Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

7-2=6
(MS, Aktuální kauzy spolku, 27.08.2009)
MARTIN STÍN: 7-2=6
Vyšlo 27.8.2009 na Politikonu jako 280. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Zásah státních zástupců do kauzy Jiřího Čunka je po více než dvou letech stále předmětem žhavého zájmu veřejnosti, vždy znova probouzeného médii a různými politikáři. Nezchladila ho ani skutečnost, že jeho vykonavatelé již nemohou být kárně stíháni, neboť díky odolnosti exministra Jiřího Pospíšila proti opakovaným podnětům k zákroku proti nim vypršela objektivní lhůta pro podání kárné žaloby. Nyní již běží jen promlčecí lhůta případné trestní odpovědnosti, ale ani s ní to patrně nedopadne jinak: kapři si přece nevypustí rybník.
BABYLONSKÉ ZMATENÍ V JUSTICI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 25.08.2009)
BABYLONSKÉ ZMATENÍ V JUSTICI
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo na Politikonu 25.8.2009
jemelik@rambler.ru

Původce babylonského zmatení jazyků se nadměrně namáhal. K vytvoření formálních překážek dorozumění mezi lidmi není jazyková různorodost nezbytná. Uživatelé jednoho jazyka se mezi sebou nedomluví, utvoří-li se mezi nimi elitářská skupina, která pro svou potřebu dá slovům přesně vymezený obsah, odlišný od většinového chápání. K častým příčinám vzájemných nedorozumění mezi soudci, popř. státními zástupci a stranami řízení je používání právnického ptydepe. Protože tyto komunity se považují za nadřazené nad občanskou chátrou, po stranách řízení samozřejmě požadují, aby se bezpodmínečně naučily mu rozumět. Lpění na normativně stanoveném obsahu slov a jejich spojení se pak někdy stává doslova pastí: nejen že je překážkou dorozumění se stranami, ale přímo brání orgánům vykonávat v souladu se „selským rozumem“ jejich poslání, jímž je zjednávání průchodu spravedlnosti.
DANIELA BODUJE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.08.2009)
MARTIN STÍN: DANIELA BODUJE
Vyšlo 20.8.2009 na Politikonu jako 279. sloupek
martin.stin@seznam.cz

S Danielou Kovářovou skutečně není nuda. V pondělí 17. srpna opět překvapila veřejnost, tentokrát oznámením, že uzavřela rozhodování o dalším postupu v kauze Jiřího Čunka. A následující den poslala Nejvyššímu soudu ČR stížnost pro porušení zákona v této věci. Kdyby nevykonala během svého působení na ministerstvu spravedlnosti již nic jiného, zasloužila by uznání. Podaří-li se jí ještě navíc dosáhnout zveřejnění sporného trestního spisu, nikdo nebude pochybovat, že vystřídání opatrnického kariéristy Jiřího Pospíšila touto nevšední ženou bylo pro resort spravedlnosti pravým požehnáním. Nestandardní zásah státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka (nikoli Renaty Vesecké) ze dne 4. června 2007 do trestního stíhání Jiřího Čunka a na něj navazující zastavení řízení jihlavským státním zástupcem Arifem Salichovem jsou páchnoucím vředem na důvěryhodnosti státního zastupitelství, který je třeba konečně vyříznout.
K DOPISU PŘEDSEDY VLÁDY PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 18.08.2009)
VYJÁDŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN-SPOLEK NA PODPORU NEZÁVISLÉ JUSTICE V ČR K DOPISU PANA PŘEDSEDY VLÁDY Z 31.7.2009 Č.J. 13156/09 PANÍ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI
V Praze 14.8.2009

Pane předsedo vlády,

spolek Šalamoun sdružuje malou skupinu angažovaných občanů, kteří již 14 let usilují o vytěsnění pozůstatků totalitních přístupů z myšlení pracovníků resortu spravedlnosti a v této souvislosti poskytují pomoc nespravedlivě stíhaným. Sledujeme velmi zblízka činnost orgánů činných v trestním řízení, vězeňství a Ministerstva spravedlnosti. Oceňujeme, že sice s potížemi, ale přece jen se resort spravedlnosti vzdaluje od předlistopadových poměrů. Máme zájem na jeho dobrém řízení a klidném vývoji, aby se neztrácela energie a intelektuální potenciál, využitelné k dalšímu zlepšení kvality činnosti a výkonnosti jeho organizačních složek.
VÝZVA K GENTLEMANSTVÍ - dopis státním zástupcům
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 18.08.2009)
Pan
Mgr.Vlastimil Rampula
Vrchní státní zastupitelství v Praze

Pan
JUDr.Jiří Křivanec
Krajské státní zastupitelství Ústí n.L.

