Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

PODNĚT SPOLKU ŠALAMOUN KRAJSKÉ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI V PLZNI K VYKONÁNÍ DOHLEDU
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 24.04.2010)
PODNĚT SPOLKU ŠALAMOUN KRAJSKÉ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI V PLZNI K VYKONÁNÍ DOHLEDU NAD ČINNOSTÍ JUDR.ZDEŇKA SLEPIČKY, OKRESNÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V OKRESE PLZEŇ-JIH – OTEVŘENÝ DOPIS
Praha 19.4.2010

Určeno :
Marie Poláková, krajská státní zástupkyně v Plzni
plk. Ing. Viktor Čech, náměstek policejního prezidenta

Vážená paní krajská státní zástupkyně,

dne 6.4.2010 zaslal JUDr. Zdeněk Slepička, okresní státní zástupce v okrese Plzeň-jih spolku Šalamoun vyrozumění, jímž vyřídil naše podání z 22.3.2010 sp.zn. SalOSZ_PlzJ220310TO, kterým jsme se domáhali vykonání dozoru nad činností PČR-UOKFK-expositura Hradec Králové ve věci č.j. OKFK-2898-75/ČJ. V závěru vyrozumění pan státní zástupce sděluje, že jednání podezřelých, napadených podnětem spolku Šalamoun k PČR-ÚOKFK ze 7.7.2008 a podáním našeho člena Ing.Zdeňka Jemelíka ze 7.9.2008 sp.zn. ZJ100/08/UOKFKhk01,nelze považovat za trestnou činnost.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU Č.4/2010
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 24.04.2010)
ZA PRÁVA POŠKOZENÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ II
Psáno 12.3.2010 jako 7.článek pro Trestní právo
Zařazeno do č.4/2010
Autor:John Bok

V 3. čísle Trestního práva jsem obecně poukázal na nerovnost postavení poškozených v trestním řízení ve srovnání s úrovní ochrany práv pachatelů trestné činnosti.

Nerovnost se projevuje i v praktické nedostupnosti mimořádných opravných prostředků. Dovolání by přicházelo v úvahu pouze v případě zamítnutého odvolání proti výroku o náhradě škody a nejspíš by bylo neúspěšné. Ústavní stížnost by asi byla odmítnuta s tím, že poškozený nemá právně zaručený nárok na trestní stíhání pachatele či dokonce na jeho přiměřené potrestání.
DISKRIMINACE CHRÁNĚNCŮ SPOLKU ŠALAMOUN
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 24.04.2010)
DISKRIMINACE CHRÁNĚNCŮ SPOLKU ŠALAMOUN - OTEVŘENÝ DOPIS PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI
V Praze 15.4.2010

Vážená paní ministryně,

k napsání tohoto otevřeného dopisu mě přiměly tři události z tohoto týdne, které považuji z hlediska spolku Šalamoun za významné.
VÝHRADY K ČINNOSTI PANÍ MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 24.04.2010)
VÝHRADY K PŘÍSTUPU PANÍ MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI K VÝKONU KÁRNÉ PRAVOMOCI – OTEVŘENÝ DOPIS
V Praze 10.4.2010

