Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

JOHN BOK: DOPIS NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI Z 16.3.2010/aktualizace/
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 18.03.2010)
Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

mám obavy, že seznam níže uvedených jedinců je jen pověstnou špičkou ledovce. Je pak nasnadě vytušit, proč se vlastně nedaří ze soustavy státních zástupců učinit zákonům a státu funkčně sloužící instituci, když pohrobci totality zůstávají ve funkcích, které zastávají. Jak mohou pokleslí jedinci být garanty zákonnosti v naší zemi? Zamyslete se nad únosností setrvání níže uvedených na státním zastupitelství.

S pozdravem

John Bok v.r.
MINISTERSTVO NESPRAVEDLNOSTI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 18.03.2010)
MARTIN STÍN: MINISTERSTVO NESPRAVEDLNOSTI
Vyšlo 18.3.2010 na Politikonu jako 309. sloupek
martin.stin@seznam.cz

V době předlistopadové se ministerstvu vnitra přezdívalo „ministerstvo strachu“. Již za časů exministra Jiřího Pospíšila mě napadlo, že by v době polistopadové bylo vhodné jeho úřad přejmenovat na „ministerstvo nespravedlnosti“. V poslední době se mi tato myšlenka vrací stále častěji.

Nápad se může zdát mylný na pozadí mediálního vystupování paní ministryně, která nedávno před televizními kamerami prohlásila: „...jsem tady od toho, aby se každému občanu tohoto státu dostalo stejné spravedlnosti…aby s každým bylo zacházeno stejně…“ Měřítkem hodnoty výroku je ovšem praxe, a ta jej dosti často zpochybňuje: hledači spravedlnosti většinou odcházejí z ministerstva spravedlnosti s prázdnou, a to mezi ně nezahrnuji ty stěžovatele, kteří sem přicházejí s nerealistickou vidinou ničím neomezené moci ministryně nad soudci, státními zástupci a exekutory, a nechtějí pochopit, že vyřízení jejich přání je mimo vymezenou kompetenci ministerstva a paní ministryně.
Fikce neprolomitelnosti rozhodnutí ministerských úředníků
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 14.03.2010)
1. Dopis 1. náměstka ministryně spravedlnosti z 22.2.2010 předsedovi spolku Šalamoun
strana 1
strana 2

2. Odpověď předsedy spolku Šalamoun na Dopis 1. náměstka ministryně spravedlnosti z 22.2.2010

3. Podnět PMS z r.2007 ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch ods. Hany Brettschneiderové
4. Podnět spolku Šalamoun z 13.12.2009 ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch ods. Hany Brettschneiderové
JE LÉPE NEMÍT SLOVO
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 11.03.2010)
MARTIN STÍN, JE LÉPE NEMÍT SLOVO
Vyšlo 11.3.2010 na Politikonu jako 308.sloupek a na Virtually

Tvrdí-li někdo, že máme sice svobodu slova, ale nikoli demokracii, neboť až na vyslovování kritických soudů jsme většinou bezmocní vůči státním a soukrokým institucím, jež šlapou po našich právech, mohl by na podporu svých tvrzení použít pořad ČT „Máte slovo“ moderátorky Michaely Jílkové. Téměř pravidelně v něm padají až znevažující výroky na adresu mocných, ale příčin znepokojivých problémů se diváci nedoberou a hlavně věci plynou dále stejně jako před jejich zveřejněním. Většina adresátů projevů nespokojenosti má hroší kůži a prostě na ně nereaguje.

Stejně tak lze pořad použít jako doklad tvrzení, že současná média nepovažují za svůj hlavní úkol poskytování vyvážených informací, ale především se snaží vtloukat občanům do vědomí falešné představy, vyhovující komusi neznámému v pozadí.


TRAPNÉ SELHÁNÍ STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.03.2010)
1. Dopis předsedy spolku Šalamoun paní nejvyšší státní zástupkyni z 1.12.2009

2. Dopis ředitele trestního odboru NSZ JUDr.Stanislava Potoczka z 22.2.2010 předsedovi spolku Šalamoun
strana 1
strana 2

3. Vyrozumění o vykonání dohledu státního zástupce MSZ v Praze JUDr.Václava Vítka z 24.2.2010
strana 1
strana 2

4. Dopis předsedy spolku Šalamoun paní nejvyšší státní zástupkyni z 4.3.2010

5. videoklip „kradou pivo“

SPOLEK ŠALAMOUN SE DOŽADUJE KÁRNÉHO ŘÍZENÍ PROTI PŘEDSEDKYNI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 26.02.2010)
1. NÁVRH SPOLKU ŠALAMOUN Z 24.9.2009 NA KÁRNÉ STÍHÁNÍ SOUDCŮ

2. ODPOVĚĎ PŘEDSEDKYNĚ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR Z 1.12.2009 PŘEDSEDOVI SPOLKU ŠALAMOUN NA PŘÍPIS S 24.9.2009
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4

