Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

CASOVANE MINY V NOVELÁCH ZÁKONŮ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.11.2008)
ČASOVANÉ MINY V NOVELÁCH ZÁKONŮ
Vyšlo 23.11.2008 na Politikonu
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Jiří Pospíšil věnuje značnou péči vytváření dojmu, jakým by chtěl působit na své stranické okolí, pracovníky resortu spravedlnosti a laickou veřejnost. Usiluje o obraz právnicky erudovaného mladého politika, jenž energii svého mládí úspěšně používá k prosazení potřebných legislativních změn, a pro tyto vlastnosti je ve své funkci nepostradatelný. V době jeho ministerského působení skutečně vyšlo hodně novel, z nichž žádná neunikla pozornosti médií. Veřejnost byla přizvána k ovlivňování nových zákonů předkládáním připomínek v době jejich tvorby.
O NOVÉM TRESTNÍM ZÁKONU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.11.2008)
Martin Stín: Sen o zákonu
Vyšlo 20 .11.2008 na Politikonu jako 240. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Jiří Pospíšil sní o tom, že se do dějin moderní české legislativy zapíše jako první polistopadový ministr spravedlnosti, kterému se po neúspěších jeho předchůdců konečně podařilo „protlačit“ parlamentem nové základní kodexy, jež nahradí staré, četnými novelizacemi všelijak poflikované komunistické zákony. Má na dosah první krok ke splnění snu: Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh nového trestního zákona. Pan ministr by si splnění snu zasloužil, protože se osvědčil jako taktik lépe než jeho předchůdce: proti předloze z r. 2006 se předkladatelé té současné vyhnuli problémům, které působily potíže při jejím projednání. Mimo to se Jiří Pospíšil patrně víc věnoval vyjednávání s poslanci napříč politickým spektrem. Novela je sice v detailech malinko méně „progresivní“ než ta předešlá, koncepčně ovšem v podstatě shodná, a pro většinu poslanců je přijatelnější.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ VII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.11.2008)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ VII
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 19.11.2008 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun .
jemelik@rambler.ru

Navazuji na popis příkladů zápolení se státními zástupci o prosazení práv poškozených v dílech IV a VI konstatováním, že správnou argumentací a trváním na svém lze občas s neúměrnou námahou dosáhnout toho, že neomylní státní úředníci krok po kroku aspoň částečně přistoupí na stanovisko stěžovatele. Důvod k veselí ale přesto nevidím, protože vždy jde o boj zdravého selského rozumu proti byrokratické zabedněnosti, takže několikaměsíční průtahy řízení jsou důvodem k pláči a hodnotu vítězství snižují. Příčinou neochoty přistoupit na stanovisko stěžovatele bývá nejčastěji arogance a „profesionální slepota“ lidí, kteří neumí připustit, že nemají patent na logické myšlení, a na kritiku zvenčí, od neprofesionála, automaticky reagují zaujetím „obranného postavení“. Je to nepřístojné. Spory se totiž jen zřídka vedou o právní posouzení věci, ale hlavně o kvalitu a úplnost dokazování a jeho věcného vyhodnocení, pro jejichž posouzení jsou nezbytným nástrojem všímavost, životní zkušenost a zdravý selský rozum, které nejsou výsadním majetkem žalobců.
DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN SENÁTORŮM-PŘIPOMÍNKY K ZÁKONU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 17.11.2008)
Připomínky k novele trestního zákona (dle sněmovního tisku 410 ve stavu k 15.11.2008)

Vážená paní senátorko!
Vážený pane senátore!

Občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR bylo registrováno ministerstvem vnitra v r.1994 a od té doby usiluje o oproštění naší justice od zlozvyků orgánů komunistického státu. Po celou dobu je jediným statutárním zástupcem spolku jeho předseda John Bok. Specializujeme se převážně na oblast trestního řízení a nejčastěji působíme na straně obhajoby. Do náplně naší činnosti patří např. rozbory trestních spisů, monitorování soudních řízení, publikační činnost a také návštěvy odsouzených ve věznicích. Velmi výjimečně naši členové zastupují v trestním řízení jako obecní zmocněnci nemajetné poškozené. Během dlouhých let naší činnosti jsme si vydobyli určitý respekt, takže působíme i v některých orgánech státu, jako ve Výboru proti mučení a jinému nelidskému zacházení při Radě pro lidská práva Vlády ČR či v Poradním sboru generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Jsme přijímáni jako partneři při odborných jednáních pracovníky Ministerstva spravedlnosti ČR, Kanceláře prezidenta republiky, některými předsedy soudů a soudci a poslanci Parlamentu ČR. Došlo i k pracovním setkáním s prezidentem republiky Václavem Klausem, který ostatně navrhl Johna Boka, předsedu spolku Šalamoun, jako jednoho ze svých kandidátů na úřad veřejného ochránce práv.

