Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

PO VELKÉM TŘESKU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 05.11.2009)
MARTIN STÍN: PO VELKÉM TŘESKU
Vyšlo 5.11.2009 na Politikonu jako 290. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Spuštění datových stránek 1.listopadu 2009 se dotklo osobní suverenity mnoha občanů drsněji a bezprostředněji než účinnost Lisabonské smlouvy naší státní nezávislosti. Přistupuji k hodnocení současného stavu této megalomanské akce z pohledu dlouholetého každodenního uživatele internetu, schopného poradit si s drobnými softwarovými poruchami, aktualizacemi, ochranou proti havěti, nevyžádanou poštou a jinými nepříjemnostmi, jež jinak skvělý vynález internetu s sebou přináší. Jsem jedním z 10.000 soukromých uživatelů, již si zřídili datovou schránku. Aktivoval jsem ji koncem října. Zajímá mě především uplatnění nového systému doručování u soudů a státních zastupitelství, hlavně v oblasti trestního řízení, jehož sledováním se dlouhodobě zabývám.
DOST BYLO KATARU!
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.10.2009)
MARTIN STÍN: DOST BYLO KATARU!
Vyšlo 29.10.2009 na Politikonu jako 289. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Přes čtyřletý časový odstup je trestní věc „katarského prince“ stále evergreenem mediální pozornosti a bohužel také dráždidlem pro soudcovskou ješitnost. Přestože exministr spravedlnosti Pavel Němec v dubnu r.2005 předal trestní stíhání do Kataru, kde je generální prokurátor zastavil s tím, že třináctiměsíční vazba je dostatečným trestem, pražští soudci se opět hlásí o slovo a chtějí v řízení pokračovat. Nejvyšší soud ČR v srpnu r.2005 rozsudkem potvrdil zákonnost rozhodnutí exministra Pavla Němce a naopak kvalifikoval soudní řízení u pražských soudů jako nezákonné. Rozhodnutí pražských soudů z r.2005, jimiž byl okrajový člen katarské královské rodiny Hamad al Thani odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu třiceti měsíců, se tak staly neúčinnými. Nemají větší význam než listy zašpiněného papíru. Úkon katarského generálního prokurátora je srovnatelný se zastavením trestního stíhání státním zástupcem podle §172 našeho trestního řádu, které je legitimním nástrojem trestního práva. Jde o podobný postup, jakého použil státní zástupce Arif Salichov (dř. normalizační prokurátor, nenáviděný disidenty) k záchraně bývalého expremiéra Jiřího Čunka před soudním projednáním jeho případu, nebo nověji státní zástupce VSZ v Praze Ladislav Letko (dř. vojenský prokurátor) k zastavení trestního stíhání Libora Procházky v kauze České pivo (pozn.:trestní stíhání manažerů Nomury kvůli vyvedení akcií společnosti České pivo z majetku IPB). V našich poměrech má takový úkon po jeho ověření nejvyšším státním zástupcem na základě zvláštního oprávnění podle §174a tr. ř. význam nezvratného uzavření kauzy, které nelze napadnout ani stížností ministra pro porušení zákona.
MATKA A KMOTR „JUSTIČNÍ MAFIE“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.10.2009)
MATKA A KMOTR „JUSTIČNÍ MAFIE“
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 28.10.2009 na Politikonu
jemelik@rambler.ru