3. DOPIS PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN Z 9.1.2010 PANÍ PŘEDSEDKYNI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

4. ODPOVĚĎ PŘEDSEDKYNĚ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR Z 25.1.2010 PŘEDSEDOVI SPOLKU ŠALAMOUN NA PŘÍPIS Z 9.1.2010
5. OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN Z 11.2.2010 PANÍ PŘEDSEDSEDKYNI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

6. VÝZVA PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN Z 11.2.2010 K PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI, ABY VYVOLALA KÁRNÉ ŘÍZENÍ S PŘEDSEDKYNÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

NÁVRH SPOLKU ŠALAMOUN Z 24.9.2009 NA KÁRNÉ STÍHÁNÍ SOUDCŮ
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 26.02.2010)
1. Úvod k podnětům ke kárným opatřením
2. Návrh na pokárání předsedy a místopředsedy Městského soudu v Praze podle §88a zák. č.6/2002 Sb. ve znění zák.č. 314/2008 Sb.
3. Podnět na podání návrhu na kárné řízení podle § 8 odst.1,2 zák.č.7/2002Sb. proti místopředsedkyni a soudcům Městského soudu v Praze, Okresního soudu v Liberci a Krajského soudu v Ústí n.L.

Paní předsedkyně,

předkládáme Vám několik podnětů k podání návrhů na zahájení kárného řízení. Dva nejzávažnější z nich se dotýkají zájmů Nejvyššího soudu ČR tím, že chybující soudci si protiprávně přisvojili část z jeho výlučné pravomoci, ostatní s nimi místně nebo věcně souvisí.
DOPIS PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN Z 9.1.2010 PANÍ PŘEDSEDKYNI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 26.02.2010)
Paní předsedkyně,

ze zdravotních důvodů jsem nemohl vyzvednout z pošty Váš dopis, určený do vlastních rukou, proto na něj odpovídám se značným zpožděním. Nemohu jej však nechat bez odpovědi, protože mě jeho obsah popudil více než obvykle.
OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN Z 11.2.2010 PANÍ PŘEDSEDSEDKYNI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 26.02.2010)
Paní předsedkyně,

pro odpověď na Váš přípis z 25.1.2010 volím formu otevřeného dopisu v naději, že si snad konečně média, veřejnost i kompetentní ústavní činitelé uvědomí Vaši nezpůsobilost řídit Nejvyšší soud ČR a dokonají to, o co se před lety oprávněně pokusil pan prezident.
VÝZVA PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN Z 11.2.2010 K PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI, ABY VYVOLALA KÁRNÉ ŘÍZENÍ S PŘEDSEDKYNÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 26.02.2010)
Paní předsedkyně,

pro odpověď na Váš přípis z 25.1.2010 volím formu otevřeného dopisu v naději, že si snad konečně média, veřejnost i kompetentní ústavní činitelé uvědomí Vaši nezpůsobilost řídit Nejvyšší soud ČR a dokonají to, o co se před lety oprávněně pokusil pan prezident.
NA PAMÁTKU VÍTĚZNÉHO ÚNORA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 25.02.2010)
MARTIN STÍN: TAKÉ NA VÍTĚZNÝ ÚNOR ZAPOMNĚLI …
Vyšlo 25.2.2010 na Politikonu jako 306. sloupek
martin.stin@seznam.cz

… a nejen to, i na 21. srpen 1968. Kdo? No přece předlistopadoví komunisté mezi soudci a státními zástupci, jimž jsem před týdnem na tomto místě připomněl, že zapomněli na Listopad 1989. Tři zmíněná data jsou kritickými body naší novodobé historie. Jsou propojena historickými souvislostmi a každý z nás, jehož život protíná jejich spojnice, se musel ve svém svědomí vypořádat s jejich výzvou a způsobem, jakým na ni reagoval.

Každé ze zmíněných dat je příležitostí k zpytování svědomí a k hodnocení postojů jednotlivců tváří v tvář dobovým zkouškám. Každé podněcuje k vymezování mravních kriterií pro posuzování chování lidí v podmínkách diktatury a okupovaného státu. Hodnocení není zcela jednoduché: nevyhneme se při něm otázkám po hranicích mezi statečností na straně jedné a lehkomyslností a neodpovědností vůči rodině a blízkým na straně druhé, nebo mezi prostou zbabělostí a uvážlivým ohnutím hřbetu s vědomím, že bez rizika utonutí nelze dlouho plout proti proudu. Rozhodující je otázka, zda má zkoumaný jedinec na svědomí ztrátu života nebo svobody či jinou újmu na právech spoluobčanů.
PODNĚT K NOVELIZACI TRESTNÍHO ŘÁDU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 23.02.2010)
Paní
JUDr.Daniela Kovářová
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

PODNĚT K NOVELIZACI ZÁK. č.141/1961 Sb.
V Praze 23.2.2010

Vážená paní ministryně,

v souvislosti s výměnou názorů mezi pracovníky ministerstva a námi o podnětu ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch ods. Hany Brettschneiderové jsme konstatovali, že některým z odsouzených by nové posouzení jejich případu soudem podle zák.č.40/2009 Sb. zcela jistě přineslo zmírnění jejich osudu. Poukázali jsme však na to, že existuje nerovnost mezi odsouzenými v dosažitelnosti přístupu k dobrodiní nové právní úpravy. Prakticky na ně dosáhnou pouze ti, již mají možnost podat dovolání, zatímco cesta přes žádost o povolení obnovy procesu je prakticky neprostupná a usilování o stížnost pro porušení zákona je díky způsobu myšlení Vašich úředníků rovněž málo nadějné.

