Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

OMBUDSMANSKÉ TRAPASY NA POKRAČOVÁNÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 22.07.2010)
MARTIN STÍN: OMBUDSMANSKÉ TRAPASY NA POKRAČOVÁNÍ
Vyšlo 22.7.2010 na Politikonu jako 327. sloupek
martin.stin@seznam.cz

V tisku a na internetu ještě stále doznívají ohlasy trapasu s nezvolením veřejného ochránce práv či spíše s nezdařeným pokusem předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové obejít zákon za účelem získání křesla ombudsmana a tím zažehnání nebezpečí, že několik posledních let před odchodem do důchodu bude jen řadovou soudkyní.

Veřejnost nevěnovala pozornost tiskové zprávě z 16. července 2010 Jitky Seitlové, zástupkyně veřejného ochránce práv a jedné z neúspěšných uchazeček o zvolení ombudsmanem, o výsledku šetření nečinnosti České obchodní inspekce ve vztahu ke stížnostem zákazníků autobazarů kvůli prodeji ojetých aut s přetočenými tachometry. Vzal jsem ji na vědomí s údivem: netušil jsem, že by se ombudsman zabýval také záležitostmi tohoto druhu. Přetáčení tachometrů je darebáctví, které provází obchod s ojetými auty od samého začátku. Klamání zákazníků, ať již se jej dopouštějí bazary vědomě či nevědomě, je nekalá obchodní praktika, určitě důvod k občanskoprávnímu vymáhání náhrady škody, někdy možná také k trestnímu oznámení. Jde ale skutečně o takové krácení občanských práv, aby se jím měl zabývat právě ombudsman? A potřebujeme skutečně tuto instituci na ochranu občanů v takových případech? Když nic jiného, v tomto případě ombudsman zasáhl do oboru působnosti ministerstva průmyslu a obchodu, které je nadřízeným orgánem nečinné České obchodní inspekce a mělo jednat z úřední povinnosti.
KÁŽOU VÍNO, ALE LIDU PODÁVAJÍ SPLAŠKY…
(MS, Aktuální kauzy spolku, 15.07.2010)
MARTIN STÍN: KÁŽOU VÍNO, ALE LIDU PODÁVAJÍ SPLAŠKY…
Vyšlo 15.7.2010 na Politikonu jako 326. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Pokud nadpis článku někomu připomíná známé biblické rčení „kážou vodu, pijí víno“, není to náhoda. Tato parafráze „v opačném gardu“ mě napadla při četbě komentářů k nezdařené volbě veřejného ochránce práv z minulého týdne a při domýšlení některých souvislostí.
ZEMĚ BEZ OMBUDSMANA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 10.07.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, ZEMĚ BEZ OMBUDSMANA
Vyšlo 10.7.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Námětu volby nástupce zesnulého prvního českého veřejného ochránce práv Otakara Motejla jsem se věnoval v několika článcích, jež vyšly v krátkých intervalech po sobě: Skrytá velká koalice, Ombudsmanská bramboračka a Test způsobilosti, s nimiž postavou Ivy Brožové volně souvisel článek Soudce soudci vlkem. Obsahově je doplnila veřejná výzva Johna Boka, předsedy spolku Šalamoun a prezidentova kandidáta na funkci veřejného ochránce práv z 28. června 2010 k resignaci vzdoropředsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové. Všechny se zabývaly děním předcházejícím nezdařenému pokusu o zvolení veřejného ochránce práv v Poslanecké sněmovně dne 9. července 2010. Je na místě doplnit je zpětným ohlédnutím za dovršeným dějem.
TEST ZPŮSOBILOSTI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 07.07.2010)
MARTIN STÍN: TEST ZPŮSOBILOSTI
Vyšlo 7.-8.7.2010 na Fragmentech a na Politikonu jako 325. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Volba významného veřejného činitele- veřejného ochránce práv – nabyla poněkud absurdistánsky fraškovitého charakteru.

Prvním krokem k jejímu ztrapnění bylo zvolení vzdoropředsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové jednou ze dvou kandidátek Senátu na tuto významnou funkci, kterému nedokázaly zabránit ani námitky předsedkyně ústavněprávního výboru senátorky Jiřiny Rippelové. Význam této trapnosti pochopí každý, kdo si pozorně přečte článek generálního sekretáře Ústavního soudu ČR Tomáše Langáška „Ombudsmanské déja-vu“ na serveru Jiné právo ( http://jinepravo.blogspot.com/2010/06/ombudsmanske-deja-vu.html). Soudce nemůže totiž být současně veřejným ochráncem práv. Protože resignační lhůta je tři měsíce, Iva Brožová by v případě zvolení nemohla vyhovět zákonné podmínce složení slibu do 10 dnů po zvolení a následující den by opět funkci ztratila. Účast nevolitelné kandidátky znamená zkreslení výsledku voleb, protože jí udělené hlasy propadnou. Mimo to o ně přišli volitelní kandidáti, kteří se s ní utkali. Tato nepříjemnost se přenese i do volby veřejného ochránce práv ve sněmovně, pokud by v ní skutečně byla připuštěna účast takto zvolené kandidátky. Nebude-li připuštěna, bude Senát připraven o právo postavit dva kandidáty. Zpochybnění zákonnosti průběhu volby navozuje nebezpečí soudních žalob.
OMBUDSMANSKÁ „BRAMBORAČKA“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.07.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, OMBUDSMANSKÁ „BRAMBORAČKA“
Vyšlo 5.7.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Události, předznamenávající volbu nového veřejného ochránce práv, mají povahu „bramboračky“, hodné „absurdistánských“ poměrů.

