Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

SKANDÁLNÍ OTAZNÍKY V PŘÍPADU ROSTISLAVA ROZTOČILA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.05.2007)
SKANDÁLNÍ OTAZNÍKY V PŘÍPADU ROSTISLAVA ROZTOČILA
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo na Britských listech 14.5.2007
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Ve čtvrtek 10. května 2007 pokračovalo u Krajského soudu v Praze obnovené trestní řízení proti Rostislavovi Roztočilovi, původně odsouzenému v r. 1985 v nepřítomnosti k výjimečnému trestu za vraždu bohatého egyptského vědeckého aspiranta jménem Nabil El Kallini Mohamed. Spolu s ním byli odsouzeni další tři muži, kteří byli stíháni vazebně. K vraždě mělo dojít koncem ledna 1975 na mostě Štěpán poblíž Obříství.
Z ODVRÁCENÉ TVÁŘE PRIVATIZACE
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 10.05.2007)
JAK PRIVATIZACÍ NA BUBEN A DO ŠATLAVY PŘIJÍT
Vlastimil Pravda, Litoměřice

Můj přítel začal podnikat v roce 1990 ve vypůjčené garáži. Pět let si pronajímal různé sklady. Posledním pronajatým místem byl jeden nevyužívaný sklad Mototechny v Českých Budějovicích. Když byla Mototechna s.p. České Budějovice v roce 1995 privatizována, dostal nabídku, odkoupit pronajatý „papírový sklad“, bývalou ubytovnu pro dělníky. Nabídku využil a sklad odkoupil. V roce 1997 byl vyzván finančním úřadem, aby doplatil daň z převodu nemovitosti, kterou ze zákona měl zaplatit prodávající. Když prodávající svou povinnost nesplnil, obrátil se Finanční úřad na mého přítele. Podobně jako on, dostali výzvu k úhradě daně z převodu nemovitosti další tři podnikatelé, kteří využili nabídku a odkoupili si další sklady v sousedství.
ZNOVA KAUZA VLADIMÍRA MLYNÁŘE & SPOL.
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.05.2007)
VELKÝ MALÝ ROZSUDEK
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 10.5.2007 jako 159.sloupek
martin.stin@seznam.cz

24. ledna 2007 vyhlásila soudkyně Městského soudu v Praze Silvie Slepičková šokující rozsudek s poměrně vysokými nepodmíněnými tresty nad bývalým ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem a spoluobžalovanými Dušanem Chmelíčkem a Vítem Novotným. Podle ustanovení trestního řádu pak měla do dvaceti pracovních dnů od vyhlášení rozsudku vypracovat jeho písemné vyhotovení. Na dodání rozsudku čekali obhájci, kteří mají lhůtu do osmi dnů od doručení rozsudku na předložení písemného odůvodnění odvolání.

