Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

ŠALAMOUN PROTI MILOSTI PRO BROŽOVOU-POLEDNOVOU II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.09.2008)
POŠPINĚNÝ INSTITUT MILOSTI PREZIDENTA REPUBLIKY
Vyšlo na Britských listech 22.9.2008
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Statistiky dokazují, že oba čeští prezidenti jsou ve srovnání se svými komunistickými předchůdci skrblíky v nakládání s institutem milosti prezidenta republiky. Zatímco soudruzi prezidenti rozdávali milosti po stovkách a navíc hýřili amnestiemi, páni prezidenti vystačí s desítkami, a Václav Klaus dosud nikdy nevyužil práva vyhlásit amnestii. Platí to i v případě Václava Havla, kritizovaného za tzv.podivné milosti, ovšem Václav Klaus nakládá se svým právem milosti tak opatrně, že je povznesl – obrazně řečeno – až na úroveň „božské milosti“.
ŠALAMOUN PROTI MILOSTI PRO BROŽOVOU-POLEDNOVOU III
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 22.09.2008)
DOPIS PANU PREZIDENTOVI:

VĚC:Žádost JUDr.Renaty Vesecké o milost pro ods. JUDr.Ludmilu Brožovou-Polednovou
V Praze dne 20.9. 2008

Vážený pane prezidente,

s ohledem na naši obvyklou loajalitu vůči Vám považujeme za správné varovat Vás před vyhověním žádosti o milost, kterou ve prospěch ods. JUDr. Ludmily Brožové-Polednové předložila nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renata Vesecká. Řada občanů, jichž si vážíme, zejména bývalých politických vězňů, a i my sami bychom vyhovění považovali přímo za znesvěcení institutu milosti a popření Vaší obvyklé obezřelosti, s kterou k posuzování žádostí o milost přistupujete.
ŠALAMOUN PROTI MILOSTI PRO BROŽOVOU-POLEDNOVOU IV
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 22.09.2008)
DOPIS MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI:

VĚC :Podnět k zahájení kárného řízení s vyústěním v odvolání z funkce proti nejvyšší státní zástupkyni JUDr. Renatě Vesecké
V Praze dne 20.9. 2008

Vážený pane ministře,

se znechucením jsme vzali na vědomí zprávu o vystoupení nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty Vesecké ve prospěch bývalé prokurátorky JUDr. Ludmily Brožové-Polednové, pravomocně odsouzené spolupachatelky justiční vraždy poslankyně Milady Horákové. Po vydání usnesení NSZ z 4.6.2007 č.j. 3 NZT 10/2007 spatřujeme v jejím počinu další důkaz její politické, mravní a odborné nezpůsobilosti zastávat dále svůj vysoký úřad. Oba zákroky vyvolávají pochybnosti o její nezávislosti, mravní integritě, občanské a odborné zralosti, které nás vedou k přesvědčení, že byla naplněna skutková podstata kárného provinění.
FRONTY PŘED VĚZNICEMI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 18.09.2008)
Martin Stín: Fronty před věznicemi
Vyšlo na Politikonu 18.9.2008 jako 231. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Komunistický režim nám zanechal vzpomínky na fronty na nedostatkové zboží, jímž se mohlo v systému plánovaného hospodářství paradoxně stát kdykoli cokoli – od toaletního papíru přes dámské kalhotky či mandarinky až po osobní automobily. Od pádu totality fronty upadly v zapomnění. Nyní nám ale hrozí, že se staneme svědky front ještě kurióznějších, než byly ty minulé: hypoteticky se může stát, že po 1.1.2009 budou před branami věznic stát fronty odsouzených, domáhajících se uvěznění. Vstoupí totiž v platnost novela trestního zákona, podle které nenastoupení trestu odnětí svobody bez vážných důvodů se stane trestným činem, a současně okolností, snižující naději na podmíněné propuštění za dobré chování po odpykání zákonem stanovené části trestu. Všichni odsouzení, kteří se dosud nástupu trestu vyhýbají, tak budou mít dobrý důvod, aby se svěřili do mateřské péče Vězeňské služby ČR. Pro nezasvěcené zní možná tato zpráva radostně: teoreticky nebude už třeba se bát, že při chůzi opuštěným místem narazíte na odsouzeného lupiče, který nenastoupil trest a bude potřebovat vaši peněženku, aby si zaplatil pokoj v hotelu.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.09.2008)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ II
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 15.9.2008 na Politikonu a stránkách spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Když jsem dopsal I. díl tohoto seriálu, vůbec jsem netušil, že by ve vývoji zmiňovaného trestního řízení mohlo dojít k dalšímu překvapení. Ale stalo se: z policejního skladu se po osmi letech od činu vynořily další doličné předměty, jež jsou použitelné jako důkazní materiály. Shodou okolností je mezi nimi zmíněná čepice, vykoupaná v kaluži, a po umělém usušení předložená psovi. Byla nyní odeslána do laboratoře za účelem pátrání po stopách DNA jejího majitele. Znamená to další průtahy v řízení, zahájeném až čtyři roky po činu. Konec trápení obžalovaného je tak stále kdesi v nedohlednu.
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ I.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.08.2008)
TEMNÁ MOC ŽALOBCŮ I.
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 28.8.2008 na Virtually, Politikonu a stránkách spolku Šalamoun .
jemelik@rambler.ru

