Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

OTEVŘENÝ DOPIS SPOLKU ŚALAMOUN PŘEDSEDOVI VLÁDY
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 15.07.2007)
Pan
Ing.Mirek Topolánek
Úřad vlády ČR
nábř.Ed.Beneše 4
118 01 Praha 1

Věc:
otevřený dopis - znepokojení nad situací v resortu justice
V Praze dne 11.7.2007

Vážený pane předsedo vlády,

podle neoficiální a tedy neověřitelné informace jsme vyvolali Vaši nevoli výzvou na odvolání nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renáty Vesecké z funkce kvůli jejímu zásahu do kauzy vicepremiéra Jiřího Čunka. Považujeme za nutné Vám vysvětlit, že se jednalo jen o dílčí projev našeho hlubokého znepokojení nad skutečností, že 18 let po pádu protiprávního režimu a po 14 letech naší služby obětem selhávání orgánů činných v trestním řízení jsme svědky stále dalších případů justičního bezpráví. Byli jsme ostrými kritiky převažujícího podceňování významu zdravého právního prostředí a tolerance vůči justičním přehmatům ze strany vlád, vedených sociálními demokraty. Naši kritičnost neoslabila ani zjevná snaha o zlepšení poměrů unionistického ministra spravedlnosti Pavla Němce, který neměl oporu předsedy vlády a jen s velkými potížemi čelil podrývání své autority komunistickou prokurátorkou Marií Benešovou a později též „sociálnědemokratickým místodržícím“ na ministerstvu spravedlnosti, náměstkem Jiřím Vyvadilem. Očekávali jsme nástup Vaší vlády s velkými nadějemi, protože všude ve světě kladou pravicové strany větší důraz na právo a spravedlnost než levice. S politováním však konstatujeme, že po odchodu Pavla Němce se poměry v justici vracejí tam, kde byly za ministrů, blízkých sociální demokracii. Váš ministr spravedlnosti se více než o spravedlnost zajímá o různé populistické akce (např. v současné době zapomněl na respekt k nezávislosti soudů a pokouší se vézt se na vlně vzrušení kolem umístění desetileté dívky do psychiatrické léčebny) a o vymezování proti svému nenáviděnému předchůdci (opakovaně zdůrazňuje, že vše dělá jinak než Pavel Němec – můžeme k tomu dodat jen „bohužel“). O tom všem jsme s Vámi chtěli diskrétně pohovořit, bohužel jste si na nás neudělal čas. Považujeme to za chybu, protože zdravé právní prostředí je pro občany této země bez rozdílu jejich politického přesvědčení nejméně stejně důležité jako čistota vod a ovzduší a přeplňování obchodů spotřebním zbožím. Protože nás v současnosti pobouřila série rozhodnutí ministra spravedlnosti ve věcech podnětů ke stížnosti pro porušení zákona proti nespravedlivým soudním rozhodnutím, a nemáme možnost s Vámi jednat jinak, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem.
TEREZKA, PAN PREZIDENT A ROZHNĚVANÍ SOUDCI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 04.07.2007)
Martin Stín: Terezka, pan prezident a rozhněvaní soudci
Vyšlo na Politikonu 5.7.2007 jako 167. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Příběh Terezky, umístěné „zlým“ soudcem do psychiatrické léčebny, ve spojení s vystoupením prezidenta republiky a dvou ministrů připomněl několik nepříjemných problémů najednou, které se společnost snaží nevidět, aby je nemusela řešit. Je kolem toho mnoho rozčilování a málo věcných informací.

Soudě podle zpráv ze sdělovacích prostředků je Terezka jedním z několika tisíc dětí ročně, jež po rozvodu začnou postupně odmítat odloučeného rodiče a stávají se tak polovičními sirotami po žijícím rodiči. Projevuje se u nich tzv. syndrom zavrženého rodiče. Tento stav ohrožuje jejich zdravý psychický vývoj a zhoršuje i jejich existenční jistoty.
FENOMÉN "BRATR PYROTECHNIK"
(MS, Aktuální kauzy spolku, 28.06.2007)
Martin Stín: Fenomén „bratr Pyrotechnik“
Vyšlo na Politikonu 28.6.2007 jako 166. sloupek
martin.stin@seznam.cz