V Otázkách Václava Moravce dne 25. října 2009 vedli tři bývalí ministři spravedlnosti – ombudsman Otakar Motejl, advokát Pavel Němec, zatímní děkan plzeňské právnické fakulty Jiří Pospíšil – vcelku kultivovanou debatu o problémech resortu justice, která se z počátku točila hlavně kolem rozhodnutí Ústavního soudu ČR o stížnosti bývalé nejvyšší státní zástupkyně, dnes advokátky Marie Benešové, proti usnesení Vrchního soudu v Praze, jímž byla odebrána soudci Krajského soudu v Praze Vojtěchu Ceplovi ml. pře, v které se sedm žalobců – až na dvě výjimky předních státních zástupců – dožaduje na paní žalované zadostiučinění za to, že je veřejně opakovaně označila za „justiční mafií“. V této souvislosti páni exministři vyslovili různé názory o důvodech nedůvěry veřejnosti k justici a opatřeních, nezbytných pro zlepšení stavu. Kupodivu se shodli na tom, že důvěryhodnosti justice škodí veřejné znevažování autority institucí resortu spravedlnosti, ať již se ho dopouští kdokoliv. Exministr Pavel Němec přesto projevil velmi zdrženlivě nespokojenost s rozhodnutím Ústavního soudu ČR kvůli tomu, že ve svých úvahách předjímal možný záporný ohlas změny soudce u veřejnosti, tedy že se nedržel výlučně právního hlediska věci. Při té příležitosti poukázal na trvalost tendence Ústavního soudu ČR nakládat s právem velmi volně, která se po prvé projevila v jeho podpoře odvolané předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové proti prezidentovi republiky. Za to vše si vysloužil nelibost Otakara Motejla. Upozornil současně, že jde o spor mezi Marií Benešovou a Vrchním soudem v Praze, jehož výsledkem je pouze to, že věc sice zůstane soudci Vojtěchu Ceplovi ml., ale ten se bude muset sám vypořádat se závaznými pokyny odvolacího soudu na odstranění vad rozsudku. Na okraj dodávám, že mi je kvůli rozhodnutí Ústavního soudu ČR soudce Vojtěcha Cepla ml. docela líto, protože napravovat vlastní pochybení je vždy nepříjemnější než dávat do pořádku zmetek, vyrobený kolegou.
STÍŽNOST GENERÁLNÍMU ŘEDITELI ČESKÉ TELEVIZE
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 23.10.2009)
Pan
Jiří Janeček
generální ředitel
Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4

Věc:
Nepřístojnosti v pořadu Události, komentáře dne 18.8.2009
V Praze 23.8.2009

Vážený pane řediteli,

občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR po dobu 15 let usiluje o očištění českých orgánů činných v trestním řízení (vč. soudů) od zlozvyků jejich totalitních předchůdců. Přestože jsme sdružení laických dobrovolníků, časem jsme si vydobyli respekt v odborných a politických kruzích a nenávist lidí s nečistým svědomím. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou, ale nejsme nepolitičtí: naším politickým cílem je vyčištění českého právního prostředí od pozůstatků právního myšlení předlistopadového protiprávního režimu v souladu s ústavně zakotvenými principy evropského demokratického práva. Projevujeme při tom odpor a nedůvěru k „překabátěným“ představitelům předlistopadových mocenských struktur, protože většinou jsou konzervátory starých zlozvyků. Je to pochopitelné: z pohledu právních názorů předlistopadového Československa je dnešní Česká republika pro ně nepřátelským státem a principy Mezinárodní úmluvy o lidských právech ďáblovým učením. Praktickým důsledkem bývá sklon těchto pohrobků normalizace k poškozování práv stran trestního řízení. Tato zkušenost mimo jiné určuje zorný úhel, pod kterým vnímáme hosty, jež si zvou moderátoři ČT do svých pořadů.
Odpovědi na stížnost spolku Šalamoun generálnímu řediteli České televize
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 23.10.2009)
Odpovědi na stížnost spolku Šalamoun generálnímu řediteli České televize:

dopis Michala Petrova

dopis JUDr. Kateřiny Kalistové
JUSTIČNÍ CIRKUS NA POKRAČOVÁNÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.10.2009)
JUSTIČNÍ CIRKUS NA POKRAČOVÁNÍ
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Uveřejněno 22.-23.10.2009 na Politikonu, Neviditelném psu,Virtually a webu spolku Šalamoun
jemelikzdenek@gmail.com

