Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

KAUZA UZUNOGLU: LEGENDA A SKUTEČNOST
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.04.2007)
KAUZA UZUNOGLU: LEGENDA A SKUTEČNOST
Vyšlo 1.4.2007 na Britských listech
Zdeněk Jemelík, Praha
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Vynesením rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 senátem předsedy Vítězslava Rašíka vstoupila věc Erguena Uzunoglu, Haci Mehmeda Buluta a Mehmeda Raufa Özdemira do nové vývojové fáze. Po dvanácti a půl letech od sdělení obvinění ze 14. září 1994 byl vynesen první rozsudek ve věci, a to na základě druhé obžaloby, podané v r. 2000, která vinila obžalované z trestných činů vydírání a omezování osobní svobody. Další obvinění podle původní obžaloby z r.1995 soudy vyloučily v rámci jejího předběžného projednání. Zůstaly dva útoky trestných činů zmíněné právní kvalifikace, z nichž soud rozsudkem uznal za prokázaný pouze jeden, a to týrání a věznění poškozeného Gürkana Gönena. Souběžně se zúžením předmětu obžaloby byla vyřazena z rozhodovacího procesu příslušná část důkazních materiálů, z nichž část byla získána nezákonným způsobem. Očištění procesu od balastu neopodstatněných obvinění je důležitou okolností, kterou je třeba mít na paměti při posuzování obsahu desinformačních sdělení, šířených panem odsouzeným Uzunoglu a jeho sympatizanty.
KAUZA UZUNOGLU: DNES VE VÁŽNÉM TÓNU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.03.2007)
KAUZA UZUNOGLU: DNES VE VÁŽNÉM TÓNU
Vyšlo na Britských listech 29.3.2007
Zdeněk Jemelík, Praha
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Dnešní pokračování procesu proti obžalovaným Erguenu Yektovi Uzunoglu, Haci Mehmedu Bulutovi a Mehmedu Raufu Özdemirovi proběhlo za zvýšeného zájmu veřejnosti. Přišlo více sympatizantů i novinářů. Soud se projevil jako vlídný hostitel: ač je běžné, že ti, na které nezbyla židle, mají smůlu a do soudní síně se nedostanou, v tomto případě předseda senátu nechal přinést další žídle.
DĚTI VĚZENKYŇ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 29.03.2007)
Martin Stín: Děti vězenkyň
Vyšlo na Politikonu 29.3.2007 jako 153.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Při jedné z návštěv v ženské věznici ve Světlé n. Sázavou na „výstižné“ adrese Na Rozkoši 900 jsem měl možnost navštívit oddělení pro matky s malými dětmi. Při té příležitosti jsem se seznámil s téměř čtyřletou Dominikou, inteligentní, hezkou holčičkou, na které bylo na první pohled vidět, že je jí věnována svědomitá péče. Její maminka je odsouzena k dosti vysokému trestu odnětí svobody. Dominice, stejně jako ostatním dětem, ve věznici zjevně nic podstatného nechybí. Každá vězenkyně žije s dítětem v samostatném pokoji, čisté, přívětivě zařízené místnosti. Děti užívají hernu, která je současně tělocvičnou, smí vyběhnout do parčíku s prolézačkami, a chodí s vychovatelkami na vycházky mimo areál věznice. Mají dokonce možnost užívat malé koupaliště před její branou. Domnívám se, že některé vězenkyně a jejich děti zde mají lepší podmínky než tam, odkud se sem dostaly, samozřejmě až na to, že nemají svobodu pohybu mimo věznici. Dětem prospívá, že matky nemají jinou starost, než o ně pečovat.
KAUZA UZUNOGLU: POKRAČUJÍCÍ ŘETĚZ TAŠKAŘIC
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.03.2007)
KAUZA UZUNOGLU: POKRAČUJÍCÍ ŘETĚZ TAŠKAŘIC
Vyšlo na Britských listech 27.3.2007
Zdeněk Jemelík, Praha
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Protestní hladovka, kterou vyhlásil obžalovaný Erguen Uzunoglu 13. března 2007, mohla vyvolat ve veřejnosti dojem, že vinou soudu hrozí další nekonečné protahování trestního řízení, které trvá již dvanáct a půl roku. Ve skutečnosti se vynesení rozsudku neodvolatelně přiblížilo veřejným zasedáním soudu v úterý 27. března na dosah ruky.
KAUZA UZUNOGLU: PODIVNÝ ZAČÁTEK, PODIVNÝ KONEC
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.03.2007)
KAUZA UZUNOGLU: PODIVNÝ ZAČÁTEK, PODIVNÝ KONEC
Vyšlo 22.3.2007 na Britských listech
Zdeněk Jemelík, Praha
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Dramatické trestní stíhání Erguena Uzunoglu a jeho společníků se téměř po třinácti letech chýlí k prvoinstančnímu rozsudku. Veřejná zasedání, na nichž budou předneseny závěrečné řeči, jsou nařízena na 27. a 29.3.2007, což všichni přítomní v soudní síni dne 9.2.2007 vzali na vědomí s tím, že již nebudou obesíláni. Ať dopadne rozsudek jakkoli, určitě bude v médiích přetřásán. Neuškodí proto připomenout si dlouhou historii procesu, přirozeně bez předjímání výroku o vině.
PŘED REKODIFIKACÍ TRESTNÍHO ŘÁDU II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.03.2007)
PŘED REKODIFIKACÍ TRESTNÍHO ŘÁDU II
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 19.3.2007 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Navazuji na článek, jenž vyšel na Britských listech 7.3.2007. Nevynesl mi kamenování, zato věcnou odezvu JUDr. Aleše Uhlíře na stránkách Britských listů a několik málo e-mailů s nepodstatnými připomínkami. Námět nebo můj způsob jeho uchopení zřejmě nevzbudily velký zájem. Odpovídá to obecným postojům veřejnosti: většinu občanů začínají záležitosti justice zajímat teprve ve chvíli, kdy je její nelítostné soukolí začne drtit. Vracím se tedy k námětu s přáním, aby se rozvinula širší debata, protože na každého z nás může dojít.
NÁMĚTY SPOLKU ŚALAMOUN K REKODIFIKACI TRESTNÍHO ŘÁDU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 09.03.2007)
Vážený pane ministře,

