Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

CO VŠE SMÍ POLITICI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.06.2010)
CO VŠE SMÍ POLITICI
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 9.6.2010 na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky …ani v soudním řízení na ochranu osobnosti skupiny žalobců proti bývalé nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešové u Krajského soudu v Praze. Poslední jednání prvé části této „bitvy právníků“ proběhlo téměř přesně před dvěma roky,5.června 2008, kdy samosoudce Vojtěch Cepl ml. vynesl rozsudek v neprospěch šesti ze sedmi žalobců. K pokračování došlo až v pondělí 7. června 2010. V mezidobí proběhlo odvolací řízení a několik vedlejších procesů, v nichž obě strany předvedly svou znalost ovládání mimořádných prostředků, jimiž lze dosáhnout vylepšení postavení na úkor protistrany nebo aspoň průtahů.
PARLAMENTNÍM STRANÁM
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 04.06.2010)
PARLAMENTNÍM STRANÁM
Memorandum občanského sdružení Šalamoun z 1.6.2010 o některých problémech resortu spravedlnosti

Dámy a pánové,

v období, kdy připravujete ustavení nové vlády a formulování jejího programu, jsme se rozhodli předestřít Vám několik myšlenek, týkajících se minulosti, současnosti a dalšího vývoje resortu spravedlnosti, zejména v odvětví trestního řízení.

Jsme přesvědčeni, že právo je nadstranické a je nadřazeno ostatním souborům pravidel řízení společnosti a státu. Nemůže být proto chápáno pouze jako podřadná dílčí složka programu a činnosti jednotlivých politických stran, která se zařazuje jen „ze slušnosti“, ani jako prostor pro ukájení osobních ambicí stranických činitelů. Přejeme si, aby v naší vlasti byla nastolena vláda práva, nadřazeného nad zájmy politických stran. Proto oslovujeme všechny parlamentní strany, i když si uvědomujeme, že vládní strany a opozice budou hrát v řízení justiční politiky státu odlišné role a také jejich vliv bude rozdílný.
VÁLKA MINISTRŮ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 03.06.2010)
MARTIN STÍN: VÁLKA MINISTRŮ
Vyšlo 4.6.2010 na Politikonu jako 320. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Zdá se, že po „válce žalobců“, v které na sebe vrčeli stoupenci a odpůrci manipulace státních zástupců s trestním stíháním Jiřího Čunka, nežádoucím způsobem nově oživí zájem veřejnosti o dění v resortu spravedlnosti také „válka ministrů“, v které hrozí vzájemným ostřelováním bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se současnou ministryní Danielou Kovářovou.
PANÍ MINISTRYNĚ BILANCUJE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.05.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, PANÍ MINISTRYNĚ BILANCUJE
Vyšlo 30.5.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

V poslední předvolební středu se na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR objevila lehce opožděná roční bilance působení Daniely Kovářové v úřadě ministryně spravedlnosti, podepsaná tiskovou mluvčí ministerstva Jitkou Zinke. Ušla pozornosti médií, upoutaných blížícími se volbami.
VOLBY A PRÁVO
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.05.2010)
VOLBY A PRÁVO
Vyšlo 24.5.2010 na Britských listech, převzato na Politikon a web Šalamouna
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Jako dlouholetý pozorovatel dění v oblasti vynucování práva (justice, státní zastupitelství, policie) jsem byl zvědav, jak se politické strany postaví k související problematice při tvorbě programů a v předvolební agitaci. Důvod by zde jistě byl. Vždyť sociální demokraté stále věří, že uveřejnění Kubiceho zprávy těsně před volbami r.2006 je připravilo o vítězství a asi nikdo nepochybuje o ničivém odrazu skandálu kolem záchrany Jiřího Čunka před soudním řízením ve volebním výprasku, který utrpěla ODS v senátních a krajských volbách r.2008. Dění v této oblasti může mít vliv na veřejné mínění, potažmo pak na výsledky voleb, takže strany by měly z nemilých zkušeností vyvozovat pro sebe závěry. Ale oba skandály vyšuměly do ztracena a komunita nespokojených s počínáním státu v resortu spravedlnosti není dost početná, aby stála za pozornost sběračům hlasů. Proto strany vesměs napřely své intelektuální úsilí do jiných směrů.

