Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

KAUZA ADÉLY RAJDLOVÉ - OBNOVA PROCESU OPĚT ZAMÍTNUTA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.12.2007)
KAUZA ADÉLA RAJDLOVÁ –VIZITKA NEDUHŮ NAŠEHO TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Vyšlo na Britských listech 17.12.2007
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Základním smyslem trestního řízení by mělo být hledání pravdy o průběhu skutkového děje a spravedlnosti pro pachatele i oběti. Právo by mělo být nástrojem, jenž do hledání pravdy a spravedlnosti vnáší řád, zaručující maximální možnou objektivitu řízení. Orgány činné v trestním řízení mají být nestranné nejen ve smyslu zachování rovného postavení stran řízení, ale i v tom, že do rozhodování nevnášejí svůj subjektivní vztah k věci a jejím účastníkům. Orgány by měly pečlivě sesbírat všechny důkazy, jež mohou vnést světlo do objasňovaného skutkového děje a měly by je nezaujatě hodnotit jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Vina má být obžalovanému prokázána nezpochybnitelným způsobem, přičemž v průběhu celého řízení má být dbáno presumpce neviny. V nejistotách se má rozhodování přiklonit ve prospěch usvědčovaného (in dubio pro reo). Má být chráněna osobní důstojnost, svoboda a bezpečnost účastníků řízení.
PŘÍPAD ADÉLY RAJDLOVÉ ZNOVA U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.12.2007)
Martin Stín: Kauza Adély Rajdlové- svár práva a svědomí
Vyšlo na Politikonu 13.12.2007 jako 191. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Dnes od 10,30 probíhá u Městského soudu v Praze již čtvrté řízení o povolení obnovy procesu Adély Rajdlové, původně pravomocně ukončeného v r.2004 uložením trestu odnětí svobody v trvání sedmi let za pokus o vraždu, kterého se měla dopustit tím, že pobodala nožem náhodného společníka. Opakované řízení o povolení obnovy procesu svým významem daleko přesahuje rámec nepříjemného výseku z životopisu mladé ženy. Je názornou výpovědí o stavu českého trestního řízení, ovládaného právním pozitivismem, jehož přiléhavým vyjádřením je axiom „právo není o spravedlnosti“. Nejde v něm v prvé řadě o nalezení pravdy a spravedlnosti, ale o formálně správné použití právních předpisů při výkladu zjištěných skutečností.
VLADIMÍR MLYNÁŘ & SPOL. ZPROŠTĚNI OBŽALOBY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.11.2007)
Martin Stín: Radost v soudní síni
Vyšlo na Politikonu 29.11.2007 jako 189. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Po více než třech letech skončilo včera u Vrchního soudu v Praze zprošťujícím rozsudkem senátu Pavla Zelenky v odvolacím řízení trestní stíhání bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a spoluobžalovaných, Dušana Chmelíčka, bývalého ředitele ministerstvu podřízené státní příspěvkové organizace Testcom, a jeho náměstka Víta Novotného. Žalobce navrhl obžalovaným podmíněné tresty. Zůstává proto otevřená otázka, zda státní zastupitelství přijme výsledek řízení, či zda nejvyšší státní zástupkyně podá proti němu dovolání.
POSPÍŠILOVA REFORMA JUSTICE I
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.11.2007)
POSPÍŠILOVA „REFORMA“ JUSTICE – část I.
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 23.11.2007 v Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Sobotní kongres ODS nebude mít ráz bezstarostné veselice. Straně se nedaří zrovna nejlépe. Byť vládne v koalici, voliči na ni přenášejí odpovědnost za všechna politická opatření, která jim působí starosti. Občany odpuzují hlavně nepopulární opatření k ozdravení veřejných financí či záměr připustit výstavbu amerického radaru v Brdech spolu s odmítáním referenda o této záležitosti. Důvěryhodností „strany a vlády“ otřáslo setrvání Jiřího Čunka ve vládě, zejména ve spojení se záchranným zásahem nejvyšší státní zástupkyně do jeho věci. Byly jím zpochybněny právní jistoty občanů, jejich víra v rovné postavení před zákonem. Odezvou všech těchto jevů je zmenšování náskoku voličských preferencí ODS proti ČSSD. Každé závažné jednání poslanecké sněmovny, každá personální změna ve vládě podrobují zkoušce odolnost koalice proti otřesům a vyvolávají přízrak pádu vlády a předčasných voleb. ODS by v nich sotva získala výraznou většinovou podporu. Ostatně blíží se volby do krajských zastupitelstev a v odstupu za nimi i řádné parlamentní volby a současný vývoj voličských preferencí působí v této souvislosti vedení strany starosti.
POSPÍŠILOVA REFORMA JUSTICE II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.11.2007)
POSPÍŠILOVA „REFORMA“ JUSTICE – část II.
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo 26.11.2007na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