Jsme laici bez oficiálního systematického právnického vzdělání, v oblasti právní vědy samouci, jež „nouze naučila housti“. Proti předkladatelům předlohy nového trestního zákona máme výhodu praktických poznatků ze styku s účastníky trestního řízení a jejich rodinami, ze srovnávání činnosti různých orgánů téhož druhu, z návštěv ve věznicích. Má to vliv na poněkud odlišné akcentace některých problémů trestního práva proti schválené novele.

V zásadě nás ovšem těší, že zákon aspoň v této podobě konečně prošel sněmovnou, protože pokračující užívání komunistického trestního kodexu již bylo skutečně trapné. Základní koncepci zákona považujeme za správnou, nicméně máme některé drobné výhrady, s nimiž Vás tímto podáním seznámíme. Žádáme Vás, abyste uvážili, zda jsou natolik významné, že by stály za vrácení zákona s připomínkami Poslanecké sněmovně.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ VI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 11.11.2008)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ VI
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 11.11.2008 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Kdo se prokousal předchozími díly seriálu, patrně pochopil, že žalobci zasahují do lidských osudů velmi účinně, že jejich počínání je neprůhledné, veřejností nekontrolovatelné. Zmocní se ho pak pochybnost, zda občan, který se dostane do střetu s neosobním soustrojím státního zastupitelství, má vůbec šanci se bránit, dojde-li k pochybení. Odpověď rozhodně není povzbudivá.
SOUDCE NA MUČIDLECH
(MS, Aktuální kauzy spolku, 06.11.2008)
Martin Stín: Soudce na mučidlech
Vyšlo 6.11.2008 na Politikonu jako 238. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Každý, kdo se delší dobu pohybuje v prostředí trestního řízení, ví, že pro obžalovaného je projednávání jeho věci vždy zdrojem napětí, a to i v případě, že si je jist svou nevinou. Tlak na psychiku trvá i v mezidobích mezi úkony a obvykle jej postižení snášejí tím hůře, čím jsou kultivovanější.