Za komentář snad stojí pouze programové snažení „stínového ministra spravedlnosti ODS“ Jiřího Pospíšila, předáka kandidátky ODS v Západočeském kraji, bývalého ministra spravedlnosti v Topolánkově vládě. Zajímavé je již osobou svého nositele.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.5/2010
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 22.05.2010)
NEÚCTA K ZÁKONŮM
Psáno 8.4.2010 jako 8.článek pro Trestní právo č.5/2010
Autor:John Bok

Často si stěžujeme na neúctu soudců a státních zástupců k platným zákonům a nejsme v tom sami: stěžují si i soudci z vyšších stupňů na své kolegy z nižších soudů. Uvedu trapný, byť svými následky nepříliš významný příklad: stále se vyskytují soudci, kteří nerespektují ustanovení §6 ods.3 zák. č.6/2002 Sb. o soudech a soudcích a brání veřejnosti v pořizování zvukových záznamů z řízení, ač by mohli vědět, že někteří již kvůli tomu skončili před kárným soudem. Občas narážíme i na velkých a dobré pověsti (nezaslouženě) požívajících soudech na soudce, kteří dokonce toto ustanovení ani neznají.

Nelze se ale divit neúctě k zákonům, když vedení resortu a zákonodárci dávají špatný příklad jejich nekvalitní přípravou a následnými ukvapenými novelizacemi, dále též populistickou ochotou vycházet v řízení legislativního procesu vstříc krátkodechým mediálním kampaním, doprovázeným účelově rozdmýchanými náladami laické veřejnosti.
HŘÍCHY ADVOKÁTŮ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.05.2010)
MARTIN STÍN: HŘÍCHY ADVOKÁTŮ
Vyšlo 20.5.2010 na Politikonu jako 318. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Obvykle v článcích pojednávám o nepřístojnostech státních zástupců, soudců, někdy i policistů. Neznamená to, že mimo mé zorné pole zůstali i další herci, vystupující na divadle, zvaném soud.

Zvláště mě zajímají advokáti, kteří jsou obecně nepřehlédnutelní. Někdy jsou nedocenitelnými pomocníky. Stává se dokonce, že najdou ke klientovi osobní vztah a bojují za něj jako za vlastní dítě. Ale jindy si hledí více svých dobrých vztahů se soudci a vedou obhajobu zdrženlivě, čímž nakonec mohou klienta i poškodit. A někdy svému chráněnci přímo ublíží např. tím, že mu poradí, aby soudu předestřel nějakou nepravdivou historku. Obžalovaný se pak při výslechu do vymyšleného příběhu zamotá, soud lež odhalí a zaujme k němu nevraživý postoj. Znám i případy, kdy obhájce poradí obžalovanému, aby se neodvolal proti uložení mírného nebo dokonce podmíněného trestu, ačkoli „zašpiněný“ trestní rejstřík mu pak ztěžuje život.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XIII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.05.2010)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XIII
PRÁVNICKÉ TRIKY PŮVABNÝCH TAŠKÁŘEK
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 18.5.2010 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun.
jemelik@rambler.ru

V neděli 16. května 2010 hostil moderátor České televize Václav Moravec ve svých Otázkách jedinečnou sestavu představitelů resortu spravedlnosti: ministryni Danielu Kovářovou, předsedu Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského, předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu a nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou. Z neznámých důvodů k úplnosti sestavy chyběla předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová.

Poklidná atmosféra zajímavého, informacemi nabitého pořadu se poněkud zakalila v závěrečné části, kdy moderátor nastolil téma neblaze proslulého zásahu státních zástupců NSZ z 4. června 2007 do trestní věci Jiřího Čunka a Petra Hurty a na něj navazujícího zastavení jejich stíhání jihlavským státním zástupcem Arifem Salichovem. Od té chvíle pořad nabyl tak trochu charakter zápasu mužů proti ženám, v němž s nasazením svorně bojovaly za svou pokřivenou pravdu půvabné dámy, zatímco zdvořilí pánové jim vzdorovali s káravými pohledy a shovívavým nadhledem.
NOVÉ KACHNY PETRA UHLA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.05.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, NOVÉ KACHNY PETRA UHLA
Vyšlo 15.5.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Před majestátem smrti obvykle vášně a zloba ustupují do pozadí a také mnohostranné hodnocení osobnosti zesnulého se odsouvá na pozdější dobu. Lidová moudrost to vyjadřuje příslovím „o mrtvých jen v dobrém“. Neplatí to pro komentátora Práva Petra Uhla, pro kterého se úmrtí ombudsmana Otakara Motejla stalo příležitostí k dalšímu výlevu posedlosti nenávistí k „justiční mafii“. Z jeho pamfletu „Když se mafie propojují“ v Právu v pátek 14.května 2010 si neznalý čtenář může odnést dojem, že jedinou životní zásluhou zesnulého bylo vystupování proti „justiční mafii“, což jistě není pravda.