Hned v úvodu se Senát projevil jako shromáždění nepoučitelných. Přestože již v minulosti se narazilo na nepřípustnost kandidatury soudce, když se chtěl o funkci veřejného ochránce práv ucházet Jiří Vyvadil, otcové vlasti bez mrknutí oka zvolili jako jednu ze svých kandidátek vzdoropředsedkyni Nejvyššího soudu ČR Ivu Brožovou.
VÝZVA PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN K RESIGNACI PŘEDSEDKYNĚ NEJVYŠŠÍHO SOUDU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 30.06.2010)
Paní
JUDr. Iva Brožová
Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno

VÝZVA PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN K VAŠÍ RESIGNACI
V Praze 28.6.2010

Paní předsedkyně,

před několika lety jste neváhala znevážit autoritu hlavy státu a vedle jste s panem prezidentem u Ústavního soudu ČR spory za záchranu svého křesla a za účelem maření jeho dalších kroků, které vykonal v souladu se svými ústavou danými kompetencemi.
SOUDCE SOUDCI VLKEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.06.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, SOUDCE SOUDCI VLKEM
Vyšlo 27.6.2010 na Politikonu a webu Šalamouna
jemelikzdenek@gmail.com

Přesnější parafráze známého přísloví by spíše měla znít „soudkyně soudci vlčicí“, neboť píši o evropské raritě: o kárném řízení proti místopředsedovi Nejvyššího soudu ČR Pavlu Kučerovi, v němž je žalobkyní jeho nadřízená, vzdoropředsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová, nacházející se nyní jako kandidátka na úřad veřejného ochránce práv v postavení střetu zájmů.
O NEDOROZUMĚNÍCH MEZI PROFESIONÁLY A LAIKY
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 24.06.2010)
O NEDOROZUMĚNÍCH MEZI PROFESIONÁLY A LAIKY
Psáno 12.5.2010 jako 9.článek pro Trestní právo
Vyšlo v č.6/2010
Autor:John Bok

Ve vztazích mezi soudci a stranami řízení, popř. veřejností, poměrně často dochází k nedorozuměním kvůli rozdílnému výkladu některých pojmů v přísně formalistickém soudcovském ptydepe a v jazyce ostatních. Jsou trvalým průvodním jevem téměř všech procesů, k nimž veřejnost zve spolek Šalamoun. Musíme se jimi proto stále znova zabývat.
SLAVOBRÁNA NEBO GILOTINA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 24.06.2010)
MARTIN STÍN: SLAVOBRÁNA NEBO GILOTINA
Vyšlo 24.6.2010 na Politikonu jako 323. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Názory veřejnosti jsou z velké části složeny z mýtů, na jejichž vytváření se významně podílejí sdělovací prostředky. Měly by poskytovat vyvážené a nestranné zpravodajství a předkládat názory, opírající se o přezkoumatelné skutečnosti, což bohužel činí, jen když se spletou. Příkladem by měla jít veřejnoprávní média, na prvním místě Česká televize. Ale i ona se velmi často chová jednostranně, účelově. Vyrábí buď pořady typu „gilotina“, jejichž účelem je „setnutí“ bezbranné oběti, nebo naopak typu „slavobrána“, které mají z jejího chráněnce udělat hrdinu a miláčka veřejnosti. Stěžuje si na ni kdekdo –umělci, politici,novináři,obyčejní občané.
LABUTÍ PÍSEŇ CHYTRÉ BLONDÝNY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.06.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, LABUTÍ PÍSEŇ CHYTRÉ BLONDÝNY
Vyšlo 22.6.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Všichni známe vtipy o blondýnách, jež jsou jejich terčem, protože jsou údajně naivní až hloupé. Pokud by takové skutečně byly, určitě i v jejich případě jsou možné výjimky z pravidla. Každý se o tom mohl přesvědčit v pondělí 21.června 2010 v pořadu ČT24 Hydepark. Vystoupila v něm naposled před demisí vlády ministryně spravedlnosti, paní Daniela Kovářová, jež – ač blondýna - přímo sršela inteligencí.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XIV
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.06.2010)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XIV
PARAGRAF, KTERÝ NENÍ PRO KMÁNY
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 22.5.2010 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun.
jemelik@rambler.ru