Vážená paní ministryně,

oslovujeme Vás tímto otevřeným dopisem, protože jsme znepokojeni přístupem ministerstva a Vás osobně k nemravnému a v některých případech možná i trestnému jednání státních zástupců a soudců. Jejich poklesky jsou příčinou podstatné části vadných rozhodnutí státních zastupitelství a soudů. Jejich nositelé si je opakovaně dovolují, protože mají záruku absolutní beztrestnosti. Nemravného a nezákonného jednání se dopouští jen zlomek z celkového počtu státních zástupců a soudců, nicméně škody, které způsobují našim spoluobčanům, jsou obrovské.
TRVALKA ČUNEK
(MS, Aktuální kauzy spolku, 22.04.2010)
MARTIN STÍN: TRVALKA ČUNEK
Vyšlo 22.4.2010 na Politikonu jako 314. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Novináři, věnující se justiční tématice, by si měli Jiřího Čunka platit, protože již od prosince r.2006 je trvalým zdrojem námětů. Ze stránek novin a rozhlasového a televizního zpravodajství se dralo jeho jméno do vědomí veřejnosti až do sklonku roku následujícího, kdy bylo jeho trestní stíhání zastaveno jihlavským státním zástupcem Arifem Salichovem. Ač od té doby již uplynuly více než dva roky, ozývá se stále dál, doprovázeno značně rozpornými úvahami o podivném ukončení kauzy. A jak se zdá, z ohniska zájmu veřejnosti, rozdmýchávaného bulvárem, ještě hned tak nezmizí.
PROVĚŘILA PČR SKUTEČNĚ ZÁSAH DO KAUZY ČUNEK?
(MS, Aktuální kauzy spolku, 15.04.2010)
MARTIN STÍN: PROVĚŘILA PČR SKUTEČNĚ ZÁSAH DO KAUZY ČUNEK?
Vyšlo 15.4.2010 na Politikonu jako 313. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Právo přineslo dne 12.dubna 2010 článek Patrika Biskupa „Zásah do kauzy Čunek prověřila policie“. V něm s odvoláním na vyjádření Zdeňka Slepičky, okresního státního zástupce v okresu Plzeň-jih tvrdí, že protikorupční policie prověřila zásah státních zástupců do kauzy Jiřího Čunka a zjistila, že jím nebyl porušen zákon, takže případ byl odložen a nikdo za něj stíhán nebude. Autor uvedl, že prověřování vyvolalo občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR. Jinak je celý článek jen opakováním směsi pravd, polopravd a lží, jimiž se různí oficiální činitelé, lobbisté a někteří novináři snaží dosáhnout konečného vymazání z paměti veřejnosti největšího skandálu státního zastupitelství od jeho vzniku.

Seriózní novinář má informace ověřit nejméně ze dvou zdrojů. Patrik Biskup se informoval jen u státního zástupce, oznamovatelé mu nestáli za pozornost. Je to škoda pro něj i pro čtenáře, protože se mohl dovědět více a podat plastičtější informaci, která by umožnila objektivnější orientaci ve věci.
NESMAZATELNOST MEDIÁLNÍ ŠPÍNY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 08.04.2010)
MARTIN STÍN: NESMAZATELNOST MEDIÁLNÍ ŠPÍNY
Vyšlo 8.4.2010 na Politikonu jako 312. sloupek
martin.stin@seznam.cz

„Rozklad významných institucí je význačným rysem úpadku civilizace“ pravil 7.dubna 2010 Eric Best v Závěrečném slově (Final Word) deníku Fleet sheet.

Publicista Bohumil Doležal v úvaze o mediokracii z 3.dubna na svém blogu uvedl, že „zatímco vztahy mezi exekutivou, legislativou a soudní mocí jsou jakž takž vyvážené, v mediální sféře neexistuje vyváženost mezi svobodou a závazky a právo veřejnosti na informaci je svázáno s účastí na politickém zápase… list funguje jako samostatná politická síla, která je v postavení politické strany, ale nemá nepříjemná omezení a povinnosti, které straně svazují ruce…“
PODLÉ SPIKNUTÍ LÉKAŘŮ II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.04.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, PODLÉ SPIKNUTÍ LÉKAŘŮ II.
Vyšlo 7.4.2010 na Politikonu
jemelik@rambler.ru

V prvé části článku jsem se zabýval nedokončeným spiknutím lékařů proti prezidentovi republiky, jehož bezprostředním cílem bylo zbavit ho způsobilosti k právním úkonům. Měla tak být odstraněna živá překážka ratifikace Lisabonské smlouvy.

Jako podklad mi posloužily výlučně texty pánů Jana Hnízdila, Ladislava Jakla a Martina J.Stránského, uveřejněné v Lidových novinách. Přes závažnost obsažených informací jsem ponechal stranou porůznu uveřejněné texty Adama B.Bartoše, protože jsem neznal pramen, z něhož čerpal. Jsou ovšem takového rázu, že by se o ně měly zajímat orgány činné v trestním řízení. Ze stejných důvodů jsem se nezabýval polemickou reakcí Martina J.Stránského a Jana Hnízdila (např. Neviditelný pes 13.3.2010) na jeho článek, která ovšem působí dojmem správně pochopeného přísloví „nejlepší obranou je útok“:hodnotím ji podle přísloví „zloděj křičí:chyťte zloděje“.

