Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

NA POČÁTKU ŠTVANIC BÝVAJÍ BUBLINY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.12.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, NA POČÁTKU ŠTVANIC BÝVAJÍ BUBLINY
Vyšlo 4.12.2010 na Politikonu a webu Šalamouna
jemelikzdenek@gmail.com

Na počátku velkých mediálních štvanic bývají útržkovité nepodložené chýry, které poletují mediálním prostorem jako mýdlové bubliny. Některé splasknou a nezůstane po nich ani pšouk, jiných se někdo chopí, začne je rozvíjet, přidává k nim další a neštěstí je hotovo.

Takto například vznikla štvanice na téma „justiční mafie“, na jejímž začátku byly bubliny neurčitých zpráv o častých přátelských schůzkách exministra spravedlnosti Pavla Němce, nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké a místopředsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Kučery s dalšími kamarády a přáteli, které by možná časem splaskly, nebýt toho, že státní zástupce NSZ Stanislav Potoczek vydal dne 4.června 2007 usnesení, kterým odebral dozor nad trestním stíháním tehdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka přerovském státnímu zástupci Radimu Obstovi a přikázal jej jihlavskému Arifu Salichovovi, který pak trestní stíhání nevratně zastavil.
DISTANCUJEME SE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.12.2010)
Vážená paní
Jana Nagyová
vrchní ředitelka sekce kabinetu předsedy vlády
Úřad vlády ČR
nábř.Ed.Beneše 4
118 01 Praha 1

Věc:
Vaše zpráva č.j. 19678 /10-OSV ze dne 13.11. 2010
V Praze 2.12.2010

Vážená paní ředitelko,

návštěvník webových stránek našeho občanského sdružení, p.Galle, se nám dnes cestou elektronické komunikace pochlubil korespondencí mezi ním a Vámi, týkající se jeho požadavku na odvolání pana ministra spravedlnosti. Zjistili jsme z ní, že vyvolal dojem, že jedná přinejmenším v dohodě s námi.
SPOLEK ŠALAMOUN V "TRESTNÍM PRÁVU" č.11/2010
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 02.12.2010)
JAK DÁL VE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
Psáno 11.10.2010 jako 13.článek pro Trestní právo č.11/2010
Autor: John Bok

Píši tento článek s vědomím, že dříve, než vyjde, může dojít k událostem, po nichž část jeho obsahu ztratí aktuálnost. Počítám s nevyhnutelným příchodem některých z nich, ale jejich časový průběh a vyznění si nedovolím předjímat. Náprava poměrů ve státním zastupitelství bude ale dlouhodobý proces, proto předložení svých úvah veřejnosti považuji za účelné bez ohledu na nemožnost předvídání budoucnosti.
SOUDCE, KTERÝ NESMÍ SOUDIT
(MS, Aktuální kauzy spolku, 02.12.2010)
MARTIN STÍN: SOUDCE, KTERÝ NESMÍ SOUDIT
Vyšlo 2.12.2010 na Politikonu jako 346. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

V 345. sloupku z minulého týdne, vydaném také na webu spolku Šalamoun, na Neviditelném psu (http://neviditelnypes.lidovky.cz/justice-opet-narazila-0uu-/p_spolecnost.asp?c=A101125_121105_p_spolecnost_wag) a Virtually (http://virtually.cz/journal/?q=node/2184) jsem se zabýval rozporem mezi vzdoropředsedkyní Nejvyššího soudu ČR Ivou Brožovou a Soudcovskou radou NS ve věci jejího záměru zamezit místopředsedovi Nejvyššího soudu ČR Pavlu Kučerovi na několik posledních týdnů roku vykonávání funkce soudce. Názor Rady na její úmysl lze ve stručnosti vystihnout slovy „protiústavnost“, „nezákonnost“, „neúčelnost“, „nadbytečnost“. Je dalším výrazem nemilé skutečnosti, že Iva Brožová není osobností s přirozenou právní a mravní autoritou pro představitele soudcovské komunity svého soudu. Bez ohledu na to, proč se její vztahy se soudci Nejvyššího soudu ČR vyvinuly do této podoby, je zřejmé, že se dostala do postavení, v němž by manažer (předseda soudu je manažer!), schopný sebereflexe, změnil dobrovolně působiště.
OPĚT NARAZILA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 25.11.2010)
MARTIN STÍN: OPĚT NARAZILA
Vyšlo 25.11.2010 na Politikonu jako 345. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová vzbudila značnou pozornost veřejnosti neústupností při veřejné obhajobě vlastních práv, když ji prezident republiky s odvoláním na ustanovení tehdy platného znění zákona o soudech a soudcích odvolal z funkce, a navíc jmenoval místopředsedou Nejvyššího soudu ČR jí nemilovaného bývalého ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše. Svůj osobní zájem na udržení skvělého postavení, spojeného s mnoha výhodami, povýšila na veřejný zájem na ochraně nezávislosti moci soudní na moci výkonné. Uplatňujíc svérázný výklad práva vzepřela se panu prezidentovi ústavními stížnostmi, jimž Ústavní soud ČR vyhověl. Neméně svéráznými ústavními nálezy zrušil „překážející“ části zákona o soudech a soudcích a se zpětnou účinností také rozhodnutí pana prezidenta. Ač laik, při vší úctě k Ústavnímu soudu ČR si dovoluji jeho zásahy označit za „svérázné“, protože také několik jeho soudců včetně předsedy Pavla Rychetského vyjádřilo nesouhlas s nimi veřejným vyhlášením odlišných stanovisek.
STŘEPINY Z KAUZY „BARTÁK“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.11.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, STŘEPINY Z KAUZY „BARTÁK“
Vyšlo 21.11.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
zdenekjemelik@gmail.com

