Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.01.2010)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ XI
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 2.1.2010 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Po dlouhé přestávce se vracím k seriálu Temná moc žalobců, který jsem začal zveřejňovat v nepravidelných intervalech od 28.8.2008. Po IX. části z 14.12.2008 následoval X. díl až 31.5.2009. Prodloužení intervalů je zčásti důsledkem mého zaneprázdnění. Současně vyplynulo zcela přirozeně z mého soustředění na případ vleklého „utkání“ mezi oznamovateli na straně jedné a policií a státním zastupitelstvím na straně druhé o vyvolání prověřování podezření na trestnou činnost činitelů resortu spravedlnosti, jež oznamovatelé podezírají ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele ve spojitosti s kauzami Jiřího Čunka a „katarského prince“.
OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ “PŘÍBĚHY I.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.01.2010)
ZDENĚK JEMELÍK, OŠKLIVÉ „ŠALAMOUNSKÉ“ PŘÍBĚHY“ I.
Vyšlo na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun 1.1.2010
jemelik@rambler.ru

V posledních letech jsem se stal svědkem a podílníkem úsilí občanského sdružení Šalamoun - Spolek na podporu nezávislé justice v ČR předsedy Johna Boka, permanentního disidenta, o nápravu justičních přehmatů a o vyvozování důsledků ze svévolného jednání policistů, státních zástupců a soudců. Nahlédl jsem do osudů nespravedlivě stíhaných a jejich rodin daleko hlouběji než jejich pronásledovatelé, a uvědomuji si proto velmi silně tragičnost důsledků jejich svévole.
SILVESTROVSKÉ OHLÉDNUTÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 31.12.2009)
MARTIN STÍN: SILVESTROVSKÉ OHLÉDNUTÍ
Vyšlo 30.-31.12.2009 na Virtually, Britských listech a Politikonu,zde jako 298. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Konec roku je příležitostí k ohlédnutí a současně k ozřejmění záměrů do budoucna. Čtenáři mých pravidelných článků – „sloupků“ - zřejmě pochopili, že jejich naprostá většina čerpá náměty z činnosti spolku Šalamoun, dlouhodobě usilujícího o obecné zlepšení poměrů v českém trestním řízení a v jednotlivých případech podporujícího oběti justičních přehmatů. „Sloupky“ odrážejí jen nepatrnou část jeho činnosti a mého osobního podílu na ní. Ohlédnutí za řadou padesáti dvou textů je tedy nejen roční bilancí mého grafomanství, ale i činnosti spolku Šalamoun z mého osobního pohledu.
VÁNOCE, JUSTICE A JEJÍ OBĚTI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 24.12.2009)
MARTIN STÍN: VÁNOCE, JUSTICE A JEJÍ OBĚTI
Vyšlo 24.12.2009 na Politikonu jako 297. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Až se na Štědrý den zavřou obchody a lidé tím budou přinuceni, aby vystřízlivěli z nákupního šílenství, snad se do našich domovů konečně vkrade aspoň náznak pravé vánoční pohody. Snad také přijde čas na rozjímání nad obsahem vánoc. Měly by přece být svátky naděje, pohody, soucitu, odpouštění, lásky k bližnímu, pokorného přiznání omezenosti lidského poznání, nikoli oslavou konzumního způsobu života a důvodem k bezbřehé rozmařilosti a plýtvání.

Přál bych si, aby vánoční pohoda přivedla ty, již jsou pány nad osudy odsouzených, k přemítání o spravedlivosti svých rozhodnutí, k úvahám, zda má větší význam zásada „in dubio pro reo“ nebo neprolomitelnost soudního rozhodnutí, k zamyšlení nad tím, zda jimi užívaný způsob vedení trestního řízení skutečně zajišťuje neomylnost jejich rozhodnutí. Přál bych si, aby si připomněli, že osobní svoboda je vedle života a zdraví největším bohatstvím člověka, a zamysleli se, zda s ní při rozhodování o vině a trestu nenakládají příliš lehkovážně. Rád bych jim připomněl, že čas, ztracený jimi vyvolanými průtahy v řízení, tráví možná nevinný bližní za mřížemi, strádaje nedostupností různých požitků, jež jsou mimo vězeňské zdi tak samozřejmé, že si jejich cenu ani příliš neuvědomujeme.
SPRAVEDLNOST A PLATY ÚSTAVNÍCH ČINITELŮ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 17.12.2009)
MARTIN STÍN: SPRAVEDLNOST A PLATY ÚSTAVNÍCH ČINITELŮ
Vyšlo 17.12.2009 na Virtually a Politikonu, zde jako 296. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Rudooranžová aliance rozbila v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR při projednávání rozpočtu na příští rok předjednaný „Janotův balíček“. Populisticky odmítla úsporná opatření, jež by dopadla na sociálně slabší vrstvy obyvatelstva. Výsledný rozpočet je viditelně nerealistický, s vysokým stupněm pravděpodobnosti lze očekávat překročení plánovaného schodku. Výsledky hlasování levice se tak v příštím a dalším roce promítnou do zrychlení jízdy státu po skluzavce směrem ke státnímu bankrotu.