V tomto druhém dílu článku se zabývám e-mailovou korespondencí mezi pány (řazeno abecedně) Tomášem Halíkem, Ladislavem Jaklem a Martinem J.Stránským, případně osobami, jež se za ně vydávaly. Zpřístupnili mi ji pánové Martin J.Stránský a Ladislav Jakl, doprovodný výklad kromě nich podal kněz Tomáš Halík.
POPLETA NA POKRAČOVÁNÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 06.04.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, POPLETA NA POKRAČOVÁNÍ
Vyšlo 6.4.2010 na Politikonu
jemelik@rambler.ru

Jako by mi chtěl dát příležitost, abych ještě lépe odůvodnil svou kritiku jeho komentátorského stylu a úrovně, vydal Petr Uhl v Právu z 6.dubna 2010 pod názvem „Dávno už nejde jen o Čunka“ další článek na jeho oblíbený námět „Čunek a justiční mafie“. Je třeba jej číst společně s textem „Čtyři podání Petra Uhla“, uveřejněným v Britských listech z 3. dubna 2010, obsahujícím jeho podnět k obnově řízení proti Jiřímu Čunkovi, dvě trestní oznámení proti němu pro nové trestné činy, a trestní oznámení proti státním zástupcům Renatě Vesecké, Petru Coufalovi a Arifu Salichovovi, popř. „proti dalším státním zástupcům“.
POPLETA Z PRÁVA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.04.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, POPLETA Z PRÁVA
Vyšlo na Politikonu 5.4.2010
jemelik@rambler.ru

Protože platí, že „slepý mezi jednookými je králem“, považuji Právo za korektní zpravodajský deník, v němž působí pár nadstandardně dobrých politických komentátorů. Právě proto ovšem nechápu, proč jeho redakce trvale připouští, aby justiční záležitosti komentoval právě Petr Uhl, který kromě kolísavé a většinou nízké stylistické úrovně se na tomto poli projevuje spíše jako popleta než jako věrohodný analytik.
PODLÉ SPIKNUTÍ LÉKAŘŮ I.
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.04.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, PODLÉ SPIKNUTÍ LÉKAŘŮ I.
Vyšlo 3.4.2010 na Politikonu
jemelik@rambler.ru

Vzpouzím se myšlence, že „sarajevský atentát“ nebo nátlakové akce a provokace, jimiž byli u nás v tomto století přinuceni k odchodu z funkcí různí politici, by měly být uznány za standardní a mravně přijatelný nástroj politického boje, a to přesto, že pádu některých z nich, jako např. Stanislava Grosse, vůbec nelituji. O některých případech se hovořilo v rámci debat o způsobu odstranění Mirka Topolánka, s nímž byly srovnávány. Všechny se vyznačovaly podlostí a bezohledností, některé, jako případ Vlastimila Tlustého a také Mirka Topolánka mají rysy řízené provokace, v které byly jako spouštěcí mechanismus využity povahové slabiny oběti. Nicméně způsobem provedení stále zůstávaly v hranicích zákonnosti.

O jedné obzvláštní podlosti se v době Topolánkovy agonie nemluvilo: o spiknutí skupiny lékařů, kteří v loňském roce připravovali faktické svržení prezidenta republiky tím, že ho nechají zbavit způsobilosti k právním úkonům.
ŘETĚZ APOKALYPTICKÝCH RAN PRO ODS
(MS, Aktuální kauzy spolku, 01.04.2010)
MARTIN STÍN: ŘETĚZ APOKALYPTICKÝCH RAN PRO ODS
Vyšlo 1.4.2010 na Politikonu jako 311. sloupek
martin.stin@seznam.cz

V článku „Tři skandály stačí, drahouškové“ z 25.3.2010 jsem vyslovil předpoklad, že třemi skandálními událostmi z minulého týdne nemusí být řetěz pohrom pro ODS vyčerpán. Pokračování útoků na vedoucí představitele strany by v předvolebním období patrně těžce poškodily její zájmy.

Zdálo se, že po pádu Mirka Topolánka, smeteného mediálně vyvolanou davovou psychózou uvnitř ODS, přijde na řadu pražský primátor Pavel Bém, přičemž za ohroženého bylo možno považovat také Ivana Langra.
SPOLEK ŠALAMOUN V č.3 TRESTNÍHO PRÁVA
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 28.03.2010)
ZA PRÁVA POŠKOZENÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ I.
Psáno 27.12.2009 jako 5.článek pro Trestní právo
Zařazeno do č.3/2010

Spolek Šalamoun se téměř výlučně zabývá věcmi obviněných, které považuje za poškozené vadami trestního řízení. Jen výjimečně, a to prakticky vždy v souvislosti s pomocí nespravedlivě stíhaným, podporujeme v řízení proti obviněným oběti trestné činnosti.

