Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

STŘÍPKY Z ABSURDISTÁNSKÉ SOUČASNOSTI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 26.05.2011)
MARTIN STÍN: STŘÍPKY Z ABSURDISTÁNSKÉ SOUČASNOSTI
Vyšlo 26.5.2011 na Politikonu jako 371. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Některé drobné události z těchto dní dokreslují chaotický stav naší současnosti, který se oficiální žurnalistika snaží pečlivě zastřít. Jsou až neuvěřitelné a se silným smyslem pro černý humor se jim dá i zasmát.
FABULACE PO NEÚSPĚŠNÉM A ZPACKANÉM VYŠETŘOVÁNÍ
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 24.05.2011)
Fabulace po neúspěšném a zpackaném vyšetřování, aneb
ALEŠ UHLÍŘ, PRESUMPCE NEVINY V ČR NEPLATÍ
Vyšlo na Britských listech 23.5.2011
uhlir.al@seznam.cz

Psycholog Slavomil Hubálek se na iDnes 21. 5. 2011 vrací k tragickému případu Aničky. Je přesvědčen, že Otakar T. se k vraždě devítileté Aničky „nepřímo přiznal“. Podle Slavomila Hubálka se nabízejí dva motivy, které mohl Otakar T. mít. Prvním motivem je neplánované zabití – Otakar T. chtěl dívce vzít klíče a vykrást dům, když se ale k ní přiblížil, sexuálně ho vzrušila, takže ji zneužil a pak zabil. Podle druhé Hubálkovy verze šlo o předem naplánovanou vraždu dívky, kterou Otakar T. vnímal jako atraktivní erotický objekt. V obou případech poukazuje psycholog Hubálek na roli závisti Otakara T. a iracionální odplaty za neúspěšný a zpackaný životní příběh.

Podobné úvahy jsou ve své podstatě konstruováním viny, o které příslušelo rozhodnout soudu.

Úplný text je k disposici zde: http://www.blisty.cz/art/58694.html
ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 23.05.2011)
ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST O VÝSLEDKU SOUDNÍHO SPORU S MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI ČR
V Praze 22.5.2011

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT

V roce 2007 se spolek Šalamoun dostal do sporu s vedením Městského soudu v Praze kvůli jeho neochotě objasnit trpělivost s odsouzeným, který se dlouhodově vyhýbal nástupu trestu. Spolek Šalamoun měl obavy, že by časem mohlo dojít k promlčení vykonatelnosti rozsudku.

Spolek Šalamoun souběžně žádal po Ministerstvu spravedlnosti ČR, aby prověřilo postup soudu.

Dne 22.1.2008 spolek Šalamoun přešel od vyjednávání k použití postupu podle zák.č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a předložil vedení soudu příslušnou žádost o vysvětlení. Dostalo se mu odmítnutí, jež pak stvrdilo Ministerstvo spravedlnosti ČR jako odvolací orgán rozhodnutím z 11.2.2008 č.j. 63-08-SOSV-OSV-ODV.
OCHRÁNCE NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH PŘED SOUDEM II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.05.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, OCHRÁNCE NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH PŘED SOUDEM II
Vyšlo 23.5.2011na Britských listech
jemelikzdenek@gmail.com

V článku „Ochránce nespravedlivě stíhaných před soudem“, uveřejněném 22. dubna 2011 na Britských listech (zde: http://www.blisty.cz/art/58328.html) jsem uvedl čtenáře do problematiky procesu proti Johnu Bokovi, jehož hlavní líčení bylo tehdy nařízeno na 26. dubna 2011 do velké přízemní jednací síně justičního paláce v Praze 10, Na Míčánkách.

