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 12.01.2012)
MARTIN STÍN: BABYLON V JUSTICI
Vyšlo 12.1. 2012 na Politikonu jako 404. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

K nectnostem moderního právního řízení patří téměř úplná nesrozumitelnost práva pro laiky a jeho stále obtížnější srozumitelnost dokonce i pro příslušníky právnických profesí. Způsobuje ji nejen stále pokračující bobtnání souboru právních předpisů, ale i desítky novelizací během životnosti právních předpisů, u nás mnohonásobně častější než např. v sousedním Rakousku nebo Německu.

Tak např. ještě před pár lety trestní zákon obsahoval jeden jediný paragraf pro trestný čin podvodu se čtyřmi odstavci a s jeho použitím se soudily podvody všeho druhu. Od něho se postupně odvinuly speciální paragrafy pro jednotlivé typy podvodů, takže v současně platném trestním zákoníku jsou pro ně čtyři paragrafy s dvaceti sedmi odstavci.
ÚTĚK VPŘED
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.01.2012)
ZDENĚK JEMELÍK, ÚTĚK VPŘED
Vyšlo 7.1.2012 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nabuzena článkem „Policie jako bojiště“ (zde: http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/4671-martin-stin-policie-jako-bojiste ) napsala mi čtenářka, která "o tom přece jen trochu ví", že bojištěm politiků je nejen policie, ale i státní zastupitelství. Podle jejích poznatků v něm zuří válka, „ která je totální až do úplného srovnání protivníka s jiným názorem se zemí“, takže „za chvíli nebude proti komu bojovat, neboť válečníci se nakonec povraždí navzájem“.

Odmyslím-li si pisatelčinu nadsázku, v podstatě nepřišla s ničím novým, protože „válka žalobců“ vypukla již v červnu r. 2007 po předání trestní věci bývalého místopředsedy vlády Jiřího Čunka k zastavení jihlavskému okresnímu státnímu zástupci Arifu Salichovi. Ta dosud zcela neodezněla, jen kyvadlo „válečného štěstí“ se nakonec zhouplo na druhou stranu. Mezi událostmi z června r.2007 a současným dramatickým děním ve státním zastupitelství je příčinná souvislost, byť skandál kvůli netečnosti státu k švýcarské pobídce k připojení k tamnímu trestnímu stíhání vnesl do děje prvky navíc.
POLICIE JAKO BOJIŠTĚ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 05.01.2012)
MARTIN STÍN: POLICIE JAKO BOJIŠTĚ
Vyšlo 5.12.2012 na Politikonu jako 403. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Je neuvěřitelné, jak se téměř z hodiny na hodinu může změnit společenské ovzduší a jeho mediální odraz. Od druhého dne nového roku se zdá, jako by vánoční pohoda a truchlení po Václavu Havlovi nikdy nebyly, a lidé, kteří ještě včera plýtvali energií a časem na rozesílání přání všeho nejlepšího na všechny strany, se stejnou vervou začínají kroutit krky svých bližních, někdy dokonce přímo adresátů přáníček. Média nám ukazují obraz světa, v němž není místo pro laskavost a trochu radosti, je jen bláznivý hon za penězi a boj všech proti všem o moc, ba o přežití.

Dílčím bojištěm je také česká policie, v které na začátku roku vypukly dvě z mnoha epizod „válek policajtů“: Generální inspekce bezpečnostních sborů se pustila do vyšetřování příslušníků protikorupční policie včetně jejího ředitele Tomáše Martince kvůli jejich postupu při vyšetřování kauzy údajně předražených jízdenek pražské MHD, a kázeňským řízením s policejním prezidentem Petrem Lessym doznívají účinky trestního oznámení, které na něj podali krajský ředitel PČR ve Zlíně Bedřich Koutný a jeho náměstek Jaroslav Vaněk.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.