Paní soudkyně v průběhu líčení projevovala mimořádnou svědomitost. Zajímala se o každý detail chodu ministerstva, podřízených organizací a průběhu zřizování společnosti Testcom Servis s.r.o. (kvůli jejímuž zřízení se obžalovaní dostali do její „péče“), požadovala stále další důkazy. Soudní spis díky její pečlivosti vydatně nabobtnal. Lhůta pro vyhotovení rozsudku vypršela 21.2.2007, ale paní soudkyni vymezený čas ke zpracování nakupených údajů nestačil. Opakovaně požádala vedení soudu o prodloužení lhůty a vždy jí bylo s pochopením vyhověno. Taková je rovnost stran v trestním řízení: nedodržení osmidenní lhůty pro podání odvolání o jediný den znamená jeho nemilosrdné zamítnutí bez ohledu na rozsah rozsudku a složitost věci, zato lhůta pro soudce na vypracování rozsudku je „gumová“.
KRIMINALIZACE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI ZNEPOKOJUJE JUSTICI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 10.05.2007)
KRIMINALIZACE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI ZNEPOKOJUJE JUSTICI
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo na Britských listech 4.6.2007
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Trestní řízení má být nástrojem, k němuž se v případě porušení práv sáhne jen z nezbytí, když nelze dosáhnout nápravy jiným způsobem. K jeho vyvolání by se mělo přistupovat uvážlivě, protože účast na něm je pro strany řízení vždy ve větší nebo menší míře psychickou i finanční zátěží, často i náporem na zdraví a v neposlední řadě ohrožuje také jejich rodinné, společenské, obchodní i pracovní vztahy. Výsledek řízení nemusí být vždy přiměřený vině: lidská omylnost může nechat uniknout skutečného zločince stejně jako pomoci za mříže nevinnému. Zahrávání s nástroji trestního práva pak může přerůst v tragedii.
SLEPÁ SPRAVEDLNOST MINISTRA NESPRAVEDLNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.05.2007)
SLEPÁ SPRAVEDLNOST MINISTRA NESPRAVEDLNOSTI
Vyšlo na Britských listech 7.5.2007
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun, Praha
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Myšlení policistů, státních zástupců, soudců, ministerských úředníků a často i dalších právníků, kteří se zabývají výkonem trestního práva, je stále do značné míry ovlivňováno pozůstatky totalitních zvyklostí a přístupu k právu. Struktura orgánů činných v trestním řízení bezmála 18 let po politickém převratu v podstatě odpovídá sovětskému modelu, převzatému v padesátých letech minulého století. Mladí právníci, kteří by již měli být před nakažlivou chorobou totalitně-inkvizitorského myšlení chráněni, nasávají během studia ducha přístupu k právu od učitelů, již téměř všichni formovali své právní názory v předlistopadových dobách. Nelze se pak divit, že mezi právníky, působícími ve státních strukturách, převažuje úcta k neprolomitelnosti soudního rozhodnutí nad přirozeným smyslem pro spravedlnost a úctou k osobní svobodě a důstojnosti občana. Presumpce neviny a zásada „in dubio pro reo“ se často citují jako důkaz vzdělanosti, ale v praxi se uplatňuje spíše presumpce viny a zásada „in dubio contra reo“.
SMUTEČNÍ ZPRÁVA
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 02.05.2007)
Ve čtvrtek 26.4.2007 v odpoledních hodinách zemřel náhle v nedožitých 57 letech ředitel Věznice Rýnovice p. Bohuslav Baudyš. Ředitelem věznice byl od 15.6.1990. Jeho náhlá smrt zaskočila nepřipravené nejen členy jeho rodiny, ale i všechny jeho kolegy a zaměstnance Věznice Rýnovice.

Dotkla se také činnosti Výboru proti mučení a nelidskému zacházení při Radě pro lidská práva při vládě ČR, neboť pan ředitel Baudyš se nedávno, po odstoupení Petra Uhla, stal jejím předsedou.

Spolek Šalamoun si pana ředitele Baudyše velmi vážil pro jeho humánní přístup k výkonu vězeňské služby. Proto jeho odchodu upřímně litujeme.

Upozorňujeme na pozoruhodný rozhovor se zesnulým, uveřejněný na http://www.vscr.cz/rynovice.

John Bok
předseda spolku Šalamoun
ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 26.04.2007)
Zpráva pro veřejnost :
USTAVENÍ PORADNÍHO SBORU GENERÁLNÍHO ŘEDITELE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR

Dne 10.4.2007 se konala ustavující porada Poradního sboru generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Jeho členy jsou:

