Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI A PŘEDSEDKYNI NEJVYŠŠÍHO SOUDU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 16.02.2009)
Pan
JUDr.Jiří Pospíšil
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Paní
JUDr. Iva Brožová
Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno

OTEVŘENÝ DOPIS : POKRAČUJÍCÍ PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR PŘEDSTAVITELI RESORTU SPRAVEDLNOSTI
V Praze dne 13.2. 2009

Vážený pane ministře, vážená paní předsedkyně Nejvyššího soudu ČR,

rozhodli jsme se oslovit Vás oba společně otevřeným dopisem ve věci pokračujícího porušování právního řádu představiteli resortu spravedlnosti, zahájenému protiprávním zásahem skvadry státních zástupců - bývalých prokurátorů protiprávního režimu - v čele s pí. nejvyšší státní zástupkyní JUDr. Renatou Veseckou do trestního stíhání obv. Jiřího Čunka a vyústivším kromě jiného do excesů při kárném stíhání JUDr.Pavla Kučery, místopředsedy Nejvyššího soudu ČR.
NÁMĚSTEK KORBEL POD TLAKEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.02.2009)
ODVETA ERGUENA UZUNOGLU
Zdeněk Jemelík, 16.2.2009
Vyšlo 16.2.2009 na Politikonu
jemelik@rambler.ru

Slovo novináře, zlehčující veřejně činnou osobnost, někdy vyšumí do ztracena, jindy nabude sílu kamene, vrženého do výkladní skříně, a spustí nelítostnou mediální štvanici, v které většinou nejde o spravedlnost, ale o prosazení často velmi temného stranického nebo soukromého zájmu. Poučen nespravedlivou nátlakovou kampaní proti soudci, jenž soudil Erguena Uzunoglu, jsem zbystřil pozornost, když se objevily zprávy o postavení střetu zájmu, do kterého se měl dostat náměstek ministra spravedlnosti František Korbel právě ve vztahu k nárokům výše jmenovaného na náhradu škod, způsobených mu státem. Jejich trestí je článek Jana Urbana v Lidových novinách z 9.2.2009. Podle něho náměstek Korbel využil výhod svého postavení v době, kdy ministerstvo rozhodovalo o nároku pana Uzunoglu na odškodnění za neoprávněné vazební stíhání, a vnucoval se mu s nabídkou právního zastoupení v řízení proti státu o náhradu škod za zničený majetek a zmařené obchody ve výši 50 miliard Kč. Protože odměna advokáta měla činit 15% z vysouzené částky, jednalo by se patrně o největší obchod, který kdy česká advokátní kancelář udělala. Erguen Uzunoglu se postaral, aby se článek dostal k co největšímu počtu vlivových osob.Je to technika difamace podle stejného vzorce, který uplatňoval při nátlaku na soudce Rašíka.
VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSEDY SPOLKU ŠALAMOUN
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 07.02.2009)
ZPRÁVA A ŽÁDOST SPOLKU ŠALAMOUN
5. února 2009 16:06

Vážená paní, vážený pane,

Na pokyn pana Johna Boka, předsedy spolku Šalamoun, Vám zasílám zprávu o naší činnosti v r.2008 a prosím Vás, abyste uvážili, zda byste nás mohli doporučit organizacím nebo osobám, jež by nás mohly sponzorovat, byť i malými dary. Naše činnost není nákladná, ale z našich důchodů a platů průměrných občanů ji přesto nemůžeme financovat.

Dárcovské smlouvy uzavírá předseda spolku, p. John Bok, john.bok@spoleksalamoun.com, mobil 602262445, náš účet je č.ú.: 170718584/0300

Srdečně zdraví

Zdeněk Jemelík

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT

Výroční zpráva předsedy spolku Šalamoun příznivcům o činnosti v r.2008
V Praze dne 5.1. 2009

