Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

NEPRŮSTŘELNÁ OCHRANA CHYBUJÍCÍ POLICIE
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 15.10.2011)
NEPRŮSTŘELNÁ OCHRANA CHYBUJÍCÍ POLICIE
Vyšlo v měsíčníku Trestní právo č. 9/2011
Autoři: John Bok, Zdeněk Jemelík
spoleksalamoun@spoleksalamoun.com

Mezi lidem obecným se udržuje přesvědčení, že pokud si policie zamane někoho tzv. „udělat“, nikdo a nic jí v tom nezabrání, zvláště přeje-li jejím záměrům státní zástupce. Oběť zlovolného zájmu má být pak zcela ztracená, připojí-li se ke spiknutí soud. Nemáme dostatek poznatků na to, abychom mohli posoudit, zda jde o čirou pověru, či odraz reálných neblahých zkušeností v povědomí společnosti.

Za jisté ale považujeme, že kdyby došlo k jednání, působícímu dojmem komplotu ke škodě obviněného, současné nastavení kontrolních mechanismů by mu nemuselo zabránit, úmysl by s největší pravděpodobností zůstal neprokázán a hříšníky by nikdo k odpovědnosti nepovolal.

Toto tvrzení můžeme doložit na skutečném „příběhu ze života“, v němž jsme se pokusili o nápravu pochybení, ale narazili jsme na neprůstřelnou zeď pravidel, jejichž souběh má výše popsané účinky.
MARTIN STÍN: KDO PADNE DŘÍVE ?
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.10.2011)
MARTIN STÍN: KDO PADNE DŘÍVE ?
Vyšlo 13.10.2011 na Politikonu jako 391. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Pro druhý mandát ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila je mimo jiné příznačná váhavost při odvolávání vedoucích státních zástupců. Odvolání nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké bylo součástí předvolebních slibů ODS a Jiřího Pospíšila zvlášť, ale když došlo na lámání chleba, nastaly nedůstojné rozpaky, váhání, odkládání z týdne na týden a zdůrazňování ministrovy loajality k předsedovi vlády. Jeho nerozhodnost lze vysvětlit choulostivostí jeho postavení ve vztahu k nejvyšší státní zástupkyni. Oficiálně nevysloveným, ale obecně chápaným důvodem jejího odvolání byl protiprávní zásah státních zástupců k záchraně bývalého místopředsedy vlády Jiřího Čunka před soudním projednáním jeho trestní věci. Jenže k tomu došlo za působení Jiřího Pospíšila v čele resortu a pod jeho záštitou, takže jeho úloha odpovídá postavení capo di tutti capi a spolupachatelství s Renatou Veseckou. Kdyby se odvolávaná nejvyšší státní zástupkyně postavila na odpor stejně tvrdě, jako dříve odvolaní vedoucí státní zástupci, Pospíšilovo setrvání v křesle ministra by se okamžitě stalo neudržitelným.

Podobná situace nastala v letošním roce s odvoláním pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly na návrh nového nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.
DVOJÍ METR MINISTRA NESPRAVEDLNOSTI
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 07.10.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, DVOJÍ METR MINISTRA NESPRAVEDLNOSTI
Vyšlo 7.10.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Když bývalý místopředseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Kučera zjistil, že kárné řízení proti němu, vyvolané jeho nadřízenou Ivou Brožovou z popudu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, nedospěje do konce roku k rozhodnutí odvolacího soudu a bude muset být v důsledku jeho odchodu do důchodu zastaveno, aniž by se mohl očistit, resignoval na funkci soudce. Byl v té době vystaven další šikaně ze strany ministra, který mu pozastavil výkon funkce. Resignací se zbavil neblahých účinků rozhodnutí: když ztratil šanci domoci se spravedlnosti zvrácením hanebného rozsudku kárného senátu Vrchního soudu v Praze v odvolacím řízení, aspoň omezil rozsah utrpěných škod.