Pan prezident a pravice obviňují rudooranžové z neodpovědnosti, ti ale namítají, že odvrátili od občanů nejtvrdší sociální dopady neodpovědného hospodaření Topolánkovy vlády. Obě velké strany si navzájem házejí na hlavu odpovědnost za špatný stav naší ekonomiky a zdůrazňují často jen pomyslné úspěchy z minulosti. Kdyby ale jejich vůdcové neměli široké svědomí, museli by provinile sklopit hlavy, strany rozpustit a vzdát se nároků na vládnutí, protože v tomto ohledu mezi nimi nejsou velké rozdíly.
PAROUBEK, BENEŠOVÁ, ČUNEK A TI DRUZÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.12.2009)
MARTIN STÍN: PAROUBEK, BENEŠOVÁ, ČUNEK A TI DRUZÍ
Vyšlo 10.12.2009 na Virtually a Politikonu, zde jako 295. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Jiří Paroubek, Marie Benešová a Jiří Čunek jsou veřejně činné a veřejnosti známé, leč značně odlišné osobnosti, jež nicméně spojuje jedna okolnost : všichni se dostali nějakým způsobem do konfliktu s orgány resortu spravedlnosti a ve výsledku byli obslouženi lépe než většina řadových občanů ve srovnatelných situacích. Průběh jejich pří se zdá podporovat ve veřejnosti hojně rozšířené podezření, že státní orgány v působnosti ministerstva spravedlnosti neměří všem stejně. V extrémní poloze podezření nabývá povahy paranoidní víry v existenci „justiční mafie“, ovlivňující ze zákulisí procesy, šířené právě výše zmíněnou advokátkou Marií Benešovou.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU Č.10/2009
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 08.12.2009)
Od 10.čísla měsíčníku Trestní právo roč.2009 je v něm zařazena pravidelná rubrika „Pohledy odjinud“, vyhrazená pro prezentaci názorů spolku Šalamoun. Protože není součástí internetové verze časopisu, budeme články zveřejňovat také na našich internetových stránkách. Zde je úvodní článek z 10. čísla:

Vážení čtenáři,

díky laskavosti redakce měsíčníku Trestní právo počínaje tímto číslem Vám budeme v této rubrice pravidelně vysvětlovat naše názory na problémy resortu spravedlnosti. Věříme, že časem poznáte, že nejsme nepřáteli soudců, státních zástupců a úředníků ministerstva, a pokud se tak někdy tváříme, pak jen vůči těm, již dělají ostudu Vašemu stavu, které mnohdy pod pokličkou stavovské solidarity sami tiše odsuzujete. Díváme se na stejné problémy jako Vy, ale z podstatně odlišného úhlu pohledu a s jinou filozofií spravedlnosti. Náš pohled na Vaše problémy je skutečně pohledem odjinud. Konfrontací pohledů nechceme vyvolat konflikt, ale sblížení názorů k prospěchu společnosti.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU Č.11/2009
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 08.12.2009)
NÁROD KRIMINÁLNÍKŮ
Vyšlo v 11.čísle měsíčníku Trestní právo roč.2009

Jsme vlastenci, proto nám vadí, že vynikáme nad většinu států Evropské unie právě podílem vězňů na celkovém počtu obyvatel. S nadsázkou můžeme říci, že bychom se mohli jevit světu jako národ kriminálníků. A vězňů stále přibývá, ročně asi o tisíc osob. Většina věznic je přeplněná, někde se již začaly k ubytování odsouzených používat místnosti, určené pro realizaci programů zacházení. Postupně se rozšiřuje nedodržování prostorových norem pro ubytování vězňů. Avšak počet příslušníků Vězeňské služby se nezvyšuje přiměřeně přírůstku počtu odsouzených. Začíná být citelný zvláště nedostatek vychovatelů a zdravotnického personálu.
SPOLEK ŠALAMOUN V TRESTNÍM PRÁVU Č.12/2009
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 08.12.2009)
NAŠE DONKICHOTSTVÍ
Vyšlo v 12.čísle měsíčníku Trestní právo roč.2009