Vážení příznivci,

úvodem Vám do nového roku přeji, aby se dařilo všem Vašim záměrům, aby Vám sloužilo zdraví a ve Vašem soukromém životě aby vládla pohoda. Současně Vám děkuji za jakoukoli pomoc, kterou jste nám v r. 2008 prokázali, ať šlo o podporu radou, projevem zájmu a sympatií, zveřejněním zpráv o naší činnosti nebo finančním darem. Zvlášť děkuji všem, kdo jakkoli ulehčili nelehký úděl námi podporovaných trestně stíhaných a odsouzených, nechť jsou na svobodě nebo ve výkonu trestu.
POSLEDNÍ TANEČNÍ PIRUETA SOUDCE BRAUNA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 05.02.2009)
MARTIN STÍN: POSLEDNÍ TANEČNÍ PIRUETA SOUDCE BRAUNA
Vyšlo 5.2 .2009 na Politikonu jako 251. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Takže bývalá prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová bude přece jen muset nastoupit trest, neboť soudce Petr Braun dotančil obřadní taneček na oslavu své lidumilnosti a na její záchranu před vězením a při jeho poslední piruetě zamítl žádost odsouzené o odklad nástupu trestu ze zdravotních důvodů. Proti jeho rozhodnutí není stížnost přípustná. Věci se dostaly tam, kde měly být již dávno, kdyby se pan soudce přesně držel trestního řádu a naložil s Ludmilou Brožovou-Polednovou způsobem, který zažívají v podobných situacích bezejmenní občané, s nimiž se nikdo nemazlí. Je dokonce možné, že bývalá prokurátorka mohla být po krátkém pobytu ve vězeňské nemocnici již opět doma, podobně jako kdysi Karel Hoffmann. V podstatě bych si mohl dovolit dnešní „sloupek“ si odpustit a odkázat pravidelné čtenáře Politikonu na 246. sloupek z 1.1.2009, v němž jsem se zabýval podivným jednáním pana soudce v této věci a připomněl jsem také jeho zvláštní chování v kauze Adély Rajdlové. Skutečnost, že zpráva o konci frašky se dostala do médií včetně některých podrobností, podporuje dojem, že soudce Braun trpí chronickým nutkáním natřásat se před novináři a tlachat o svých špatných rozhodnutích a negativní ohlasy veřejnosti na jeho nadstandardní ohledy na Ludmilu Brožovou-Polednovou z počátku tohoto roku se ho nedotýkají.
DVOJOBROČNÍK
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.01.2009)
MARTIN STÍN: DVOJOBROČNÍK
Vyšlo 29.1 .2009 na Politikonu jako 250. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Nepředpokládám, že zprávy o sporech mezi Českou republikou a firmou Diag Human stojí v popředí zájmu veřejnosti, i když v nich jde o dalších několik miliard z kapes daňových poplatníků. Už jsme si zvykli, že stát čas od času prohraje nějakou arbitráž a z daní zaplatí škodu, kterou někdy přivodila chamtivost, jindy šlendrián ve státní správě a příště způsob, jakým si v arbitrážním řízení vedli astronomicky draze zaplacení právníci. Přesto bych rád upoutal pozornost právě na zprávy o výše zmíněné arbitráži, protože vytáhly na světlo nový, v jiných řízeních tohoto druhu neznámý prvek: ztrátu skromnosti a soudnosti vysokého ústavního činitele, popř. neúctu k právu ve smyslu známého rčení „quod licet iovi, non licet bovi“. Mám na mysli mediální zprávy o předpokládaném nahrazení prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela v čele trojice rozhodců veřejným ochráncem práv Otakarem Motejlem.
JUSTIČNÍ MULTIMORALITA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 22.01.2009)
MARTIN STÍN: JUSTIČNÍ MULTIMORALITA
Vyšlo 22.1 .2009 na Virtually a na Politikonu, zde jako 249. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Kdyby se slavný bajkař Ezop dožil našich časů a prošel se soudními síněmi, zajásal by: v českém trestním řízení se odehrávají často až neuvěřitelné příběhy. Pro bajkaře jsou žírnou pastvou, neb z každého z nich lze vytěžit hned několik životních ponaučení najednou.

Jako příklad uvedu příběh, jehož vyprávění budu prokládat vytěženými moralitami. Začal v r.2005 a bude pustošit osudy některých účastníků doživotně. Tehdy se ani ne čtrnáctiletá Linda Kučerová při prázdninovém výletu nečekaně potkala s málem již zapomenutým kamarádem z raného dětství, devatenáctiletým Pavlem Zmetkem. Dívka byla rozbolestněná, vzpamatovávala se z nečekaného úmrtí otce. Hledala útěchu v mladíkově náruči, ale když toho patřičně zneužil, vyděsila se a svěřila se lékaři. Ten ji sice po vyšetření uklidnil, ale vyrozuměl policii.