Když jsem četl na Novinkách ranní článek Patrika Biskupa o policejním vyšetřování účastníků zásahu státních zástupců do kauzy Jiřího Čunka na základě podnětu spolku Šalamoun, znepokojilo mě jeho načasování. Trestní oznámení spolku Šalamoun, o němž je v článku zmínka, pochází ze 7. července 2008 a bylo adresováno přímo protikorupční policii. Dozor nad jejím postupem byl svěřen Okresnímu státnímu zastupitelství Plzeň-jih zhruba až o rok později a s rozhodnutím o nezbytnosti prověření oznámených skutečností policií jsme byli seznámeni v první polovině října 2009. Načasování článku právě na den, kdy se u Ústavního soudu ČR projednávala stížnost žalované Marie Benešové proti odebrání rozhodování o žalobě sedmi žalobců na ochranu osobnosti proti ní soudci Vojtěchu Ceplovi ml. proto nevypadá na prostou náhodu, ale spíše na pokus ovlivnit rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Autor zjevně nedbal zásady ověření informací nejméně ze dvou zdrojů, ač na to bylo času dost. Spolek Šalamoun obešel. Proto se neprávem domníval (nebo neměl zájem uveřejnit pravdivou informaci), že zpráva je jednoznačně nepříznivá pro žalobce. Dílo dokonala redakce, která „nepřizdobila“ článek fotografií předsedy spolku Šalamoun, disidenta Johna Boka, ale rozesmátou tváří předlistopadové prokurátorky Marie Benešové, ke které má spolek Šalamoun vyhraněně záporný vztah. Celek působí dojmem, že spolek Šalamoun vystupuje na podporu Marie Benešové. Ve skutečnosti trestní oznámení spolku Šalamoun směřuje také proti Marii Benešové, což autor buď nevěděl, nebo veřejnosti záměrně zatajil. Naopak se netýká místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery. Skandalizující pisálkové z něho udělali „ďábla našeptávače“ zásahu státních zástupců do kauzy Jiřího Čunka, ačkoli domněnka nemá podklad v důkazech a postižený soudce nemá žádnou pravomoc, kterou by mohl ovlivnit postup státních zástupců. Skutečnost, že je Pavel Kučera společenský člověk a přátelí se s širokým okruhem lidí se vztahem k justici, mezi nimiž jsou také Pavel Němec a Renata Vesecká, z něj ještě nedělá zločince, spíše svědčí v jeho prospěch. Nedotkli jsme se ani Pavla Němce, protože opět nejsou žádné reálné důkazy o jeho vlivu na zásah a nemá žádnou pravomoc, kterou by mohl v trestním řízení uplatnit ve prospěch Jiřího Čunka.
SKANDÁL NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ ZČU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 22.10.2009)
MARTIN STÍN: NOVÁ HRAČKA
Vyšlo 22.10.2009 na Politikonu jako 288. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Odhalené plagiátorství na Právnické fakultě ZČU mělo účinek jiskry, která zapálila požár: následovalo skandální odhalení podezřelého nabývání vysokoškolských titulů uchazeči, podílejícími se dílem na moci, dílem na trestné činnosti. Vzedmula se vlna až hysterického zájmu novinářů, která se vzápětí přelila mezi politiky. Novináři i politici tak dostali novou hračku k té, kterou jim poskytl pan prezident trváním na pojistném doplňku k Lisabonské smlouvě. Jiří N.Paroubek se s ponurým výrazem boha svaté pomsty svěřil novinářům, že jeho strana bude požadovat zřízení poslanecké komise pro vyšetření poměrů na skandalizované fakultě. Napoleónek