Zdá se, že přišla nová vlna ostrakizace tajných spolupracovníků StB. Od těch předchozích se liší výběrovostí : je zaměřena na ojedinělé, veřejnosti známé osobnosti, jejichž registrace byla dříve přehlížena, nebo v oficiálních seznamech spolupracovníků StB se nevyskytují a obvinění ze spolupráce s StB se vytváří na základě dobových svědectví a různých nepřímých důkazů. Čerstvým příkladem je zpěvák Václav Neckář, který dle oficiálních seznamů s StB nespolupracoval, ale v původních „Cibulkových“ seznamech je veden jako důvěrník StB, čili v kategorii, která je z hlediska lustračního zákona bezvýznamná. Stejně jako dříve zůstávají zachovány tři důležité rysy všech dosavadních honů na čarodějnice. Za prvé profesionální příslušníci StB zůstávají v anonymitě a někteří dokonce stále slouží v bezpečnostních sborech či na jiných významných místech. Za druhé se nebere v úvahu, že nezjištěný objem evidenčních materiálů byl na přelomu let 1989 a 1990 skartován a mimo to se nezveřejňují svazky spolupracovníků s cizí státní příslušností. Dá se předpokládat, že StB odstranila stopy především těch, kteří pro ni byli skutečně cenní, a zanechala na pospas polistopadové agentofobii hlavně bezvýznamný odpad. Za třetí se nikdo nezajímá o konkrétní vinu a motivaci agentů ke spolupráci, ale kdo chce, hodí si po nich kamenem na principu kolektivní viny. Pronásledování tajných agentů StB se stalo takřka národním sportem. Je zajímavé, že se na něm téměř vůbec nepodílejí ti, o kterých StB získávala poznatky přes své spolupracovníky. Opět si pomohu příkladem Václava Neckáře: Marta Kubišová mávla ruku nad zprávou, že na ni donášel. „Agentožroutství“ propadli s chutí mladí novináři, kteří s StB nemají vlastní životní zkušenost, a stejně nezkušení občanští aktivisté. Proč by si nezahráli na hrdiny, když mnohohlavá saň StB již žije jen ve vzpomínkách a nemůže nikomu uškodit? Někteří si vedou s horlivostí vymítačů ďábla, sledují osoby, jež je zajímají a snaží se je znectít, kam se jen pohnou, aniž by se zajímali o skutečný ráz a důsledky jejich spolupráce s StB. Zdá se, že vítězoslavný pocit ze zveřejnění spolupráce známé osobnosti jim nahrazuje orgasmus. Pozoruhodné je, že mezi nejhorlivějšími pronásledovateli tajných spolupracovníků StB se vyskytuje několik lidí, kteří by patrně měli potíže, kdyby měli před veřejností odkrýt svou minulost z časů totality. Jejich chování pak působí dojmem snahy o odvrácení pozornosti od sebe k druhým, a skrýt své staré hříchy v takto vytvořeném stínu.
Spor SŠ s min.spravedlnosti. o zp.vyhodnocování podnětů ke stížnosti pro porušení zák.
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 28.06.2007)
Dopis Spolku Šalamoun ministru spravedlnosti ze dne 29.05.2007:

strana1
strana2
strana3


Dopis MInistra Spravedlnosti Spolku Šalamoun ze dne 13.06.2007:

strana1
strana2


Dopis Spolku Šalamoun ministru spravedlnosti ze dne 23.06.2007:

strana1
strana2
strana3
strana4
strana5
strana6
strana7
DOPIS SPOLKU ŚALAMOUN MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI VE VĚCI VSTUPU NSZ DO KAUZY JIŘÍHO ČUNKA
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 28.06.2007)
Pan
JUDr.Jiří Pospíšil
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Věc:
VYSVĚTLENÍ K NAŠEMU STANOVISKU KE VSTUPU NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ DO KAUZY JIŘÍHO ČUNKA
V Praze dne 24.6.2007