Pavel se dostal rychle před soud. V soudní síni dával svým chováním najevo, že vlastně o nic nejde. Lindě a její mamince Ireně tvrdil, že se mu celkem nic nemůže stát, protože s panem soudcem chodí na pivo do místní krčmy, jsou kamarádi a v předvečer hlavního líčení se spolu opili. Vyprávění působilo věrohodně, protože jeho tvář nesla stopy nočního hýření. O mladíkovi je známo, že se rád vytahuje vyprávěním neskutečných příběhů, nicméně Irena měla dojem, že obžalovaný se soudcem na sebe během řízení mrkali, šklíbili se na sebe a dobře se bavili ztrapněním Lindy.

Poučení č.1 : Pivo sbližuje a jeho účinkům neodolá ani soudcovská důstojnost.
MIMOPRÁVNÍ TRESTY I PRO NEVINNÉ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 15.01.2009)
MARTIN STÍN: MIMOPRÁVNÍ TRESTY I PRO NEVINNÉ
Vyšlo 15.1 .2009 na Politikonu jako 248. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Mnohaleté trestní stíhání bývalého sbormistra Bohumila Kulínského dospělo u obecných soudů k závěru. Po verdiktu Vrchního soudu v Praze by přicházely v úvahu jen mimořádné opravné prostředky, které nemusí odvrátit vykonání rozsudku.

K různým zvláštnostem procesu přibyly v jeho závěrečné fázi dvě navíc. Především to je propastný rozdíl mezi prvostupňovým rozsudkem, „krvelačnými“ požadavky odvolání žalobce a přesvědčením obhajoby o oprávněnosti návrhu na zprošťující rozsudek. Krajský soud vyměřil odsouzenému tři roky s podmíněným odkladem, což se na pozadí např. rozsudku v nezákonně vedeném procesu proti „katarskému princi“ může jevit jako nepřiměřeně mírné rozhodnutí i s ohledem na kvantitativní rozměry skutkové podstaty: v případě „prince“ bylo dívek podstatně méně a šlo o poklidný obchod s příležitostnými mladistvými prostitutkami, při němž si všichni účastníci přišli na své, kdežto sboristky dílem podléhaly proto, že sbormistra zbožňovaly, dílem proto, že na něm byly závislé. Přesto byl „princ“ odsouzen k nepodmíněnému trestu v trvání 30 měsíců, Bohumil Kulínský k podmíněnému trestu v trvání 36 měsíců. Předešlé srovnání platí v případě, že vina byla Bohumilovi Kulínskému skutečně spolehlivě prokázána. Na to ovšem nemohu přísahat, protože nemám o dokazování a jeho výsledcích objektivní a úplné informace.
TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 10.01.2009)
Občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR – podalo návrh na zahájení kárného řízení proti soudci Městského soudu v Praze Petrovi Braunovi pro neetické jednání, protože podle mediálních zpráv jeho postup při projednávání žádosti o odklad nástupu trestu ods. JUDr. Ludimily Brožové-Polednové vyvolává pochybnosti o profesionalitě a nestrannosti soudu. Jeho postup totiž působí dojmem, že se odchyluje od ustanovení trestního řádu a od běžné praxe v zacházení s jinými odsouzenými, čímž zjednává odsouzené neoprávněnou výhodu. Současně se podle zmíněných zpráv soudce Petr Braun neoprávněně vměšuje do zákonem vymezené kompetence Vězeňské služby, která nepodléhá jeho kontrole a je zcela v její odpovědnosti a pravomoci, aby zajistila odsouzené odpovídající zacházení, přiměřené jejímu zdravotnímu stavu. Klademe otázku, proč soudce Petr Braun projevuje takovou starost o odsouzenou, která dosud neprojevila lítost nad zavražděním Milady Horákové, na němž se podílela.

