Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

SKORONEKROLOG
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.09.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, SKORONEKROLOG
Vyšlo 21.9.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Při řeči o padlých veličinách se v přeneseném slova smyslu někdy užívá slovo „mrtvola“. Mrtvoly mají nárok na nekrolog. Soudě podle pondělního vyjádření předsedy vlády Petra Nečase se dá s vysokou pravděpodobností předpokládat, že během velmi krátké doby se takovou „mrtvolou“ stane nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.
OBČAN DŮCHODCE VERSUS POLICIE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 16.09.2010)
MARTIN STÍN: OBČAN DŮCHODCE VERSUS POLICIE
Vyšlo 16.9.2010 na Politikonu jako 335. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Stalo se jednoho májového odpoledne ve městě X, které si dovolilo luxus zřízení městské policie, aby zajistilo svým občanům bezpečnější ulice.

Důchodce N. si vyšel na vycházku do blízkého parku. Za jednu ruku se ho držel pětiletý vnuk, v druhé vedl na vodítku dva psy. Jeho pozornost upoutalo zaparkované auto, jehož osádka měla nějaký spor s trojicí městských strážníků. Venku stojící muž, patrně řidič, byl tmavé pleti, a pan N. měl opakovanou zkušenost, že městští strážníci zacházejí s lidmi takového zevnějšku, s bezdomovci a narkomany podstatně hůře, než s ostatními občany. Zbystřil pozornost, neboť se mu zdálo, že strážníci jednají s osádkou vozu značně nezdvořile. Přistoupil blíže, a když zjistil, že jeho podezření je opodstatněné, jednoho ze strážníků napomenul.
KOPNUTÍ DO BEZBRANNÉ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 13.09.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, KOPNUTÍ DO BEZBRANNÉ
Vyšlo 13.9.2010 na Britskych listech, Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Žijeme v nelítostné době. Muži přestali být gentlemany, politici a novináři zvlášť. Kopnout si veřejně do bezbranné ženy jim působí zvláštní potěšení. Kopou tedy rádi a často v článcích a televizních zprávách, proti nimž se oběť nemůže bránit, neboť její případnou odpověď žádná redakce dobrovolně nezveřejní.

Když se stala Daniela Kovářová ministryní spravedlnosti, novináři ji z počátku měli za fackovací panenku. Pravda, občas jim nahrála mediální neobratností, ovšem stejně jejich chování k ní mělo do kavalírství hodně daleko. Časem se ale jejich vztah k ní zklidnil na úroveň běžné kritičnosti vůči politikům.
VYTRÁCENÍ DEMOKRACIE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 09.09.2010)
MARTIN STÍN: VYTRÁCENÍ DEMOKRACIE
Vyšlo 9.9.2010 na Politikonu jako 334. sloupek
martin.stin@seznam.cz

„Demokracie není jen forma vládnutí, je způsobem života…“ přibližně takto se vyjádřil v r.1920 TGM. Vybavuje se mi to, když pozoruji, jak se postupně zvyšuje moc institucí nad oVčany, a jak se zmenšuje jejich zájem o mínění národa. Politiků všech stupňů a s nimi spojených úředníků je tolik, že si vystačí sami a nás, kteří stojíme mimo jejich hájemství, vnímají pouze před volbami. Podobným neduhem trpěl mocenský aparát totalitního režimu a my se nepozorovaně v jistém smyslu pomalu vracíme do starých poměrů. Občanská společnost chřadne, společenská základna režimu se zužuje.
SOUDCI SOUDILI SOUDCE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 08.09.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, SOUDCI SOUDILI SOUDCE
Vyšlo 8.9.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

V úterý 7. září 2010 zakusil nejvýše postavený trestní soudce ČR, místopředseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Kučera, pocity, jež před ním zažily a i po něm budou dále prožívat možná tisíce obžalovaných, kteří si s vědomím prokázané neviny přišli k soudu pro zprošťující rozsudek, ale odnesli si nespravedlivý trest. Připomínám například známý případ Vladimíra Mlynáře. Na rozdíl od Jiřího Čunka, na jehož záchraně před soudním řízením se Pavel Kučera měl údajně podílet, žádný deus ex machina nezastavil včas šílenost, kterou je jeho kárné stíhání.