VÝZVA K GENTLEMANSTVÍ
V Praze 14.8.2009

Páni státní zástupci,

jistě jste si všimli, že podsunutím nápadu na znovujmenování JUDr. Jiřího Křivance krajským státním zástupcem jste prokázali špatnou službu paní ministryni spravedlnosti. Šli jste při tom za zájmem o dobré bydlo (JUDr. Jiří Křivanec) a o náplast na bolístku exministrem JUDr. Jiřím Pospíšilem uražené ješitnosti (Mgr. Vlastimil Rampula), čili jednali jste z nízkých pohnutek. Veřejnost postup paní ministryně neschvaluje a v současné době tato věc hraje významnou roli ve vyvolání konfrontace mezi ní a předsedou vlády. Jejich vztahy skutečně nenarušuje pouze odvolání náměstka Mgr.Františka Korbela.
CHLAP BEZ GULÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.08.2009)
MARTIN STÍN: CHLAP BEZ GULÍ
Vyšlo 13.8.2009 na Politikonu jako 278. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Leckterý člen „letní“ vlády si jistě pamatuje z předlistopadové Večerní university marx-leninismu (pověstného VÚMLu), že vývoj je střídáním protikladů. Pravdivost poučky lze poměřit praxí, např. zkoumáním určujících projevů vystupujících osobností. Donedávna stál v čele naší vlády „chlap s gulama“, který si potrpěl na vnější projevy drsného chlapáctví. Vystřídal ho poněkud suchopárný statistik bez politických zkušeností, o němž jsme dosud nevěděli, jak na tom s „gulama“ je. Okolnost, že v období normalizace byl devět let členem státostrany, vyvolávala oprávněné pochybnosti o jeho možném vybavení zmíněným „příslušenstvím“.
PŘÍBĚH VÝPRAVČÍHO JOSEFA ŠILHAVÉHO VE JMÉNU PRÁVA
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 13.08.2009)
PŘÍBĚH VÝPRAVČÍHO JOSEFA ŠILHAVÉHO VE JMÉNU PRÁVA
Mgr. Dalibor Šilhavý, syn odsouzeného