Spolek Šalamoun
PČR A SOUDY MAJÍ NOVÝ PROBLÉM
(MS, Aktuální kauzy spolku, 09.01.2009)
PČR A SOUDY MAJÍ NOVÝ PROBLÉM
Vyšlo 8. a 9.1.2009 na Neviditelném psu, Politikonu a Virtually
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Všichni, kdo s napětím očekávali přeplnění věznic jako následek novelizace trestního zákona, podle které je od 1.1.2009 nenastoupení výkonu trestu trestným činem, si zatím oddechli. Žádné fronty se před branami věznic nevytvořily, „vyhýbači“ změnu zákona ignorují a naopak jejich počet dále mírně stoupá. Z hlediska okamžiku to je úlevná skutečnost. Naše věznice jsou s více než 20 tis. vězni naplněné na 106% kapacity. V krizové situaci mohou nouzově ubytovat až 22 tis. vězňů, takže příval 7 tisíc nových chovanců by vyvolal katastrofu, provázenou nárůstem nebezpečí vzpour. S nástupem všech „vyhýbačů“ ovšem nikdo nepočítal. Jsou mezi nimi i ti, kteří mají odklad nástupu legálně povolen soudem nebo čekají na rozhodnutí o podání žádosti, další vyměnili vzduch vlasti, cezený mřížemi, za svobodné povětří ciziny a v brzké budoucnosti se nevrátí.
OBŘADNÍ TANEČKY KOLEM PROKURÁTORKY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 01.01.2009)
MARTIN STÍN: OBŘADNÍ TANEČKY KOLEM PROKURÁTORKY
Vyšlo 1.1 .2009 na Politikonu jako 246. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Patří se na Nový rok se zastavit, ohlédnout se za sebe, udělat řádnou bilanci průběhu loňského roku, a pak o tom napsat článek nebo pronést projev. Do ničeho takového se nepustím. Přelom roku je umělý mezník, který jsme si vymysleli, ale obvykle nepřináší žádný skutečný zlom. Život plyne podle úplně jiného rytmu, a jeho běhy se od sebe liší nejen podle států a národů, ale i podle individuálních osudů. Mimo to, kdybych měl bilancovat činnost svou a hrstky mých přátel, měl bych potíž. Jakými měřítky lze měřit žal a hněv nespravedlivě odsouzených při vyslechnutí rozsudku a později při nástupu trestu, a jak počítat slzy jejich rodin ? Kolik naopak váží štěstí těch, jež soudce zprostil obžaloby, nebo těch, kteří se naposled ohlížejí na vězeňskou bránu při návratu na svobodu? A jakým metrem měřit hodnotu úsilí o pomoc postiženým a strádání ze sdílení jejich osudů? Jak pak porovnat všechny navzájem nesouměřitelné jevy a zjistit, co převážilo ? Nemyslím, že v oblasti, kterou se zabývám a o které převážně píši, se s nástupem do nového roku něco podstatného změní. Snad jen vznikne nový problém: neúnosná přeplněnost věznic, nastoupí-li k výkonu trestu větší část ze 7 tisíc odsouzených, kteří se až dosud skrývali.