z Lidového domu jistě dobře ví, že dosud žádná poslanecká komise nic nevyšetřila, a úplně zapomněl, že ještě nedávno stejně hrozivě požadoval zřízení vyšetřovací komise, která by vyšetřila protiprávní zásahy státních zástupců do trestního stíhání bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka, a brousil si zuby na odvolání Renaty Vesecké z úřadu nejvyšší státní zástupkyně. Souběh jeho zapomnětlivosti a zájmu o novou hračku dává tušit, jak poslanecké vyšetřování v případě zřízení komise skončí: do ztracena. A stejně se vyčerpá zájem novinářů, jako je omrzelo pronásledování původců a vykonavatelů záchrany Jiřího Čunka před soudním projednáním jeho případu, jenž se ještě před několika týdny ucházel o postavení „trvalky“, srovnatelné s tzv. kauzou „katarského prince“. V posledně zmíněném případě halasení novinářů a politiků umlklo náhle, jakoby po závěrečném švihnutí taktovkou neviditelného dirigenta, jakmile Daniela Kovářová oznámila předložení stížnosti pro porušení zákona v kauze Jiřího Čunka, jejíž obsah byl do poslední chvíle pečlivě střeženým tajemstvím. Až do rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 1.října 2009 nemělo smysl se věcí zabývat. K vyhasnutí zájmu jistě přispělo prohlášení paní ministryně, že smyslem podání stížnosti je očištění justice v očích veřejnosti. Když se pak ukázalo, že stížnost směřovala pouze proti zcela formálnímu pochybení státních zástupců v počáteční části trestního řízení, jež je z hlediska obrazu státního zastupitelství v očích veřejnosti zcela bezvýznamné, očekával jsem, že se na paní ministryni snese déšť kamení. Nestalo se: novinářský zájem se omezil na pár článků a nezaznamenal jsem žádný významný záporný ohlas ze strany politiků. Z celé kauzy zbyly jen průvodní nepříjemnosti: trestní stíhání Romana Zubíka a Petra Smiřáka kvůli pokusu o podplacení Marcely Urbanové a kárné řízení proti místopředsedovi Nejvyššího soudu ČR Pavlovi Kučerovi, který nemá vůči státním zástupcům žádnou pravomoc av podstatě trpí za to, že se rád baví a přátelí se mimo jiné s exministrem Pavlem Němcem a nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou. Opad zájmu je tak nápadný, že to až působí dojmem, že došlo k utajené dohodě mezi parlamentními politickými stranami, že ve věci nastolí perpetuum silentium. (Toto konstatování nemá být pokynem ke kamenování paní ministryně: na místě je trpělivost s tajuplnou dámou, protože nevíme, co má dále za lubem a rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 1.října 2009 jí asi vytvořil vhodné předmostí k úspěšnému útoku na protiprávní usnesení státního zástupce NSZ z 4.června 2007). Pokud se něco takového stalo, byl by to důkaz o nevážnosti zájmu politiků a novinářů o takové trvalé hodnoty, jako je stabilita právního řádu, rovnost občanů před zákonem či etika jednání vymahatelů práva.
PODNĚT KE STÍŽNOSTI PRO PORUŠENÍ ZÁKONA V KAUZE ČUNEK
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 17.10.2009)
Paní
JUDr.Daniela Kovářová
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Aktualizace podnětu ke stížnosti pro porušení zákona proti usnesení státního zástupce NSZ JUDr.Stanislava Potoczka z 4.6.2007 č.j. 3 NZT 10/2007
V Praze 11.10.2009

