Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

SÁM SOBĚ SVÉ SLÁVY TVŮRCEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 31.12.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, SÁM SOBĚ SVÉ SLÁVY TVŮRCEM
Vyšlo 31.12.2011 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Zamyšlení nad vystoupením ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila v Událostech, komentářích ČT ve středu dne 28. prosince 2011 je příležitostí k ohlédnutí za jeho mediálním působením v uplynulém roce. Žádný z členů vlády nevěnuje takou péči svému mediálnímu obrazu jako tento mladý, ctižádostivý a nesporně bystrý, leč zkušenostmi z všedního života „pracujícího lidu“ neotřískaný politik. Námaha a peníze (ať vlastní či z rozpočtu ministerstva), které na tento účel vynakládá, se mu vyplácejí: podle zásady „slepý mezi jednookými je králem“ při obecném hlubokém poklesu důvěry občanů k vládě se v průzkumech oblíbenosti politiků trvale udržuje na vrcholku.
MNOHO SE NEZMĚNILO…
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.12.2011)
MARTIN STÍN: MNOHO SE NEZMĚNILO…
Vyšlo 29.12. 2011 na Politikonu jako 402. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Přelom roku je přirozenou příležitostí k ohlédnutí zpět. V zrcadle posledních dvou „sloupků“ z prosince r. 2010 (http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/4508-martin-stin-poueni-ze-zkouky-soudrnosti; http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/4509-martin-stin-ticho-neni-pohoda ) se mi naše současnost jeví tak, že tendence společenského vývoje, jež se v nich odrážely, zůstaly zachovány až do dneška a spíše se prohloubily příznaky propadání do hloubky všeobecné krize politické, hospodářské a duchovní. Pokud nějaký internetový vtipálek v těchto dnech přejmenoval naši zemi na Nečasov, nelze ho vinit z přehánění, neboť nečas zavládl v mnoha oblastech našeho života. Říká-li ruský prezident Medvěděv, že ruský politický systém se vyčerpal, o našem bych řekl, že mele z posledního.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.12/2011
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 28.12.2011)
POHLED ODJINUD NA STÍŽNOSTI PRO PORUŠENÍ ZÁKONA
Vyšlo v č.12/2011 měsíčníku Trestní právo jako 24.článek spolku Šalamoun
Autoři:John Bok, Zdeněk Jemelík

Přiléhavost názvu této rubriky Trestního práva k odlišnosti našeho přístupu k výkonu trestního práva od pohledu současného ministra spravedlnosti lze velmi dobře předvést na sporech, které s ním vedeme kvůli neochotě podávat stížnosti pro porušení zákona ve prospěch odsouzených obecně, a na základě našich podnětů zvlášť.

Náš zásadní postoj k osobě pana ministra je ovšem dán názorem, že patří k ikonám „kauzy Čunek“, v které sehrál roli capo di tutti capi. Proto by ODS s přihlédnutím k dobrým mravům měla využít jeho schopností jinde než v čele resortu spravedlnosti, v němž již jednou zásadně selhal. Nesouhlas s jeho resortní politikou v dalších oblastech, především ve vztahu k agendě stížností pro porušení zákona, vyhrotil náš postoj k němu do té míry, že se o něm občas vyjadřujeme jako o „ministrovi nespravedlnosti“ a v oslovení v dopisech vynecháváme slůvko „vážený“. Na posledně uvedený projev naší nelibosti je Jiří Pospíšil citlivý až do malichernosti. Nechal nám poslat „výchovný“ dopis ministerského úředníka, jímž si chtěl vynutit tento projev formální zdvořilosti. Ničeho ovšem nedosáhl.
CENZUROVÁNO
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 25.12.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, CENZUROVÁNO
Původně psáno 17.12.2011 pro Britské listy
Vyšlo 25.12.2011 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Kdysi jsem byl častým přispěvatelem Britských listů. U mého jména v seznamu autorů se uvádí 180 článků. Z počátku jsem většinou psal pod pseudonymem Martin Stín. V seznamu autorů Britských listů toto jméno nenajdete, ale články lze stále dohledat. Nejsem si jist, zda jsou zahrnuty do počtu, udávaného u mého jména.