Z dlouholetých praktických zkušeností jsme odvodili názor, že při postupném odpoutávání od praxe předlistopadové justice, jako reakce na její přehlíživý postoj k základním právům a svobodám obviněných a obhajoby, a k její nezpůsobilosti čelit politickému ovlivňování, vznikl řetěz legislativních opatření, jež by měla předcházet a bránit opakování oněch nežádoucích jevů. Pokud přesto nadále někdy dochází k neetickému jednání nebo nezákonnostem v neprospěch obviněného, jen zřídka to je způsobeno mezerami v legislativě. Mnohem častější jsou lidská selhání různé povahy, od běžného omylu v poznávání skutkového děje a při vyhodnocení důkazů až po čirou svévoli, často provázenou podjatostí. Četnost takových případů je přímo úměrná míře tolerance orgánů státní správy soudů a státních zastupitelství k scestnému chování soudců a státních zástupců, v praxi považovaných za nedotknutelné. Odpovědnost za výskyt svévole v soudnictví a státním zastupitelství nesou všichni funkcionáři státní správy s kárnou pravomocí od okresní úrovně až po ministry spravedlnosti, a také zákonodárci, kteří při novelizaci zákona o soudech a soudcích a dalších předpisů v r.2009 sice ustanovili Nejvyšší správní soud ČR kárným soudem, ale současně zachovali bezzubost současné úpravy kárného řízení tím, že nepřenesli také postavení kárného dozoru a žaloby na specializovaný nezávislý orgán.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU č.2/2010
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 28.03.2010)
O STAVOVSKÝCH VÝSADÁCH SOUDCŮ A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
Psáno 21.1.2010 jako 6.článek pro Trestní právo (pro 2/2010)

V 1. čísle letošního ročníku jsem pojednal o rozdílech mezi námi, členy spolku Šalamoun, a vámi, profesionály, působícími v resortu spravedlnosti, v přístupu ke snahám odsouzených o zvrácení pravomocných rozsudků. Lišíme se ale také v pohledu na různé stavovské výsady, které vám přiznává náš právní řád a s nimiž se ztotožňujete. V zásadě uznáváme, že na ně máte právo, protože vám zajišťují svobodu rozhodování a zdůrazňují důležitost vašeho poslání ve společnosti. Nepřímo tak zajišťují účastníkům řízení, že vámi budou korektně „obslouženi“.

Požadujeme ale, aby požívání výsad nepřerůstalo v jejich nadužívání na úkor zájmů a práv účastníků řízení. Jsme si vědomi, že prohřešků proti tomuto požadavku se dopouští jen nepatrná část komunity justičních profesionálů. Jenže svým jednáním vrhají špatné světlo na všechny a v důsledcích poškozují v očích veřejnosti celý resort. A samozřejmě škodí stranám řízení, ať již úmyslně nebo samovolně.
SPRAVEDLNOST PRO RENATU VESECKOU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.03.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, SPRAVEDLNOST PRO RENATU VESECKOU
Vyšlo na Politikonu 28.3.2010
jemelik@rambler.ru

Když jsem se dověděl, že nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká zaštítila svou autoritou rozhodnutí státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka o předání trestní věci Jiřího Čunka do rukou jihlavského státního zástupce Arifa Salichova, poslal jsem jí „soustrastný“ e-mail s předpovědí neodvratného pádu.

Již před ní jsem podobně „potěšil“ Jana Kubiceho, u něhož mi předpověď vyšla dosti rychle, zatímco Renata Vesecká stále sedí ve svém křesle. Nejvyšší státní zástupce je orgán vlády, proto má jeho funkce zčásti politický ráz a bezpečnost jeho postavení závisí na vůli politických stran. Je tomu tak v celé Evropě a jinak tomu ani být nemůže. Donedávna si její hlavu žádala rudooranžová aliance, ale pak na ni náhle, „jak když utne“, jakoby zapomněla. Společnou vinou s ní spřízněné Topolánkovo vedení „strany a vlády“ ji samozřejmě chránilo. Ale nejvýznamnější krok k pojištění její bezpečnosti učinila až Daniela Kovářová, delegovaná ODS do úřednické vlády, která úspěšnou stížností pro porušení zákona proti bagatelním usnesením dozorového státního zástupce z počátku Čunkova trestního stíhání vyvolala ve veřejnosti falešné zdání, že zásah státních zástupců NSZ z 4. června 2007 byl oprávněný a právnicky čistý. Po příslušném rozsudku Nejvyššího soudu ČR pak projevy nevole vůči Renatě Vesecké téměř úplně utichly.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.