Vážená paní ministryně,

od zveřejnění v červnu 2007 je výše citované usnesení státního zástupce NSZ příčinou celospolečenského diskursu, v němž převážná část veřejnosti vyslovuje pochybnosti o jeho zákonnosti a dokonce ústavnosti a vyjadřuje nedůvěru k justici jako celku. Kritice dodala váhy také veřejná vystoupení některých významných a veřejností respektovaných právníků, jako předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského, veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla či předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Ivy Brožové. Zásah NSZ do trestního stíhání tehdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka bezprostředně před uzavřením přípravného řízení vyvolal pobouření veřejnosti a také nevoli části státních zástupců, kteří jej ve větší nebo menší míře otevřeně kritizovali. Na projevech nespokojenosti se výrazně podílela Unie státních zástupců. Někteří z kritizujících státních zástupců byli následně šikanováni. Toho všeho v hojné míře využila ČSSD k napadání vlády a k zpochybňování způsobilosti paní nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty Vesecké zastávat úřad. K zpochybňování zásahu přispěla mediální vystoupení bývalé nejvyšší státní zástupkyně Mgr. Marie Benešové. Neblahou úlohu sehrála média, která přijala její paranoidní představu o vyvolání zásahu „justiční mafií“, soustředěnou kolem bývalého ministra spravedlnosti JUDr.Pavla Němce. Příslušníci údajné „mafie“ pak byli vystaveni mediální štvanici, která zejména ve vztahu k místopředsedovi Nejvyššího soudu ČR JUDr. Pavlovi Kučerovi stále pokračuje, bez ohledu na to, že jako soudce neměl žádnou možnost zasahovat do přípravného řízení v trestní věci Jiřího Čunka. Největší rozruch kvůli postupu NSZ nastal v době řízení na ochranu osobnosti u Krajského soudu v Praze sp.zn. 36 C 8/2008, jímž se sedm žalobců ohradilo proti pomlouvačným výrokům Mgr.Marie Benešové. Soudce JUDr.Vojtěch Cepl v průběhu řízení zveřejnil mnoho informací z trestního spisu Jiřího Čunka a podrobil nemilosrdné odborné kritice výše zmíněné usnesení JUDr. Stanislava Potoczka. Kauza zásahu NSZ z 4.6.2007 do případu Jiřího Čunka se v mediích stále vrací jako vítaný argument v předvolební agitaci ČSSD. Je třeba počítat s tím, že se před jarními volbami do Poslanecké sněmovny znova vynoří. V souhrnu byl zásah státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka do případu Jiřího Čunka pohromou pro pověst celého resortu spravedlnosti a pro důvěryhodnost koaliční vlády.
ČUNEK SE VRACÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 15.10.2009)
MARTIN STÍN: ČUNEK SE VRACÍ
Vyšlo 15.10.2009 na Politikonu jako 287. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Od 1. října 2009, kdy Nejvyšší soud ČR měl očistit českou justici v očích veřejnosti projednáním stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch i neprospěch Jiřího Čunka a Petra Hurty podala paní ministryně Daniela Kovářová, se téma podivného vyšetřování podezření proti nim znova vrací hlavně v internetových médiích. Nevypukla mediální štvanice na domnělé „justiční mafiány“ a paní ministryni, jak by se dalo čekat po zkušenosti s pověstným „Ceplovým procesem“. Dokonce po nich ani sociální demokraté nevypálili z Tlusté Berty, ač by jim vtipný výstřel mohl přinést pár bodů voličské přízně navíc. Možná je to způsobeno tím, že obsah stížnosti pro porušení zákona i rozsudku Nejvyššího soudu ČR se týkaly formálních stránek trestního stíhání, což zmátlo novináře i veřejnost: ne každý pochopil, o co tam jde. Přesto se námět znova uchází o postavení evergreenu, srovnatelného s kauzou „katarského prince“.
KAUZA ČUNEK PO 1. ŘÍJNU 2009
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.10.2009)
KAUZA ČUNEK PO 1. ŘÍJNU 2009
Zdeněk Jemelík, důchodce
Vyšlo 5.10.2009 na Politikonu a Virtually
jemelik@rambler.ru

Nejvyšší soud ČR vyhověl 1.října stížnosti pro porušení zákona ve prospěch i neprospěch obviněných, kterou paní ministryně spravedlnosti napadla postup státních zástupců v přípravném řízení trestním proti Jiřímu Čunkovi a Petrovi Hurtovi. Nezákonnost spatřovala v tom, že od sdělení obvinění vykonával dozor nad činností policie místně nepříslušný státní zástupce. Tím byla porušena jedna ze základních zásad spravedlivého procesu. Soud rozhodl, že byl skutečně porušen zákon v neprospěch obviněných.