Různé průzkumy veřejného mínění či čtenářské a posluchačské ohlasy na zprávy ze soudních síní opakovaně prozrazují, že česká veřejnost nemá důvěru v naše soudnictví. Při tom jen o něco více než 30% dotazovaných uvádí, že má s justicí přímou zkušenost, nebo má ve svém okolí někoho, kdo ji získal. Z toho plyne, že názory větší části veřejnosti nemají oporu ve vlastním poznání, ale nejspíš jsou ovlivněny obrazem justice, jaký vytvářejí novináři, píšící o probíhajících procesech. Přirozeně o dobře zvládnutých řízeních se obvykle píše málo a stručně. To všem nemění nic na skutečnosti, že v neurčitelném rozsahu občas dochází k selhání justice, k vynášení nespravedlivých rozsudků. Některé výstřelky mají až povahu justičních zločinů. Bolestné jsou přehmaty soudů v trestním řízení, kde cenou za špatné rozhodnutí soudce je nedůvodná ztráta osobní svobody, tedy statku, jenž je po životě a zdraví tím nejcennějším, čím je lidská bytost nadána.
2x TŘI BODNUTÍ NOŽEM
(MS, Aktuální kauzy spolku, 28.08.2008)
Martin Stín: 2x tři bodnutí nožem
Vyšlo na Politikonu 28.8.2008 jako 228. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Senát předsedy Petra Šimůnka Obvodního soudu pro Prahu 3 zprostil obžaloby vysokoškolského studenta Václava Římana, syna ministra Martina Římana. Ten byl obžalován z těžkého ublížení na zdraví, jehož se měl dopustit tím, že pobodal jiného studenta. Poškozený útok přežil. Je předčasné nad rozsudkem příliš jásat, protože dosud není pravomocný. Pokud by se odvolal státní zástupce, žádné nemilé překvapení v odvolacím řízení by nebylo vyloučeno. Nicméně Václav Říman měl štěstí, že u osudného konfliktu byli svědci a hlavně že narazil na uvážlivého, pečlivého soudce, svědomitě pracujícího s důkazy, který netrpí posedlostí trestat za každou cenu a uznal, že obžalovaný jednal v situaci nutné obrany. Svou roli jistě sehrál také přístup státního zástupce, který netrval tvrdě na odsouzení.
LEGISLATIVNÍ POPULISMUS
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.08.2008)
LEGISLATIVNÍ POPULISMUS
Vyšlo27.8.2008 na Britských listech (lehce cenzurováno)
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Přestože máme za sebou „legislativní smršť“, vyvolanou nutností přizpůsobit naši soustavu právních předpisů požadavkům Evropské unie, Jiří Pospíšil ze sebe chrlí ve zkracujících se intervalech další a další nápady, jak zdokonalit náš právní řád. Pokud hodnotíme pouze počet legislativních změn, vyvolaných zevnitř, bez ohledu na legislativu EU, ať už skutečnými nebo domnělými potřebami země, pak pan ministr v této oblasti překonává výkonností všechny své předchůdce. Nejsem si jist, zda všechny navržené a parlamentem přijaté dílčí úpravy zákonů skutečně potřebujeme tak nutně, že se změnou uspořádání právních vztahů nebylo možné aspoň v některých případech počkat až na celkovou rekodifikaci zákonů. A není také jasné co je vnitřním motivem ministrovy horečné legislativní činnosti. Jistý je účinek na veřejnost a patrně i vedení ODS: dojem pilnosti a z ní vyplývající nepostradatelnosti Jiřího Pospíšila jsou nesmazatelné. Současně mu nepřetržitý tok legislativních novinek zajišťuje stálou přítomnost v médiích, která ochotně pomáhají znásobit jejich lesk až do oslňující záře: téměř vše, co Jiří Pospíšil oznámí jako záměr, se předkládá veřejnosti jako hotová změna. Trapná je pravidelnost, s kterou se dočítáme v novinách, že „vláda schválila zákon“. Taková věta nabuzuje dojem rozhodnuté věci, ačkoli jde o pouhé schválení postoupení návrhu zákona do parlamentu, kde se na něm vydovádí poslanecká „lidová tvořivost “ a obvykle jej pozmění. Stinnou stránkou záplavy novelizací je snížení přehlednosti právního řádu: ne každý právník je stačí sledovat.
JOHN BOK DO SENÁTU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 14.08.2008)
VĚČNÝ REBEL PŘED BRANAMI SENÁTU
Martin Stín,Praha
Vyšlo na Politikonu 14.8.2008 jako 226. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Čtyři minuty před vypršením lhůty pro registraci kandidátů do senátních voleb dorazil do příslušné kanceláře v Praze 5 Jiří Čunek, předseda KDU-ČSL, místopředseda vlády ČR, ministr pro místní rozvoj a senátor. Přišel na poslední chvíli zaregistrovat jako uchazeče o postavení senátora v obvodě č.21 –Praha 5 - Johna Boka, předsedu občanského sdružení Šalamoun. Jde o kandidaturu, která se v mnohém odlišuje od všech ostatních.
O PRÁVU A SPRAVEDLNOSTI POKAŽDÉ JINAK
(MS, Aktuální kauzy spolku, 24.07.2008)
O PRÁVU A SPRAVEDLNOSTI POKAŽDÉ JINAK
Martin Stín, Praha
Vyšlo 24.7.2008 na Virtually a Politikonu(zde jako 223. sloupek)
martin.stin@seznam.cz