Jednání skutečně proběhlo podle plánu. Johna Boka k němu doprovázeli přátelé a sympatizanti.
PAMÁTNÝ DEN 18. KVĚTNA 2011
(MS, Aktuální kauzy spolku, 19.05.2011)
MARTIN STÍN: PAMÁTNÝ DEN 18. KVĚTNA 2011
Vyšlo 19.5.2011 na Politikonu jako 370. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Jsou dny, které se nikdy nedostanou do kalendáře jako památné, ale pro některé jedince mají nejméně stejný, ne-li větší význam než státní svátky. Důvody k jejich zapamatování mohou být rozmanité, a to, co je pro jedny významné, pro jiné může být malicherností, jež nestojí „za psí štěk“.
KARTÁČ PRO MINISTRA
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 16.05.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, KARTÁČ PRO MINISTRA
Vyšlo 16.5.2011 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com<br>

Za působení vlády Mirka Topolánka patřili ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a odvolaná nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová k mým oblíbencům jako televizního diváka: jejich společná vystoupení v Otázkách Václava Moravce jsem vnímal jako poněkud smutnou televizní klauniádu. Jiří Pospíšil obvykle v debatách s ní prohrával, ale jen trochu, takže ty prohry nebyly potupné a jeho odpůrkyně s ním jednala s laskavostí, odpovídající jejich věkovým poměrům. Mezi přáteli jsme jí tehdy začali přezdívat „Pospíšilova televizní teta“.

Způsob, jakým s ním Marie Benešová jednala v OVM v neděli 15.května 2011, mě proto nesmírně překvapil. Na jeho vysvětlení, proč váhá s odvoláním pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly, které navrhl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, odpověděla způsobem, který nejlépe vystihuje slovo „kartáč“. Nezachránila ho ani servilita, s kterou ji soustavně oslovoval „paní doktorko“, ač jí tento titul nepřísluší.
OPATRNĚ S „NOVÝM OBČANEM“
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 13.05.2011)
OPATRNĚ S „NOVÝM OBČANEM“
Psáno pro Lidové noviny 12.5.2011 a Neviditelného psa 16.5.2011
Daniela Kovářová, advokátka, místopředsedkyně spolku Šalamoun
daniela.kovarova@spoleksalamoun.com

Ne že by byl současný občanský zákoník geniální právní normou, s jásáním nad novým „občanem“ se však neukvapujme. Nejde o to, že se jej my právníci budeme muset naučit – koneckonců celý život vyměňujeme stará zákonná ustanovení za nová a vysloužilé technologie a nástroje za moderní, mobilními telefony počínaje a datovými schránkami konče.

CO SI O NÁVRHU MYSLÍ PRAXE? ŽE JE ARCHAICKÝ, AKADEMICKÝ A ZBYTEČNÝ!

Pozeptala jsem se kolegů a náš závěr je následující: Návrh je

- akademický, protože jej sepisovali teoretici (čímž si nejspíš vysloužím kritiku od všech praktiků, kteří podobně jako já v některé fázi byli účastni tvorby návrhu či se pokoušeli alespoň minimalizovat největší pochybení);
- archaický, neboť se nepochopitelně vrací k terminologii sto let staré (jako například „pacht“ „služebnost“ či „přestavek“), jazyková stylistika jde zcela proti současným moderním trendům, kterým neodpovídá ani formální zpracování (bezobsažené nadpisy, spousta obecných ustanovení a základních pojmů);
- zbytečný, protože nově upravuje oblasti, jež upravovat není zapotřebí (například práva spolčovací a nadační, přičemž současná úprava byla nedávno novelizovaná a žádné problémy v praxi ani při výkladu nezpůsobuje), opakuje ustanovení obsažená v Ústavě a v Listině základních práv svobod – například „Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec.“), oproti tomu zcela pomíjí nové informační technologie, čímž porušuje staré pravidlo dobrého manažera (a zdravého rozumu): „Co funguje, to neměň.“
- koncepčně problematický, neboť stírá rozdíly mezi právy věcnými a závazkovými;
- mnohdy formulačně zcela nesrozumitelný, čímž vytvoří obrovské interpretační problémy. Co pak bude s očekávatelností soudního rozhodnutí? Namísto obecnosti volí řešení stovky konkrétních situací – když nastane stoprvá, nebude si vědět rady (například „právo na vodu“, „právo na okap“, „právo na svod dešťové vody“, „služebnost rozlivu“, „služebnost bytu“, „služebnost stezky, průhonu a cesty“, „právo pastvy“, „užívací právo“, „požívací právo“...)
- neurčitý, takže v lepším případě k ničemu a v horším matoucí (např. „Žádá-li manžel z vážných důvodů o přeložení rodinné domácnosti, má mu druhý manžel vyhovět, ledaže důvody pro setrvání převažují nad důvody pro tuto změnu.“)
NAŠE STANOVISKO K ZÁMĚRŮM MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI NA NOVELIZACI TRESTNÍHO ŘÁDU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 12.05.2011)
VŠEM KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT
V Praze 12.5.2011