Srv hlasový záznam:
http://www.edisk.cz/stahni/58243/NS011009Jednani.mp3_5.42MB.html
http://www.edisk.cz/stahni/38866/NS011009Rozsudek.mp3_2.42MB.html

Srv. stížnost pro porušení zákona z 18.8.2009:
str.1-5:
http://nahraj.edisk.cz/adresar/c06c15f10574cded9d6415d71b9f910e

str.6-7
http://nahraj.edisk.cz/adresar/594244bee386da6f00d83451663ee9fc

Podle ustanovení trestního řádu dozor nad vyšetřováním trestného činu vykonává státní zastupitelství, příslušné podle místa jeho spáchání. Výjimky upravuje zákon. V případě Jiřího Čunka a Petra Hurty bylo místně příslušné Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně. Avšak krajské státní zastupitelství vyhovělo návrhu policie, aby za účelem předcházení možného ovlivnění vyšetřování osobními vazbami obviněných věc ze Vsetína odebralo. Přikázalo pak výkon dozoru Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově, kde byl svěřen státnímu zástupci Radimu Obstovi. Příslušný krajský státní zástupce Radek Bártek, který věc vyřizoval, provedl přikázání neobvyklým způsobem: omezil pověření OSZ Přerov na první fázi vyšetřování, zvanou prověřování. Ta končí sdělením obvinění policií, po němž pak následuje přípravné řízení. Když policie sdělila podezřelým obvinění, podali stížnost, kterou dozorující státní zástupce Radim Obst zamítl. V té chvíli již ale podle přísně pozitivního výkladu zákona k tomu neměl pravomoc, protože vydání policejního usnesení o sdělení obvinění ukončilo jeho mandát. Dohledový státní zástupce jeho pověření neprodloužil na následující etapu, tedy na přípravné řízení, ani mu věc neodebral, a Radim Obst ze setrvačnosti pokračoval v činnosti, čímž byl porušen zákon. Dlužno dodat, že vznikla zcela výjimečná situace a žádný právní předpis neposkytuje hotový návod, podle něhož se měl Radim Obst v této situaci zachovat. Zjevné je zanedbání ze strany dohledového státního zástupce KSZ.
NÁVRAT KAUZY JIŘÍHO ČUNKA II
(MS, Aktuální kauzy spolku, 01.10.2009)
MARTIN STÍN: ŠARÁDA „VŠEHOSCHOPNÉ ČARODĚJNICE“
Vyšlo 1.10.2009 na Politikonu jako 285. Sloupek,na Virtually a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová se kdysi v žertu označila za „všehoschopnou čarodějnici“. Pokud tím chtěla říci, že je ochotná se pustit do řešení problémů, před nimiž jiní couvají, nepřeháněla. Krátce po nástupu do úřadu se rozhodla spustit od 1. ledna 2010 zavádění trestu domácího vězení, kdysi jedné z vlajkových lodí sebechvály exministra Jiřího Pospíšila, později zanedbané a odsunuté na neurčito. Je to odvážný kousek, protože se určitě najdou šikulové, kteří budou zneužívat nedostatečnosti náhodného dozoru pracovníky Probační a mediační služby ČR a budou mít díky obcházení podmínek domácího vězení skutečně „fešáčky kriminál“. Novináři takové případy jistě odhalí a budou za ně smělou ministryni ostouzet. Avšak alea iacta est a právě pod tlakem neudržitelnosti přechodného řešení bude stát nucen technické vybavení pro hlídání odsouzených co nejrychleji obstarat. Pokud by se paní ministryně neosmělila, trvalo by hledání dodavatele hlídacích náramků možná i několik let, během nichž by se přeplněné věznice dále plnily lidmi, jejichž věznění nepřinese žádný užitek.