využíváme příhodné situace dané přípravou předlohy nového trestního řádu k předložení několika námětů k zdokonalení trestního řízení, vyplývajících z naší praxe. Myslíme si, že vláda středopravé koalice je příznivou okolností, která by měla dovolit velmi hlubokou revizi principů trestního řízení, které je od padesátých let 20.stol. stále ovlivněno teorií a praxí sovětské justice. Požadujeme proto, aby reforma trestního řádu nově řešila základní strukturu orgánů činných v trestním řízení a jejich vztahů i postavení stran v trestním řízení. I toto je jeden z dílčích kroků „návratu do Evropy“. Námi navrhované úpravy směřují k posílení postavení občana – bez ohledu na jeho postavení v trestním řízení – proti státním orgánům, s cílem donutit je ke zlepšení práce a současně dosáhnout lepší ochrany základních práv a svobod účastníků trestního řízení.
ADVOKÁT O REKODIFIKACI TRESTNÍHO ŘÁDU
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 09.03.2007)
NĚKOLIK POZNÁMEK K TRESTNÍMU ŘÍZENÍ Z POHLEDU OBHÁJCE
Aleš Uhlíř, advokát
Vyšlo na Britských listech 8.3.2007- převzato se souhlasem autora
alesuhlir@quick.cz