Jeho postup nebyl průkopnický : čas od času dochází k resignacím soudců, kteří se tímto způsobem vyhýbají kárnému řízení. Stává se rovněž, že odcházejí na radu některého z nositelů kárné pravomoci, který se tímto způsobem vyhne nemilé povinnosti podat kárnou žalobu. Stavovská solidarita je síla mravnost lámající.
JAK V LIBERCI SOUDILI POLICAJTA
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 06.10.2011)
MARTIN STÍN: JAK V LIBERCI SOUDILI POLICAJTA
Vyšlo 6.10.2011 na Politikonu jako 390. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V mém slovníku (a jistě nejen v mém) nemá slovo „policajt“ hanlivý význam. Označuje člověka, který propadl povolání policisty tělem i duší se stejnou oddaností, s jakou by se upsal ďáblu. „Policista“ je označení povolání, „policajt“ osudového poslání. Jednoho takového odsoudil 4.října 2011 senát předsedy Richarda Skýby Okresního soudu v Liberci na 4 roky do vězení a k zákazu činnosti u policie na dobu deseti let (ve skutečnosti vzhledem k věku navždy). Dvěma spoluobžalovaným udělil podmíněné tresty v trvání 10 a 8 měsíců a dvouleté zákazy činnosti. Rozsudek není pravomocný, neb žalobce se odvolal v neprospěch obžalovaných a ve svůj prospěch odsouzení.

Některými souvislostmi mi událost připomíná odsouzení bývalého policejního specialisty na finanční kriminalitu Jana Mareše, který vyšetřoval velké kauzy jako krach Agrobanky a Skloexportu, a chodil tak dlouho po světě a u piva vyprávěl, že Josef Tošovský a Ota Kaftan jsou zločinci, až za vlády zmíněného Josefa Tošovského na něj Inspekce ministra vnitra nasadila provokatéra z řad jím vyšetřovaných pachatelů a zatkla jej dříve, než stačil otevřít obálku s údajným úplatkem, kterou mu její zločinný pomocník podstrčil. Mám totiž dojem, že také čas k odchodu Miroslava Dvořáka se naplnil, aniž bych si troufl posuzovat, zda to bylo právem či neprávem. V obou případech se vnucuje otázka, zda to nešlo zařídit kulturněji.
JAK TO BYLO S TRESTNÍM OZNÁMENÍM NA SOUDCE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.10.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK TO BYLO S TRESTNÍM OZNÁMENÍM NA SOUDCE
Vyšlo 1.10.2011 na webu spolku Šalamoun a Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V těchto dnech se v médiích objevila zpráva, že policie zahájila úkony trestního řízení proti soudcům Monice Křikavové z Obvodního soudu pro Prahu 2 a Petru Stutzigovi z Městského soudu v Praze kvůli tomu, že nepropustili z vazby „katarského prince“ poté, kdy ministr Pavel Němec předal jeho trestní stíhání do Kataru, ale naopak proti němu nezákonně zahájili soudní řízení, dovedené až do nepravomocného rozsudku. Policie se dala do pohybu na pokyn Nejvyššího státního zastupitelství ČR, které provedlo přezkum ukončené věci k trestnímu oznámení spolku Šalamoun ze 7.7.2008, původně policií založenému ad acta.

Je to v poslední době již druhá zpráva o zahájení úkonů trestního řízení na základě trestního oznámení spolku Šalamoun, původně založeného ad acta. Vprvním případě se oznámení týkalo podezření na zneužití pravomoci veřejného činitele ve prospěch záchrany Jiřího Čunka před soudním projednáním jeho trestní věci. Spolek Šalamoun zahrnul do okruhu podezřelých vedle státních zástupců také ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který jako hlava státní správy státního zastupitelství měl vůči bezprostředním pachatelům postavení capo di tutti capi. Bez jeho vědomého souhlasu a podpory by zásah nemohl proběhnout, naopak při přísném dbaní zákonnosti by jej musel zastavit a pachatele potrestat.
BODÍKY NAVÍC A PODPORA KORUPCI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.09.2011)
MARTIN STÍN: BODÍKY NAVÍC A PODPORA KORUPCI
Vyšlo 29.9.2011 na Politikonu jako 389. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V těchto dnech vycházely z ministerstva spravedlnosti samé příznivé zprávy, které díky přiměřené mediální úpravě jistě přihrají Jiřímu Pospíšilovi pár užitečných bodíků v úsilí o stálé zvyšování jeho osobní oblíbenosti.

