Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

PRESUMPCE VINY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 11.01.2007)
PRESUMPCE VINY
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 11.1.2007 jako 143.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Od dob starých Římanů platila v trestním řízení v celém civilizovaném světě zásada „in dubio pro reo“ (v pochybnostech ve prospěch obviněného) ve spojení s presumpcí neviny. Samo doznání obviněného nebylo důkazem. Logickým odvozením z presumpce neviny byla zásada anglosaského práva, že minulá odsouzení nejsou důkazem viny. Proto členové poroty nesmí nic vědět o trestní minulosti souzených občanů, aby nepodlehli svodu soudit „za charakter“, když posuzovat smí pouze skutkovou podstatu.
POVOLEBNÍ KRIZE A ÚSTAVA II.
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.01.2007)
POVOLEBNÍ KRIZE A ÚSTAVA II.
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 02.01.2007 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

V první části článku, která vyšla na Britských listech 21.11.2006, jsem uvedl, že politická reprezentace dává občas národu na vědomí, že se nehodlá podrobit jeho morálnímu soudu o jejím počínání, což se projevuje m.j. v neodpovědném protahování současné politické krize. Není to ovšem jen politická reprezentace, která dává občanům najevo, že jsou jen masou k tváření, s kterou si vrchnost smí dělat, co se jí zlíbí. V letech 2005-6 se více než jindy projevily korporativistické snahy části justice o získání výjimečného postavení ve struktuře státní moci. Jejich výrazným projevem byly útoky na postavení ministra spravedlnosti Pavla Němce v souvislosti s kauzou „katarského prince“, na které pak po čase navázala veřejná vzpoura předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové proti prezidentovi republiky a ministrovi spravedlnosti, která dosáhla dramatického rázu díky podpoře větší části soudců Ústavního soudu ČR. Za oběma akcemi se skrývaly soukromé zájmy jejich iniciátorů, ale právě proto je třeba se autonomistickými snahami politizujících představitelů justice zabývat, neboť pod ušlechtilou záminkou zajištění nezávislosti justice otvírají další prostor k zneužívání postavení veřejných činitelů k dobývání soukromého prospěchu. Politické elity podcenily význam pokusů justičních činitelů o získání mocenské převahy nad mocí výkonnou, protože si řešily vlastní problémy: předsmrtné křeče trapného konce grossovlády, po nich dvě předvolební kampaně a povolební krizi. Proto nedokázaly až dosud nežádoucím jevům dosti energicky čelit. Pavel Němec sice nakonec dosáhl odvolání Marie Benešové, ale trvalo to dlouho, a bylo to nepřiměřeně tvrdě vydřené vítězství, jež zatím beztak nezasáhlo klubko jejích souputníků. Iva Brožová zatím kraluje a vyhrává u Ústavního soudu ČR jeden spor s mocí výkonnou za druhým. Nikdo na ni nemá. Na ministerstvu sice leží stížnost proti ní s návrhem na zahájení kárného řízení, ale ministr Pospíšil zřejmě nemá zájem tuto příležitost k jejímu „usměrnění“ využít. Význam konfliktů mezi ústavními činiteli kromě neblahého vlivu na důvěru občanů ke státním orgánům spočívá hlavně v tom, že upozorňují na nedůsledné vymezení postavení justice v našem ústavním systému. Pokud by tedy mělo dojít k úpravám ústavy, bylo by na místě podrobit je rovněž revizi. Změnám ústavy i v této oblasti by měla předcházet široká veřejná diskuse, která by nebyla vyhrazena jen uzavřenému okruhu právníků. Měřítkem vhodnosti úpravy by neměla totiž být míra jejich komfortu při vykonávání řemesla, jak si to politizující soudci a státní zástupci představují, ale kvalita a bezporuchovost služeb, poskytovaných justicí občanům a jimi zřízeným institucím. „Konzumenti“ služeb justice proto mají přirozené právo se vyjádřit.
IVA BROŽOVÁ VS.MOC VÝKONNÁ OPĚT U ÚSTAVNÍHO SOUDU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.12.2006)
PRÁVEM PROTI SPRAVEDLNOSTI A ZDRAVÉMU ROZUMU
Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun
Vyšlo 28.12.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Rok 2006 se zapíše do dějin ČR jako rok otřásání důvěrou v autoritu státu. Zásluhu na tom má především vleklá politická krize, která způsobila, že téměř sedm měsíců po volbách stále nemáme stabilní vládu a není jisté, že ji v dohledné době budeme mít. Vedle toho sehráli svou roli také někteří představitelé justice, přesněji předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová a Ústavní soud ČR, jimž se podařilo zpochybnit autoritu prezidenta republiky a ministra spravedlnosti vyvoláním dojmu, že při odvolání Ivy Brožové z funkce a následných krocích jednali nezákonně, proti ústavě.
KAUZA ROSTISLAV ROZTOČIL
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 21.12.2006)
KAUZA ROSTISLAV ROZTOČIL: ZMARNĚNÝ ROK ŽIVOTA
Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun
Vyšlo 21.12.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Kdyby někdo 2.září 2000 řekl emigrantovi Rostislavovi Roztočilovi před jeho odjezdem na další z řady výletů do staré vlasti, že se do svého náhradního domova v Bietigheim-Bissingenu vrátí až za více než pět let, asi by se mu vysmál. Emigroval v r.1980 do Rakouska, odtud se přestěhoval do Německa, aby byl nablízku ovdovělé sestře. Za tu dobu proběhla na žádost čsl., resp. českých orgánů dvě vydávací řízení proti němu kvůli trestnímu stíhání Krajským soudem v Praze pro podezření z trestného činu vraždy. První se konalo ještě v Rakousku a bylo vedeno vazebně. Soud ve Wiener Neustadt přezkoumal trestní spis, posoudil dokazování jako neprůkazné a žádost o vydání zamítl. O druhém, které proběhlo již v Německu v letech 1991-3, Rostislav Roztočil vůbec nevěděl. Německé orgány jej ani v tomto případě nevydaly, neboť tehdejší česká právní úprava porušovala mezinárodněprávní dohody o ochraně lidských práv tím, že navrátilcům do vlasti, kteří byli v době emigrace odsouzení v nepřítomnosti, nezaručovala obnovu řízení a spravedlivý proces.
EXMINISTR MLYNÁŘ & SPOL.PŘED SOUDEM VI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 20.12.2006)
SOUD, JENŽ MĚL SKONČIT
Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun
Vyšlo 20.12.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Trestní stíhání bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a spoluobžalovaných Dušana Chmelíčka a Víta Novotného, vedoucích manažerů příspěvkové organizace Testcom, se přiblížilo k závěru prvoinstančního řízení. V posledním bloku veřejných jednání ve dnech 6.-7. prosince bylo ukončeno dokazování doplňkovým výslechem obžalovaných. V pondělí 11. měly být přehrány zvukové záznamy jejich výpovědí a po připomínkách měly začít závěrečné řeči. Ve středu 13. měl být vynesen rozsudek. Nestalo se.
IVA BROŽOVÁ VS.VÁCLAV KLAUSNA POKRAČOVÁNÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.12.2006)
SOUBOJ PSEUDOTITÁNŮ
Zdeněk Jemelík, Praha
doplněná verze,uveřejněná 14.12.2006 na Virtually
zdenek.jemelik@spoleskalamoun.com

