Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

KTERAK NASADIT PSÍ HLAVU ŠÉFOVI ŽALOBCŮ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.11.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, KTERAK NASADIT PSÍ HLAVU ŠÉFOVI ŽALOBCŮ
Vyšlo 18.11.2011 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Je dost lidí, které nepotěšilo odvolání Renaty Vesecké z funkce nejvyšší státní zástupkyně, ani jmenování Pavla Zemana na její místo, natož některé jeho následné kroky. Také odvolání Vlastimila Rampuly z funkce vrchního státního zástupce rozjitřilo nevoli Zemanových odpůrců. Za těchto okolností je dobrý každý způsob, kterak šéfovi žalobců „nasadit psí hlavu“. Sofistikovaným nástrojem tohoto málo ušlechtilého úsilí je článek Jana Hrbáčka „Absence bez bližších podrobností“, který vyšel s podtitulky „Šéf žalobců Pavel Zeman špatným postupem zhatil řádné dokončení soudního procesu“ a „Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana tvrdě pokáral Nejvyšší soud“ 6.listopadu 2011 v 45.čísle týdeníku Euro a následně v jeho internetové verzi Euro Online (http://www.euro.cz/id/ppm18sbho8b113asgv98mbn2o/detail.jsp?id=104434&isfulltext=1). Z Eura jej převzal 17.listopadu Neviditelný pes (http://neviditelnypes.lidovky.cz/justice-absence-bez-blizsich-podrobnosti-f1o-/p_spolecnost.asp?c=A111116_092321_p_spolecnost_wag). Zadavatel si dobře vybral obratného a v provozování podobných taškařic zkušeného autora, který dokáže využít neinformovanosti čtenářů a z polopravd hbitě ušít požadovanou masku psí hlavy.
VE STÍNU MEDIÁLNÍHO HUMBUKU
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 17.11.2011)
MARTIN STÍN: VE STÍNU MEDIÁLNÍHO HUMBUKU
Vyšlo 17.11.2011 na Politikonu jako 396. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Za hlukem mediálního humbuku někdy zanikají podrobnosti, jež by neměly uniknout pozornosti veřejnosti. Děje se tak i ve věci promeškání příležitosti České republiky k přistoupení k švýcarskému trestnímu stíhání manažerů Mostecké uhelné společnosti. Nezdůrazňuje se zjevná skutečnost, že zcela selhala koordinace ústředních orgánů, do jejichž rozdělené kompetence záležitost spadá. Případ je svou povahou ojedinělý, proto asi nejsou nastavena pravidla součinnosti v podobných situacích a cestou k překonání tohoto stavu by byla pouze osobní iniciativa někoho z odpovědných představitelů státní moci, kdo by včas zareagoval na rozhořívající se požár. Na řadě byli ministr spravedlnosti, ministr financí a vrchní státní zástupce v Praze. Každý z nich měl v rozhodné době jiné starosti a dnes omlouvá svůj nezájem nečinností těch dalších. Výsledek známe.
KOVÁŘOVA KOBYLA …
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.11.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, KOVÁŘOVA KOBYLA …
Vyšlo 14.11.2011 na webu Šalamouna a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Prvořadým nárokem, kladeným na úřady, jejichž předmět činnosti spočívá v nakládání s právem, je přísné dodržování zákona v jejich vnitřní správě. V souladu s příslovím o kovářově kobyle, která chodívá bosa, poměry v resortu spravedlnosti tomuto požadavku nevyhovují. Například Karolína Peake vykřikla, že „král je nahý“, tím, že upozornila na porušení zákona o státním zastupitelství dočasným pověřením náměstka nejvyššího státního zástupce Stanislava Mečla vedením Vrchního státního zastupitelství v Praze. Právník Jiří Pospíšil jí – z jeho pohledu pouhé političce - neuměl odporovat ničím jiným než odkazem na zavedenou zvyklost. Zvykové právo u nás ovšem oficiálně neplatí.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU Č.10/2011
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 14.11.2011)
NEZÁVISLOST PROTI ODPOVĚDNOSTI
Vyšlo v č.10/2011měsíčníku Trestní právo
Autoři:John Bok, Zdeněk Jemelík

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby, která vyvolala velký rozruch počátkem září letošního roku, líčí státní zastupitelství a soudnictví jako instituce, prosáklé korupcí a klientelismem, poznamenané prorůstáním organizovaného zločinu do jejich složek a nevhodnými osobními vztahy jednotlivců.