Týdeníku Instinkt se v 29. čísle podařil nechtěný žert: pod heslem „Osvoboďte opice! Lidská práva pro šimpanze a gorily!“ uvedl na obálce celostránkovou rozkošnou fotografii nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké. Nešlo ovšem o pokus o její zneuctění, ale o upoutávku na rozhovor, uveřejněný uvnitř listu pod názvem „Rozum, cit a mafie“. Článek doprovází další fotografie, z nichž za zhlédnutí stojí zejména dvě. Na jedné se vzájemně zamyšleně pozorují Renata Vesecká a bílá pávice (jako by si kladly otázku:jsi konkurence?), na druhé stojí nejvyšší žalobkyně vedle Jiřího Paroubka a oba strnule zírají jedním směrem s úplně stejným tragickým výrazem v obličeji, jako by truchlili nad rakví. Článek je čtivý, svěží, přibližuje čtenáři nejvyšší státní zástupkyni jako milou ženu „z masa a kostí“, která kromě toho, že zastává významný úřad, má svůj soukromý život a různé libůstky jako každý z nás.
KOLIK(ZA CO) STOJÍ ČUNEK
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.07.2008)
KOLIK (ZA CO) STOJÍ ČUNEK
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo na Fragmentech, Neviditelném psu, Politikonu a Virtually
jemelik@rambler.ru