Dalším husarským kouskem bylo napadení zákonnosti trestního stíhání Jiřího Čunka stížností pro porušení zákona ve prospěch i neprospěch obviněného. Kauza vyvolávala od počátku velkou pozornost veřejnosti, která přerostla v rozhořčení, když 4.června 2007 státní zástupce NSZ Stanislav Potoczek případ těsně před ukončením policejního vyšetřování odebral dozorovému státnímu zástupci Radimu Obstovi, aniž by mu dal možnost rozhodnout o důvodnosti případného podání obžaloby. Předal jej místně nepříslušnému jihlavskému státnímu zástupci Arifu Salichovovi, který trestní stíhání zastavil. Za počiny svých podřízených se vehementně postavila nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, jež tím na sebe vzala nesmazatelně svůj díl odpovědnosti. Událost se stala podkladem pro vznik legendy o „justiční mafii“ tří významných právníků a „střelivem“ mediálních útoků na všechny, kdo mohli mít se zásahem cokoli společného. Exministr Jiří Pospíšil vytrvale odmítal všechny podněty ke stížnosti pro porušení zákona proti předání věci do Jihlavy s tím, že na postupu NSZ neshledal žádné vady. Zpráva, že se paní ministryně rozhodla sáhnout do vosího hnízda a stížností pro porušení zákona předhodit zákonnost postupu státních zástupců k posouzení autoritě nejvyšší – soudcům Nejvyššího soudu ČR – byla proto překvapením. Zněla ovšem sympaticky, protože paní ministryně deklarovala úmysl očistit touto cestou pověst české justice (tím trochu „ujela“, neboť státní zástupci jsou součástí moci výkonné).
NÁVRAT KAUZY JIŘÍHO ČUNKA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.09.2009)
PO SVÁTCÍCH POŠETILOSTI A ŠAŠKOVSTVÍ VŠEDNÍ DNY
Vyšlo 28.9.2009 na Politikonu
Zdeněk Jemelík, důchodce
jemelik@rambler.ru

Kdyby předmětem jednání nebyla chmurná politická a ekonomická situace státu a její hrozivé vyhlídky, dění na politické scéně, provázející pokus o předčasné volby a schvalování Janotova „záchranného balíčku“, by se dalo vnímat jako zábavná přehlídka pošetilostí, šaškovství a bohužel také vulgarity politických pseudoelit. Tváří v tvář tíživosti odpovědnosti za útok na životní úroveň obyvatelstva se politici nakonec přece jen nabažili předvádění před kamerami a novináři a poslaneckým hlasováním v pátek 25. září raději umožnili pokračování působení Fischerovy vlády. Tím snad opět nastaly všední dny, v kterých se vláda vrátí k běžné práci. Čekají na ni nepochybně krušné chvíle.

Nejinak tomu bude v resortu spravedlnosti, který i před zavedením úsporných opatření zápasil z podfinancováním vězeňství, s finančními nároky na zavedení datových schránek a doháněl přípravy na zavedení trestu domácího vězení, které předchozí vedení ministerstva poněkud zanedbalo. To vše jsou ovšem úkoly, které probíhají mimo zraky veřejnosti a proto ji v podstatě nezajímají.
POUČENÍ Z KAUZY NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÉHO
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.09.2009)
POUČENÍ Z KAUZY NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÉHO
Vyšlo 7.9.2009 na Politikonu
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Za nevalného zájmu novinářů proběhlo v letech 2006-7 před senátem Silvie Slepičkové u Městského soudu v Praze prvostupňové trestní řízení proti bývalému ministrovi informatiky Vladimíru Mlynářovi. Výstupem byl šokující rozsudek s pětiletým trestem odnětí svobody, jdoucí výrazně nad rámec požadavků obžaloby. Ten byl zrušen odvolacím soudem, s jehož rozhodnutím nebyla spokojena nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Nejvyšší soud ČR ale nevyhověl jejímu dovolání, takže Vladimír Mlynář je jednou pro vždy zproštěn obžaloby. Stát se mu pak prostřednictvím ministerstva spravedlnosti omluvil za bezdůvodné čtyři a půlleté ztrpčování života. „Neznámý dobrodinec“ pak usoudil, že Silvie Slepičková by se měla za vydání zjevně nesprávného výroku zodpovídat v kárném řízení a podal odpovídající návrh paní ministryni spravedlnosti. Nenašel ale u ní porozumění, čili paní soudkyně nebude kárně stíhána.
KRÁTKONOHÁ SPRAVEDLNOST
(MS, Aktuální kauzy spolku, 04.09.2009)
Martin Stín: KRÁTKONOHÁ SPRAVEDLNOST
Vyšlo 3.9.2009 na Politikonu jako 281. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Program absurdistánského cirkusu, jehož nedobrovolnými diváky jsme od Paroubkova marného snažení o vytrucování premiérského křesla po prohraných volbách, pokračoval přes nechutnosti při volbě prezidenta republiky ke skandálům, provázejícím trestní stíhání bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka, a dál k vystoupení Ústavního soudu ČR proti hlavě státu ve prospěch Ivy Brožové, prezidentem odvolané předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, pak k otevřenému bojkotu práva v odporu proti poplatkům ve zdravotnictví až k závistivému navození pádu Topolánkovy vlády v polovině úspěšného předsednictví EU. Zdá se, že jeho program je nevyčerpatelný: nemluvě o různých prchavých skandalizačních aférách v něm nově vystoupil Ústavní soud ČR, který pozastavením platnosti prezidentova rozhodnutí o vyhlášení předčasných voleb přivedl na pokraj šílenství a vtáhl tak do aktivní účasti na cirkusu snad celou politickou „věrchušku“. V manéži v roli šašků, bavících i nudících lid, vystupují politici, kteří při svých státnických starostech mají kupodivu čas a myšlenky na přibarvování vlasů. Podobnost s tancem na palubě Titaniku je děsivá: ten se propadal do hlubin oceánu, my do nezvladatelného propadu veřejných financí.

