Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

HLEDÁNÍ SVĚTCE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK: HLEDÁNÍ SVĚTCE
Vyšlo 22.8.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

V čase nedávno minulém se v novinách psalo, že proces volby veřejného ochránce práv je „hledáním Motejla“, čili hledáním člověka, jenž by do důsledků odpovídal ideální představě osobnosti ombudsmana, kterou za sebou zanechal charismatický Otakar Motejl.

Zobecnění různých zveřejněných představ o vlastnostech, jimiž by se měl vyznačovat nový veřejný ochránce práv vede ale k závěru, že se jde ještě dále: hledá se přímo světec nadpozemských ctností, samozřejmě charismatický, vzdělaný, znalý práva a moudrý. Nesmí být členem politické strany či hnutí, i když o jeho zvolení nakonec rozhodne parlamentní aritmetika v souběhu s diktátem vedení poslaneckých klubů. Nezávislost veřejného ochránce práv na politických stranách se tak stává pouhou chimérou.
JIŘÍ POSPÍŠIL V HYDEPARKU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 19.08.2010)
MARTIN STÍN: JIŘÍ POSPÍŠIL V HYDEPARKU
Vyšlo 19.8.2010 na Politikonu jako 331. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Vystoupením v Hydeparku ČT 24 dne 18.srpna 2010 Jiří Pospíšil zaslouženě nasbíral další body divácké popularity. Na otázky diváků odpovídal pohotově a v podstatě rozumně. Redakční průvodní slovo mu nahrálo na smeč uvedením přehledu všech údajných prohřešků jeho předchůdkyně, které s přehnanou rázností řešil okamžitě po návratu na ministerstvo. Nahrávku sice zachytil, ale zpracoval ji poměrně střízlivě. Neodpustil si však poznámku, že Danielu Kovářovou do funkce nenavrhl a s jejím jmenováním nesouhlasil. Zřejmě jí neodpustil, že za těchto okolností měla odvahu jmenování přijmout.

Ačkoli Jiří Pospíšil útočil na Danielu Kovářovou poměrně střídmě, připomínám, že zadupávání předchůdce do země jako nástroj posilování dojmu vlastní skvělosti je pro mne nepřijatelným chováním, zvláště když zadupávané straně, v tomto případě nejvíce exministryni Daniele Kovářové, není dána možnost, aby se bránila stejným způsobem a ve stejném rozsahu.
KLONOVÁNÍ ZPRÁVY O MARTINU ŠMÍDOVI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, KLONOVÁNÍ ZPRÁVY O MARTINU ŠMÍDOVI
Vyšlo 19.8.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Petr Uhl, komentátor Práva, je nesmazatelnou postavou sametové revoluce, či podle mnohých sametového podvodu: pustil do světa výmysl Drahomíry Dražské (či Státní bezpečnosti ?) o mrtvém studentovi Martinovi Šmídovi, ležícím na Národní třídě. Zprávu si neověřil. Velmi rychle se ukázalo, že je nepravdivá. Splnila ale svůj účel: přispěla ke zvýšení společenského napětí a radikalizaci občanské společnosti.

Jeho přístup k informacím se od té doby nezměnil: píše komentáře, obsahující ověřitelné lži a polopravdy, působící dojmem klonů zprávy o Martin Šmídovi. O spolehlivost pramenů se nestará a obvykle se snaží vyvolat napětí, nebo nenávist k někomu, kdo ho dráždí svou pouhou existencí. Příčiny jeho nelásky nebývají vždy na první pohled patrné. Z neznámých důvodů často komentuje dění v oblasti trestního řízení, přičemž obvykle nadřazuje své představy nad suchou skutečnost.
SEŠLI SE KAZISVĚTI…
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, SEŠLI SE KAZISVĚTI…
Vyšlo 18.8.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Staronový ministr nespravedlnosti Jiří Pospíšil převyšuje všechny ministry spravedlnosti, kteří se vystřídali od r. 1989 v úřadě, soustavnou péčí o svou osobní popularitu. Vyplácí se mu to, neboť v různých anketách oblíbenosti získává od věci neznalých dotazovaných vysoké ohodnocení. Stinnou stránkou této jeho libůstky byly v minulosti vysoké finanční částky, přetékající z rozpočtu ministerstva do kapes majitelů PR agentury.

Jeho péče o osobní popularitu bohužel někdy na sebe bere podobu neodolatelného puzení zadupávat do země předchůdce, aby na pozadí jejich ohavností zářil zvlášť jasně. V tomto ohledu je bezkonkurenčně osobitý a liší se od všech předchůdců bez výjimky. Jeho vyhraněně záporný vztah k exministrovi Pavlu Němcovi je nepřehlédnutelný a je nakažlivý: přenáší se na všechny, kdo jsou s tímto předchůdcem v dobrých vztazích. V poslední době se to nejvíce promítá do jeho postojů k Daniele Kovářové, jejíž stopy v činnosti ministerstva se snaží co nejdůkladněji zahladit, a pokud možno ještě zužitkovat k jejímu veřejnému ostouzení.
O HODNOTOVÉ ORIENTACI MINISTRA NESPRAVEDLNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, O HODNOTOVÉ ORIENTACI MINISTRA NESPRAVEDLNOSTI
Vyšlo 14.8.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti z 13. srpna 2010 se ministr Jiří Pospíšil rozhodl zúžit jednou provždy pravomoc ministra zrušením práva nařídit odklad nástupu trestu nebo přerušit jeho výkon až do rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o současně podané stížnosti ministra pro porušení zákona. Za tím účelem odeslal k připomínkovému řízení legislativní návrh, jímž by v případě schválení parlamentem ministrovo právo na odklad nebo přerušení výkonu trestu zaniklo.