Již v průběhu schvalovacího řízení zákona jsme upozorňovali, že by měl obsahovat přechodná ustanovení, která by umožňovala obnovu procesu všem, již by měli vyhlídku na mírnější rozsudek, pokud by byli znova souzeni podle zák. č.40/2009 Sb.

Od tohoto názoru ustupujeme vzhledem k tomu, že danou oblast trestního řízení ovlivňuje daleko více trestní řád. Proto navrhujeme, abyste se zabývala našimi níže uvedenými představami a dala pokyn k přípravě drobné novelizace trestního řádu.
SOUDCI UŽ NA LISTOPAD ZAPOMNĚLI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 18.02.2010)
MARTIN STÍN: SOUDCI UŽ NA LISTOPAD ZAPOMNĚLI
Vyšlo 18.2.2010 na Politikonu jako 305. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Listopadový převrat v r.1989 zapůsobil na justici a prokuraturu (později kosmeticky upravenou do podoby státního zastupitelství) podobně jako první jarní deštík na zablácenou vesnickou ulici, který odnese prach a drobné smetí, ale hutná přischlá lejna nechá na místě a ta poněkud méně vzdorná přenese o kousek dál.
CENA ŽIVOTA A ZDRAVÍ VĚZNĚ
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 11.02.2010)
MARTIN STÍN: CENA ŽIVOTA A ZDRAVÍ VĚZNĚ
Vyšlo 11.2.2010 na Politikonu jako 304. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Připustíme-li, že nejvyššími hodnotami, jimiž je lidská bytost nadána, jsou život a zdraví, pak bychom si měli uvědomit, že jejich cena může být v různých životních situacích odlišná. Ve vězeňském prostředí může dojít k jejich devalvaci do takové míry, že odsouzený se může dostat do situace, v které jsou jeho život a zdraví ohroženy více než na svobodě.

Je to dáno již tím, že svobodný člověk vyhodnotí povahu ohrožení zdraví a života podle vlastního uvážení a sám rozhoduje o naléhavosti potřeby lékařské pomoci a nejvhodnější cestě k jejímu dosažení. Ve vězení je omezen pravidly vnitřního chodu věznice, závislostí na způsobilosti personálu vyhodnotit správně závažnost ohrožení a volit optimální postup poskytnutí pomoci, na úrovni vězeňské lékařské služby a některých dalších okolnostech, např. na dostupnosti nemocniční péče. Navíc u některých nemocí samo vězeňské prostředí a obtíže života v něm snižují odolnost organismu a zvyšují nebezpečí výskytu kritických stavů.
OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ“ PŘÍBĚHY IV.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.02.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ“ PŘÍBĚHY IV.
IV. Není Róm jako Róm, aneb Všem stejnou spravedlnost
Vyšlo na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun 7.2.2010
jemelikzdenek@gmail.com

V předchozích dílech jsem připomněl trestní případy „katarského prince“ a Jiřího Čunka, které měly mimořádný mediální ohlas. Spolek Šalamoun se na nich přímo nepodílel, ale výrazně reagoval na nepravosti orgánů činných v trestním řízení, ke kterým v nich došlo. Souběžně se snažil čelit mediálnímu zkreslování obsahu kauz, kolem nichž vytvořil bulvár legendy, které mají velmi málo společného se skutečností.

Naše „doprovodné akce“ k oběma případům ovlivnily vzájemné vztahy mezi námi na straně jedné a ministerstvem a státním zastupitelstvím na straně druhé. Vnějškově se to projevilo v řízení k našim podnětům na vyvolání kárného řízení proti různým soudcům a státním zástupcům a ještě výrazněji ve vyjednávání o našich podnětech ke stížnosti pro porušení zákona, jež jsou prakticky jediným nástrojem k pokusům o zvrácení pravomocných rozsudků, který můžeme použít.

V některých směrech jsou naše vztahy se zmíněnými úřady dosti konfliktní, což ale nepřekáželo vedení korektní výměny názorů a uctivému chování stran k sobě navzájem.

V následujících textech se budu věnovat konkrétním, vesměs nepopulárním trestním věcem, v nichž se odrážejí názorové odlišnosti mezi námi a ministerstvem spravedlnosti při vyhodnocování podnětů ke stížnosti pro porušení zákona.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.