Od vstupu Tomáše Peciny a Štěpána Kotrby do redakce začaly potíže s umisťováním mých článků a musel jsem přestat používat pseudonym. Tomáš Pecina nakonec z redakce odešel za podivných okolností, ale na mé postavení to nemělo vliv. Později redakce nasadila na mé články cenzora, který požadoval, abych předkládal k prověření podklady, z nichž jsem vycházel, uplatňoval různé výhrady k textům a často se stavěl k uveřejnění odmítavě. Trpí také mylnou představou, že mé články jsou ve skutečnosti vyjádřením názoru spolku Šalamoun, jemuž by podle jeho mínění Britské listy neměly „dělat hlásnou troubu“.
S JOHNEM BOKEM O VÁCLAVU HAVLOVI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 22.12.2011)
MARTIN STÍN: S JOHNEM BOKEM O VÁCLAVU HAVLOVI
Vyšlo 22.12. 2011 na Politikonu jako 401. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Je noc. Ticho. Nikdo nevyrušuje. Sedíme s Johnem Bokem, předsedou spolku Šalamoun, „každý na svém konci drátu“ a povídáme si přes skype. Dnes o kom jiném než o Václavu Havlovi, jehož smrt se dotkla nějakým způsobem snad každého. V médiích se k němu vyjadřují školní děti i pamětníci a úplně všichni vědí, jaký byl: pro některé skvělý, pro jiné špatný, lhostejných je málo. Přisvojují si jej i tací, kteří se k němu v době jeho disidentství raději nepřibližovali. John Bok mu byl hodně blízko v disentu, kdy to bylo nebezpečné, a v době listopadového kvasu roku 1989, přesto o jeho vzpomínky v tom mediálním mumraji není zájem.
PRAVOMOCNĚ ODSOUZENÝ JOHN BOK
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.12.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, PRAVOMOCNĚ ODSOUZENÝ JOHN BOK
Vyšlo 18.12.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Ve dnech 18. popř. 19. září 2011 jsem uveřejnil článek Odsouzený John Bok, (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2011091702, http://www.politikon.cz/index.php/publicistika/6/4635-zdenek-jemelik-odsouzeny-john-bok, http://fragmenty.cz/iz000125.html, http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-odsouzeny-john-bok-0hf-/p_spolecnost.asp?c=A110918_114536_p_spolecnost_wag), v němž jsem čtenáře seznámil s podstatnými informacemi o trestním stíhání předsedy spolku Šalamoun Johna Boka kvůli údajnému fyzickému napadení městského strážníka.

John Bok byl odsouzen 15. září 2011 k pětiměsíčnímu trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem na jeden rok. Článek jsem uzavřel poznámkou, že nepravomocný rozsudek má obecně až do potvrzení odvolacím soudem cenu cáru papíru. Přiznám se, že jsem tehdy předpokládal, že rozsudek v odvolacím řízení neobstojí.
ZPRÁVA SPOLKU ŚALAMOUN VEŘEJNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.12.2011)
ZPRÁVA SPOLKU ŚALAMOUN VEŘEJNOSTI

Ve středu dne 15.12.2011 Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesením senátu JUDr. Jaroslava Cihláře rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 15.9.2011, kterým byl předseda spolku Šalamoun, pan John Bok, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců s podmíněným odkladem na jeden rok. Soud zamítl jak odvolání obžalovaného, který se dožadoval zproštění obžaloby, tak odvolání státního zastupitelství, které se dožadovalo přísnějšího trestu.

John Bok byl odsouzen kvůli konfliktu se strážníkem městské policie, který jej obvinil, že jej udeřil do tváře a přivodil mu pracovní neschopnost v trvání 42 dnů.

Spolek Šalamoun se s rozsudkem neztotožňuje, neboť stojí na tvrzení proti tvrzení, přičemž soud se přiklonil k tvrzení strážníka na základě řetězce nepřímých důkazů, ve skutečnosti domněnek a fabulací.

Soud neuvěřil tvrzení strážníka, že byl skutečně nemocen 42 dní, čímž zpochybnil jeho důvěryhodnost jako svědka. Přesto mu uvěřil, že byl obžalovaným udeřen.

Dokazováním bylo potvrzeno, že strážník během konfliktu Johna Boka škrtil. Trestním oznámením, které napadený podal jako první, se orgány činné v trestním řízení nezabývaly. Násilí strážníka na občanovi zůstane nepotrestáno.

Pro spolek Šalamoun je odsouzení jeho předsedy podnětem, aby zintenzivnil svou činnost ve prospěch dodržování základních práv a svobod v trestním řízení a v neprospěch justiční svévole.