Trpělivý čtenáři, poslyš příběh nespravedlivě odsouzeného, zápolícího s povrchností české justice, která nemá nejmenší problém s odsouzením kohokoli a čehokoli, ať již má, anebo nemá samotné obvinění reálný základ. Vezměme tedy na vědomí základní fakta celého příběhu, abychom dle „svého soudu“ učinili si obrázek o funkčnosti právního systému ve zdejším demokratickém zřízení.
ÚSTAVNÍ SOUD NEOBJEVIL AMERIKU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 10.08.2009)
Ústavní soud ČR rozhodl 28.července o ústavní stížnosti předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové, která doufala, že u něj jako obvykle najde spolehlivé útočiště, tentokrát proti svým podřízeným, členům kárného senátu Nejvyššího soudu ČR, kteří v rozporu s jejím přáním přesunuli kárné řízení proti místopředsedovi Nejvyššího soudu ČR Pavlovi Kučerovi od Vrchního soudu v Olomouci k Vrchnímu soudu v Praze. Ústavní soud jí vyhověl jen částečně tím, že zrušil napadené usnesení kárného senátu Nejvyššího soudu ČR, ale na druhé straně jí způsobil zasloužené příkoří: zakázal jí, aby znova do věci zasahovala jako žalobkyně a současně jako stížnostní orgán proti rozhodnutí kárného senátu. Protože nemůže pravomoc přenést na svého zástupce, který má v řízení postavení obžalovaného, musí ji v tomto případě předat některému z předsedů kolegií soudců Nejvyššího soudu ČR.
KOTĚHŮLKY A TRAPNOST „LETNÍHO“ PREMIÉRA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 06.08.2009)
MARTIN STÍN: KOTĚHŮLKY A TRAPNOST „LETNÍHO“ PREMIÉRA
Vyšlo 6.8.2009 na Politikonu jako 277. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Již před jmenováním Daniely Kovářové ministryní spravedlnosti kdosi předpověděl, že s ní nebude nuda. Určitě ale nikdo netušil, že se stane cílem soustavné a nepřetržité bubnové palby neodpovědných novinářů, jimž je pečlivé prověřování údajů cizí a naopak je těší oblbování veřejnosti nanášením stále dalších barev do jimi vytvořeného virtuálního obrazu skutečnosti, značně vzdáleného od pravdy. Posledním výkvětem novinařiny tohoto druhu je komentář Petra Uhla v Právu ze dne 5.srpna. Autorova komentátorská metoda je spolehlivá, bezpečně vede k výrobě nesmyslů: smíchá se hodně žluči a slin s domněnkami a vzniklá kaše se vyplivne na papír. Prověřováním pravdivosti skutkových zjištění opovrhuje, přání je u něj otcem myšlenky. Lze to dokázat i na zmíněném článku „Dračí sémě exministra Pavla Němce“. V něm k obecně rozšířeným výtkám přidal tvrzení, že paní ministryně je kamarádka exministra Pavla Němce a místopředsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Kučery. Kdyby to měl autor prokázat před trestním senátem, hrubě by pohořel. Danielu Kovářovou přece prvotně „objevil“ Jiří Pospíšil, který ji v květnu r.2008 jmenoval ředitelkou Justiční akademie. Tím ji dostal do okruhu hypoteticky možných uchazečů pro výběr v nouzi. Hledání jeho nástupce bylo obtížné: kariéra „letního“ ministra není nic lákavého a nejvhodnější z Pospíšilových náměstků, Vladimír Král, již měl dohodnutý nástup na Vrchní soud v Praze. Tím se zvýšily její šance i bez přímluv. Žádný z obou Pavlů k ní nemá těsnější vztah a žádný z nich nenutil Mirka Topolánka s pistolí u hlavy, aby z více možností vybral právě ji. Petr Uhl by rovněž neobhájil podezření o součinnosti exministra spravedlnosti s místopředsedou Nejvyššího soudu ČR při projednávání stížností pro porušení zákona. Kdyby si udělal poctivou rešerši rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, seznámil se s mechanismem projednávání stížností a zjistil si časový průběh vývoje vztahů mezi Pavlem Němcem a Pavlem Kučerou, věděl by, že Nejvyšší soud ČR zamítl více než třetinu Němcových stížností pro porušení zákona, přičemž Pavel Kučera neměl možnost ovlivnit rozhodování soudců. Ostatně ještě hůře by komentátor dopadl, kdyby měl prokázat součinnost obou Pavlů při jím v této souvislosti zmiňované záchraně „šibalů“ Koženého a Krejčíře, protože se jim tyto kauzy nikdy nedostaly do rukou. Naopak exministr Pavel Němec se zabýval věcí Uhlem uvedeného Tomáše Pitra, ale podnětu ke stížnosti pro porušení zákona v jeho prospěch nevyhověl. Nepovažuji za nemístné připomenout, že útěk Krejčíře byl „hrdinským výkonem“ policie, podléhající sociálnědemokratickému ministrovi vnitra Františku Bublanovi, a státního zástupce VSZ Jaroslava Dolejšího, věrného poddaného nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové, dnes jedné z tváří ČSSD. Téhož Jaroslava Dolejšího, který společně s Janou Hercegovou, dnešní městskou státní zástupkyní v Praze, zmařil prošetření podezření, že se sociálnědemokratický ministr vnitra Stanislav Gross dopustil zneužívání pravomoci veřejného činitele v souvislosti se zřízením tajného policejního týmu „Mlýn“. Od bajkaře Petra Uhla ovšem nelze čekat ani střízlivé vyhodnocení skutečnosti, ani chuť střílet góly do branky ČSSD. Nicméně by přesto měl své bájesloví obohatit o vysvětlení, jakou protiprávní pomoc měl poskytnout severočeský krajský státní zástupce Jiří Křivanec nejvyšší státní zástupkyni Renatě Vesecké. Není známo, že by byl činný v nějaké kauze, kterou řešila.
KDYŽ SOUDCI NEDŮVĚŘUJÍ SOUDCŮM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.08.2009)
KDYŽ SOUDCI NEDŮVĚŘUJÍ SOUDCŮM
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 1.8.2009 na Politikonu
jemelik@rambler.ru