Spolek Šalamoun nepopírá možnost uplatnění popsaných jevů a souhlasí s tím, že poměry v resortu spravedlnosti jsou celkově neúnosné, pro společnost škodlivé. Na základě poznatků z naší vlastní praxe ale soudíme, že BIS přikládá zmíněným jevům nepřiměřenou důležitost. Podle našeho názoru mají spíše okrajový význam. Jde o selhávání „černých ovcí“, nikoli o hromadné úkazy. Daleko větší význam má neprofesionalita a nedbalost, svévole, nedbání práv účastníků řízení a zejména vědomí, že žádný z činitelů trestního řízení nebude volán k odpovědnosti za rozhodnutí, jímž poškodil některou ze stran řízení.
ZVYKLOST NAD ZÁKONEM
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.11.2011)
MARTIN STÍN: ZVYKLOST NAD ZÁKONEM
Vyšlo 10.11.2011 na Politikonu jako 395. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Karolína Peake rozhořčila ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila, když zpochybnila zákonnost dočasnosti pověření Stanislava Mečla vedením Vrchního státního zastupitelství v Praze. Její všetečnost připomíná Andersenovu povídku o císařových nových šatech. Pouze všetečka, neobroušená dlouhým životem v prostředí politických pseudoelit, nasáklém uhlazeným pokrytectvím, zbabělostí a bezzásadovostí, jimž se jako celku říká „politická korektnost“, se pozastavila nad patologickým jevem, kolem kterého všichni chodíme nevšímavě nejméně šedesát let: nadvlády zvykového práva nad právem psaným v některých dílčích oblastech působnosti resortu.

Jiřímu Pospíšilovi doslova vyrazila dech, neboť nemohl proti ní jako proti pouhé političce (má smůlu, nemá doktorský titul z plzeňské fakulty jako pan ministr, je pouhá magistra práv z Karlovy university) uplatnit zdrcující převahu erudovaného právníka (kterým nepochybně je), mávajícímu nezpochybnitelnými právními argumenty. Zákon skutečně takové řešení nezná, proto ani právní odůvodnění se nenašlo. To je trapná situace, do které by se ministr nespravedlnosti, zakládající si na své profesionalitě, neměl nikdy dostat. A ministr se nemůže odvolat na zásadu, že je povoleno vše, co zákon výslovně nezakazuje: ta platí pro občany, zatímco stát smí činit jen to, k čemu jej zmocňuje zákon.
DEBATA HLUCHÝCH
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 08.11.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, DEBATA HLUCHÝCH
Vyšlo 8.11.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V Událostech, komentářích na ČT1 dne 7.11.2011 se odehrálo něco, co ze všeho nejvíce připomínalo debatu hluchých. Jiří Pospíšil jako představitel vládní koalice a Lubomír Zaorálek jako mluvčí opozice se přeli o ústavnost omezení debaty v poslanecké sněmovně, kterým vládní koalice čelila obstrukcím opozice. Jiří Pospíšil již v minulosti prokázal dovednost přikrucovat paragrafy podle politické objednávky, takže mu nepůsobilo potíže omílat kolem dokola tvrzení o dodržení jednacího řádu a ústavnosti postupu. Stejně tak hájil barvy své strany osvědčený demagog Lubomír Zaorálek. Demokracie je diskuse, ale toto vlastně ani diskuse nebyla, neboť proběhly dva souběžné monology vedle sebe. Přesto utkání obou politiků přineslo dvě důležitá sdělení.
VĚZEŇSTVÍ U DOMINY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 06.11.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, VĚZEŇSTVÍ U DOMINY
Vyšlo 6.11.2011 na webu Šalamouna a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Kdyby si moderátorka pořadu ČT 1 „Máte slovo“ Michaela Jílková při svém účinkování práskala bičíkem, její pobíhání mezi účinkujícími by ještě výrazněji připomínalo vystoupení krotitelky lvů v kleci v cirkusové manéži.