Genmjr. PhDr Luděk Kula, generální ředitel Vězeňské služby ČR
Plk. PhDr Zdeněk Kreuzzieger, 1. náměstek GŘ VS ČR
Plk. Mgr Milan Hospodka, ředitel odboru výkonu vazby a trestu
Renata Balcarová, předsedkyně Vězeňské duchovenské péče
Mgr. Pavel Staněk, vrchní ředitel sekce Kabinetu ministra spravedlnosti ČR
Ing.Jan Litomiský, zmocněnec vlády ČR pro lidská práva
Mgr.Lucie Rybová, tajemnice výborů při vládě ČR, přiřazených k úřadu zmocněnce pro lidská práva
Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv
Mgr. František Valeš, právník Českého helsinského výboru
Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí
John Bok, předseda občanského sdružení Šalamoun- Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
Ing. Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun- Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
RNDr. Ladislav Zamboj, předseda Poradny pro občanství, občanská a lidská práva
PŘÍBĚH DAVIDA LOUPEŽNÍKA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 26.04.2007)
Martin Stín: Konec trápení Davida Loupežníka?
Vyšlo na Politikonu 26.4.2007 jako 157.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Veřejnost matně tuší, že je rozdíl mezi evropským kontinentálním právem na straně jedné a anglosaským na straně druhé. Představu si vytváří nejspíš podle krimi filmů, v nichž se zájmem sleduje řízení před porotními soudy, pojatá jako napínavá divadelní představení. Rozdíly jsou ale podstatnější a některé z nich se dotýkají až životních zájmů účastníků trestního řízení. Například značně odlišný proti anglosaským zvyklostem je způsob rozhodování o vině. U nás rozhoduje soud na základě důkazů, předložených žalobcem a obhajobou. Občas je prakticky rozhodnuto již podáním obžaloby. I když těžší případy soudí v první instanci senáty s občanskými přísedícími, rozhodující úlohu má vždy profesionální soudce, jehož argumentaci se přísedící obvykle přizpůsobí. Soudce je jen člověk, i když je vzdělaný a zkušený, proto je omylný. Náprava jeho omylů opravnými prostředky je zdlouhavá a občas úplně selže. Anglosaské trestní právo procesní má již v prvoinstančním řízení pojistku proti omylnosti jednotlivce: o vině rozhodují občanské poroty, sestavené pro každý případ zvlášť, na soudu zcela nezávislé. Soudce pak ukládá trest.
ADÉLA RAJDLOVÁ -NEKONČÍCÍ JUSTIČNÍ PŘEHMATY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.04.2007)
ADÉLA RAJDLOVÁ – SOUDNÍ PŘEHMATY NA POKRAČOVÁNÍ
Vyšlo 25.4.2007 na Fragmentech
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Čtenáři Fragmentů měli od r. 2004 možnost seznamovat se opakovaně s příběhem Adély Rajdlové alias Adélky Vražednice. Proto jej jen stručně připomenu. Jde o tragedii mladé ženy, která v r. 2002 jako devatenáctiletá pobodala náhodného partnera, s kterým si v noci vyšla do parku, a dostala se kvůli tomu před soud. Podle výpovědi napadeného přešla z poklidného rozhovoru nečekaně, bez zjevné příčiny, do útoku nožem. Mladík měl v krvi 1,7 promile alkoholu. Bezprostředně si uvědomil ránu na krku, na toaletě blízkého baru zjistil další na břiše, o třetí, která zasáhla srdeční stěnu, se dověděl až v nemocnici, když se po operaci probral z narkózy. Adéla vypráví věc jinak: s mladíkem sice vyšla v noci do parku dobrovolně, ale byla zaskočena, když si bez průtahů spustil kalhoty a pokusil se ji přimět k souloži. Chtěla mu utéci, ale strhl ji za vlasy na zem a držením za lýtko jí bránil v úniku. V zoufalství použila nůž. Když ji pustil, dále se o něj nestarala a z místa činu utekla. Nezjišťovala, do jaké míry byla její obrana účinná. U události nebyli žádní svědci. Tvrzení stojí proti tvrzení. Oba účastníci pak vypovídali před soudem v dvojím postavení: byli souzeni oba, proto byli každý jak obžalovaným, tak svědkem-poškozeným. Oba museli mít zájem na tom, aby výpovědí nesnížili účinnost své obhajoby. Pobodaný mladík v řízení kategoricky popřel zájem o pohlavní styk s Adélou.
ZÁHADNÁ SMRT VE VALENCII
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.04.2007)
ZÁHADNÁ SMRT VE VALENCII
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 6.4.2007 v 4. čísle měsíčníku Policista
hispagra@seznam.cz

Náhoda mi umožnila nahlédnout do způsobu, jakým pracují při prověřování podezření na spáchání trestného činu španělské orgány činné v trestním řízení. Stalo se to v krásném přístavním městě Valencia, velikostně blízkém Praze. K jeho zvláštnostem patří velká obměna přechodných obyvatel nejrůznějších národností, daná existencí přístavu, snadnou dostupnosti pozemní i leteckou dopravou a skvělým podnebím, usnadňujícím přežívání na ulici. Zvláštností je rozsáhlý park, vybudovaný ve vyschlém korytě dávnověké řeky. Je hájenou zónou pro bezdomovce, v které policie nekontroluje doklady a pokud možno ji nenavštěvuje. Přesto je v něm poměrně bezpečno a místní obyvatelé jej rádi a hojně navštěvují. Sám jsem jím několikrát prošel v noci a nebyl jsem nikdy obtěžován. Park bude mít důležitou úlohu v dalším vyprávění.
PŘÁTELŮM A PŘÍZNIVCŮM OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN - SPOLEK NA PODPORU NEZÁVISLÉ JUSTICE V ČR
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 09.04.2007)
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, sympatizanti,
opět se na Vás obracíme s prosbou o pomoc.

