Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

STÁTNÍ ZÁSTUPCI NA OBRAZOVCE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 04.02.2010)
MARTIN STÍN: STÁTNÍ ZÁSTUPCI NA OBRAZOVCE
Vyšlo 4.2.2010 na Politikonu jako 303. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Poslední lednový nedělní večer oživilo televizní zpravodajství zprávou o opilém chomutovském důchodci Kolouškovi, řidiči s více než dvěma promile alkoholu v krvi, který narazil svým vozidlem do sloupu veřejného osvětlení a unikl trestu díky velkorysosti okresního státního zástupce, jenž se spokojil s jeho slibem, že už nikdy nebude řídit a jeho stíhání prý (podle moderátora) „stopl odklonem“. „Odklon“ má být dle téhož zdroje zákonný postup, jímž může být za předpokladu splnění jistých podmínek umožněno, aby trestní řízení nepokračovalo. Rozhněvaný reportér Luboš Rosí pak učinil objev: podle jeho tvrzení „paradoxní český právní systém“ umožňuje, aby řidič, jenž měl v krvi do 0,9 promile alkoholu byl v přestupkovém řízení potrestán pokutou 50 tis. Kč, ztrátou sedmi bodů a dočasným zákazem řízení, zatímco provinilec s vyšší hladinou alkoholu, stíhaný pro trestný čin, se dostane do prostoru rozhodování státních zástupců a soudců, kteří mají dost možností nechat ho uniknout bez trestu.
MARTIN STÍN: VŠEM STEJNOU SPRAVEDLNOST
(MS, Aktuální kauzy spolku, 28.01.2010)
MARTIN STÍN: VŠEM STEJNOU SPRAVEDLNOST
Vyšlo 28.1.2010 na Politikonu jako 302. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Pořad Reportéři ČT ze dne 25.ledna 2010 znova připomněl hezkou reportáží Evy Tomanové další z překvapivých činů paní ministryně Daniely Kovářové: nebývale rychlé vyhovění podnětu ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch bývalého policisty Martina Barkóciho, spojené s přerušením výkonu trestu až do rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.
ALTERNATIVNÍ POHLED NA NĚKTERÉ TRESTNÍ PŘÍPADY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.01.2010)
ALTERNATIVNÍ POHLED NA NĚKTERÉ TRESTNÍ PŘÍPADY
Vyšlo 27.1.2010 na Britských listech
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Tento článek je shrnutím poznatků a úvah, uvedených v Ošklivých „šalamounských“ příbězích I.- III., dostupných na internetových stránkách spolku Šalamoun:
http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2010010101
http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2010010501
http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2010010701

Lidé si vytvářejí názory o společenském dění převážně na základě mediálních zpráv a ústního podání, jež jen zřídka mohou porovnat s vlastní přímou zkušeností. Občas pak dospívají ke zkresleným představám, protože novináři jim podstrčili účelový obraz událostí, upravený tak, aby sloužil prosazení nějakého mnohdy nekalého zájmu. Rozdíl mezi skutečností a jejím zrcadlením v mediích bývá někdy skutečně velký.
VEDLEJŠÍ ÚČINKY ZAVEDENÍ ZÁKONA Č.40/2009 Sb.
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 25.01.2010)
Paní
JUDr.Daniela Kovářová
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Věc:
OTEVŘENÝ DOPIS – VEDLEJŠÍ ÚČINKY ZAVEDENÍ ZÁKONA Č.40/2009 Sb.
V Praze 23.1.2010

Vážená paní ministryně,

zavedení nového trestního zákona č.40/2009 Sb. přináší vedle kladů také určité záporné jevy. Proti předchozímu zákonu se změnilo hodnocení společenské nebezpečnosti některých trestných činů a s tím došlo ke změně trestních sazeb. Po přechodné období tak budeme mít ve věznicích vedle sebe odsouzené, souzené za různých právních podmínek, s různou přísností. Může to být zdrojem napětí uvnitř kolektivů vězňů, které může vyústit až ve rvačky.