Ve čtvrtek 3.listopadu „krotila“ dva bývalé vězně, z nichž jeden byl členem Berdychova gangu, přesvědčené o nedůstojnosti podmínek života za mřížemi. Odporoval jim „rozhněvaný důchodce“, jemuž dlužník z vězení nesplácí dluh. Má proto k vězňům obecně nepřívětivý postoj, vyjadřovaný opakovaným „řezat, řezat, řezat“. Je přece jen jejich věcí, že se dostali do vězení a nechť si stěžují pouze sami na sebe. K trojici laiků přidala režie advokáta Jaroslava Ortmana, který často obhajuje v nepopulárních kauzách. Hvězdou mezi „krocenými“ pak byl přímo ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, kterého ani pokleslost formátu pořadu neodradila od využití příležitosti k honbě za oblíbeností u veřejnosti. Byl jediný z účastníků, který výřečností a věcnými znalostmi byl na úrovni náročnosti námětu, což mu ovšem také umožnilo odvést pozornost od některých nepříjemných skutečností. Dobrý člověk Jiří Tregler, generální ředitel Vězeňské služby, se nechal ministrem zastínit, ač je nepředstíraným odborníkem na svém místě : doplňoval ho střídmě a věcně.
MATOUCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.11.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, MATOUCÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Vyšlo 3.11.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Veřejnost má svaté právo na to, aby v nejhorším případě aspoň nekomerční media podávala věcně správné informace, když ani těm komerčním by se prohřešky proti tomuto požadavku neměly promíjet. Ve vztahu k justici se bohužel často setkáváme s diletantskou povrchností, která vede k vydávání matoucích zpráv.

Jedním z příkladů je způsob, jakým Česká televize a ČTK informovaly ve středu 2. listopadu o krocích ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila proti litoměřickým soudcům, podezřelým z přijímání úplatků. Rozbor obsahu vydaných zpráv svědčí o tom, že jejich autoři se ani neobtěžovali, aby si na internetových stránkách ministerstva pozorně přečetli úřední tiskovou zprávu a věnovali bedlivou pozornost každému uveřejněnému slovu, nedbajíce, že v justičních záležitostech může mít významové důsledky i umístění čárky nebo středníku.
ÚSTAVNÍ PRÁVA V „POLOŠERU“
(MS, Aktuální kauzy spolku, 03.11.2011)
MARTIN STÍN: ÚSTAVNÍ PRÁVA V „POLOŠERU“
Vyšlo 3.11.2011 na Politikonu jako 394. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Ústavní práva na ochranu zdraví a života, soukromí a na pokojné užívání majetku patří k obecně uznávaným základům právních jistot občanů demokratického právního státu. Ale-jak praví klasik- šedá je teorie a zelený strom života: proto způsob nakládání s nimi v pološeru českého trestního řízení se někdy spíše blíží jejich hodnocení jako „buržoasního předsudku“, jak tomu bývalo v dobách novodobého temna. Někdy mi připadá, že v tomto ohledu je myšlení významné části soudců a žalobců poplatné duchu předlistopadového práva. Nevztahuje se to výlučně na tu více než třetinu příslušníků obou zmíněných komunit, kteří uvědoměle sloužili normalizačnímu režimu: jako vzory a často i nadřízení svých mladších kolegů šíří svůj způsob vidění světa jako kapénkovou nákazu.

Na tento způsob nakládání s ústavními právy v praxi českého trestního řízení si posvítila Česká televize v dalším dílu pořadu „Pološero“, tentokrát natočeném podle scénáře Sylvy Legnerové, vysílaném v premiéře v úterý 1. listopadu na ČT 1 pod přiléhavým názvem Můj dům - můj hrad (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/211562222000008-polosero-muj-dum-muj-hrad).
KOLIK STOJÍ ROZSUDEK
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 27.10.2011)
MARTIN STÍN: KOLIK STOJÍ ROZSUDEK
Vyšlo 27.10.2011 na Politikonu jako 393. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Ne, nehodlám psát o uplácení soudců, jež mi ostatně připomíná lochnesskou příšeru a jeho reálnost si nedovedu spojit s většinou soudců, jež jsem poznal osobně. Mám na mysli cenu, kterou platí dopadem vedlejších účinků uloženého trestu nejen odsouzený, ale i jeho rodina a další blízcí.