Pane ministře,

považujeme za vhodné rozvést naše stanovisko k postupu pí. nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké, vyjádřené v naší výzvě ze 17.6.2007. Zdůrazňujeme, že nebylo projevem osobní averze k paní nejvyšší státní zástupkyni, s kterou se naopak rádi potkáváme a považujeme ji za vhodnou partnerku k diskusi, i když se s ní v mnoha věcech názorově rozcházíme (lidé se nemusí vzájemně nesnášet kvůli tomu, že se v něčem neshodnou). Výzvu k jejímu odvolání z funkce jsme podali s vědomím, že jí nevyhovíte. Jednalo se z naší strany o provokaci, směřující k vyburcování pozornosti veřejnosti k zjevnému porušení práva, popř. k zneužití nástrojů trestního práva k neoprávněnému zvýhodnění vysoce postaveného účastníka trestního řízení, tedy k porušení zásady rovnosti občanů před zákonem.
ILUZE ÚPLNÉ APOLITIČNOSTI JUSTICE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 25.06.2007)
ILUZE ÚPLNÉ APOLITIČNOSTI JUSTICE A BEZPEČNOSTNÍHO APARÁTU
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo na Britských listech 25.6.2007
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Náměty z justiční a bezpečnostní politiky jen zřídka ovlivňují významným způsobem politický vývoj země. Výjimkou bylo uplatnění hesla „akce čisté ruce“, které pomohlo sociálním demokratům vyhrát volby a vstoupit hlavním vchodem do Strakovy akademie. Záhy po dobytí moci vyšumělo do ztracena a bylo odloženo i se svým nositelem Jaroslavem Baštou, kdysi na jeho základě rozviřujícím veřejné diskuse. Je to tím, že s justicí a orgány přípravného trestního řízení (státními zastupitelstvími a policií) přichází do styku existenciálně významným způsobem jen malá část obyvatelstva, kterou nesjednocuje žádný společný zájem. Přesto krátkodobě dochází k prolínání zájmů politického vedení země a justice a bezpečnostních složek, a to v obou směrech. Jejich vzájemné ovlivňování může mít rušivý charakter.
ĆUNEK & VESECKÁ: SPŘÍZNĚNI VOLBOU
(MS, Aktuální kauzy spolku, 21.06.2007)
Martin Stín: Čunek & Vesecká – spřízněni volbou
Vyšlo na Politikonu 21.6.2007 jako 165.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Středeční hlasování o důvěře vládě dopadlo tak, jak se dalo očekávat: vláda nepadla, Jiří Čunek dále sedí na svém vicepremiérském křesle, Renáta Vesecká nedala svůj úřad vládě k disposici, Mirek Topolánek nadále ponechává osud svého prvního zástupce osudu a Jiří Pospíšil se k faux pas nejvyšší státní zástupkyně raději nevyjadřuje. Proti návrhu na odvolání vlády hlasovali i ti poslanci vládní koalice, kteří neschvalují chování Jiřího Čunka. Jde-li o pozice, svědomí mlčí. Vrabec v hrsti účasti na moci, pošpiněné politickou nemravností, je jistější, než holub na střeše znovuzvolení v předčasných volbách. Opozice zapomněla na podvod na voličích, spáchaný pod heslem „akce čisté ruce“, na tajný policejní tým „Mlýn“, Grossovu aféru a jiné nehody, které provázely panování socialistických vlád a vyčítá vládní koalici nemravnost jejího přístupu k Čunkově aféře i další hříchy. Nejsmutnější na situaci je okolnost, že vláda opozici hloupě nahrává na smeč. V obecné rovině současné dění obnažuje hranice možností parlamentní demokracie, provozované v podmínkách pokleslé politické kultury a neúcty k právu, čili její bezbrannost proti sobectví a nemravnosti mocných jedinců.
KE KAUZE JIŘÍHO ĆUNKA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.06.2007)
KAUZA ĆUNEK - VESECKÁ: OSOBNÍ KARIÉRA VERSUS VEŘEJNÝ ZÁJEM, OHÝBÁNÍ PRÁVA A CHLAP „BEZ GULÍ“
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo na Britských listech 19.6.2007
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Aféra místopředsedy vlády a senátora Jiřího Čunka se přes nenadálý zásah nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké vyšplhala k dalšímu vrcholu. Tím je hlasování o důvěře vládě, vyvolané opozicí, ke kterému má dojít ve středu 20.června 2007. Větší škoda na veřejných zájmech snad již ve spojitosti s Čunkovým trestním stíháním nevznikne. Pád vlády je nepravděpodobný, protože poslanci se nejspíš nebudou řídit hlasem svědomí, ale pokyny vedení stran. Půjde jim o to, aby ukázali, která strana má větší svaly, než o právo a veřejnou mravnost. Pravděpodobnost není jistota, proto je na místě myslet i na možnost katastrofického vývoje. Při představě, že dalším výstupem Čunkovy kauzy bude jmenování ministryní spravedlnosti Marie Benešové, někdejší dlouholeté prokurátorky protiprávního režimu, mi přebíhá mráz po zádech. Vysoká cena, kterou může vládní koalice zaplatit za Čunkovu tvrdošíjnost, odhaluje v plné hrůze důsledky jeho neochoty odstoupit pro politický vývoj země.V této vážné situaci je mi proto osobně trapné, že musím přisvědčit rozhořčení opozice, která zcela oprávněně kritizuje vládní koalici za nedůsledný a bezkoncepční přístup k setrvání Jiřího Čunka ve vládě po dobu jeho trestnímu stíhání a v posledních dnech také za bezprecedentní, zjevně protiústavní zásah nejvyššího státního zastupitelství do jeho kauzy.
VÝZVA SPOLKU ŠALAMOUN K ŘEŠENÍ POLITICKÉ KRIZE
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 19.06.2007)
Pan
Ing.Mirek Topolánek
Úřad vlády ČR
nábř.Ed.Beneše 4
118 01 Praha 1