Podle našeho názoru měl zákon obsahovat přechodná ustanovení, jež by měla umožnit obnovu řízení všem, jimž by odsouzení v podmínkách platnosti zák.č.40/2009 Sb. mohlo přinést úlevu. Tento názor jsme sdělili Senátu již v připomínkách k zákonu, bohužel jsme neuspěli.
PANÍ MINISTRYNĚ NEVYHOVÍ KÁRNÝM NÁVRHŮM SPOLKU ŠALAMOUN
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 23.01.2010)
1. Podnět spolku Šalamoun z 24.9.2009 k vyvolání kárného řízení proti soudcům:
Dopis spolku Šalamoun ve formátu .doc

2. První Rozšíření podnětu z 24.9.2009 dopisem spolku Šalamoun z 31.10.2009 paní ministryni:
Dopis spolku Šalamoun ve formátu .doc

3. Druhé rozšíření podnětu z 24.9.2009 dopisem předsedy spolku Šalamoun z 5.11.2009 paní ministryni:
Dopis spolku Šalamoun ve formátu .doc

4. Odpověď ministerstva spravedlnosti předsedovi spolku Šalamoun z 8.1.2010:
část 1
část 2
část 3

5. Odpověď předsedy spolku Šalamoun na přípis ministerstva spravedlnosti z 18.1.2010:
Dopis spolku Šalamoun ve formátu .doc

SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU Č. 1/2010
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 23.01.2010)
SVÁR KONCEPCÍ
Psáno 28.11.2009 jako 4.článek pro Trestní právo
Vyšlo v č.1/2010

Z obsahu předcházejících článků v této rubrice vyplývá, že v praxi panuje zásadní koncepční rozdíl v přístupu ke snahám odsouzených o zvrácení pravomocných rozsudků mezi námi a převážnou částí státních zástupců, soudců a úředníků ministerstva spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že je třeba mít stále na paměti omylnost lidského poznání a přistupovat k rozsudkům pokorně, s vědomím možnosti jejich chybnosti, to vše s přihlédnutím ke skutečnosti, že omyl v trestním řízení v neprospěch odsouzeného znamená vždy neoprávněné odnětí osobní svobody a lidskou tragedii nezměřitelných rozměrů. Každé podezření, že se odsouzenému stala křivda, má být svědomitě prověřeno. Proti tomu stojí vyznávání zásady neprolomitelnosti pravomocného rozsudku a bezcitné lpění na formálních překážkách, bránících připuštění nového pohledu na chybně uzavřenou věc. Tyto pro mne nepřijatelné postoje bohužel někdy vyústí v neochotu vrátit se v odvolacím řízení nebo při pokusu o nové otevření případu až k výchozím podkladům. Jen v letošním roce Nejvyšší soud ČR zprostil obžaloby dva spolkem Šalamoun podporované odsouzené, takto „obsloužené“ odvolacími soudy. Známe odstrašující případ odepření uložení trestu pod spodní hranicí trestní sazby s odůvodněním, že na obžalovaném není nikdo závislý obživou. Ve spisu ale bylo založeno potvrzení o vysokém stupni těhotenství družky obžalovaného a rodný list dítěte, které se narodilo před dvěma týdny. Soudce poslal odsouzeného na 10 let za mříže bez důkladné znalosti spisu.
PONĚKUD ZAKALENÉ ČESKÉ PIVO
(MS, Aktuální kauzy spolku, 21.01.2010)
MARTIN STÍN: PONĚKUD ZAKALENÉ ČESKÉ PIVO
Vyšlo 21.1.2010 na Politikonu jako 301. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Uvěznění bývalého policisty Martina Barkóciho vyvolalo poměrně silný ohlas veřejnosti, projevující se nejen zájmem médií, ale i vystoupeními občanských aktivistů na jeho podporu. Jeho osud zaujal také senátora Horníka, který podal podnět ke stížnosti ministryně spravedlnosti pro porušení zákona. Výsledkem bylo zázračně rychlé vyhovění paní ministryní, provázené přerušením výkonu trestu. Běžný předkladatel podnětu ke stížnosti pro porušení zákona se musí s ministerskými úředníky „přetahovat“ o kladné vyřízení někdy i déle než rok, a k souběžnému přerušení výkonu trestu dochází jen ojediněle.