Za pestrým rejem absurdností se strázně obyčejných lidí vytrácejí. Pokud si jejich individuálních malérů vůbec někdo všimne, rychle se na ně zapomíná. Povrchní pozornost se přenáší od jednoho chudáka k druhému, na hledání cest k vylepšení jejich osudů nezbývá čas. K nejvíce postiženým patří ti, jež semlel necitelný stroj justice. Příběh jednoho z těch, na které se ve stínu přetahování mezi politiky a ústavními soudci určitě brzy zapomene, je podnětem k zamyšlení.
STÍŽNOST ADVOKÁTNÍ KOMOŘE
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 29.08.2009)
Česká advokátní komora
Národní 16
110 00 Praha 1

Věc:
Stížnost na chování advokátky Mgr. Marie Benešové, ev.č. 04125, T. G. Masaryka 727, 272 01 Kladno, členky představenstva Europgas a.s., tzv. stínové ministryně spravedlnosti ČSSD
V Praze 23.8.2009

Vážení,

občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR po dobu 15 let usiluje o očištění českých orgánů činných v trestním řízení (vč. soudů) od zlozvyků jejich totalitních předchůdců. Přestože jsme sdružení laických dobrovolníků, časem jsme si vydobyli respekt v odborných a politických kruzích a nenávist lidí s nečistým svědomím. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou, ale nejsme nepolitičtí: naším politickým cílem je vyčištění českého právního prostředí od pozůstatků právního myšlení předlistopadového protiprávního režimu v souladu s ústavně zakotvenými principy evropského demokratického práva. Projevujeme při tom odpor a nedůvěru k „překabátěným“ představitelům předlistopadových mocenských struktur, protože většinou jsou konzervátory starých zlozvyků. Je to pochopitelné: z pohledu právních názorů předlistopadového Československa je dnešní Česká republika pro ně nepřátelským státem a principy Mezinárodní úmluvy o lidských právech ďáblovým učením. Praktickým důsledkem bývá sklon těchto pohrobků normalizace k poškozování práv stran trestního řízení. K jejich představitelům řadíme exprokurátorku Mgr.Marii Benešovou, dnes advokátku. Naše vztahy s ní byly konfliktní i v době, kdy byla nejvyšší státní zástupkyní: za jeden její exces se nám písemně omluvil exministr JUDr. Karel Čermák. Kvůli jejímu jednání v kauze „katarského prince“ jsme na ni podali trestní oznámení, protože ji podezíráme, že v zájmu svých obchodních partnerů zneužila pravomoc a autoritu nejvyšší státní zástupkyně k útokům na exministra JUDr.Pavla Němce, k zpochybnění autority Nejvyššího soudu ČR a na podporu postupu pražských soudců v kauze „katarského prince“, který byl dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR nezákonný. Morálně podporujeme stranu žalobců v řízení na ochranu osobnosti proti ní, byť v jiných věcech jsme s nimi ve sporu (viz níže).

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.