Pan
JUDr.Jiří Pospíšil
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Vážení pánové,

jako angažovaní občané, zabývající se dlouhodobě pomocí obětem justičních přehmatů, považujeme zdravé právní prostředí za nejméně stejně důležité jako nezávadnost životního prostředí. Byli jsme proto tvrdými kritiky justiční politiky sociálnědemokratických vlád, zejména excesů býv. ministra vnitra Stanislava Grosse a býv.nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové. Zazlívali jsme premiérům Miloši Zemanovi a Jiřímu Paroubkovi podceňování problematiky právního prostředí. Ani tehdy jsme nebyli neobjektivní, k jednotlivým politikům jsme přistupovali individuálně bez ohledu na jejich politickou orientaci. Vážili jsme si Vladimíra Špidly a podporovali jsme Pavla Němce v jeho konfliktu s Marií Benešovou, opakovaně zneužívající své pravomoci. Přes kritický postoj k justiční politice socialistických vlád jsme Pavla Němce považovali a dosud považujeme za nejlepšího polistopadového ministra spravedlnosti. Uvítali jsme odvolání z funkce nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové, bývalé dlouholeté prokurátorky protiprávního režimu, konzervující ve svých postupech totalitní zvyklosti a v konfliktu s ministrem Němcem zneužívající svého postavení k osobním cílům. Očekávali jsme, že středopravá koalice bude postupně odstraňovat zlořády, které se za vlády socialistů rozbujely v policii, státních zastupitelstvích, na soudech i na resortních ministerstvech. Nepopíráme, že v resortech vnitra a spravedlnosti ze setrvačnosti přežívají závady, které jsme kritizovali v minulosti. Nicméně s potěšením konstatujeme, že nás vaše vláda v zásadě nezklamala, protože řada věcí se přece jen postupně řeší. Zejména oceňujeme zásahy v resortu vnitra. Konstatujeme změnu klimatu v komunitě soudců, která sama začíná být znepokojena nad některými nežádoucími jevy (což ovšem není výsledkem činnosti současného ministerstva spravedlnosti). Právě pro to vše jsme hluboce znepokojeni skutečností, že pokračování nastoupené cesty změn k lepšímu je ohroženo hypoteticky možným pádem vlády kvůli neodpovědnému počínání vicepremiéra a senátora Jiřího Čunka, doprovázenému účelovým porušením ústavního principu rovnosti občanů před zákonem nejvyšší státní zástupkyní Renátou Veseckou. Děsí nás představa, že by v čele ministerstva spravedlnosti mohla stanout Marie Benešová, představitelka nomenklatury totalitního státu, o jejíchž profesní způsobilosti po četných zkušenostech s ní navíc pochybujeme. A zejména nás hluboce znepokojuje zjištění, že v zájmu objektivity a úcty k právu a dobrým mravům se musíme ztotožnit beze zbytku s výhradami opozice k chování Jiřího Čunka, k váhavosti předsedy vlády Mirka Topolánka, k alibismu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila při řešení tohoto excesu a k protiústavnosti zásahu Renáty Vesecké.
KAUZA VESECKÁ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 14.06.2007)
Martin Stín: Kauza Vesecká
Vyšlo na Politikonu 14.6.2007 jako 164.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Neočekávaný zásah nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké do trestního stíhání místopředsedy vlády Jiřího Čunka měl na politické scéně bouřlivější ohlas než věc sama. Rozruch byl tak silný, že odsunul do pozadí aféru dočasného propuštění Radovana Krejčíře z jihoafrického vězení.Přišel jako na zavolanou, aby odpoutal pozornost od ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, jehož hlavu žádala opozice.
O ROSTISLAVU ROZTOČILOVI ZNOVA V LITERÁRKÁCH
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.06.2007)
PŘEDVÍDATELNÝ ROZSUDEK PODJATÉ SOUDKYNĚ
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo v Literárních novinách 11.6.2007
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