Domnívám se, že o tom ví své i místopředseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Kučera, který stane 21.listopadu 2008 před Kárným soudem v Olomouci, aby čelil kárné žalobě své nadřízené, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové, kterou na něj podala na podnět ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Pravda, nehrozí mu vězení, dokonce ani veřejně prospěšné práce. Nejhorším trestem, který by ho mohl postihnout, je zbavení úřadu soudce. Vzhledem k tomu, že proti rozsudku kárného soudu lze uplatnit všechny řádné i mimořádné prostředky a Pavel Kučera se blíží věkové hranici pro odchod do důchodu, patrně by zůstal soudcem a místopředsedou soudu až do přirozeného ukončení svého působení v úřadě. Ale daleko hůře se ho dotýká možná ztráta společenského postavení a pošpinění dosud neposkvrněného jména. Pavel Kučera je prakticky nejvýše postaveným trestním soudcem v České republice. Ve svém oboru je uznávanou autoritou. Místopředsedou Nejvyššího soudu ČR je od jeho vzniku a v dobrém vycházel se všemi třemi předsedy, kteří se zde dosud vystřídali. Do nemilosti upadl až u Ivy Brožové, když se v její vzpouře proti prezidentovi republiky a ministrovi spravedlnosti postavil proti ní.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ V
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.10.2008)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ V
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 29.10.2008 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Dramatický vývoj vnitropolitické situace mě nutí, abych se znova zabýval částí obsahu IV. dílu tohoto seriálu. Podle Mirka Topolánka výsledek senátních a krajských voleb vyvolává potřebu sebereflexe ODS. Lze s ním souhlasit s výhradou, že důvod k zpytování svědomí mají i obě menší koaliční strany, jejichž porážka je ještě krutější než neúspěch ODS a navíc je varovným upozorněním na možnost jejich propadu pod hranici volitelnosti v příštích parlamentních volbách, zvláště v případě jejich předčasného konání. Pokud si koaliční strany nepovedou stejně zaslepeně jako komunisté v r.1970 při tvorbě pamfletu „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“, budou muset zahrnout mezi významné aféry, jež je připravily o důvěru voličů, také celý soubor událostí, veřejností zjednodušeně označovaných jako „kauza Jiřího Čunka“. Na svět jí pomohla neústupnost předsedy lidovců a za ním stojícího vedení KDU-ČSL v lpění na vládní funkci od počátku jeho trestního stíhání, tvrdošíjné nedbání požadavku veřejnosti, aby se místopředseda vlády do vyřešení svého problému stáhl do ústraní. Bez ohledu na to, jaký by byl konečný výsledek trestního stíhání, šlo o projev hrubé neúcty k veřejnému mínění a názoru, že zájem na osobní kariéře politika stojí nad veřejným zájmem na důvěryhodnosti vlády v očích občanů a na jejím hladkém fungování, nezatěžovaném soukromými problémy jejích členů. Přihlásili se tak k pojetí politiky, které je velmi vzdáleno obecným představám o demokracii a o přísných mravních nárocích, jimž mají vyhovovat politici. Nejvýznamnější částí kauzy však byl skandální záchranný zásah Renáty Vesecké & spol. do trestního stíhání Jiřího Čunka, zmiňovaný v IV.části seriálu. Veřejnosti nelze vymluvit podezření, že jeho smyslem bylo vyřešení rozporu mezi zájmem udržet KDU-ČSL v koalici a neudržitelností setrvání Jiřího Čunka ve vládě v případě pokračujícího trestního stíhání. Moc skvadry bývalých prokurátorů protiprávního režimu zde dosáhla nestvůrných rozměrů svévolné síly, stojící nad ústavou a zákony a významně ovlivňující vývoj politiky. Hrůzu budí domněnka, že vykonavatelé této popravy právních jistot občanů a jejich rovnosti před zákonem měli patrně předem zajištěnu beztrestnost, přičemž naopak došlo k následnému šikanování příslušníků orgánů činných v trestním řízení, kteří se zásahem nesouhlasili. A zatím máme smutnou jistotu, že k podobnému zneužití pravomocí veřejného činitele může dojít kdykoli znova, protože všichni, kdo si je objednali a vykonali, tedy lidé, již bezohledné porušování ústavněprávně vymezených pravidel trestního řízení považují za standardní jednání, zůstávají v poklidu na svých místech. Nemělo by proto smysl, aby vládní koalice v rámci sebezpytování uznala, že došlo k pochybení, aniž by z tohoto poznání vyvodila personální a institucionální důsledky, jež by aspoň snížily riziko opakování podobných nepravostí. Měla by se od nehorázností státních zástupců konečně distancovat, a to hezky hlasitě a s vyvozením důsledků nejen slovy, ale i činy, padni komu padni.
ZE SOUDNÍCH SÍNÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 09.10.2008)
MARTIN STÍN: CEJCH ODSOUZENÉHO
Vyšlo 9 .10.2008 na Neviditelném psu, Virtually a Politikonu, zde jako 234. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Při čtení sporných rozsudků si často kladu otázku, jakým nárokům má vyhovovat trestní řízení, aby naplnilo pojem spravedlivého procesu, kromě samozřejmého požadavku, že jeho průběh a závěry mají být v přísném souladu se zákony a judikáty vyšších instancí. Na první místo bych postavil zásadu, že trest není slepou pomstou. Má být přiměřený nezpochybnitelně prokázané vině. Víra soudce nemůže nahradit důkaz. Lpění na této zásadě je pojistkou proti omylnosti soudce. Odsouzený má být souzen pouze za to, z čeho jej viní obžaloba, nikoli za dávné hříchy. Soud má maximálně vycházet vstříc požadavkům obžalovaného i poškozeného na dokazování, nikdo nemá být krácen v právu na soudní ochranu svých práv.
SOUKROMÁ STÍŽNOST NA MĚSTSKOU STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.10.2008)
STÍŽNOST NA NEČINNOST, POPŘ. NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ V PRAZE, S MOŽNÝM VYÚSTĚNÍM V KÁRNOU ŽALOBU
Praha 8.10.2008

Vážený pane vrchní státní zástupče,

z Vašeho vyjádření z 24.7.2008 č.j. 9 SPR 131/2008 - 25 k mé stížnosti na průtahy v řízení u Městského státního zastupitelství v Praze lze vyvodit pozoruhodný závěr, totiž že městská státní zástupkyně se může zbavit odpovědnosti za vyřízení jí adresovaného podnětu tím, že jej předá své podřízené, na jejíž postup pak nedohlíží. Je to jistě špatný postup a nyní jsem narazil na jeho opakování v dalším případě.