John Bok bude hájit svou pravdu cestou mimořádných opravných prostředků.

Spolek Šalamoun
NIKDY NENÍ POZDĚ …
(MS, Aktuální kauzy spolku, 15.12.2011)
MARTIN STÍN: NIKDY NENÍ POZDĚ …
Vyšlo 15.12. 2011 na Politikonu jako 400. sloupek a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

… bycha honit, i když přísloví v původní podobě naznačuje opak. Někteří šikulové, vystupující na naší mediální scéně, si to dobře uvědomují. V uplynulém týdnu mě zaujali hlavně tři: ministr nespravedlnosti Jiří Pospíšil, bývalý vrchní státní zástupce v Praze Vlastimil Rampula, oba podporovaní bulvární klakou a Aleš Hušák, bývalý generální ředitel zkrachovalé loterijní společnosti Sazka, krčící se ve stínu mediálního nezájmu.
VLAŽNÝ VÁNEK NA STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 10.12.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, VLAŽNÝ VÁNEK NA STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
Vyšlo 10.12.2011 na webu Šalamouna a Politikonu

jemelikzdenek@gmail.com

Titulek a podtitulky článku Jana Hrbáčka „Drsný nástup nových poměrů“, vydaného 28.11.2011v týdeníku EURO č. 48/2011 a převzatého internetovým deníkem Neviditelný pes dne 9.12.2011 (zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/justice-drsny-nastup-novych-pomeru-dbk-/p_politika.asp?c=A111208_111604_p_politika_wag), pojednávajícího o personálních změnách na Vrchním státním zastupitelství v Praze, jsou skutečně působivé. Mluví se v nich o drsnosti, čistkách, padání hlav jako na frontě a nakonec i o masakru. První pohled na ně vyvolává dojem, že konečně začalo hromadné propouštění třech desítek exprokurátorů, bývalých členů KSČ, vydaných na milost a nemilost nemilosrdnému „čističi“, jímž by v tomto případě byl pověřený vrchní státní zástupce Stanislav Mečl.
O ČEM SE PO OVM MLUVIT NEBUDE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.12.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, O ČEM SE PO OVM MLUVIT NEBUDE
Vyšlo 5.12.2011 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Václav Moravec v herecké roli hlavního stratéga české politiky v průběhu nedělních „Otázek“ nikdy neopomene stanovit, o čem se po aktuálním vydání jeho pořadu bude mluvit. Vydání z neděle 4. prosince 2011 mě přivádí spíše ke komentování otázek a jevů, jež v pořadu sice vyplavaly na povrch, ale z důvodu politické korektnosti se o nich bude spíše mlčet, nebo budou námětem demagogických úvah.
URČENI NA ODSTŘEL
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, URČENI NA ODSTŘEL
Vyšlo 3.12.2011 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Ivan Langer zanechal svým nástupcům ďábelské dědictví: invalidní zákon o Policii ČR, který nestanoví jasná pravidla pro odvolání policejního prezidenta. Jeho přijetí je sice také vizitkou nekompetentnosti zastupitelských sborů, které jím předložený zmetek schválily stejně lehce jako jejich nástupci zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, nicméně jeho osobní zásluha je nesmazatelná.

Důsledky jeho legislativní nedostatečnosti, jimž on sám ušel, zakouší již druhý ministr vnitra. Vznikne-li nevůle mezi ministrem a policejním prezidentem, šéfovi resortu nezbývá než použít metodu cukru a biče, aby přiměl vzdorujícího k nuceně dobrovolnému odchodu. Protože sám nemá dosti účinné prostředky k disposici, musí hledat politickou podporu. A zde končí legrace a začíná ohrožení kvality demokratického státního zřízení.
POLICIE NA HRADĚ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 01.12.2011)
MARTIN STÍN: POLICIE NA HRADĚ
Vyšlo 01.12. 2011 na Politikonu jako 398. sloupek, na Parlamentnich listech a Virtually
martin.stin@seznam.cz