Na tiskové konferenci ohlásil opatření ve prospěch dlužníků malých částek, snižující nepoměr mezi jejich původními malými dluhy a nestydatými částkami, které po nich právem vymáhají exekutoři. Podstatou ministrova záměru je snížení odměn advokátům a exekutorům při drobných kauzách. Dlužník by měl ušetřit přibližně 4 tisíce Kč. Panu ministrovi a jeho spolupracovníkům nelze upřít dobrou snahu. Je ale příznačné pro jeho mediální taktiku, že novinku podává tak, jako by již byla definitivně rozhodnuta. Příznivý obraz ministra v očích veřejnosti je prostě třeba stále udržovat a musí se k tomu využívat každá sebemenší příležitost, která se namane.
FALEŠNÝ TÓN V POLOŠERU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.09.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, FALEŠNÝ TÓN V POLOŠERU
Vyšlo 24.9.2011 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

„Pološero“ je pořad ČT 1, jehož tvůrci chtějí vytáhnout na denní světlo jevy z odvrácené tváře společenského dění. Druhý díl scénáristky Jany Škopkové, odvysílaný v premiéře v úterý 20. září 2011, byl věnován příběhům miniaturního vzorku obětí justičních přehmatů a s odkazem na ně propagaci myšlenky, že stát by měl zásadně změnit dosavadní netečný přístup k nim a řešit jejich odškodnění velkoryseji než dosud. Dle autorů pořadu za poslední tři roky žádalo o odškodnění 8.310 žadatelů, z nichž se ministerstvo mimosoudně vyrovnalo asi se čtvrtinou, přičemž průměrná výše odškodného činila přibližně 60 tis. Kč.

Příběhy jsou skutečně hrůzné a atmosféra pořadu je dusivá. Doporučuji každému kriminalistovi, státnímu zástupci, trestnímu soudci a úředníkovi ministerstva nespravedlnosti, který pořad neviděl, aby vystavil své svědomí zatěžkávací zkoušce seznámením s ním prostřednictvím archivu ČT (zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/210562222000001-polosero-nepritel-statu/video/).
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OVM 18.9.2011
(MS, Aktuální kauzy spolku, 22.09.2011)
MARTIN STÍN: STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OVM 18.9.2011
Vyšlo 22.9.2011 na Politikonu jako 388. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Mezi skutečným stavem státu a děním v něm a jeho odrazem v povědomí veřejnosti je určitý rozdíl. Mají jej na svědomí média, mystifikující občany vytvářením své vlastní virtuální reality, vydávané za pravdu. Lépe se nechová ani Česká televize, která by jako nástroj veřejné služby měla poskytovat objektivní a vyvážené zpravodajství. Nezanedbatelnou úlohu v matení veřejného mínění mají proslulé nedělní Otázky Velkého Mystifikátora.