Předesílám, že se od počátku shoduji s Petrem Uhlem v názoru, že odebrání věci Jiřího Čunka a Petra Hurty přerovským orgánům na konci přípravného řízení bylo profesním selháním a možná i trestným činem autora rozhodnutí, státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka, za jehož jednání je samozřejmě odpovědná nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká jako jeho přímá nadřízená. Nemohu ale přijmout Uhlovu interpretaci událostí a přenášení zášti na další lidi, kteří za uvedenou nepřístojnost neodpovídají, a od nich dále na jejich přátele nebo jen domnělé přátele. O jeho „objektivitě“ a současně o neznalosti mechanismu fungování státního zastupitelství ostatně svědčí i skutečnost, že ve svých tirádách Stanislava Potoczka vynechává. Stejně tak dští síru a oheň kvůli jeho domnělé úloze v kauze Jiřího Čunka na advokáta Pavla Němce, ale na Čunkova obhájce Eduarda Brunu a jeho významnou roli zapomíná.
OMBUDSMAN JE MRTEV, AŤ ŽIJE OMBUDSMAN!
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.05.2010)
MARTIN STÍN: OMBUDSMAN JE MRTEV, AŤ ŽIJE OMBUDSMAN!
Vyšlo 13.5.2010 na Politikonu jako 317. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Náhlý odchod prvního českého ombudsmana Otakara Motejla je nejvýznamnější zprávou z resortu spravedlnosti z poslední doby, i když úřad veřejného ochránce práv není jeho součástí. Je to tím, že zesnulý svým působením v advokacii, na ministerstvu spravedlnosti a na Nejvyšším soudu ČSFR zanechal za sebou v justici velmi výraznou stopu a jeho úřad svým specifickým způsobem zasahuje do výkonu základních práv občanů.

Nepřekvapuje, že se k jeho skonu vyjádřili snad všichni významní činitelé veřejného života. Stojí za zaznamenání, že média neopomněla nakapat do zpravodajství pár kapek jedu pro pana prezidenta tím, že připomněla jeho dávný záporný názor na účelnost zřízení úřadu veřejného ochránce práv. Nevšiml jsem si ale, že by někdo v této souvislosti připomněl, že sám Otakar Motejl také původně pochyboval o jeho smyslu, což vyjádřil výrokem, že by to byl jen další zbytečný dům plný zbytečných úředníků. To ovšem nikterak nezmenšuje jeho zásluhu o vybudování úřadu.
ZNEUŽITÁ KMETÍNĚVESKÁ VÝZVA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.05.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, ZNEUŽITÁ KMETÍNĚVESKÁ VÝZVA
Psáno pro Britské listy 9.5.2010, vyšlo také na Politikonu a webu Šalamouna
jemelikzdenek@gmail.com

V předvolebním mumraji se k honbě na voliče hodí úplně všecko. Desítky tisíc signatářů Kmetíněveské výzvy jsou neodolatelnou návnadou pro jejich lovce. O jejich přízeň se ucházejí obě velké politické strany. V podstatě přejaly názor ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové, která hned na začátku vystoupení kmetíněveských občanů a jejich sympatizantů vyslovila dosti odvážný námět k úvahám o budoucí právní úpravě trestněprávní odpovědnosti dětí: projevila pochopení pro myšlenku, že je na místě prolomit spodní věkovou hranici trestní odpovědnosti pro nejzávažnější trestné činy, a pro potřebnost zajištění dohledu, popřípadě izolace delikventních dětí po ukončení ochranné léčby.
NA OKRAJ OTÁZEK VÁCLAVA MORAVCE Z 5.KVĚTNA 2010
(MS, Aktuální kauzy spolku, 06.05.2010)
MARTIN STÍN: NA OKRAJ OTÁZEK VÁCLAVA MORAVCE Z 5.KVĚTNA 2010
Vyšlo 6.5.2010 na Politikonu jako 316. sloupek
martin.stin@seznam.cz