Částečným vyhověním ústavní stížnosti Ivy Brožové, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, proti rozhodnutí jí podřízených soudců o předání kárného řízení proti jejímu zástupci Pavlovi Kučerovi k Vrchnímu soudu v Praze Ústavní soud ČR zpestřil dosti chudé prázdninové menu vzrušujících zpráv. Na rozdíl od uměle vyvolaných afér s fotografiemi prominentů tato nemá spojitost s předvolebními masážemi vědomí voličů a má skutečně zajímavý věcný obsah. Na okraj podotýkám, že prvotní mediální ohlas události mimoděk odhalil hloubku bulvarizace zpravodajství. Jak polední zpravodajství ČT, tak tisková zpráva ČTK oznámily nejen vyhovění stížnosti Ivy Brožové Ústavním soudem ČT, ale přinesly také zkratové tvrzení o pravděpodobnosti, že kárné řízení proti místopředsedovi Nejvyššího soudu ČR Pavlovi Kučerovi proběhne u Vrchního soudu v Olomouci. Zrušení usnesení kárného senátu Nejvyššího soudu ČR o delegaci případu z Olomouce do Prahy ale takovou možnost pouze hypoteticky otvírá, samo o sobě ji nečiní pravděpodobnější než ponechání v Praze.
O MILOSTI BEZ MILOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.07.2009)
O MILOSTI BEZ MILOSTI
Vyšlo 26.7.2009 na Politikonu
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Bohumilu Doležalovi – a nejen jemu - pohnulo žlučí rozhodnutí pana prezidenta prominout Zdeňkovi Novosadovi zbytek neodpykaného zbytku trestu odnětí svobody za pomoc při podvodu. Vylil si ji v článku „Jeho milost“, který se z jeho blogu dostal dál. Zjevně ho pobuřuje, že pan prezident svůj „přehmat“ obšírně nevysvětlil. Naznačuje, že by k němu asi nedošlo, kdyby se hlava státu poradila s ministryní spravedlnosti, jak by to zcela jistě udělal Václav Havel. A chce vědět, zda udělení milosti předcházela žádost odsouzeného. Do protikladu k zjevně nevhodné velkorysosti klade prezidentovu „tvrdost“ vůči bývalé prokurátorce Ludmile Brožové-Polednové, kterou přes její vysoký věk a žádost samotné nejvyšší státní zástupkyně neomilostnil. Na závěr vyvodil, že „omilostněný podvodník je vlastně dítě štěstěny. Je hluboko pod prahem citu našeho prezidenta pro spravedlnost, protože se na rozdíl od Brožové-Polednové bezděčně nepřipletl do cesty jeho politickým ambicím“.Závěrečnou hlubokomyslnost jsem nepochopil, protože žádné rozhodnutí pana prezidenta v této celkem bezvýznamné věci nemůže jeho politické ambice ovlivnit.
JUSTICE-TRŽIŠTĚ SENZACÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 23.07.2009)
MARTIN STÍN: JUSTICE-TRŽIŠTĚ SENZACÍ
Vyšlo 23.7.2009 na Politikonu jako 275. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Nasycení hladu čtenářů po stále čerstvém vzrušení je obtížné obecně, o prázdninách zvlášť. Proto se novinářům v těchto dnech hodí justice jako pravé tržiště fiktivních senzací, téměř vždy spojených s osobou paní ministryně. Stala se pro ně vhodným terčem svou mediální neobratností, takže je nejvíce napadaným členem vlády. Média na ni zjevně plýtvají energií: za pár měsíců v čele ministerstva nic velkého vykonat nemůže, ani v dobrém, ani ve zlém. Protože pravda nikoho nezajímá a předkládání důkazů se ve velkovýrobnách „kachen“ nepožaduje, novináři přilepili paní ministryni na čelo nálepku příslušnosti k „justiční mafii“, výplodu paranoidního myšlení exprokurátorky Marie Benešové.
TEČKA ZA PŘÍPADEM „ADÉLKY VRAŽEDNICE“
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 21.07.2009)
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Pod označením „Adélka vražednice“ jsem v článcích skrýval mladou ženu Adélu Rajdlovou, v situaci absolutní důkazní nouze odsouzenou k ztrátě svobody za pokus o vraždu náhodného společníka Erika Smatany.

Skutek se stal jedné červencové noci v r.2000. Jeho účastníci se náhodně seznámili v tanečním klubu. Vyšli si do přilehlého parčíku, kde mezi nimi došlo k nedorozumění. Podle Erika ho Adéla během poklidné zábavy bezdůvodně napadla nožem. Podle Adély se ji opilý společník pokusil brutálním způsobem znásilnit. Když se mu nemohla vyprostit po dobrém, vzpomněla si na nůž, který měla v kapse. Jednoznačný byl pouze výsledek: Erik utrpěl tři zranění nožem. Jedna rána pronikla do krajiny srdeční. Pozoruhodné je, že z místa neštěstí ještě došel do klubu na toaletu, kde zjistil, že krvácí ze dvou ran a přivolal si pomoc. O třetí ráně, která nebyla smrtelná jen zázrakem, se dověděl až od lékařů v nemocnici, když se probral z narkózy.
Adéla Rajdlová - další zamítnutí žádosti o milost: 15-07-2009
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 21.07.2009)
Celé zamítnutí žádosti o milost pro ods. Adélu Rajdlovou si můžete prohlédnout zde: strana 1
NEDĚLNÍ TELEVIZNÍ TRAPNOSTI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 16.07.2009)
MARTIN STÍN: NEDĚLNÍ TELEVIZNÍ TRAPNOSTI
Vyšlo 16.7.2009 na Politikonu jako 274. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Na komentátorské nectnosti Václava Moravce jsem zvyklý. Přesto mě ve vydání „Otázek“ z 12. července překvapily úseky, jež mají zvláštní nárok, aby mohly sloužit jako učebnicový odstrašující příklad toho, jak se komentátor nemá chovat, a jak vypadá účelově klamavé nevyvážené zpravodajství.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.