V článku „Před rekodifikací trestního řádu I“ (Britské listy 7. 3. 2007)poukazuje Zdeněk Jemelík na zastaralost českého trestního práva. Zmiňuje např. neúnosný stav vládnoucí v přípravném řízení, nad jehož zákonností vykonává dozor státní zástupce. S autorem lze souhlasit v tom, že přípravné řízení, tedy vlastní vyšetřování by od počátku mělo probíhat pod dohledem soudu. V závěru článku autor napadá stávající právní úpravu zastupování obhájci v trestním řízení, kde může obhajovat pouze advokát,přičemž argumentuje tím, že monopol a jím vyvolaný nedostatek konkurence vede mnohdy ke snížení úrovně služby (tedy obhajoby). Podle autora by poučený laik nedostatek právnického vzdělání vyvážil starostlivostí a větším pracovním nasazením. Jako advokát nechci v žádném případě autora za jeho názor „ukamenovat“, což autor od advokátů a státních zástupců –jak sám na konci svého textu uvádí – tak trochu očekává. Přesto se k některým naznačeným problémům pokusím v krátkosti a bez přílišné právní terminologie vyjádřit.
PŘED REKODIFIKACÍ TRESTNÍHO ŘÁDU I
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 08.03.2007)
PŘED REKODIFIKACÍ TRESTNÍHO ŘÁDU I
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 7.3.2007 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil vyhlásil náročný legislativní program. Významný je jeho záměr předložit sněmovně nový trestní řád. Úmysl je to jistě bohulibý, protože v současnosti se naše trestní řízení podřizuje zákonu z r. 1961, novelami různě poflikovanému. Jím bylo kodifikováno přizpůsobení našeho trestního řízení sovětským zvyklostem, zahájené v 50. letech minulého století. Až do té doby se naše trestní právo vyvíjelo v kontextu evropského právního vývoje a zachovávalo si spojení se svými kořeny, které vězely až v minulosti rakousko-uherského právního řádu. Současná zamýšlená rekodifikace je tedy velkou výzvou, abychom se vrátili k principům trestního řízení demokratického právního státu, které ctí „staré země“ EU i země anglosaského práva.
KAUZA ROSTISLAVA ROZTOČILA A MINULOST SOUDKYŇ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 08.03.2007)
Martin Stín: Osud Rostislava Roztočila v rukou komunistických fosilií
Vyšlo na Politikonu 8.3.2007 jako 150.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Obnovený proces proti Rostislavu Roztočilovi přitahuje značnou pozornost médií, která je na pozadí nezájmu o soudy proti bývalým ministrům vlády České republiky neodůvodnitelná veřejným zájmem. Zjevně je zajímavý lidskou dimenzí Roztočilova životního příběhu, jenž stojí za to, aby byl znova a znova připomínán: obyčejný člověk, jakých jsou statisíce, který nevynikl ničím mimořádným, prožívá osud, jaký by si s ním nikdo z nás nevyměnil. V podmínkách normalizačního Československa žil jako většina z nás – jak se dalo, ve všedním zaměstnání, bez perspektiv, zabývaje se běžnými starostmi o skromné uživení rodiny. Nebyl úplně bez chyb. V duchu tehdejší obecné zásady, že ten, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, se dostal krácením tržeb svému zaměstnavateli do menšího střetu se zákonem. Údajně si před útěkem půjčil větší částku peněz od známého, kterou dosud nevrátil. Mimo neuspokojeného věřitele o něm mluví špatně jedině člověk, jehož označil za vyjednavače StB, který za ním přijel do uprchlického tábora v Traiskirchenu přimět ho vydíráním k návratu do Československa. Ale jeho přátelé z té doby na něho vzpomínají v dobrém a nevěří, že spáchal zločin, kvůli němuž stojí před soudem po 31 letech od jeho uskutečnění.
NAPSAL NÁM KLIENT...
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.03.2007)
DOPIS KLIENTA Z.T. ČLENOVI SPOLKU ŠALAMOUN Z 4.3.2007

Dobrý den ,

Jsem nesmírně rád, že Vás znám. Je málo lidí, kteří by v sobě měli takovou houževnatost a trpělivost jakou projevujete Vy a potažmo Spolek Šalamoun. Přál bych si, aby Vás toto poslání které vykonáváte určitě z Boží vůle, naplnilo a uspokojilo a to bez ohledu na výsledky jednotlivých kauz. Budu-li moci Vám, či spolku Šalamoun nějak přispět, rád tak učiním.
ZNOVA O KAUZE ROSTISLAVA ROZTOČILA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 15.02.2007)
VĚZEŇ MEDIÁLNÍ HVĚZDOU
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 15.2.2007 jako 147.sloupek
martin.stin@seznam.cz