Alexandr Mitrofanov se vyjádřil v pořadu Události, komentáře dne 16.7.2008, že kauza Jiřího Čunka je špatně napsaný kus se špatnými herci, kteří hrají mizerně a měla by proto co nejdříve skončit. Pokud přijmeme jeho pohled, nabízí se otázka, kolik obecenstvo zaplatilo a ještě zaplatí na vstupném na tuto špatnou zábavu, která navzdory jeho přání bude kazit ovzduší nejméně do příštích parlamentních voleb.

Nejsnáze odpoví sám sobě Karel Schwarzenberg, který ví, kolik mu agentura Kroll fakturovala za vypracování auditu. Může pouze přemýšlet, zda vydal peníze účelně, a zda mají pravdu kritici, kteří tvrdí, že dodané množství muziky mohl jinde pořídit za podstatně méně peněz. Ale současně si může s uspokojením říci, že k finančním výlohám nemusí přičíst poškození prestiže, ač se našlo dost dobráků, kteří při každé odchylce od předpokládaného vývoje věcí se snažili zpochybňovat jeho charakterovou pevnost. Dopadl tedy poměrně dobře.
MARKETING AGENTURY KROLL
(MS, Aktuální kauzy spolku, 17.07.2008)
Martin Stín: Marketing agentury Kroll
Vyšlo na Politikonu 17.7.2008 jako 222. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Detektivové agentury Kroll projevili čilého obchodního ducha, když jejich představitel nabídl ve sdělení pro média českému státu zpracování auditu nedostatků vyšetřování korupce naší policií, samozřejmě za přiměřenou odměnu. Vlastně se pochlubili, že umí více než naši policisté, s úrovní jejichž práce se seznámili studiem jediného, byť objemného a ve své podstatě rozporného trestního spisu. Kdybychom měli objektivně posoudit důvodnost jejich sebevědomí, museli bychom mít k možnost srovnat jejich zprávu s nezkreslenými výstupy z policejního vyšetřování. V dané situaci jediným dostupným srovnávacím materiálem je usnesení státního zástupce Arifa Salichova z 16.11.2007, které vzbuzuje nedůvěru již okolnostmi svého vzniku. Nikdo totiž nemůže tušit, jak by vypadalo vyhodnocení policií shromážděných skutkových zjištění, kdyby je provedl státní zástupce Radim Obst. Nicméně v zájmu objektivity musím Arifu Salichovi přiznat, že jeho usnesení je ve srovnání se zprávou agentury Kroll hutnější, věcnější, obsahuje podstatně méně balastních informací.
AUDIT AGENTURY KROLL
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.07.2008)
TRAPNOSTI NEKONČÍ
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Naděje, že po uveřejnění auditu agentury Kroll přestane kauza Jiřího Čunka otravovat společenské ovzduší, se nenaplnily. Některé otázky byly zodpovězeny neúplně a vynořily se nové.