Při psaní tohoto článku se mi honí v hlavě směs zneklidňujících otázek a pochybností, vyvolaných různými dojmy z posledních dnů. Vybavuji si zprávy o zmařených přípravách na vzpouru vězňů, pro kterou vytvořila podmínky kritická přeplněnost věznic a přepracovanost příslušníků Vězeňské skužby ČR, jejichž počty zvláště v některých profesích jsou pro zvládnutí přívalu vězňů nedostatečné. Přemýšlím v této souvislosti, proč máme ve věznicích více než dvojnásobek vězňů, jež bychom přiměřeně k počtu obyvatel měli mít ve srovnání se zeměmi našeho kulturního okruhu. Proč je za mřížemi „jen“ 72 tisíc občanů Spolkové republiky Německo, když naši soudci by jich tam při stejném počtu obyvatel poslali o 100 tisíc více ? Jsme skutečně národem kriminálníků, nebo máme špatnou trestní politiku a orgány činné v trestním řízení zamořené neodpovědnými bezcitnými lidmi, z nichž někteří si nepřátelským postojem k obviněným hojí různé komplexy?
MEZE PRAVOMOCI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.10.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, MEZE PRAVOMOCI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
Vyšlo 23.10.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Advokát Tomáš Richter rozvinul na svém bloggu na iHned (http://richter.blog.ihned.cz/c1-53296120-jak-pomoci-statnim-zastupcum-omezenim-jejich-pravomoci?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed) úvahy o vztahu nezávislosti státních zástupců a šíře jejich pravomocí. Popudem mu byl vládní záměr soustředit stíhání závažných případů korupce do rukou specializovaného útvaru státního zastupitelství. Poukazuje na to, že vybavení státních zástupců pravomocí zastavit trestní řízení před podáním obžaloby jim umožnilo, aby poskytli ochranu VIP obviněným, přestože původně byl tento instrument míněn jako ochrana nevinných občanů před svévolí policie a proti zahlcování soudů nedůvodnými obžalobami.Institut zastavení trestního stíhání usnesením státního zástupce před podáním obžaloby dokonce považuje za „snad nejošklivější vřed na tváři polistopadové justice“.

Soudí, že státní zastupitelství nemůže splnit úspěšně svůj úkol v oblasti této trestné činnosti, nebude-li specializovaným státním zástupcům odebrána tato pravomoc. Dožaduje se také, aby „protikorupční“ státní zástupci nesměli sjednávat dohody o vině a trestu, pokud bude tento – dle mého názoru nepotřebný a nesmyslný nástroj- zahrnut do trestního práva. Přeje si, aby v trestních věcech korupčního jednání přešla pravomoc zastavení trestního stíhání přímo na trestní soud. Oprávněně poukazuje na to, že soudní řízení je odolnější proti korupčním úskokům, neboť probíhá před očima veřejnosti a podléhá přezkumu v odvolacím řízení.
O MILOSTECH BEZ MILOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 20.10.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, O MILOSTECH BEZ MILOSTI
Vyšlo 20.10.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Tímto článkem se asi nikomu nezavděčím. Bude mě mrzet, že popudím pana prezidenta a jeho blízké spolupracovníky nesouhlasem se způsobem, jakým se postavili ke zprávě o podezření, že některé milosti prezidenta republiky mohly být „zaplaceny“. Pohorším jeho nepřátele, jimž je dobrá každá příležitost k pokusu o vyvolání nedůvěry veřejnosti k němu, a nebudou spokojeni politici, dožadující se kontrasignace rozhodnutí o milosti ministrem spravedlnosti nebo předsedou vlády.