Budu se proto zabývat událostmi všedního dne, jako by přelomu roku nebylo. Snad nejzajímavější událostí „v oboru“ z posledních dnů jsou rituální tanečky soudce Petra Brauna, jež mají veřejnosti osladit předvídatelnou skutečnost, že bývalá prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová nenastoupí trest za spoluúčast na justiční vraždě Milady Horákové. Již samo její odsouzení je trapné, byť je z právního hlediska formálně správné a trest se může zdát spíše mírný. Odsouzené za zločiny komunismu lze na prstech spočítat a skutečnost, že spravedlnost dohonila na sklonku jejího života a s velkým zpožděním od pádu starého režimu zrovna osmdesátiletou ženu, ve své době nepříliš důležitou, zatímco jiní a převážně větší viníci včetně zlopověstného prokurátora Vaše buď již zemřeli, nebo nebyli vůbec obžalováni, byli zproštěni obžaloby, či dokonce zastávají nadále vlivná místa, prokazuje slabost polistopadového režimu a neodpovědný vztah politických elit k minulosti národa. Nesoudit a neodsoudit ji nebylo možné, nicméně lze souhlasit s názorem, že vzhledem k uvedeným okolnostem byla spravedlnost naplněna již samotným projednáním soudem a odsouzením, přičemž trvání na vykonání trestu by zavánělo slepou pomstou či obětováním té poslední v řadě za všechny nepotrestané pachatele.
VÁNOČNÍ DAR
(MS, Aktuální kauzy spolku, 25.12.2008)
Martin Stín: Vánoční dar
Vyšlo 25.12 .2008 na Politikonu jako 245. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Vánocům předcházely svátky konzumerismu. Pod vánočními stromky pak nacházeli obdarovaní nekonečnou pestrost darů, od titěrností až po nejluxusnější předměty. Nicméně nejštědřejším dárcem byl pan prezident, jenž obdařil třináct šťastlivců svou milostí a poskytl jim dar, jenž je po životě a zdraví tím nejcennějším, čím je lidská bytost nadána – svobodu. O jeho vánoční nadílce jsem se dověděl od reportéra TV Nova, který se chtěl u mne informovat o případu jednoho z omilostněných, jehož žádost podporoval spolek Šalamoun. V té chvíli jsem pocítil smutek a zklamání, protože v seznamu nebyl jiný žadatel, pro jehož malé děti byla prezidentova milost poslední nadějí, že pro ně svátky rodinné pohody nepřejdou v loučení s otcem na několik let. Zklamaných žadatelů bylo jistě mnohem více, takže pan prezident jedny potěšil, jiné zarmoutil. S tím se ale nedá nic dělat, dvojznačnost účinku je nedělitelnou součástí institutu milosti. Mohu pouze namítnout, že příslovečná špetka šafránu, kterou kdysi Václav Klaus stanovil jako omezení svého práva udělovat milosti, je podstatně menší, než míra štědrosti jeho předchůdců, přičemž její velikost si vymezil on sám a nikdo by ho nemohl křižovat, kdyby ji poněkud zvětšil. Pochybuji, že by ho národ ukamenoval, kdyby k vánocům udělil třeba i třicet milostí. Věřím, že kdo má moc konat dobro, má jí užívat co nejvíce.
KAUZA ROZTOČIL – KONTINUITA KOMUNISTICKÉHO SOUDNICTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.12.2008)
ZDENĚK JEMELÍK: KAUZA ROZTOČIL – KONTINUITA KOMUNISTICKÉHO SOUDNICTVÍ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNA

jemelik@rambler.ru</u>

Když Rostislav Roztočil v r.2005 společně s Romanem Čabradou úspěšně uprchl z věznice Bory do Rakouska, stal se rázem mediální hvězdou. Zájem o něj provázel pak i oba procesy o povolení obnovy procesu a následné obnovené řízení ve věci, ale postupně opadal. Čerstvá zpráva o odmítnutí dovolání Nejvyšším soudem ČR měla jen nepatrný ohlas. Když jsem se ji dověděl, zamrazilo mě. Dovolání je vysoce formalizovaný nástroj, takže je možné, že nakonec budu muset uznat správnost právních úvah soudců Nejvyššího soudu, i když dle mého soudu obhájkyně Božena Hokeová, původem zkušená trestní soudkyně, při jeho psaní nepochybila. Vysvětlení zdánlivě nesmyslné předešlé věty je v přísloví, které praví, že sejdou-li se dva právníci, mají na jednu věc čtyři protichůdné právní názory a všechny jsou správné, i když se vzájemně potírají. Nicméně skutečnost, že usnesení Nejvyššího soudu ČR je zatím posledním článkem souvislé linie soudcovského myšlení, na jejímž začátku stojí rozsudky Krajského soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČSSR z r.1985, potvrzuje, že kontinuita komunistického soudcovského myšlení nebyla ve svých účincích Listopadem 1989 přerušena a u některých soudů přetrvává do dneška. Není patrně náhodná souvislost s čerstvou informací, že asi pětina současných soudců jsou bývalí členové KSČ, další tehdy soudili také, aniž by vstoupili do strany, ale soudcovský úřad by stejně nemohli vykonávat, kdyby loajalitu k protiprávnímu režimu neprokázali jinak. Dokonce stále soudí i několik soudců, kteří posílali za mříže disidenty včetně Václava Havla. Soudkyně Oldřiška Rysová, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, která odsoudila v r. 2007 Rostislava Roztočila na třináct let do vězení, se stala soudkyní ve stejném roce, kdy odsouzený emigroval, a v době, kdy původní proces probíhal, již u krajského soudu působila. Okolnost, že se z řízení nevyloučila pro podjatost, nevyžaduje komentář. Předsedkyní odvolacího senátu byla původně, až do vyloučení pro podjatost na základě stížnosti spolku Šalamoun, Jaroslava Maternová, soudkyně Vrchního soudu v Praze, která se v r. 1985 jako členka senátu Nejvyššího soudu ČSSR podepsala pod rozsudek nad Roztočilem. Soudcem tak vysoké úrovně směl být jen člověk, o jehož oddanosti KSČ nemohlo být nejmenších pochyb.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ IX
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.12.2008)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ IX
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 14.12. 2008 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Kdo z čtenářů se prokousal všemi předchozími částmi seriálu, zejména po osmém díle se možná cítí deprimovaný a může si klást otázku, jak může takový absurdní subsystém státní správy fungovat. Odpovídám, že může. Tajemství je zakleto právě v jeho uzavřenosti před zvědavýma očima veřejnosti, v slabosti zákonem vymezeného postavení ministerstva jako kontrolního a řídícího orgánu, v závislosti kvality výkonu státního zastupitelství na úrovni jednotlivců, kteří se nemusí příliš obávat kázeňského a tím méně trestního postihu za svá pochybení. Systém se personálně regeneruje ve směru udržování zavedených poměrů: o tom, kdo nový vstoupí zvenčí, rozhodují ti, kteří jsou po mnoho let uvnitř, a vhodnost nově příchozího měří svými ustálenými měřítky, dosud v převážné míře utvářenými ve službách protiprávnímu režimu. Nepustí mezi sebe někoho, kdo by nevyhovoval, a stejně si pak ještě nováčka dotvoří úplně k obrazu svému. Je to prostě stále v zásadě totalitní instituce, postavená na základech, importovaných počátkem padesátých let ze SSSR.
BLAHOPŘÁNÍ MIRKOVI TOPOLÁNKOVI ZE 7.12.2008
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 08.12.2008)
Vážený pane předsedo,

blahopřejeme Vám k znovuzvolení. Potěšilo nás, zvláště i proto, že z našeho „oborového“ pohledu by zvolení Pavla Béma nebylo šťastným řešením, a to i přesto, že uskutečnění zásadního obratu v politice vlády a strany by bylo snazší pro politika, který by kvůli němu nemusel trhat pouta s dosavadními souputníky a zrevidovat případně i některé své minulé postoje.
OSLOVILI JSME 19.KONGRES ODS
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 08.12.2008)
ZDRAVICE ÚČASTNÍKŮM 19. KONGRESU ODS
V Praze dne 4.12. 2008

Vážené dámy a pánové,

přijměte laskavě pozdrav a přání úspěšného výsledku vašeho jednání od členů občanského sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice ČR. Z hlediska našeho vztahu k politice ve smyslu soupeření politických stran o moc ve státě jsme za normálních okolností nestraničtí. Naší politikou je usilování o zahlazení vlivu padesátiletého přerušení demokratického vývoje země na stav české justice obecně, na úroveň trestního řízení zvlášť a spolupracujeme s tím, kdo má stejný zájem, bez ohledu na jeho stranickou příslušnost. Nejčastěji působíme jako zastánci obětí justičních přehmatů a zločinů, k nimž bohužel u nás dochází. V některých případech ale podporujeme soudce, státních zástupce a policisty, jimž se děje bezpráví ze strany jim nadřízených orgánů nebo kteří jsou vystaveni útokům na svou nezávislost nátlakových skupin, organizovaných stranami řízení. Máme za sebou 14 let činnosti, během které jsme nahromadili značnou kolektivní zkušenost. Je přirozené, že náš pohled na činnost orgánů vymáhání práva je v některých směrech odlišný od názoru jejich příslušníků a představitelů jiných právnických profesí, protože k problémům přistupujeme z postavení ve styku se „zákazníky“ či spíše s oběťmi justice. Tento aspekt profesionálům většinou uniká.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.