Skandalizace Martina Bartáka, náměstka ministra financí na neplacené dovolené, dříve ministra obrany ve Fischerově vládě a ještě dříve náměstka ministra obrany, některými rysy připomíná případ Jiřího Čunka. Vzbuzuje proto oprávněně obavy, zda v souvislosti s ní nedojde k nekorektním postupům orgánů činných v trestním řízení, ať již ve prospěch nebo neprospěch podezřelého.
CAPO DI TUTTI CAPI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 18.11.2010)
MARTIN STÍN: CAPO DI TUTTI CAPI
Vyšlo 18.11.2010 na Politikonu jako 344. sloupek, na webu spolku Šalamoun, Neviditelném psu a Virtually
martin.stin@seznam.cz

V minulém týdnu se odehrály různé události, vypovídající o neblahých poměrech v naší zemi. Zaujaly mě zejména hrátky pražské ODS a ČSSD, směřující k vyšachování vítězné TOP 09, rozruch kolem rezignace Pavla Kučera, místopředsedy Nejvyššího soudu ČR a obvinění bývalého ministra obrany Martina Bartáka z korupčního jednání.
TREST ZA PODPORU „STRANY A VLÁDY“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.11.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, TREST ZA PODPORU „STRANY A VLÁDY“
Vyšlo 16.11.2010 na Britských listech, převzato na Politikon a web spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

V těchto dnech jsme svědky neblahých událostí, provázejících konec soudcovské kariéry místopředsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Kučery. Jejich prapůvod má spojitost se známou kauzou „katarského prince“, a to tak, že po vyhovění stížnosti pro porušení zákona, kterou podal exministr Pavel Němec ve prospěch Hamada al Thani, se Pavel Kučera s jejím předkladatelem spřátelil. V té době udržoval kamarádské vztahy s krajskými státními zástupkyněmi Renatou Veseckou a Zlatuší Andělovou. To byl základ, z něhož vznikl přátelský trojlístek Kučera-Němec-Vesecká. Zlatuše Andělová se k němu ze svého vzdáleného působiště připojovala jen příležitostně. Protože Pavel Kučera neopouští přátele, když upadnou v nemilost, s výjimkou Zlatuše Andělové přátelé se scházejí dodnes.
OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN PANU PŘEDSEDOVI VLÁDY
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 15.11.2010)
OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN PANU PŘEDSEDOVI VLÁDY Z 14.11.2010
Výzva k odvolání ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila

Vážený pane předsedo vlády,

v r. 2007 a i později prostřednictvím jednoho z jeho poradců a řadou písemných podání jsme varovali Vašeho předchůdce Mirka Topolánka před důsledky trpění ve vládě vicepremiéra Jiřího Čunka, upozorňovali jsme na zjevnou protiprávnost zásahu státních zástupců na jeho záchranu před soudním projednáním obvinění z přijetí úplatku, a vyzývali jsme k odvoláním nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty Vesecké a ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila.

V téže době jsme opakovaně vyzvali ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila k podání stížnosti pro porušení zákona proti usnesení státního zástupce NSZ JUDr. Stanislava Potoczka o odnětí a přikázání věci Jiřího Čunka z pravomoci OSZ Přerov do působnosti OSZ Jihlava, k zahájení kárného řízení kvůli této nepřístojnosti s JUDr.Renatou Veseckou a k jejímu postavení mimo službu až do ukončení kárného řízení. Podali jsme v této věci trestní oznámení, které policie řádně neprověřila a státní zástupci je zadusili.
Dopis krajské státní zástupkyně Zlatuše Andělové z 21.1.2008 vrchní státní zástupkyni Mileně Hojovcové
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 13.11.2010)
strana 1
strana 2
OBYČEJNÝ MINISTERSKÝ DEN
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2010)
DANIELA KOVÁŘOVÁ: OBYČEJNÝ MINISTERSKÝ DEN