Kdyby pomýlenost justice postihla některého ze soudců, kteří se podepsali pod později zvrácené nespravedlivé rozsudky, mohl bych jim to ze škodolibosti přát. Okolnost, že byl postižen právě slušný člověk Pavel Kučera, považuji za výsměch spravedlnosti a lituji ho.
SOUD JAKO CHYTRÁ HORÁKYNĚ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.09.2010)
SOUD JAKO CHYTRÁ HORÁKYNĚ
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 4.9.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Když jsem 30.srpna 2010 vydal článek Soud jako sfinga, netušil jsem, že část jeho obsahu ztratí aktuálnost hned nazítří. Uvedl jsem v něm, že Ústavní soud ČR mlčí jako sfinga o ústavní stížnosti Johna Boka z 22. července 2010 proti postupu Parlamentu ČR při volbě veřejného ochránce práv. Ale plénum soudu o ní rozhodlo dne 31. srpna 2010 na neveřejném zasedání, bez ohledu na ústavní zásadu veřejnosti jednání. Nedal stěžovateli možnost vyjádřit se k stanoviskům Parlamentu, na která se v usnesení odvolává. Ze zákona měl na neveřejné projednání právo. Ústavní práva lze upřesnit a omezit podústavními předpisy, domnívám se však, že s ohledem na citlivost věci bylo nedbání zásady veřejnosti jednání a krácení procesních práv stěžovatele nevhodné, zvlášť když jde o rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek není možný.
Ústavní stížnost Johna Boka z 22.7.2010 proti průběhu volby veřejného ochránce práv
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 04.09.2010)
Ústavní stížnost ve formátu .pdf
zde


Usnesení Ústavního soudu ČR z 31.8.2010 o odmítnutí stížnosti Johna Boka
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 04.09.2010)
Usnesení ve formátu .pdf
zde


NADBYTEČNÉ SVALY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 02.09.2010)
MARTIN STÍN: NADBYTEČNÉ SVALY
Vyšlo 2.9.2010 na Politikonu jako 333.sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Když nastoupil do úřadu staronový ministr nespravedlnosti Jiří Pospíšil, věnoval značnou pozornost „dělání pořádku“ a „úklidu“ po domněle neschopné předchůdkyni. Provedl při tom i některé užitečné kroky. Např. nahradil generála Ludvíka Kulu v čele Vězeňské služby ČR skvělým člověkem, bývalým ředitelem pardubické věznice, plk. Jiřím Treglerem. O účelnosti jeho některých dalších zásahů lze ale pochybovat.

Jeho pozornost mimo jiné přitáhly stížnosti pro porušení zákona ve prospěch odsouzených, podané paní exministryní Danielou Kovářovou. Zahrozil úvahami o zpětvzetí sedmi z nich. Skutečně pak ukázal svaly zpětvzetím stížnost ve prospěch odsouzených Josefa Blažka a Rudolfa Tesárka, které soud poslal na deset let do vězení za krádež 74 milionů Kč z auta bezpečnostní služby. Paní exministryně tuto stížnost „osladila“ přerušením výkonu trestu, takže v době ministrova rozhodnutí byli odsouzení zpět na svobodě. Zpětvzetím stížnosti zaniklo i přerušení výkonu trestu.
PŘED VOLBOU OMBUDSMANA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.09.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, PŘED VOLBOU OMBUDSMANA
Vyšlo 2.9.2010 na Britských listech, Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Úterek 7. září 2010 bude pro Poslaneckou sněmovnu mimořádným dnem: poprvé po sedmi letech osloví poslance prezident Václav Klaus a současně proběhne druhý letošní pokus o zvolení veřejného ochránce práv.
NEKLID V JUSTICI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 31.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, NEKLID V JUSTICI
Vyšlo 31.8.2010 na Britských listech, Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Mediální aktivity staronového ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila jsou zcela mimořádné. Není téměř dne, aby nevystoupil před novináři a neseznámil veřejnost jejich prostřednictvím se stále dalšími dobrými skutky, jimiž chce vylepšit stav součástí svého resortu. Ve všech jeho projevech je slyšet slovní obraty, jež lid obecný rád slyší: finanční úspory, zrychlení soudního řízení, generační obměna soudců, zvýšení výkonnosti soudů, odchod soudců, kteří studovali za totalitního režimu, odvolání Renaty Vesecké, vydání nových zákonů, úplný přechod exekucí ze soudů na soukromé exekutory, zrychlení pozůstalostního řízení a jiné. Není divu, že v anketách oblíbenosti se drží na výsluní přízně lidu.