V první části článku, která vyšla v Britských listech 23.11.2007, poukazuji na možný neblahý vliv kauzy Jiřího Čunka a zásahu Renáty Vesecké do ní na vývoj voličských preferencí ODS a upozorňuji na opomíjení kvalitativního hlediska souborem organizačně-technických opatření v resortu justice, nadneseně označovaným předsedou vlády a ministrem spravedlnosti za reformu justice.

V druhé části článku se budu zabývat kritikou justiční politiky současné vlády potažmo Pospíšilovy „reformy“ pouze z hlediska poznatků o trestním řízení v jeho širších souvislostech, protože více mi praktická zkušenost a omezená znalost práva laického občanského aktivisty nedovoluje. Ke kritice nepřistupuji z pozice či ve prospěch opoziční politické strany, protože obě velké strany se při řízení justiční politiky státu chovají přibližně stejně neodpovědně a většina výtek, jež uvedu, by se mohla vztahovat také k poměrům v justici v době panování socialistických vlád. Mimo to bych ze subjektivních důvodů případný příchod Marie Benešové do čela ministerstva spravedlnosti považoval za pohromu pro českou justici, takže i z tohoto hlediska nemám důvod podporovat opozici. Zastávám názor, že spravedlnost je nedělitelná a má mít nadstranický charakter. Upozorňuji, že součástí politické kultury Rakouska je nepsaná zásada, že ministr spravedlnosti není členem žádné politické strany. V této části článku nebudu jednat jen o justici (soudnictví).Situaci v trestním řízení nelze hodnotit jinak než komplexním pohledem na celý řetězec orgánů činných v trestním řízení, protože jsou na sobě navzájem těsně závislé. Dvě složky řetězce – policie a státní zastupitelství – nejsou součásti justice, ale moci výkonné, nicméně kvalitu soudního řízení značně ovlivňují.
VLADIMÍR MLYNÁŘ A JIŘÍ ČUNEK - DVA OSUDY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 25.11.2007)
Martin Stín: Dva ministři-dva osudy
Vyšlo na Politikonu 22.11.2007 jako 188. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Nestává se každý den, že by před soudem stanul bývalý ministr vlády ČR. Je proto pochopitelný hromadný zájem novinářů a fotografů o odvolací řízení ve věci Vladimíra Mlynáře a jeho společníků, kontrastující s nepochopitelným nezájmem, který provázel prvoinstanční řízení. Časová souvislost mi nedá, abych nesrovnal osud Vladimíra Mlynáře s příběhem Jiřího Čunka. Posledně jmenovaný se držel ministerského křesla až do poslední chvíle, bez ohledu na záporný vliv jeho přítomnosti ve vládě na její důvěryhodnost. Nakonec v jeho prospěch zasáhla jako deus ex machina nejvyšší státní zástupkyně, která těsně před ukončením trestního stíhání odebrala jeho věc přerovskému státnímu zástupci Radimu Obstovi a svěřila ji jihlavskému Arifu Salichovi. Jak se dalo čekat, došlo k zastavení trestního stíhání. Po přezkoumání věci sice Renáta Vesecká prohlásila rozhodnutí o zastavení trestního stíhání za předčasné a uložila jeho doplnění, ale výsledek se nezměnil. Následující opakované zastavení trestního stíhání Arifem Salichovem opět nebylo překvapením. Naproti tomu Vladimír Mlynář opustil ministerské křeslo hned, jakmile si v novinách přečetl, že jej stíhá policie. Žádná víla-spasitelka se ho neujala. Naopak, když policisté projevili chuť věc odložit, žalobce trval na pokračování a dovedl věc až do podání obžaloby. Vladimír Mlynář a jeho společníci byli odsouzeni k poměrně vysokým trestům odnětí svobody. Odvolali se a nyní s napětím čekají, jak se k jejich osudu postaví odvolací soud.
O NEROVNÉM PŘÍSTUPU K PRÁVU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.10.2007)
MIMINKO NENÍ VICEPREMIÉR aneb O ROVNÉM PŘÍSTUPU K PRÁVU V ČR
Vyšlo na Britských listech 29.10.2007
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Vzrušení, které kdysi vyvolalo rozhodnutí nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké o odebrání kauzy vicepremiéra Jiřího Čunka přerovskému státnímu zástupci Radimu Obstovi a o jejím přidělení jihlavskému Arifu Salichovi, již dávno opadlo. Novináři si našli jiné hračky a také z krátké paměti veřejnosti se vzpomínka vykouřila.
VALNÁ HROMADA SPOLKU ŠALAMOUN
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 22.10.2007)
ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST

V sobotu 20.10.2007 proběhla v Pardubicích valná hromada občanského sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR za účasti 56% členů. Do čela sdružení byl zvolen znova pan John Bok. Byli ustaveni dva tajemníci, kteří mu budou nadále pomáhat s organizační a ekonomickou agendou.

Spolek Šalamoun, 22.10.2007
Korespondence s panem prezidentem
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 13.10.2007)
Dopis Václavu Klausovi ze dne 23.08.2007:

strana1
strana2


Dopis Václava Klause ze dne 17.09.2007:

strana1


Dopis Václavu Klausovi ze dne 27.09.2007:

strana1
strana2
strana2
VRAH A VRAŽEDKYNĚ MEZI NÁMI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 11.10.2007)
Martin Stín: Vrah a vražedkyně mezi námi
Vyšlo na Politikonu 11.10.2007 jako 181. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Justice a Vězeňská služba ČR poskytly v minulých dnech médiím skvělou příležitost k dalšímu předvedení hyenismu a sklonu k bulvarizaci, projevujících se snahami o vyrábění senzací za každou cenu a brnkáním na strunu pomstychtivosti, stále pohotově napnutou v duších mnoha spotřebitelů jejich nevalných služeb.

O jeden novináři vítaný rozruch se přičinila Vězeňská služba ČR rozhodnutím Milana Kubíčka, ředitele věznice v Ostrově n.Ohří, který propustil na týdenní dovolenou Karla Srbu, bývalého generálního sekretáře ministerstva zahraničí, odsouzeného ke ztrátě svobody na 12 let za údajnou přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Novináři se poctivě snažili vyvolat dojem, že jde ze strany vězeňské služby o nepřístojnost, a iluzi, že je možná ohrožena bezpečnost Sabiny Slonkové. Pomohli si citacemi výroků nějakých policistů, kteří si mysleli, že právě oni měli být předem konzultováni. Ve skutečnosti se nestalo nic mimořádného, co by stálo za zaznamenání. Přerušení výkonu trestu za dlouhodobě vzorné chování, doložené plněním velmi přísných kriterií, je dle zákona plně v pravomoci ředitele věznice, a běžně se užívá. Je účinným nástrojem uchování sociálního zázemí odsouzených, které jim má pomoci, aby se jednou měli kam vrátit. Sabině Slonkové určitě žádné nebezpečí nehrozilo. Karel Srba není sice světec, ale také není vrah, nikdy se nedopustil násilného trestného činu a jistě využil týden darované svobody jinak než plánováním nových úkladů proti ní. Ostatně jeho obžaloba připomíná špatně napsanou detektivku, jejímuž ději soudný člověk nemůže uvěřit. Další vývoj událostí ji zpochybňuje. Karel Srba měl mít zájem na odstranění novinářky, protože upozornila na jeho domnělou ekonomickou trestnou činnost. Jenže tento motiv již zjevně neplatí, protože všechna obvinění tohoto druhu proti němu soudy odmítly.
OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 08.10.2007)
Paní
JUDr. Renata Vesecká
Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4
660 55 Brno