Justice není jen jedním ze sloupů státní moci a prostorem pro profesní využití právníků, ale z našeho laického hlediska především specializovanou službou státu občanům, jejíž provoz je financován z peněz daňových poplatníků. Mimo jiné nakládá s jedním z nejcennějších statků, jimiž je lidská bytost nadána, a to s osobní svobodou jednotlivce. Z toho plyne požadavek veřejnosti na minimalizaci výskytu jakýchkoli justičních přehmatů. Vykonavatelé jejího poslání jsou odborně fundovaní, ale přece jen pouze lidé, kteří nejsou vyjmuti z platnosti pravidla omylnosti lidského úsudku. Praxe ukazuje, že navzdory propracované soustavě opravných prostředků se soudy tu a tam dopustí omylu, přehmatu a někdy i zlovolné schválnosti ke škodě účastníků řízení. Z toho vyvozujeme účelnost občanského dohledu nad činností justice. Jeho základním nástrojem je veřejnost soudního řízení, jejíž součástí je i právo na pořizování hlasových záznamů. K nedůvodnému omezování přístupu veřejnosti do soudních síní dochází jen velmi zřídka. Méně uspokojivá je situace v respektování práva na pořizování hlasových záznamů. Ač je to k nevíře, stále se setkáváme s průkaznou neznalostí §6 odst.3 zák.č.6/2002 Sb. o soudech a soudcích, a to dokonce u soudců krajských soudů.
PO ČEM TOUŽÍ SOUDCI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2009)
MARTIN STÍN: PO ČEM TOUŽÍ SOUDCI
Vyšlo 3.12.2009 na Politikonu jako 294. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Na sjezdu Soudcovské unie dne 30.listopadu opět zazněl požadavek na zřízení soudcovské samosprávy, čili na další omezení pravomoci ministra spravedlnosti a přenesení její podstatné části na samosprávný orgán, Nejvyšší radu soudnictví. Požadavek byl formulován spíše jako tužba, jež by se měla uskutečnit v blíže neurčené budoucnosti, neboť jde o příliš zásadní zásah do organizace státních orgánů, vyžadující pečlivou legislativní přípravu. Snad proto nevyvolal veřejnou polemiku a pozornost, již mu věnovala média, brzy vyšuměla.
POPELKA JUSTICE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.11.2009)
POPELKA JUSTICE
Vyšlo na Politikonu 30.11.2009
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

K neodmyslitelným znakům celého polistopadového období až do současnosti patří stížnosti veřejnosti na selhávání orgánů činných v trestním řízení, které ovlivňovaly pokles důvěry občanů nejen k nim, ale ke státu, politice a politikům jako celku. Nejvíce pocítila důsledky špatného stavu vláda Mirka Topolánka a ODS, během jejíhož působení došlo ke skandálnímu zásahu státních zástupců, vesměs bývalých prokurátorů protiprávního režimu, do kauzy bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka a následnému pádu vlády. Odhaduji, že vyvolaný otřes důvěryhodnosti vlády, ODS, KDU-ČSL a obecně politiky a politiků je srovnatelný, ne-li větší, než známý skandál s pochybným financováním ODS, který přivodil pád Klausovy vlády a rozštěpení ODS. Není zřejmě náhodou, že stejně jako tehdy je reakcí založení nové strany TOP 09, založené převážně odpadlíky z obou inkriminovaných stran. Předsedu strany Karla Schwarzenberga, ač zastupujícího ve vládě stranu zelených, s nimi spojuje právě jeho odmítavý postoj k postupům, jimiž se Jiří Čunek a jeho dobrovolní či nedobrovolní političtí partneři snažili řešit jeho soukromý problém na účet důvěryhodnosti orgánů činných v trestním řízení.
CHVÁLA KVERULACE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 26.11.2009)
MARTIN STÍN: CHVÁLA KVERULACE
Vyšlo 26.11.2009 na Politikonu jako 293. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Dokumentární snímky z listopadových dnů roku 1989 připomínají, že skrytá dlouhodobá nespokojenost veřejnosti se nedá potlačit: časem se z bezmoci změní v mohutný gejzír, který smete nástroje útlaku. Naše současná věrchuška by si toto měla uvědomit v mezičasech mezi jednotlivými díly bujarých oslav, s nimiž vzpomíná na své levné vítězství, převážně darované bezradnými bývalými vládci. Platí to pro všechny oblasti společenského života.
SPOLEK ŠALAMOUN 20. KONGRESU OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 21.11.2009)
ZDRAVICE SPOLKU ŠALAMOUN 20. KONGRESU OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY
V Praze 20.11.2009