Další kolo řízení na ochranu osobnosti skupiny žalobců proti prostořeké advokátce Marii Benešové u samosoudce Krajského soudu v Praze Vojtěcha Cepla ml. vypustilo opět z láhve džina pověstného případu zastavení trestního stíhání bývalého vsetínského starosty, senátora a tehdy místopředsedy vlády Jiřího Čunka patrně protiprávním zásahem státních zástupců. Související události léta a podzimu roku 2007 vyvolaly velké veřejné pobouření a asi navždy zůstanou zapsány v černé knize dějin českého trestního řízení. S nimi se do povědomí veřejnosti dostal pojem „paragraf 25 trestního řádu per analogiam“, jehož použití umožnilo státnímu zástupci NSZ Stanislavu Potoczkovi vytrhnout případ z rukou policejního komisaře Milana Šošovičky a státního zástupce Radima Obsta a svěřit jej jihlavskému státnímu zástupci Arifu Salichovovi, který pak trestní stíhání zastavil.

Až do té doby se tento postup příliš často neužíval, a když už, tak určitě ne k záchraně obviněných před nepřístojnostmi v přípravném řízení. Avšak po „kauze Čunek“ začali pokoušet štěstí i jiní „koumáci“. Výsledky jejich zkušeností ale svědčí o tom, že použití §25 trestního řádu per analogiam není ani po „kauze Čunek“ všeobecně přístupným nástrojem .
JE ČAS BOURAT MÝTY II.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.06.2010)
JE ČAS BOURAT MÝTY II.
Vyšlo 21.6.2010 na Britských listech, převzato na Politikon
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

V úvodu prvé části článku jsem upozornil, že mediální mýty zastírají skutečnou podobu skutkové podstaty trestních věcí a slouží k ovlivňování veřejného mínění a pokud možno i soudců ve prospěch nebo neprospěch některé strany řízení. Pokud má připravovaná vláda trojkoalice nastolit vládu práva, je třeba mýty konečně rozptýlit a čelit dalším pokusům médií o nadvládu nad trestním řízením.

V hlavní části prvního dílu jsem pojednal o mýtu „katarského prince“, viz http://www.blisty.cz/2010/6/17/art53140.html.

MÝTUS Č.2 – JUSTIČNÍ MAFIE
JE ČAS BOURAT MÝTY I.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.06.2010)
JE ČAS BOURAT MÝTY I./revidovaná verze/
Vyšlo 17.6.2010 na Britských listech,převzato na Politikon a web Šalamouna
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Soudci, státní zástupci, policisté, tedy všechny články trestního řízení, jsou chráněni právními nástroji proti ovlivňování tlakem zevnitř systému i zvenčí, byť ochrana jednotlivých profesních skupin má rozdílnou sílu. O skutečné nezávislosti lze mluvit pouze u soudců. Státní zástupci a zvláště policisté jako složky moci výkonné jsou na tom hůř hlavně v tom smyslu, že v průběhu řízení může být jejich činnost podrobena kontrole včetně uložení nápravných opatření, může jim být vnucen směr, kterým mají vést řízení, a odebrání případů nespokojenými nadřízenými je poměrně snadné. Vcelku však žádný z nich by neměl mít legitimní důvod, aby se nechal ovlivnit k nezákonnému jednání ať již veřejným míněním nebo nadřízenými. Pokud se přesto dotlačit nechají, je to vždy pouze jejich osobní selhání.
NEBEZPEČNÉ MANTRY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 17.06.2010)
MARTIN STÍN: NEBEZPEČNÉ MANTRY
Vyšlo 17.6.2010 na Politikonu jako 322. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Příchod nové vládní koalice k moci může na úseku vymáhání práva způsobit zmatky bez ohledu na její dobrý úmysl nastolit vládu práva. Nebezpečím je jak diletantství „nových tváří“ bez věcné znalosti problematiky, ale možná i vypočítavost lidí, bojujících o svou kůži, kteří pochopili, že nejlépe se loví v kalných vodách předávání moci. Ti i oni neúnavně odříkávají zásady jimi prosazovaných změn jako mantry. Přirozeně dosahují toho, že veřejnost si na mantry zvyká a přestává přemýšlet, co se za nimi skrývá.
SOUD BEZ PŘEKVAPENÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.06.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, SOUD BEZ PŘEKVAPENÍ
Vyšlo 15.6.2010 na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Pokud někdo čekal po závěrečných řečech v řízení u Krajského soudu v Praze dne 7.června 2010 na ochranu osobnosti pěti žalobců proti bývalé nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešové, že soudce Vojtěch Cepl ml. překročí svůj stín a otočí rozhodnutí o 180° proti zrušenému rozsudku z června r.2008, zmýlil se. Je přece příjemnější být hrdinou a miláčkem bulváru než spravedlivým, nestranným soudcem. S žalobou opět uspěl pouze státní zástupce Libor Grygárek, ostatní jsou neúspěšní. Jejich neúspěch není zatím třeba dramatizovat: nepravomocný rozsudek má cenu ušpiněného papíru. Tím nechci říci, že předjímám, že odvolací soud rozhodne v jejich prospěch, neboť nepředvídatelnost soudních rozhodnutí je jednou z konstant našeho veřejného života.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.