Věc:
Váš rozhovor s Michaelou Jílkovou a praxe státních zastupitelství
V Praze dne 7.10.2007

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

v rozhovoru s Michaelou Jílkovou, uveřejněném 12.9.2007 v MF Dnes a v její internetové verzi iDnes, jste nabídla veřejnosti dosti drsný obraz způsobu a úrovně činnosti státních zastupitelství. V zásadě oceňujeme, že jste hovořila o stinných stránkách působení státních zastupitelství podstatně otevřeněji než Vaše předchůdkyně, která měla vždy růžovou barvu pohotově. Má-li být nešvar napraven, musí být nejdříve nalezen, popsán, pojmenován. V tomto směru skutečně projevujete kus odvahy, což je sympatické. Není ale světla bez stínu, a to platí i v tomto případě.
ROZDÍLNÝ OSUD DVOU "VRAŽEDKYŇ"
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.10.2007)
E-mail z 4.10.2007

Adresáti: KPR, ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud ČR, Městský soud v Praze

Dne 4.10.2007 byl přerušen výkon trestu ods. Kamile Velikovské, odsouzené za vraždu manžela. Odsouzená usmrcení manžela doznala, ale hájí se absencí úmyslu, jeho násilnickým chováním k ní a k dceři.

Odsouzená vykonávala trest ve věznici Světlá n. S. Ve stejné věznici strádá už 19 měsíců nespravedlivě odsouzená 24letá Adéla Rajdlová, původně rovněž odsouzená za vraždu, která nikoho nezabila, pouze způsobila těžké zranění a evidentně jednala v sebeobraně. Její prvoinstanční soudce JUDr. Petr Braun již třikrát veřejně prohlásil, že nepodmíněný trest, uložený soudkyní JUDr. Jaroslavou Maternovou, je nesmyslný (pozn. po druhé ji odsoudila po zrušení její prvního rozsudku Ústavním soudem ČR, přičemž pokyny ÚS elegantně obešla). Zjednání nápravy v případě Adély Rajdlové se stále nedaří, přestože rozsudky obecných soudů již jednou zrušil Ústavní soud ČR, po druhé Nejvyšší soud ČR. Obecné soudy trvají na tom, že je nezbytné ničit život mladé ženy jejím držením za mřížemi. Srovnání s výše uvedeným případem obnažuje obludnost přístupu všech kompetentních míst k jejímu případu. Pohne se konečně v někom svědomí a přeruší jí výkon trestu? Může to udělat - na základě podání, předložených k projednání prezident republiky (který by ji ostatně mohl jako jediný zcela omilostnit), ministr pravedlnosti, předseda senátu Ústavního soudu ČR (ÚS otálí od 16.9.2006 s projednáním ústavní stížnosti a drží spis, čímž brání v případném rozhodnutí ministrovi spravedlnosti a Městskému soudu v Praze) , předseda Městského soudu v Praze, popř. soudce JUDr. Petr Braun (nemají spis, ale případ znají dokonale a snad konečně pochopí, že od slov o nesmyslnosti nepodmíněného trestu je třeba přejít k činům).

Toto není projev nesouhlasu s přerušením výkonu trestu pí. Kamile Velikovské. Stalo se tak právem.

Srdečně zdraví

Zdeněk Jemelík
UPOZORNĚNÍ ÚSTAVNÍM ČINITELŮM
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 05.10.2007)
UPOZORNĚNÍ ÚSTAVNÍM ČINITELŮM : SOUDCI CHTĚJÍ ZNEUŽÍT SVÉHO POSTAVENÍ K POTRESTÁNÍ OBČANSKÉHO AKTIVISTY ZA UPLATNĚNÍ PRÁVA NA SVOBODU SLOVA
V Praze dne 2.10.2007

Adresáti:
1.prof. Ing. Václav Klaus, CSc. prezident České republiky
2.MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu
3. Ing.Miloslav Vlček, předseda Poslanecké snémovny
4. Ing.Mirek Topolánek, předseda vlády ČR
5. JUDr.Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti
6. JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