Dámy a pánové,

občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR je nestranická, nikoli však nepolitická organizace. Naší politikou je péče o zdravé a stabilní právní prostředí, jeho ochrana proti svévoli úředních osob a náprava justičních přehmatů. Na problematiku nahlížíme někdy odlišně od právníků, působících v resortu spravedlnosti, totiž očima uživatelů služeb orgánů vymáhání práva, bohužel především očima obětí justičních přehmatů.

Rozhodli jsme se oslovit váš kongres s doporučením, abyste při vytváření představ o dalším směřování naší vlasti věnovali náležitou pozornost také výše uvedenému předmětu našeho zájmu, neboť zdravé a stabilní právní prostředí a dobrá vymahatelnost práva jsou pro národ stejně důležité jako čisté životní prostředí, zajištěná zdravotní péče, prosperující ekonomika, vyspělé školství a další činitele, podmiňující jeho zdárný rozvoj.
REVOLUCE Z NEDOPATŘENÍ ?
(MS, Aktuální kauzy spolku, 19.11.2009)
MARTIN STÍN: REVOLUCE Z NEDOPATŘENÍ ?
Vyšlo 19.11.2009 na Politikonu jako 292. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Několikadenní oslavy listopadových událostí roku 1989 byly skutečně mohutné. Dostalo se nám při nich zážitků v dřívějších letech nevídaných a neslýchaných, jako vystoupení stoupenců Dělnické strany s nezbytnými doprovodnými výtržnostmi, či povykování odpůrců Václava Klause. Všude nadšeně vítaný Václav Havel, hlavní hrdina Sametové revoluce a poslední komunisty zvolený prezident, nás obdařil frázovitým, v podstatě prázdným prorockým projevem o stavu, k němuž máme dospět během dalších dvaceti let. Mimoděk nám ukázal, jak hluboce jsme ovlivněni životem v totalitě: na závěr sobotního projevu si vypůjčil heslo někdejší komunistické modly Julia Fučíka „lidé bděte!“ Václav Havel si pískání a znechucené výkřiky nikde nevyslechl, ač má také dostatek nesmlouvavých kritiků. Rozdíl mezi přijetím obou Václavů veřejností tak nevypovídá tolik o nich, jako o povaze jejich odpůrců: chátra křičí a píská, slušní lidé se otáčejí zády a mlčky si myslí své.
POLICIE POMÁHÁ A CHRÁNÍ -JDE O TO, KDY A KOHO
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.11.2009)
POLICIE POMÁHÁ A CHRÁNÍ -JDE O TO, KDY A KOHO
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 7.11.2009 na Politikonu a webu spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Při sledování výstupů bývalého a současného ministra vnitra v televizním pořadu „Máte slovo“ jsem si uvědomil, jak často Langerovo heslo „pomáhat a chránit“ povzbuzuje lidovou tvořivost k zlobné ironii vždy, když se občan setká s černou ovcí, kazící obraz policie v očích veřejnosti. Nevidět postupné zlepšování úrovně služeb, poskytovaných policií občanům, vyžaduje zvláštní zaslepenost, bohužel často vyvolanou individuální špatnou zkušeností. Při častém styku s policií lze zažít ledacos: od setkání s kriminalisty, kteří nepřetržitě slouží třetí den a ještě jim zbývají síly na soucitné zacházení se znásilněnou dívkou, přes pošlapání lidské důstojnosti a porušení presumpce neviny zatýkáním a nasazením pout v přímém televizním přenosu až třeba ke snaze nechat vyšumět do ztracena trestní oznámení proti „hřešícím“ politikům, státním zástupcům či soudcům. Vůbec si nemyslím, že záporné případy jsou převažujícím prvkem v činnosti policie. Avšak veřejnost si nevytváří představu podle jejího všedního chodu, nýbrž podle výstřelků na obou stranách – jak podle hrdinských skutků, tak podle darebáctví. Proto je správné hrdinské skutky vyzdvihovat a odměňovat, aby jich přibývalo, ale nepřístojnosti pranýřovat a trestat, aby se nerozbujely.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.