Monitoruji trestní řízení proti podezř. P.M. pro podezření z tr. č. úvěrového podvodu dle §250b tr.z. Skutkový děj proběhl takto: na přelomu let 2004/2005, bezprostředně před obdržením příkazu k nástupu trestu odnětí svobody v trvání tří let, podezřelý vylákal od tří finančních ústavů úvěry v celkové výši 275.000 Kč. Poskytovatelům úvěrů nesdělil, že má nastoupit trest a zatajil i významné závazky z titulu mnoholetého neplacení výživného a povinnosti nahradit škodu, uloženou rozsudkem v jeho trestní věci. Úvěry nesplácel, finanční prostředky do nástupu trestu vyčerpal k nezjištěným účelům. Při nástupu trestu nechal rodinu zcela bez prostředků a zadluženou (čili nepoškodil finanční ústavy proto, aby zabezpečil rodinu po dobu výkonu trestu).
PŘEDVOLEBNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA O VÝVOJI SPOLKU ŠALAMOUN
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 09.10.2008)
Občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra v r.1994. Jeho zakladateli byli spisovatelka Lenka Procházková a John Bok se skupinou svých přátel. Lenka Procházková později ze spolku odešla, John Bok zachovává kontinuitu, volen opakovaně valnými hromadami jako předseda od založení do současnosti. Důvodem založení bylo poznání zakladatelů, že česká justice, promořená normalizačními soudci, funguje dále podle předlistopadových pravidel a je značně vzdálena od zásad spravedlivého procesu. Pod pojmem „nezávislá justice“ mínili justici nezávislou na zlozvycích a nemravech, přežívajících z doby totality.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ IV
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 06.10.2008)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ IV
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 6.10.2008 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

V těchto dnech vzbudila pozornost veřejnosti „předvolební“ zpráva senátora Martina Mejstříka o přežívání komunistických soudců v současné justici, a to i těch, kteří soudili politické procesy. V této souvislosti stojí za zmínku, že k paradoxům jevu, který ho tolik znepokojil, patří také existence jisté předsedkyně senátu odvolacího soudu, která se jako členka trestního senátu podílela na uložení posledního trestu odnětí svobody Václavovi Havlovi. Nepřekáželo jí to v postupu na soud vyššího stupně.
IVA BROŽOVÁ vs. JIŘÍ POSPÍŠIL
(MS, Aktuální kauzy spolku, 02.10.2008)
MARTIN STÍN: NEPRŮSTŘELNÁ SOUDKYNĚ
Vyšlo 2.10.2008 na Virtually a Politikonu, zde jako 233. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Železná lady české justice, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová, zaznamenala další vítězství nad mocí výkonnou. Po prezidentovi republiky uspěla ve sporu s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Ten na ni podal kárnou žalobu kvůli administrativnímu pochybení při vyúčtování prostředků ze státního rozpočtu, ale ztroskotal u kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci, a když se odvolal, utrpěl další porážku u kárného senátu Nejvyššího soudu ČR.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ III
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.09.2008)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ III.
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 28.9.2008 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun .
jemelik@rambler.ru

Z předešlých dílů seriálu snad čtenáři mohou vytušit, že státní zastupitelství mohou zasahovat do jejich života velmi výrazným způsobem. Přesto ve vnímání veřejností zůstávají ve stínu soudců a jen vplývají do pojmu „justice“ jako blíže neurčený útvar. Je to trochu paradox, protože státní zastupitelství nejsou součástí justice, ale moci výkonné. Jsou jakýmsi svorníkem mezi policií a soudy. Dohlížejí na činnost policie při vyšetřování trestných činů a je na nich, koho z jejích rukou převezmou a podáním obžaloby předají soudu.
Duel s Antoninem Zelenkou, hoste John Bok a Marek Benda
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 23.09.2008)
ŠALAMOUN PROTI MILOSTI PRO BROŽOVOU-POLEDNOVOU I
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 22.09.2008)
MILOST PRO BROŽOVOU-POLEDNOVOU BY BYLA ZNESVĚCENÍM INSTITUTU MILOSTÍ
Vyšlo na Fragmentech 21.9.2008
John Bok, předseda spolku Šalamoun

Spolek Šalamoun, jehož jsem předsedou, varuje dopisem, jehož plné znění přikládám, prezidenta republiky, že udělení milosti JUDr. Brožové by znesvětilo institut milostí:

Vážený pane prezidente,

s ohledem na naši obvyklou loajalitu vůči Vám považujeme za správné varovat Vás před vyhověním žádosti o milost, kterou ve prospěch ods. JUDr. Ludmily Brožové-Polednové předložila nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renata Vesecká. Řada občanů, jichž si vážíme, zejména bývalých politických vězňů, a i my sami bychom vyhovění považovali přímo za znesvěcení institutu milosti a popření Vaší obvyklé obezřelosti, s kterou k posuzování žádostí o milost přistupujete.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.