V neděli 18. září 2011 si do nich mimo jiných hostů pozval nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který se zde nepřímo potkal s jednou ze svých předchůdkyň, exprokurátorkou Marií Benešovou. Pokleslost svého moderátorského výkonu vylepšil o gramatický poklesek: svého hosta oslovoval nespisovným „zástupče“.
OCHRÁNCE NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH PŘED SOUDEM VI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.09.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, OCHRÁNCE NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH PŘED SOUDEM VI
Vyšlo 19.9.2011 na Britských listech
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Ochránce nespravedlivě stíhaných před soudem“, uveřejněném 22. dubna 2011 na Britských listech (zde: http://www.blisty.cz/art/58328.html) jsem uvedl čtenáře do problematiky procesu proti Johnu Bokovi, obžalovanému pro násilí na úřední osobě, kterou je strážník městské policie. Shodou okolností se ho měl dopustit v době, kdy se jako prezidentův nominant ucházel o zvolení veřejným ochráncem práv. Navázal jsem 23.května 2011 (zde : http://www.blisty.cz/art/58701.html) zprávou o průběhu hlavního líčení, které se konalo 26. dubna 2011 a vyústilo v odročení na 26. května 2011. O tom jsem pak referoval 4.července 2011 (zde: http://www.blisty.cz/art/59303.html). Hlavní líčení bylo opět odročeno na 7. července 2011. Jeho průběh jsem komentoval na Britských listech 12.srpna 2011 (zde: http://www.blisty.cz/art/59758.html). Následovalo jednání dne 17. srpna 2011, zmíněné na Britských listech 12.září 2011 (zde: http://www.blisty.cz/art/60189.html).
PŘIČINLIVOST JUSTICE A PŘEPLNĚNÉ VĚZNICE
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 19.09.2011)
PŘIČINLIVOST JUSTICE A PŘEPLNĚNÉ VĚZNICE
Vyšlo jako 20.článek pro Trestní právo v dvojčísle 07-08/2011
Autoři:John Bok, Zdeněk Jemelík

Počtem vězňů na 100 tis. obyvatel se řadíme na nečestné 3.-4. místo mezi evropskými státy. Ve světle statistik nejsme tedy ani tak národem muzikantů, jak se traduje, ale spíše kriminálníků. Skutečný obraz úrovně kriminality je horší zhruba o šest tisíc odsouzených, kteří nenastoupili trest. Kdyby se začali kát a zaklepali hromadně na brány věznic, došlo by k jejich kolapsu.
O PŘÍSTUPU ZÁKONODÁRCE A SOUDŮ K ŔÍZENÍ O POVOLENÍ OBNOVY PROCESU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 19.09.2011)
O PŘÍSTUPU ZÁKONODÁRCE A SOUDŮ K ŔÍZENÍ O POVOLENÍ OBNOVY PROCESU
Vyšlo jako 19.článek pro Trestní právo v dvočísle 07-08/2011
Autoři:John Bok, Zdeněk Jemelík

Noční můrou členů spolku Šalamoun je přesvědčení, že mezi rozsudky, jimiž se ukládají nepodmíněné tresty, se občas vyskytují zmetky, jimiž se za mříže dostávají lidé, kteří tam nepatří. Oficiální místa takovou možnost přinejmenším bagatelizují, pokud ji vůbec nevylučují. Neprolomitelnost soudního rozhodnutí je oblíbenou mantrou špatných služebníků bohyně spravedlnosti. Vadných rozsudků jiště není mnoho, ale přesto není správné možnost jejich výskytu popírat a bránit se nápravě. Nespravedlivý trest přece dopadá nejen na odsouzeného, ale také na jeho rodinu, která se ničím neprovinila. Jsme přesvědčeni, že právě kvůli rodinám odsouzených by pochybnosti o správnosti rozsudků neměly být brány na lehkou váhu, naopak k jejich prověřování by se mělo přistupovat s vědomím omylnosti lidského úsudku, proti které nejsou imunní ani soudci.
ODSOUZENÝ JOHN BOK
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.09.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, ODSOUZENÝ JOHN BOK
Vyšlo 18.9.2011 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Zatímco šluknovský výběžek vře nenávistí k „nepřizpůsobivým“, v téže době Obvodní soud pro Prahu 8 odsoudil dne 15. září 2011 předsedu spolku Šalamoun Johna Boka, bývalého disidenta, osobního přítele Václava Havla a trojnásobného nominanta Václava Klause na funkci veřejného ochránce práv za způsob, jakým se zastal čtyř z nich proti městským strážníkům. Obžaloba je dostupná na webu spolku Šalamoun (zde: http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2011032101). Nepředložil ji řadový státní zástupce, ale přímo náměstkyně obvodního státního zástupce. Johnu Bokovi se tak dostalo náležité péče.