První zprávou nočního zpravodajství veřejnoprávní televize v úterý 13.2.2007 bylo oznámení o zastavení trestního stíhání Rostislava Roztočila za útěk z borské věznice v listopadu 2005. Zájem se udržel ještě i ve zpravodajských relacích následujícího dne. Nechápu sice proč, ale nepochybně šlo o zprávu prvořadého významu, důležitější než odhalení spojení bývalého předsedy vlády Josefa Tošovského s StB. Příběhu tohoto vězně věnovala média vždy mimořádně velkou pozornost, téměř stejnou jako případu Jiřího Kajínka. Jeho společník při útěku, Roman Čabrada, je tolik nezaujal. Rostislav Roztočil sám o sobě není celebrita. Je to všední člověk, který se až do útěku ze socialistického Československa v r. 1980 živil taxikařinou, a ani v Rakousku a Německu, kde se nakonec usadil, neudělal oslnivou kariéru. V době, kdy byl na naší hranici zatčen, pracoval jako trenér mládeže místního hokejového klubu. Pokud jeho případu věnují média mnohem větší pozornost než např. trestním procesům bývalých ministrů vlády ČR, nasvědčuje to tomu, že společenská závažnost trestného činu je pro ně méně důležitá než nosnost vyprávěného příběhu. Soudím totiž, že třicet let stará vražda, ke které možná ani soudem popsaným způsobem nedošlo, není pro současníky tak důležitá jako pohled do zákulisí výkonu politiky, který nabízejí soudní řízení proti ministrům a jiným vysokým státním úředníkům.
Návrh na povolení obnovy řízení: Mgr. Kutal - 10/01/2007
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 09.02.2007)
Všechny strany dokumentu si můžete prohlédnout při zobrazení celého článku.
VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 08.02.2007)
VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 8.2.2007 jako 146.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Zpráva, že paní nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká chce nahradit vrchního státního zástupce v Praze Jiřího Kulvejta jedním z jeho předchůdců, státním zástupcem VSZ Liborem Grygárkem, je rozhodně zajímavá. Obnažuje neutěšený stav personálního složení sboru státních zástupců. Změnu režimu v něm přežili prokurátoři a vojenští prokurátoři totalitního režimu, najdou se mezi nimi i předlistopadoví soudci, kteří kvůli své minulosti nevyhověli požadavkům nové doby. Přirozeně, že vedoucí místa obsadili zkušení harcovníci komunistické prokuratury, kteří od nového režimu „dostali odpustky“. Politici obecně podhodnocovali důležitost zdravého právního prostředí a tím význam celého resortu spravedlnosti. Klíčové postavení státního zastupitelství v procesu trestního řízení nedocenili a neuvědomili si dosah skutečnosti, že prokuratura byla strážcem socialistické (ne)zákonnosti a její pracovníci patřili k politicky nejoddanějším oporám starého režimu. Proto si kvůli vysoké koncentraci předlistopadových kádrů nikdo vrásky nedělal a stav zůstal zakonzervovaný. Nikoho nenapadlo, že by bylo na místě postupně a cílevědomě vytěsňovat „staré osvědčené soudruhy“ a nahrazovat je nezkompromitovanými lidmi. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová měla za sebou 17 let svědomité služby na komunistické prokuratuře a předlistopadovou minulost měli její náměstci a ředitelé odborů NSZ. Současná nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká není tak „zkušená“, má za sebou pouhých pět let činnosti na okresní prokuratuře. V prostředí, kde všichni držitelé vyšších funkcí mají velmi podobnou minulost, spjatost se starým režimem se přirozeně nevnímá jako něco nepatřičného. Není-li dost zkušených státních zástupců, kteří vystudovali až po Listopadu, je celkem přirozené, že nejvyšší státní zástupkyně sáhla po Liboru Grygárkovi.
STÍŽNOST NA NEPRAVDIVÉ ČLÁNKY, UVEŘEJNĚNÉ V KAUZE EX-MINISTRA MLYNÁŘE

(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 07.02.2007)
STÍŽNOST NA NEPRAVDIVÉ ČLÁNKY, UVEŘEJNĚNÉ V KAUZE EX-MINISTRA MLYNÁŘE
Vyšlo 27.1.2007 na Neviditelném psu
Občanské sdružení Občané za svá práva

V Literárních novinách, vydávaných za státní peníze, a i v jiných médiích, včetně internetových stránek pana Mlynáře, vyšlo několik článků p. Zd. Jemelíka, které neodpovídají pravdě a vysoce zkreslují činy, za které stojí vedení M.I. před soudem. Kdyby je nedělali tak by prosím před soudem nestáli. Vzhledem k tomu,že se p. Jemelík zmiňuje také o naší organizaci, o které také nepíše pravdu, jsme nuceni uvést vše na pravou míru a žádat o zveřejnění pravdivých informací dle Tiskového zákona.

Pravdy o procesu jsou dle listinných důkazů tyto:

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.