S politováním konstatujeme, že jsme pro zaneprázdnění jinými záležitostmi nedokázali zasáhnout do debaty o novele trestního řádu z 6.května 2011 v průběhu jejího projednávání Poslaneckou sněmovnou, přestože podklady nám byly ministerstvem spravelnosti neoficiální cestou zpřístupněny.

Vydáváme přesto toto stanovisko jednak pro potřeby Senátu, dále jako inspiraci pro pokračování v zásadní rekodifikaci trestního řádu. Ostatně naše zpoždění není velkou závadou, protože novela z 6. května 2011 není rozsáhlá a neobsahuje nic, co by nám vadilo. Při této příležitosti ale znova vyjadřujeme obecnou nespokojenost s používáním „salámové“ metody novelizace právních předpisů, která zapleveluje náš právní řád nadbytkem právních změn a snižuje právní jistoty občanů. Máme dojem, že současný ministr spravedlnosti vede legislativní činnost tímto způsobem záměrně, protože každá nepatrná novelka je nástrojem pro jeho mediální „zviditelnění“, provázené plýtváním prostředky státního rozpočtu na jeho osobní PR.
Nakonec po více než šesti letech usilování aspoň malý úspěch
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 09.05.2011)
NÁMĚTY NA REFORMU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A NOVELIZACI ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTÍ
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 09.05.2011)
V Praze 31.10.2010

Vážený pane ministře,

podporujeme Váš záměr uskutečnit reformu státního zastupitelství a v této souvislosti provést zásadní novelizaci zákona o státním zastupitelství.

Nazíráme na státní zastupitelství jako na jednu ze specializovaných služeb státu občanům. Z toho vyvozujeme, že na tvorbě pravidel jeho fungování by se měli podílet také „konzumenti“ těchto služeb, tedy občané, kteří přicházejí se státním zastupitelstvím do styku zejména jako poškození a obvinění. Během dlouhých let naší činnosti jsme poznali zblízka potřeby a bolesti „zákazníků“ státních zastupitelství. Proto jsme se rozhodli předložit Vám své náměty na provedení reformy a na novelizaci zákona.

Na tomto místě pouze pro úplnost připomínáme, že na debatě o reformě a o podobě nového zákona by se měli podílet i policisté. Organizace a právní úprava fungování státního zastupitelství ovlivňuje také pracovní součinnost policie a státního zastupitelství v přípravném řízení, která zdaleka není ideální.
VAROVÁNÍ PŘED OKLEŠTĚNÍM PRAVOMOCI MINISTRA SPRAVEDLNOSTI
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 08.05.2011)
Poslanecká sněmovna PČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Senát PČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1

VAROVÁNÍ PŘED OKLEŠTĚNÍM PRAVOMOCI MINISTRA SPRAVEDLNOSTI
V Praze 18.4.2011

Vážené paní poslankyně a senátorky,
Vážení páni poslanci a senátoři,

na zasedání, konaném dne 13.dubna 2011, vláda České republiky projednala a schválila k postoupení do Poslanecké sněmovny návrh novely trestního řádu, jejíž přijetí způsobí omezení pravomoci ministra spravedlnosti ČR, a to nejen současného ministra, ale všech jeho nástupců.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.4/2011
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 05.05.2011)
VLIV PŘIPRAVOVANÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA TRESTNÍ ŘÍZENÍ I.
Psáno jako 16.článek pro Trestní právo
Autoři:John Bok, Zdeněk Jemelík

Parlamentem procházejí nebo v nejbližší době projdou legislativní návrhy, které přímo nebo nepřímo v budoucnosti ovlivní chod trestního řízení.