Podle mediálního doprovodu jej k rozhodnutí inspirovalo příliš časté využívání těchto nástrojů exministryní Danielovou Kovářovou, ale hlavně jej prý k němu vede starost, aby jejich používáním nebyly sníženy záruky vykonání spravedlnosti. Právo nařídit odklad nástupu nebo přerušení výkonu trestu zůstane nadále zachováno v pravomoci Nejvyššího soudu ČR, který je uplatňuje při rozhodování o dovolání a o stížnosti pro porušení zákona. Podle jeho výkladu tak dojde k posílení nezávislosti soudu na úkor pravomoci moci výkonné. Podotýkám, že soukromým „bonusem“ pro něj je „zviditelnění“ a podpora jeho popularity v očích veřejnosti.
KOLIK STOJÍ ČUNEK
(MS, Aktuální kauzy spolku, 12.08.2010)
MARTIN STÍN: KOLIK STOJÍ ČUNEK
Vyšlo 12.8.2010 na Politikonu jako 330. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Když se Jiří Čunek vyšvihl raketovou rychlostí z postavení starosty Vsetína do nejvyšších pater politiky, komusi to zabylo líto a přišel na nápad, že by ho mohl opět srazit z výšin vyvoláním trestního stíhání. Tehdy přišla vhod zpráva o úplatku, který měl převzít o pět let dříve. Kdo a kdy dal policii popud k zahájení trestního řízení, a s jakými informacemi na začátku pracovala, není veřejnosti známo.
POSPÍŠIL NAŠEL SVŮJ „KATAR“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, POSPÍŠIL NAŠEL SVŮJ „KATAR“
Vyšlo 5.8.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Když exministr Pavel Němec sáhl po dosud nepoužitém §448 trestního řádu a právnicky čistým úkonem předal trestní stíhání „katarského prince“ orgánům jeho vlasti, tehdejší opoziční poslanec Jiří Pospíšil zapřel své právnické vzdělání a prohlásil jeho počin za nezákonný. Spolu s bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou poskytl vydatnou oporu štěkající smečce hlídacích podvraťáků demokracie, která od té doby pronásleduje Pavla Němce na každém kroku a štve proti němu veřejnost.
MINISTR NESPRAVEDLNOST
(MS, Aktuální kauzy spolku, 05.08.2010)
MARTIN STÍN: MINISTR NESPRAVEDLNOST
Vyšlo 5.8.2010 na Politikonu jako 329. sloupek, a na webu Šalamouna
martin.stin@seznam.cz

Od nástupu vlády jinak sympatického Petra Nečase se začaly dít věci dříve nevídané, neslýchané. Tak na ministerstvo spravedlnosti se vrátil staronový ministr Jiří Pospíšil, který si vede jako nájezdník na dobytém území. Mimo jiné se vymezuje vůči svým předchůdcům Pavlovi Němcovi a Daniele Kovářové, které přímo zadupává do země rázným ničením pokud možno co nejvíce stop po jejich působení, jen aby ukázal národu, jaký je řízný chlapík.

Ještě se ani na ministerském křesle pořádně neohřál, a již provedl revizi stížností pro porušení zákona ve prospěch odsouzených, které Daniela Kovářová poslala na Nejvyšší soud ČR v posledních měsících svého působení v úřadě.
„ODŽÁKOVAT“ POHLED NA OMBUDSMANA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, „ODŽÁKOVAT“ POHLED NA OMBUDSMANA
Vyšlo 3.8.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Blížící se nový pokus o zvolení veřejného ochránce práv opět povede ke kladení otázek po smyslu této funkce a nárocích na vlastnosti jejího držitele. Souběžně se odehrají silové hry mezi politickými stranami o její obsazení, protože bez ohledu na své vznešené poslání je ombudsman státním úředníkem, požívajícím mnoho výsad. Jeho křeslo je měkoučké, neboť jeho držení není spojeno s přímou odpovědností za nepříjemné úkoly. Snadno se může stát příjemnou „trafikou“. Proto přímo láká k obsazení podle klíče stranických zásluh, byť spojení uchazeče s politickou stranou zůstává zamaskováno. Potíž je v tom, že větší část veřejnosti, novináře a politiky nevyjímaje, nemá jasno, co by se mělo skrývat za pojmem „ochrana práv občanů“, jak daleko lze ombudsmana s jeho pravomocemi pustit a jakým osobnostním nárokům má vyhovovat.
DALŠÍ MÝTOTVORNÁ LEŽ III
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, DALŠÍ MÝTOTVORNÁ LEŽ III
Vyšlo 3.8.2010 na Politikonu a webu Šalamouna
jemelikzdenek@gmail.com

Trpělivým kupením drobných nebo větších lží, podobných těm, o nichž jsem psal v článcích Další mýtotvorná lež I a II, se postupně vytvářejí znevažující mýty o lidech, kteří mají být vytlačeni z veřejného života nebo z konkurence. Probíhá to vždy stejně, ať postižený jedinec překáží komukoli, kdo potřebuje odstranit si ho z cesty.