32 let po údajném trestném činu a 22 po rozsudku, vyneseném v nepřítomnosti obžalovaného, 7 let po zatčení a necelé dva roky od útěku z vězení se Rostislav Roztočil dočkal rozsudku v obnoveném procesu. Senát Oldřišky Rysové Krajského soudu v Praze ho poslal do vězení na 13 let, z nichž má již za sebou zhruba pět a půl roku. Obžalovaný se na místě odvolal, státní zástupce si vzal lhůtu na rozmyšlenou.
NEPRAVOMOCNÝ ROZSUDEK NAD ROSTISLAVEM ROZTOČILEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 11.06.2007)
HROŠÍ KŮŽE
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo na Britských listech 11.6.2007
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Po třech dnech soudního jednání dospělo obnovené trestní řízení proti Rostislavovi Roztočilovi k nepravomocnému rozsudku. Senát Krajského soudu v Praze předsedkyně Oldřišky Rysové ho odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání 13 let, z nichž již má za sebou přibližně pět a půl roku. Výsledek není úplně neuspokojivý, protože proti původnímu stavu došlo ke snížení trestu. A nelze jej v žádném případě považovat za konečný, protože obhájkyně podala na místě odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Není ale pravděpodobné, že se odvolá, protože soud přesně vyhověl jeho návrhu. Vzhledem k procesním i věcným pochybením, jež soudkyně Rysová od převzetí případu nakupila, nelze vyloučit zrušení rozsudku odvolacím soudem.
Odvolání obž. Dušana Chmelíčka
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.06.2007)
celý dokument zde
Odvolání obž. Víta Novotného
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.06.2007)
celý dokument zde
RADOVAN KREJČÍŘ-OSTUDA NA POKRAČOVÁNÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 07.06.2007)
Martin Stín: Ostuda na pokračování
Vyšlo na Politikonu 7.6.2007 jako 163.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Radovan Krejčíř svým způsobem skvěle konkuruje Jiřímu Kajínkovi, Romanu Čabradovi a Rostislavovi Roztočilovi. Ti dokázali překonat pouze zařízení pasivní bezpečnosti obávaných věznic, a po útěku se nedostali příliš daleko. Oba se brzy vrátili za mříže. Radovan Krejčíř dokázal utéci policistům, na jejichž akci na místě dohlížel proslulý státní zástupce Jaroslav Dolejší, tehdy vedoucí oddělení zvlášť nebezpečné kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Praze, a dostal se i s rodinou a částí majetku až na Seychelské ostrovy. Zní to neuvěřitelněji než útěk Rostislava Roztočila přes čtvery státní hranice vlakem s amatérsky pozměněným pasem a s nelegálně drženou pistolí. Nyní se pro změnu dostal z předběžné vazby v Jihoafrické republice způsobem, jenž sice co do dobrodružnosti není srovnatelný s útěkem z černošické vily ani s různámi „výkony“ výše zmíněných vězňů, ale zato působí dojmem buď velmi sofistikované korupční akce na jeho záchranu, nebo neuvěřitelné náhody, kombinované se skandálním břídilstvím justice,úředníků ministerstva a policie, popř. kombinace obou činitelů. Oběma jeho úniky utrpěl prestiž resortu justice. V případě útěku na Seychely z toho vyšel poměrně hladce. Ostuda padla na policii, zatímco odpovědnost státního zástupce Jaroslava Dolejšího ustoupila do nezaslouženého pozadí. V případě nenadálého propuštění z jihoafrické vazby drží černého Petra ministerstvo spravedlnosti, na které padá podezření, že nezvládlo administrativní úkony, nutné pro udržení stíhaného podnikatele ve vazbě a pro jeho následné vydání do ČR.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.