Zpráva, že protikorupční policie zahájila úkony trestního řízení ve věci možné korupce při udělení milosti prezidenta republiky bývalé policistce Radce Kadlecové, nepřekvapuje. Vznikne-li takové podezření a dostane se do rukou policie, nic jiného následovat nemůže. Lze jen litovat, že došlo k předčasnému zveřejnění. Nejde ani tolik o to, že se novinářské hyeny dotkly pana prezidenta, který se dle mého soudu neměl rozčilovat, ale měl zůstat klidně nad věcí. Daleko více vadí, že se hned na začátku ztížila práce policie. Pokud totiž skutečně k nějakému pokusu o korupci došlo, pachatelé díky médiím již od poloviny října vědí, že je třeba zamést stopy a jistě nezahálejí.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.11/2011
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 28.11.2011)
MINISTR SPRAVEDLNOSTI PROTI KARLU VAŠOVI
Vyšlo v měsíčníku Trestní právo č.11/2011
Autoři: John Bok, Zdeněk Jemelík

Ministr Jiří Pospíšil překvapil veřejnost záměrem podat stížnost pro porušení zákona v neprospěch bývalého vojenského prokurátora a vyšetřujícího soudce Karla Vaše, spoluodpovědného za politicky motivovanou justiční vraždu generála Heliodora Piky. Za překvapující považujeme jeho rozhodnutí proto, že jinak je pan ministr znám nechutí k vyhovování podnětům ke stížnosti pro porušení zákona, kterou zřejmě považuje za výsostnou ctnost. Jaké soukromé pohnutky ho v tomto případě vedly k opuštění obvyklého postoje, není známo. Z hlediska osudu obžalovaného nebude mít jeho záměr žádný význam, nechť Nejvyšší soud ČR rozhodne o stížnosti jakkoli: její účinek zůstane jen akademický. Ovšem, vyhovění stížnosti proti zajištění beztrestnosti senáty, ovládanými bývalými členy KSČ, by se dalo chápat jako morální odsouzení jak Karla Vaše, tak jeho shovívavých soudců. Aby to mělo praktický účinek, musela by být naplněna podmínka přiměřené citlivosti svědomí zmiňovaných, a to není zaručeno.

Ministrovo rozhodnutí by bylo srozumitelnější, kdyby tomu bylo jinak, tj. kdyby vyhovění stížnosti mohlo přivést Karla Vaše znova před soud. Když nic jiného, byl by to akt spravedlnosti vůči bývalé prokurátorce Ludmile Brožové-Polednové, která jako jediná ze spoluviníků politicky motivovaných justičních vražd odpykala ve vězení aspoň pár měsíců. Míra jejího zavinění byla přitom podstatně menší než Vašova.
STRANY NAD VLÁDOU –HROZBA DEMOKRACII A PRÁVU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.11.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, STRANY NAD VLÁDOU –HROZBA DEMOKRACII A PRÁVU
Vyšlo 26.11.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

K základním kamenům institucionalizovaného bezpráví totalitního režimu, zvaného socialistické právo, patřila ústavně zakotvená vedoucí úloha komunistické strany. Princip byl prostý: co za zavřenými dveřmi rozhodla Strana, díky uplatnění tzv. demokratickému centralismu a nadřazenosti aparátu nad volenými orgány vnitřně nedemokratická, to státní aparát provedl, tomu se občané museli podřídit. Navenek se pokrytecky hovořilo o společném rozhodování strany a vlády a byly doby, kdy „pracující“ děkovali „straně a vládě“ plakáty na prodejnách za zlevnění toho či onoho zboží, jež pak namnoze zmizelo z trhu, nahrazeno dražším. KSČ rozhodovala o obsazení všech vedoucích míst ve státních a družstevních organizacích.
ZEMĚTŘESENÍ VE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 25.11.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, ZEMĚTŘESENÍ VE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
Vyšlo 25.11.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Časy se mění. Když exministryně Daniela Kovářová oznámila záměr zrušit detašovaná pracoviště Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, aby vrchní státní zástupkyně měla všechny pracovníky svého malého úřadu denně na očích, nekompetentní předseda úřednické vlády Jan Fischer ji kvůli tomu hulvátsky napadl (zde: http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2009081302). Nejspíš jej inspirovali postižení žalobci, jimž by skončily blahé časy života téměř „na volné noze“, podporovaní Pospíšilovou „pátou kolonou“ na ministerstvu.

Jiří Pospíšil jde nyní dále než jeho předchůdkyně: jak oznámila média, rovnou zruší obě vrchní státní zastupitelství a současně zřídí specializované státní zastupitelství pro boj s korupcí. Zatím jej nikdo kvůli tomu nenapadá.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.