Jsme nezisková, voluntaristická organizace, která pomáhá obětem policie a justice a poskytuje služby v oblasti trestního práva a monitoruje jednotlivé kauzy, informuje veřejnost svými články a zprávami. Odmítáme a nesmíme od naších klientů přijímat honoráře či jinou finanční odměnu. Nemluvě o tom, že převážná část z nich se na nás obrací o pomoc ve chvíli, kdy je již finančně vyčerpaná financováním již probíhajícího nebo odsuzujícím rozsudkem ukončeného trestního řízení.
PŘÍPAD UZUNOGLU V LITERÁRNÍCH NOVINÁCH
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 06.04.2007)
ZDENĚK JEMELÍK, PŘÍPAD UZUNOGLU: NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH
Vyšlo na 2.str. 14. čísla Literárních novin dne 2.4.2007, on-line 3.4.2007 na URL http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=3465

/Redakční úvod/:Případ Uzunoglu poutá ohromnou pozornost určité části občanských aktivistů, kteří na něm chtějí demonstrovat virulentní zkaženost české justice. Z velké části neprávem.

Ve čtvrtek 29. března 2007 byl po více než dvanácti letech od začátku trestního stíhání vynesen rozsudek nad německým občanem kurdské národnosti Erguenem Uzunogluem, podnikatelem a významným kurdským exilovým činitelem s rozsáhlými společenskými styky na nejvyšší úrovni v České republice i v zahraničí. S ním byli odsouzeni dva turečtí spoluobžalovaní. V procesu vystupují tři poškození, všichni turecké národnosti. Jediný z nich žije v České republice, údajný novinář a tlumočník Gürkan Gönen, dříve užívající jméno Otan Göksel. Oba muži přišli do socialistického Československa zhruba před třiceti lety. Oba zde vystudovali – Uzunoglu všeobecné lékařství, Gönen ekonomické inženýrství.
ADÉLA RAJDLOVÁ-DALŠÍ DÍL ŘETĚZU BEZPRÁVÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 05.04.2007)
Martin Stín: Zlomyslnost nebo slabomyslnost ?
Vyšlo na Politikonu 5.4.2007 jako 154.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Tupý formalismus pravidel trestního řízení srazí občas na kolena každého, kdo se pokouší o nápravu justičních přehmatů. Záludnost procesních pravidel a podivné myšlenkové postupy státních zástupců a soudců vhánějí účastníky řízení do nečekaných situací a vyvolávají průtahy v cestě ke spravedlnosti: náprava každého chybného rozhodnutí trvá nejméně několik měsíců. Čeká-li někdo na spásu za mřížemi, a ona před ním při každém pokusu jí dosáhnout odskočí jako míč plovoucí na hladině, je to pro odsouzeného k uzoufání.
PROHLÁŠENÍ AMNESTY INTERNATIONAL KE KAUZE UZUNOGLU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 01.04.2007)
ČESKÁ REPUBLIKA: Obavy o spravedlivost procesu v kauze Yekty Uzunoglu.
(Neoficiální překlad prohlášení Amnesty International z 30.3.2007. Přeložil Zdeněk Jemelík.)

Amnesty International obdržela zprávy, že Yektovi Uzunoglu, tureckému občanovi kurdského původu, původně zatčenému v r.1994, bylo upřeno právo na spravedlivý proces. Yekta Uzunoglu také tvrdí, že byl vystaven mučení a jinému špatnému nakládání ze strany příslušníků orgánů činných v trestním řízení.
AMNESTY INTERNATIONAL CONCERNS IN THE CASE OF ERGUEN UZUNOGLU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 01.04.2007)
CZECH REPUBLIC: Fair trial concerns in the case of Yekta Uzunoglu

Amnesty International has received reports that Yekta Uzunoglu, a Turkish citizen of Kurdish origin originally arrested in 1994, has been denied his right to a fair trial. Yekta Uzunoglu has also alleged that he was subjected to torture and other ill-treatment by law enforcement officials.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.