Prvním důsledkem úplného zveřejnění je prohloubení pochybností o etičnosti nakládání se zprávou. Vyvstaly jako reakce na skutečnost, že s výtahem z ní seznámil veřejnost Martin Bursík, který nebyl ani účastníkem smluvního vztahu mezi Karlem Schwarzenbergem a agenturou Kroll, ani se nepodílel na finančních nákladech tohoto projektu. Nyní nabyly otazníky nad jeho jednáním ještě větší naléhavost. Výtah i úplná zpráva obsahují totiž klauzuli, která nebyla přeložena do češtiny a svým obsahem je pro hodnocení Bursíkova počínání velmi nepříznivá. Zní přesně takto: „Tato zpráva byla připravena společností Kroll Associates UK Limited na žádost zákazníka, jemuž byla dodána. Zákazník souhlasí s tím, že zprávy a informace obdržené od Kroll Associates UK Limited jsou přísně důvěrné a jsou určeny pouze pro soukromé a výlučné použití zákazníkem. Jakékoli jiné sdělování, zveřejnění nebo reprodukce zprávy nebo jejích částí bez písemného souhlasu Kroll Associates UK Limited je přísně zakázáno. Zákazník souhlasí s tím, že odškodní Kroll Associates UK Limited a bude je chránit proti škodám a stížnostem, k nimž by došlo na základě takového neoprávněného použití.“ Citát nevyžaduje komentář.
SCHWARZENBERGŮV NOVÝ MLUVČÍ I
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.07.2008)
PRAVDA PO KAPKÁCH
Vyšlo 14.7.2008 na Neviditelném psu
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Jed, podávaný v malé dávce po kapkách, může být účinným lékem. Zdá se, že přesně tak má být veřejnosti podávána zpráva, že Karel Schwarzenberg vyhodnotil obsah auditu rodinných financí Jiřího Čunka tak, že nemusí odejít z vlády. Zvolený způsob informování veřejnosti prostřednictvím úniku kuloárových zpráv a zejména vystoupením Martina Bursíka v Otázkách Václava Moravce je skutečně zvláštním výkvětem našeho politického folkloru. Ministr zahraničí dosud audit nezveřejnil, ani o jeho obsahu žádnou informaci nepodal a odjel na pracovní návštěvu do Francie. Teprve po návratu umístí jeho plné znění na internetu. Mezitím se úkolu ministrova mluvčího ujal šéf zelených, který v televizním vystoupení zveřejnil obsah pětistránkového souhrnu ze zprávy agentury Kroll a oznámil, že Karel Schwarzenberg i zelení ministři zůstanou ve vládě. Neodvolal se na svolení či dokonce pověření ministrem zahraničí, aby tuto radostnou zprávu zvěstoval národu. Vyhnul se odpovědi na přímou otázku moderátora, zda mu skutečně Karel Schwarzenberg řekl, že považuje výsledky auditu za dostatečné pro rozhodnutí zůstat ve vládě.
SCHWARZENBERGŮV NOVÝ MLUVČÍ II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.07.2008)
KAUZA JIŘÍHO ČUNKA-ZRCADLO MRAVNOSTI POLITICKÝCH ELIT
Vyšlo na Britských listech 14.7.2008
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
jemelik@rambler.ru

Kauza Jiřího Čunka dávno přerostla hranice jeho osobní záležitosti a stala se zrcadlem mravnosti politických elit. Jen z počátku v ní byla nejdůležitější otázka, zda se šéf lidovců ještě jako starosta Vsetína skutečně dopustil mravního poklesku přijetí „všimného“ za prospěch, který výhodným nákupem obecních bytů získala společnost H & B Real. Daleko závažnější otázky se vynořily později, kdy bylo Jiřímu Čunkovi sděleno obvinění: je přípustné, aby trestně stíhaný občan byl ministrem a místopředsedou vlády? A má politik právo, aby v zájmu budování své osobní kariéry zatěžoval vládu svými problémy? Od vypuknutí jeho aféry do dneška jsme byli svědky několika resignací členů zahraničních vlád, leckdy kvůli podezřením méně závažným, než v jeho případě. Praxe ale ukázala, že laťka mravní přísnosti je v našem politickém prostředí zatím nastavena tak nízko, že přítomnost obviněného ve vládě snad vadí části občanů, ale politici se s ní dokáží kvůli stabilitě svého postavení smířit.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.