O udržování mýtů v povědomí veřejnosti se starají neodpovědní novináři. Vydávají je za běžně známé pravdy, jež ani není třeba ověřovat. A veřejnost, zblblá opakováním stále stejných lží podle staré známé Goebellsovy poučky ( stokrát opakovaná lež se stává pravdou), nad jejich pravdivostí ani nepřemýšlí a staví na nich svůj obraz světa.
DALŠÍ MÝTOTVORNÁ LEŽ II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, DALŠÍ MÝTOTVORNÁ LEŽ II
Vyšlo 2.8.2010 na Politikonu a webu Šalamouna
jemelikzdenek@gmail.com

Zatčení Tomáše Pitra přišlo jako na zavolanou v době, kdy staronový ministr spravedlnosti začal s „odněmcováním“ ministerstva a v této souvislosti zatím nepříliš důrazně zpochybňovat kvality své předchůdkyně Daniely Kovářové, v jeho očích nositelky přetrvávajícího vlivu exministra Pavla Němce v resortu spravedlnosti. K jeho cti je třeba říci, že na ni neútočí tak neomaleně, jako na něho kdysi i nyní.
DALŠÍ MÝTOTVORNÁ LEŽ I
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.08.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, DALŠÍ MÝTOTVORNÁ LEŽ I
Vyšlo 1.8.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Žijeme v zajetí mýtů, šířených bulvárem. Na pravdivost údajů, použitých při jejich vytváření, se nehledí a „nasazování psích hlav“ vychází vstříc poptávce po pobuřujících zprávách o špatnostech mocných, jež jsou spolehlivým prostředkem k přitažení zájmu čtenářů a diváků pokleslého vkusu.

Do zmíněného sklonu k bulvarizaci zpravodajství postupně sklouzla všechna „seriózní“periodika i Česká televize, jež jinak výrobu novinářských „kachen“ nemají „v popisu práce“.

Stranou proudu se dosud držely Hospodářské noviny, ale již do něj vpluly také, a to článkem Zuzany Kemenyové ze dne 25.července 2010 o stížnosti pro porušení zákona, kterou se měla za pražského radního Martina Langmajera přimluvit u soudu bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.
STÍŽNOSTI ZLOBIVÉ MINISTRYNĚ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.07.2010)
MARTIN STÍN: STÍŽNOSTI ZLOBIVÉ MINISTRYNĚ
Vyšlo 29.7.2010 na Politikonu jako 328. sloupek
martin.stin@seznam.cz

V těchto dnech média věnovala pozornost hned dvěma stížnostem pro porušení zákona bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové ve prospěch víceméně významných odsouzených, a to pražského radního Martina Langmajera a podnikatele Tomáše Pitra. Někteří novináři při tom naznačovali více nebo méně skrývané pohoršení nad počínáním jejich předkladatelky, a ti nejhorlivější spěchali se zdůrazněním, že současný ministr spravedlnosti by v uvedených případech postupoval jinak a samozřejmě lépe.

Vesměs dali při tom najevo povrchní nebo vůbec žádnou znalost vlastností zmíněného mimořádného opravného prostředku, takže nakonec poskytli veřejnosti částečně zavádějící informace.
KLIŠÉ V JUSTIČNÍ POLITICE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.07.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, KLIŠÉ V JUSTIČNÍ POLITICE
Vyšlo 27.7.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Pod tlakem záplavy mediálních informací jsme se naučili vnímat společenské dění jako skládanku ze stále nových klišé, o jejichž obsahu do podrobností nepřemýšlíme. Proměnilo se v ně i slovo „korupce“, kterého nyní mají všichni plná ústa. Novináři, politici, chlapi v hospodě u piva a ženy, čekající na pořadí u kadeřníka, ti všichni je skloňují a mají jasno: ta potvora nám ukusuje ze společného krajíce a až se jí zbavíme, začnou nám padat pečení holubi do huby. Jak vlastně vypadá, ale nikoho nezajímá.
ŠALAMOUN MI POMÁHEJ
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 25.07.2010)
„ŠALAMOUN MI POMÁHEJ“
Marcela Pražáková, občanské sdružení Pomoz jednomu člověku

Mediálně známý příběh Timura Borčašviliho, jeho útěk před válkou v Čečensku, je plný hrůz, které by určitě nikdo z nás prožít nechtěl. Nebýt pomoci a velkého pochopení zmocněnce pro lidská práva p. Michaela Kocába, kdo ví, jak by Timurův příběh skončil.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.