Stanovisko k trestnímu stíhání p. Luboše Patery, představitele občanského sdružení Spravedlnost dětem, pro tr.č. útoku na státní orgán dle §154 odst.2 tr.z. a tr.č. pomluvy dle §206 odst. 1,2

Dne 19.12.2007 v 9,00 bude u Okresního soudu v Teplicích č.dv.45/II zahájeno hlavní jednání ve věci obž. Luboše Patery, představitele občanského sdružení Spravedlnost dětem, kterého státní zástupce OSZ v Teplicích JUDr. Stanislav Jakl obžaloval dne 7.12.2005 z trestných činů útoku na státní orgán dle §154 odst. 2 tr.z. a tr.č. pomluvy dle §206 odst.1,2. Měl se jich dopustit tím, že se na tiskové konferenci před budovou Okresního soudu v Ústí n.L. nepříznivě vyjadřoval o činnosti soudců Okresního soudu v Ústí n.L., kteří jej od r. 1989 poškozovali způsobem, jakým vedli řízení o úpravě styku s dítětem před rozvodem a po něm. Kvůli tomu se rozvod uskutečnil až na jaře r.2007. Dále zde také kritizoval obhájkyni své manželky. Soudci a advokátka se s obsahem jeho kritiky seznámili z náhodně získaného -textu trestního oznámení proti nim a podali na něj trestní oznámení. Přípravné řízení provedly orgány činné v trestním řízení okresu Ústí n.L., proti nimž trestní oznámení rovněž směřovalo, teprve po jeho ukončení byla věc předána do Teplic.

POZVÁNKA K SOUDU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 04.10.2007)
Milí přátelé,

v pátek 12. 10. 2007 v 9.00 hodin by se mělo konat v Teplicích hlavní líčení ve vykonstruovaném trestním stíhání mé osoby - podrobnosti viz níže uvedené Novinky Justičního kanálu. Já jsem sice požádal o přeložení jednání na jiný termín, neboť v tentýž den a hodinu bych měl zastupovat u soudu v Litoměřicích jiného účastníka, který má již zaplaceny letenky z Irska a matka jeho dětí z Norska (jde o výživné), ale má zákonná soudkyně je dosud na dovolené, tak zatím nic přeloženo nebylo.

Dovolil bych si Vás proto poprosit o účast a podporu. Pokud by se hlavní líčení nekonalo, dám Vám to vědět.

Děkuji

Luboš Patera

3. října 2007

UPOZORNĚNÍ. DNE 4.10.2007 BYLO ŘÍZENÍ ODROČENO NA 19.12.2007 V 9,00.
SOUDCI PROTI SVOBODĚ SLOVA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 04.10.2007)
Martin Stín: Soudci proti svobodě slova
Vyšlo na Politikonu 4.10.2007 jako 180. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Luboš Patera je známý jako představitel občanského sdružení Spravedlnost dětem, jehož členové vyhráli u Evropského soudu pro lidská práva řadu pří proti českému státu, na který si stěžovali kvůli nesprávnému vedení jejich řízení o úpravu styků s dětmi. Podle běžných měřítek je slušný člověk. Nekrade ani nevraždí, živí se poctivou prací, neholduje alkoholu, drogám ani hazardním hrám, nevykazuje znaky sexuální deviace. Podle policejního psychologa je nadprůměrně inteligentní. Na veřejnosti, při projednávání své věci nebo záležitostí „rozhněvaných rodičů“, okradených bývalým manželským protějškem za součinnosti justice o možnost těšit se ze svých dětí, vystupuje sice důrazně, ale v rámci společenských norem slušného chování. Vzácná drobná „ujetí“ lze omluvit vzhledem k tomu, co prožil. Přesto se nemůže stýkat s dnes již zletilým synem, ač od r.1989 prodělal řadu soudních jednání v rámci řízení o úpravu styků s nezletilým a při trestním stíhání dnes již bývalé manželky, která mu ve styku bránila bez ohledu na soudní rozhodnutí. Vztah syna k otci během té dlouhé doby zanikl. Protože manželství nelze rozvést, dokud nejsou dořešeny vztahy k dítěti, Luboš Patera dosáhl rozvodu až letos na jaře. Utrpěl skutečně hluboký zásah do svého soukromí.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.