Je v pořádku, že se našli dobří lidé, kteří se angažovali ve prospěch odsouzeného. Sympatická je i pružnost paní ministryně. Vadou na její kráse je ale právě její výjimečnost. Tento případ byl projednán přednostně před jinými, předloženými ministerstvu před několika týdny a měsíci, většinou s těžšími důsledky pro odsouzené. Důvody naléhavosti přednostního rozhodnutí právě o této věci nejsou známy. Kdo zná více případů, o jejichž bezchybném odsouzení jsou možné pochybnosti, ví, že všechny jsou pro odsouzené a jejich blízké bolestivé, a stanovení pořadí naléhavosti je lidsky velmi obtížné. Každému odsouzenému a jeho blízkým se zdá, že právě jejich případ by se měl řešit neodkladně, pokud možno včera. Otázka, proč se paní ministryně rozhodla dát přednost právě případu pana Barkóciho, tak nepostrádá zajímavost.

Časově se případ prolíná s jinou, skutečně významnou událostí v oblasti trestního řízení, kterou je zamítnutí stížnosti Československé obchodní banky proti usnesení státního zástupce VSZ v Praze Ladislava Letka o zastavení trestního stíhání manažerů banky Nomura v kauze České pivo.
MAFIÁNI A KLAUSOVY MILOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.01.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, MAFIÁNI A KLAUSOVY MILOSTI
Vyšlo 15.1.2010 na Neviditelném psu, Politikonu a webu Šalamouna
jemelikzdenek@gmail.com

Bulvár vyplivl další vlnu očerňování prezidenta republiky v podobě záplavy shodných článků z 13. ledna 2010, upozorňujících na udělení milosti čtyřem odsouzeným, kteří mají patřit k přátelům nebo jinak blízkým osobám zavražděného Karla Mrázka a uprchlého Tomáše Pitra. Východiskem je zjevně článek „investigativního“ blábolila Jaroslava Kmenty, uveřejněný na iDnes, od něhož všichni ostatní opisovali. Současné uveřejnění téhož sdělení v celé řadě titulů naznačuje, že jsme možná svědky řízené kampaně.
TŘÍSTÝ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 14.01.2010)
MARTIN STÍN: TŘÍSTÝ
Vyšlo 14.1.2010 na Politikonu jako 300. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Kdysi za dávných časů jsme si plácli s šéfredaktorem Politikonu, že mu pro každé čtvrteční vydání dodám „sloupek“. Odměnou za pravidelnost měla být volnost při výběru námětu a absolutní svoboda slova a názorů. Později jsem získal přístup do redakčního systému a právo uveřejňovat i jiné články dle své volby.

Tehdy byl Politikon internetový deník s velmi širokým názorovým spektrem a vlastním autorským zázemím, který se docela dravě prodíral k místu na slunci a hledal svůj specifický tvar. Na porady jeho redakční rady přicházeli zajímaví lidé. Proč pan šéfredaktor časem projekt opustil a nechal deník upadnout až na současnou úroveň mého osobního blogu, netuším. Avšak i v minulosti se střídala období aktivity s úpadkem, takže není vyloučeno, že Politikon časem znova vstane z mrtvých.
ŠALAMOUN A „ŽELEZNÁ LADY ČESKÉ JUSTICE“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 13.01.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, ŠALAMOUN A „ŽELEZNÁ LADY ČESKÉ JUSTICE“
Vyšlo 13.1.2010 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Na internetu se objevila část korespondenční výměny názorů mezi spolkem Šalamoun a „železnou lady české justice“, předsedkyní Nejvyššího soudu ČR Ivou Brožovou. Jedná se v ní o nesoulad jejich názorů na svévolné chování soudců ke škodě stran řízení a na vhodnost využití kárné pravomoci paní předsedkyně proti původcům pohoršení.