K souzené události došlo v pátek 28.května 2010 odpoledne. Motorizovaná hlídka městské policie zpozorovala auto, které zaparkovalo v ulici se zákazem vjezdu. Při kontrole dokladů a vozidla došlo k výměně nevhodných výroků mezi osádkou vozidla a strážníky. Jedna z žen označila strážníky za rasisty, naproti tomu jeden z nich ji vybídl k odstěhovaní do Anglie. Následně strážníci bez udání důvodů perlustrovali celou osádku a jeden z nich pohrozil ženě zadržením a předvedením na služebnu.
ROZSUDEK V TRESTNÍ VĚCI JOHNA BOKA
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 15.09.2011)
VĚZEŇSTVÍ VE SLEPÉ ULIČCE
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 15.09.2011)
MARTIN STÍN: VĚZEŇSTVÍ VE SLEPÉ ULIČCE
Vyšlo 15.9.2011 na Politikonu jako 387. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Parlamentní listy uveřejnily 11.září rozhovor Luboše Xavera Veselého s 1. náměstkem mistra spravedlnosti Danielem Volákem (zde: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/207942.aspx ) o stavu našeho vězeňství a jeho potřebách. Smysl jeho poselství vyjadřuje titulek článku: „Když nebudou peníze, ve věznicích to může bouchnout“ Okrajově se zmiňuje také o nedávné senzační zprávě o Kajínkově převozu na Mírov, a to způsobem, jenž potvrzuje správnost závěrů článku Zdeňka Jemelíka Geroj, geroj ministr, uveřejněného např. zde: http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2011090802

Daniel Volák správně upozorňuje na hrozivé rozevírání nůžek mezi kapacitními, personálními a finančními možnostmi Vězeňské služby ČR a nezadržitelně se zvyšujícím počtem vězňů v přeplněných věznicích, který se může podle jeho odhadu koncem roku přiblížit k neslýchaným 24 tisícům. S pokračujícím přeplňováním věznic se zvyšuje pravděpodobnost mimořádných událostí – od násilí mezi vězni až po vzpoury. Podotýkám, že situace je ještě vážnější, neboť po světě se toulá dalších přibližně sedm tisících odsouzených, kteří z jakýchkoli důvodů nenastoupili trest. Pan náměstek je nevzal v úvahu. Kdyby všichni najednou učinili pokání a zaklepali na vězeňské brány, nastal by okamžitý kolaps.
OCHRÁNCE NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH PŘED SOUDEM V
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.09.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, OCHRÁNCE NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH PŘED SOUDEM V
Vyšlo 12.9.2011 na Britských listech
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Ochránce nespravedlivě stíhaných před soudem“, uveřejněném 22. dubna 2011 na Britských listech (zde: http://www.blisty.cz/art/58328.html ) jsem uvedl čtenáře do problematiky procesu proti Johnu Bokovi, obžalovanému pro násilí na úřední osobě, kterou je strážník městské policie. Shodou okolností se ho měl dopustit v době, kdy se jako prezidentův nominant ucházel o zvolení veřejným ochráncem práv.

Navázal jsem 23.května 2011 (zde : http://www.blisty.cz/art/58701.html ) zprávou o průběhu hlavního líčení, které se konalo 26. dubna 2011 a vyústilo v odročení na 26. května 2011. O tom jsem pak referoval 4.července 2011 (zde: http://www.blisty.cz/art/59303.html ). Hlavní líčení bylo opět odročeno na 7. července 2011. Jeho průběh jsem komentoval na Britských listech 12.srpna 2011 (zde: http://www.blisty.cz/art/59758.html)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.