Šest ráno. Po čtyřech hodinách spánku soustředím síly na zvednutí víček těžkých jako cent a slibuju si, že večer zalehnu po deváté. Než nakrmím děti a rozvezu je do škol, je půl osmé a mobil se poprvé rozezvučí: v dnešním tisku je útočný článek a tisková mluvčí doporučuje okamžitě reagovat. Než vše probereme, jsem definitivně probuzena. Dnešek ovšem bude odpočinkový - sněmovna, jedno předávání cen, oběd s kamarádkou a tři porady s náměstky. Do šesti jsem doma.
ROZRUCH KOLEM SOUDCE KUČERY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, ROZRUCH KOLEM SOUDCE KUČERY
Vyšlo 12.11.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Jiří Pospíšil projevuje zvláštní nadání dodávat spád vývoji událostí, jež pak běží sice rychle, ale jinam, než si přál.

Když s úmyslem dostat zpět do vězení odsouzené Josefa Blažka a Rudolfa Tesárka vzal zpět stížnost pro porušení zákona v jejich prospěch, podanou jeho předchůdkyní a doprovázenou přerušením výkonu trestu, postižení, kteří byli do té doby dohledatelní, zmizeli a někde v tichosti vyčkávají na výsledek snahy svých obhájců o nápravu své nemilé situace. Nefandím jim, právě naopak, pouze konstatuji, že naděje na jejich případné dodání zpět do výkonu trestu se po Pospíšilově zásahu zmenšila.
OBĚTOVÁN ZA VINÍKY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.11.2010)
MARTIN STÍN: OBĚTOVÁN ZA VINÍKY
Vyšlo 11.11.2010 na Politikonu jako 343. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Od počátku mediální kampaně na přelomu let 2007/2008, v které byl místopředseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Kučera předváděn národu jako „ďábel našeptávač justiční mafie“, se stále jasněji ukazuje, že probíhá scénář, podle něhož má být k němu svedena pozornost od skutečných pachatelů nepravostí, spáchaných v trestním řízení proti bývalému vicepremiérovi Jiřímu Čunkovi. Je vhodným terčem, protože díky svým rozvětveným přátelským vztahům se stýká s řadou lidí, kteří v dané kauze sehráli aktivní úlohu. Nositelé nekritických mozků snadno přehlédnou, že manipulace s kauzou Jiřího Čunka je věcí státních zástupců, na které nemá ani vysoce postavený soudce žádný vliv. Obvinění proti němu mohou jim pak znít docela věrohodně. Zvlášť když se jim nezvedá žaludek nad tím, že se operuje s útržky rozhovorů, vedených v přísném soukromí, takže se procesem proti Pavlu Kučerovi vracíme kamsi před Listopad.
TRESTNÝ ČIN OBRANA SOUKROMÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 04.11.2010)
MARTIN STÍN: TRESTNÝ ČIN OBRANA SOUKROMÍ
Vyšlo 4.11.2010 na Politikonu jako 342. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Samozřejmě, že takový trestný čin v trestním zákoně nenajdete. Ale chráníce své soukromí a majetek si můžete snadno vykoledovat odsouzení podle jiné přiléhavé trestní kvalifikace.

I když jsme se již před více než dvaceti lety zřekli socialismu, nadřazujícího socialistické vlastnictví nad soukromé a kolektivismus nad úctu k soukromí, povědomí nedotknutelnosti soukromí a soukromého majetku není dosud samozřejmostí, zvláště ne pro příslušníky represivních orgánů s totalitními kořeny. Za těchto okolností občan, na jehož výsostné území pronikl vetřelec a tropí tam neplechu, stojí před obtížnou volbou způsobu ochrany svého práva. Nemůže se spolehnout na to, že přijede přivolaná policie, a když už přijede, že také zakročí. Domluvy obvykle nepomáhají a bývají vnímány jako projev slabosti. Ale použití jakéhokoli silového prostředku může pro něj mít nemilé dozvuky před trestním senátem. Nejbezpečnějším řešením je ukončení střetu s vetřelcem sklopením hlavy a vyklizení bojiště s vědomím, že ne vždy je člověk doma svým pánem.
NEHMATATELNÉ OVLIVŇOVÁNÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.10.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, NEHMATATELNÉ OVLIVŇOVÁNÍ
Vyšlo 29.10.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Dne 7. září 2010 vydal kárný senát Vrchního soudu v Praze rozhodnutí, kterým na návrh kárné žalobkyně Ivy Brožové, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, potrestal místopředsedu Nejvyššího soudu ČR Pavla Kučeru odvoláním z funkce soudce za údajné ovlivňování trestního stíhání bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka (viz http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2010102302 ). Znehodnotil tak na konci jeho kariéry výsledky téměř čtyřicetiletého hlídání dobré pověsti a stavovské cti jinak dosud bezúhonného sedmdesátiletého soudce. Písemné vyhotovení rozsudku bylo zpřístupněno až před několika dny.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.