Možná trochu potěším redaktory Respektu, ale jen částečně, protože vedle vyjádření omezené podpory jim musím vytknout, že se zveřejněním článku nepočkali po 28. říjnu. Státní svátek by mohl být příležitostí k udělení milostí, které za dané situace pan prezident nejspíš odsune. Pár nešťastníků tak možná zaplatí za neuváženou horlivost novinářů prodloužením svého trápení.
ŠIŘITELÉ POPLAŠNÝCH ZPRÁV
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.10.2011)
MARTIN STÍN: ŠIŘITELÉ POPLAŠNÝCH ZPRÁV
Vyšlo 20.10.2011 na Politikonu jako 392. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Parazitování na únicích zpráv z trestního řízení patří k chronickým neřestem našich médií. Pachtění za lacinými senzacemi a jejich prostřednictvím za zajištěním sledovanosti a odbytu různých periodik je podstatnou částí práce některých novinářů či celých redakcí. Bezohlednost při zveřejňování zpráv z neuzavřených případů je šokující: novinářská šmíra se nestydí kvůli svému krátkodobému prospěchu skandalizovat nevinné lidi či ztěžovat až mařit vyšetřování.

Zveřejňování skandalizujících zpráv, založených na únicích z trestních spisů, nebývá náhodné. Vždy směřuje proti veřejným činitelům, které zřejmě potřebuje skrytý zadavatel úkolu „zaříznout“, ať již v rámci boje o moc, v zájmu obrany proti možnému odhalení svých poklesků nebo kvůli pojistění hmotného prospěchu. Velká poptávka je tak po jakýchkoli náznacích zájmu PČR např. o Alexandra Vondru, Pavla Drobila, Víta Bártu či Miroslava Kalouska. Pro srovnání: „krach století“ loterijní společnosti Sazka a prověřování údajně hned několika k němu se vztahujících trestních oznámení na Aleše Hušáka je pro bulvár zcela nezajímavý, neboť podezřelý se neplete do půtek o politickou moc.
TAK JSME SE DOČKALI…
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.10.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, TAK JSME SE DOČKALI…
Vyšlo 16.10.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Po sedmi měsích jsme se v pátek 14. října 2011 dočkali konečného rozhodnutí ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila o odvolání vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly. Někteří z nás čekali ještě déle, vždyť různé návrhy na odvolání pražského vrchního státního zástupce padly již za působení nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké.

Půvab rozhodnutí by byl větší, kdyby se k němu pan ministr dopracoval s poloviční spotřebou času, a kdyby alibisticky tolik nezdůrazňoval, že se opírá o rozhodnutí komise expertů, jejichž jména samozřejmě zůstávají před veřejností utajena. Ještě že se nezaklínal dohodou s panem premiérem, kterého se dovolával během „odvolávání na pokračování“ Renaty Vesecké. Působí to dojmem, jako by se Jiří Pospíšil bál nést odpovědnost nebo se styděl za rozhodnutí. Je to zbytečné a proto trapné, protože rozhodl správné a osobní odpovědnosti se stejně nezbaví: názor rozkladové komise pro něj není závazný. Na jeho vystupování ale není nic šokujícího, protože nechuť pálit si prsty provází i jiné jeho počiny a snižuje bonitu jeho výkonu ve funkci ministra. Ale i tak je dobře, že fraška s vymítáním Vlastimila Rampuly z jeho pankrácké kanceláře skončila. Snad začala dlouhá cesta ke stabilizaci nebo zrušení jím opouštěného úřadu.
OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ PŘÍBĚHY“ VII.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.10.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ PŘÍBĚHY“ VII. Vyšlo v měsíčníku Policista č.10/2011
jemelikzdenek@gmail.com

Přičiněním různých vlivových skupin a s nimi spolupracujících no zkreslené podobě. Někdy to jde tak daleko, že smysl mediálního obrazu je v přímém protikladu ke skutečnosti. Při sledování zpráv ze soudní síně o řízení, jehož jsem se zúčastnil, mívám často dojem, že jsem byl u jiného soudu než .

Příkladem je příběh náhodného setkání bývalého strážníka městské policie s cizincem, který pro jednoho skončil smrtí, pro druhého vysokým trestem odnětí svobody. Dobový tisk mu věnoval značnou pozornost. Způsobem, jímž o něm referoval, podněcoval nenávistnou náladu veřejnosti vůči strážníkovi. Skutečnost se ale od mediálního obrazu v některých detailech podstatně liší.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.