Ti, na něž případné uskutečnění jeho záměrů dopadne, jednoznačné nadšení neprojevují. Částečně se tomu nelze divit, protože prvoplánovým motivem všech opatření je zlevnění a zrychlení služeb resortu spravedlnosti. Neklade se důraz na zvýšení kvality, čili na spolehlivější zajištění vymahatelnosti práva a spravedlivosti rozhodnutí. Tam, kde by měla jít rychlost a finanční úspornost na úkor lepší spravedlnosti, by nabízená opatření byla ke škodě věci.
SPOLEK ŠALAMOUN V "TRESTNÍM PRÁVU" Č.7-8/2010
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.08.2010)
PLÁČ PRAVDY
Psáno 14.6.2010 jako 10.článek pro Trestní právo č.7-8/2010
Autor:John Bok

Kdysi jsem se jako většina laiků domníval, že orgány činné v trestním řízení pečlivě zjišťují pravdu o podezření, a na základě jejich profesionálního a nestranného zkoumání pak moudrý soud vynese spravedlivý rozsudek.

Střet s orgány totalitního režimu mě poučil, že pravdy netřeba, k odsouzení v krajním případě stačilo rozhodnutí příslušného orgánu komunistické strany. Je ovšem pravda, že tam, kde nebyl politický zájem na odsouzení, v období normalizace stranické orgány důsledně dohlížely na dodržování zákonnosti v trestním řízení, možná důsledněji než nyní.
ÚSTAVNÍ MAFIE ČR OPĚT NEZKLAMALA
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 26.08.2010)
ÚSTAVNÍ MAFIE ČR OPĚT NEZKLAMALA
komentář k článku „Soud jako sfinga…“
Autor: docc.JUDr. et Ing. Pavel Galle, Ph.D.
pavel.galle@gmail.com
26.8.2010

Vážený pane Stíne,

omlouvám se, že obtěžuji na Váš přímý email, ale vzhledem ke skutečnosti, že komentáře na webu spolku Šalamoun se nezobrazují z technických důvodů, domluvil jsem se prozatímně s pane Jemelíkem, že komentáře budu psát přímo autorům článků.

Takže komentář k Vašemu opusu "Soud jako Sfinga..."název: Ústavní mafie opět nezklamala.
SOUD JAKO SFINGA A VOLBA OMBUDSMANA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 26.08.2010)
MARTIN STÍN: SOUD JAKO SFINGA A VOLBA OMBUDSMANA
Vyšlo 26.8.2010 na Politikonu jako 332. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Ve středu 25. srpna zvolili senátoři kandidáty pro volbu veřejného ochránce práv. Volba měla poněkud zvláštní průběh již tím, že těsně před ní odstoupily dvě uchazečky – advokátka Klára Samková-Veselá a zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová. Prvním kandidátem pak byl zvolen bývalý ústavní soudce Pavel Varvařovský, druhým předseda pražské židovské obce František Bányai. Velkým překvapením byl propad Anny Šabatové, která v červencové nezdařené volbě získala nejvíce hlasů a byla proto považována za favoritku volby kandidátů. Podle novinových zpráv jí uškodila účast na „kuřimské kauze“.
ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN VEŘEJNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 25.08.2010)
Praha 25. srpna 2010: Dne 24. srpna 2010 pan prezident nominoval našeho předsedu, pana Johna Boka, již potřetí svým kandidátem na funkci veřejného ochránce práv.

Ve stejný den se ve zcela zaplněné kavárně Domu knihy Kanzelsberger v Praze na Václavském náměstí uskutečnil „křest“ knihy „Léčba Bokem“ – sborníku článků Johna Boka a dokumentů o něm a o spolku Šalamoun. „Kmotry“ byli JUDr. Pavel Kučera, místopředseda Nejvyššího soudu ČR, a režisérka Olga Sommerová, ukázku přečetl Michal Pavlata.

Díky zajímavé, přátelsky naladěné společnosti „křest“ proběhl v příjemné atmosféře. Nenarušil ji ani zakuklený talibánec, který se pohyboval mezi hosty. Po odložení hrozivého oblečení se z něj vyklubal starý kamarád pana Boka.

ZJ

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.