Jde jen o malou část výměny názorů mezi stranami. Je proto na místě podat k ní shrnující vysvětlení a uvést ji do souvislosti s tím, co jí předcházelo.
Předsedkyně Nejvyššího soudu odmítla kárné návrhy spolku Šalamoun
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 11.01.2010)
Detailní informace si můžete prohlédnout po kliknutí na odkazy níže:

1. Podnět spolku Šalamoun na vyvolání kárného řízení:
Dopis spolku Šalamoun ze dne 24.9.2009

2.Odpověď Ivy Brožové:
část 1
část 2
část 3
část 4

3. Odpověď předsedy spolku Šalamoun:
Odpověď spolku Šalamoun ze dne 9.1.2010
Spor spolku Šalamoun s Českou advokátní komorou
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.01.2010)
Detailní informace ke sporu spolku Šalamoun s Českou advokátní komorou si můžete prohlédnout po kliknutí na odkazy níže:

Dopis spolku Šalamoun ze dne 23.8.2009
Dopis ČAK ze dne 9.9. 2009


Dopis ČAK ze dne 5.11. 2009

Dopis ČAK ze dne 16.12. 2009:
část 1
část 2

Dopis spolku Šalamoun ze dne 5.1.2010
ROVNÍ A ROVNĚJŠÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 07.01.2010)
MARTIN STÍN: ROVNÍ A ROVNĚJŠÍ
Vyšlo 7.1.2010 na Virtually a Politikonu, zde jako 299. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Generace seniorů má v dobré paměti, že v období totality si byli občané navzájem teoreticky rovni, ale někteří mezi námi byli jaksi „rovnější“, tj. měli nárok na lepší zacházení ze strany nejrůznějších orgánů. Jejich „rovnější“ postavení se odvozovalo od povahy vztahu ke Komunistické straně Československa, která tehdy měla postavení „vedoucí síly“ zakotveno v ústavě. Umožňovalo jí to používat mimoprávních nástrojů vládnutí a svádělo k nezákonnostem. Byl to jeden z nejhorších rysů protiprávního režimu.
ZDENĚK JEMELÍK, OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ “PŘÍBĚHY III.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.01.2010)
ZDENĚK JEMELÍK,OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ “PŘÍBĚHY III.
Vyšlo na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun 7.1.2010
jemelik@rambler.ru

V druhém příběhu jsem psal o problémech v činnosti státního zastupitelství, které se projevily v kauze Jiřího Čunka a různých dějích, které s ní souvisejí. Vyslovil jsem pochybnost o souladu celého postupu státního zastupitelství s právem a navrhl jsem přenesení pravomoci vést přípravné řízení na soudy.

Příběh III. : Úloha ministrů spravedlnosti v kauze Jiřího Čunka
OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ" PŘÍBĚHY II.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.01.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ“ PŘÍBĚHY II.
Vyšlo na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun 5.1.2010
jemelik@rambler.ru

V prvém příběhu jsem se zabýval kauzou „katarského prince“ zejména kvůli jejímu přesahu do dění kolem případu Jiřího Čunka, a také proto, že v únoru má pokračovat řízení na ochranu osobnosti sedmi žalobců proti Marii Benešové, v němž na ni může opět přijít řeč. Upozornil jsem na falešnost mediálního obrazu případu, zmínil jsem nové události a zejména jsem vyslovil názor, že stát, v němž soudci nerespektují zákon a rozhodnutí nadřízených orgánů a státní zástupci je chrání před následky jejich počínání, inklinuje k anarchii.

Příběh II. : Kauza Čunek po 14.prosinci 2009

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.