Většinou jde o návrhy s očekávatelným kladným účinkem, přesto „není vše zlato, co se třpytí“. Trvalou vadou na jejich kráse je užívání „salámové metody“ vylepšování právních předpisů, které vyžadují zásadní přepracování.
STUD PROSTITUTKY A HROŠÍ KŮŽE SOUDCE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 05.05.2011)
MARTIN STÍN: STUD PROSTITUTKY A HROŠÍ KŮŽE SOUDCE
Vyšlo 5.5.2011 na Politikonu jako 368. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Dlouholetý styk s lidmi, kteří spolu obcují v trestním řízení na obou stranách pomyslné barikády, mě vede k pochybnostem o poznatelnosti hlubin toho, čemu zjednodušeně říkáme „lidská duše“.

Za mřížemi jsem potkal několik inteligentních, sebevědomých, krásných žen, které až do osudového střetu se zákonem zvládaly nároky povolání, domácnosti, společenského života, ale naprosto selhaly v obraně své osobní důstojnosti proti domácímu násilí. Dlouhá léta snášely napadání a jiné ústrky ze strany životního partnera, jehož výstřelky nakonec vždy promíjely a opakovaně odepřely souhlas k jeho trestnímu stíhání. V kritickém okamžiku pak vzaly do ruky zbraň a - ať již v přímém úmyslu nebo nešťastnou náhodou - způsobily svému trapiči újmu na zdraví nebo jej dokonce usmrtily. Jiné se zapletly do trestné činnosti svých protějšků a dostaly se za mříže jako spolupachatelky. Rozpor mezi jejich inteligencí a celkovou hodnotou jejich osobnosti na straně jedné a nezpůsobilostí bránit svou osobní důstojnost na straně druhé je nepřehlédnutelný.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č. 3/2011
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 23.04.2011)
NEROVNOST MEZI ODSOUZENÝMI – PŘÍČINY A DŮSLEDKY
Psáno jako 15.článek pro Trestní právo
Autor:John Bok

Soužití vězňů, odsouzených s rozdílnou mírou objektivity za přibližně stejné trestné činy k odlišným trestům, může být příčinou pocitů ukřivděnosti a závisti přísněji potrestaných vůči šťastnějším kolegům. Ty se pak mohou vybíjet až v násilných konfliktech mezi nimi.

Doklady výskytu výše uvedených nerovností mezi odsouzenými lze získat srovnáním různých trestních spisů nebo i vysledováním historického vývoje jednotlivých případů. Jejich příčiny a důsledky jsou nejlépe viditelné u násilných trestných činů, končících smrtí oběti.
OCHRÁNCE NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH PŘED SOUDEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.04.2011)
ZDENĚK JEMELÍK, OCHRÁNCE NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH PŘED SOUDEM
Vyšlo 22.4.2011na Britských listech
jemelikzdenek@gmail.com

V úterý po velikonocích bude u Obvodního soudu pro Prahu 8 zahájeno hlavní líčení v trestní věci proti Johnu Bokovi (podrobnosti zde: http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2011032801), spoluzakladateli a dlouholetému předsedovi občanského sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR a trojnásobnému neúspěšnému kandidátovi na funkci veřejného ochránce práv, nominovanému prezidentem republiky.

John Bok se jako předseda spolku Šalamoun po dobu 16 let snaží potírat projevy justiční svévole a pomáhat odsouzeným, o nichž si myslí, že jim soudy ukřivdily. Dnes se tedy jeho úloha změnila: sám stojí před trestním senátem a musí doufat v nestrannost, profesionalitu a spravedlivost soudců.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.