V předvolebním speciálním vydání Otázek Václava Moravce dne 5.května 2010 vystupovali představitelé pěti politických stran s nadějí na volební úspěch v Praze: David Vodrážka za ODS, Martin Pecina za ČSSD, Karel Schwarzenberg za TOP 09, Radek John za Věci veřejné a Jiří Dolejš za KSČM. Formát pořadu sám o sobě jim neposkytl příliš mnoho možností, aby předvedli hloubku svých názorů, mravní profil, vzdělanost a úroveň politické dovednosti. Neslyšel jsem nic mimořádného: všichni skloňovali označení stejných problémů, s nimiž se budeme muset po volbách vyrovnat, aniž by uvedli srozumitelný recept řešení. Odlišnosti jejich politických koncepcí, pokud vůbec existují, nijak nevynikly. Pokud by mělo sloužit vystoupení představitelů k usměrnění voličských preferencí, a přiznáme-li dojmu z vedoucí osobnosti váhu významného činitele, ovlivňujícího voliče, pak pořad dle mého subjektivního dojmu prospěl především TOP 09 a komunistům.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.05.2010)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XII
POKRAČUJÍCÍ SOCIALISTICKÉ BEZPRÁVÍ POD ZÁŠTITOU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 1.5.2010 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun.
jemelik@rambler.ru

Kdyby nedošlo k trestnímu stíhání Jiřího Čunka a skandálnímu předání jeho věci na samém konci vyšetřování z přerovského státního zastupitelství na jihlavské, drtivá většina národa by nikdy neslyšela o § 25 trestního řádu, který za určitých okolností umožňuje odebrání trestní věci místně a věcně příslušnému soudci a její předání jinam, a už vůbec ne o možnosti jeho použití per analogiam v soustavě státního zastupitelství.

Ale protože k pověstnému zásahu státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka z 4. června 2007 došlo, dosud nenápadný paragraf vešel do povědomí veřejnosti a našli se „koumáci“, kterým se zachtělo rovněž těžit z jeho dobrodiní a vyzkoušet, zda je jeho použití dostupné také pro běžné žadatele, či je pouze výsadou VIP zájemců. Někdy proto dochází k pokusům o jeho použití ve zvláštních spojitostech.
SPRAVEDLNOSTI SE LZE DOVOLAT…OBČAS
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.04.2010)
MARTIN STÍN: SPRAVEDLNOSTI SE LZE DOVOLAT…OBČAS
Vyšlo 29.4.2010 na Politikonu jako 315. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Čtenáři mi často píší, že se v trestním řízení u našich soudů nelze domoci spravedlnosti. Přenášejí na celé soudnictví trpkou zkušenost ze svého případu, který nemusí být zrovna typický.

Mnoha účastníkům trestního řízení se skutečně někdy děje křivda, jejíž základ byl položen již v nesprávně vedeném přípravném řízení. Domnívám se, že za mřížemi našich věznic žije při nejmenším několik jednotlivců (spíše stovky), kteří se tam neměli nikdy dostat. Považuji to za neodpustitelné provinění státu na občanech, jejichž práva má ochraňovat.
STÍŽNOST PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI NA NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 24.04.2010)
STÍŽNOST PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI NA NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI PÍ. JUDr. RENATU VESECKOU A VRCHNÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V PRAZE Mgr. VLASTIMILA RAMPULU - OTEVŘENÝ DOPIS
V Praze 23.4.2010

Vážená paní ministryně,

po vyčerpání všech jiných dostupných prostředků podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a podle trestního řádu, s odvoláním na ustanovení §16b odst.1,5 zák. č. 283/1993 Sb. Vás oslovujeme tímto otevřeným dopisem s naléhavou výzvou, abyste využila svého oprávnění podle §13d odst.f) a §16b odst. 1,5 zák. č. 283/1993 Sb. a přezkoumala způsob, jakým vyřizují naše stížnosti paní nejvyšší státní zástupkyně a pan vrchní státní zástupce v Praze.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.