Děj, který jsme vnímali jako vzpouru předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové proti prezidentovi republiky, v které se za ni proti hlavě státu podivným způsobem postavil Ústavní soud ČR, se stále více posouvá do roviny osobního existenčního souboje mezi Ivou Brožovou a Jaroslavem Burešem, nynějším druhým místopředsedou soudu a neoficiálním prezidentovým kandidátem na nástupnictví po ní. Ten, kdo prohraje, ztratí mnoho: klesne z vysokého postavení na úroveň běžného soudce, čili přijde o vliv, prestiž i peníze. Pokud by ústavní soud vyhověl oběma stížnostem Ivy Brožové, byla by porážka nepříjemnější pro Jaroslava Bureše, který by si mohl zachovat soudcovský talár jen v tom případě, že by odešel na soud nižšího stupně. Byl by to pro něj skutečně hluboký pád. Naproti tomu v případě úspěchu nezdařeného pokusu o odvolání Ivy Brožové by nic nebránilo tomu, aby dále soudila na nejvyšším soudu.
PO VOLBĚ OMBUDSMANA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.12.2006)
PO VOLBĚ OMBUDSMANA
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 14.12.2006 jako 139.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Bez velkého zájmu médií a veřejnosti zvolila poslanecká sněmovna v úterý 12.12. 2006 „staronovým“ veřejným ochráncem práv Otakara Motejla, dosavadního držitele funkce. Získal ze 188 možných 99 hlasů a zvítězil tak hned v prvém kole. Nebylo to překvapení, protože podporu mu předem vyjádřil poslanecký klub ČSSD a bylo známo, že se líbí komunistům a některým zeleným. Překvapením naopak bylo jak 35 hlasů pro Johna Boka, mnohými považovaného za outsidera, tak zanedbatelné počty hlasů ve prospěch zbývajících dvou kandidátů. Mediální komentátoři se nepozastavili nad poměrně velkým rozdílem mezi počtem přítomných poslanců a součtem hlasů pro kandidáty: je to 39, z nich dle kuloárových informací bylo nejméně 20 neplatných hlasů poslanců ODS pro Johna Boka. Řemeslo poslance skutečně není lehké: nejde jen o to, správně se rozhodnout, ale také o zvládnutí inteligenčních nároků hlasovací procedury. Okolnost, že nejméně 11% z přítomných poslanců nezvládlo techniku hlasování, je nedobrou výpovědí o kvalitě tohoto sboru.
DOPIS NEZNÁMÉHO POLICISTY
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 11.12.2006)
Jsem policista a obracím se na Vás s prosbou o posouzení situace s případnou možnou Vaší pomocí k řešení situace.

Jak již dobře víte platnost zákona o služebním poměru policistů (z.č. 361/2003 Sb.) nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 2007.

Možná ani není tajemstvím, že u PČR slouží velmi mnoho policistů tzv. předlistopadových. Tak jak jsem všechny tyto policisty poznal a to skutečně a bez přehánění (a bohužel i bez výjimky) jedná se o velmi zaryté komunisty, kteří prošli jak skvělou komunistickou politickou školou, tak i útvary, které úspěšně potíraly cokoliv demokratického v tomto státě.

Je až s podivem, jak jim tento vložený prvotní otisk zůstává věrný až do dnešního dne. Jsou to lidé kteří do dnešní doby nepokrytě a bohužel mnohdy i bezostyšně dávají najevo svoji minulost a svoje fandovství ke KSČ.
Záznam jednání o stížnosti pro porušení zák. ve prospěch A.Rajdlové.NS ČR 19.10.2006
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 08.12.2006)
Celý záznam si můžete poslechnout buď v audiosekci nebo při zobrazení celého článku.
NAPSALA NÁM POSLANKYNĚ KATEŘINA JAQUES
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 30.11.2006)
Vážený pane Jemelíku,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i pana advokáta Korbela, který mě zastupuje, poděkovala za iniciativu Vašeho spolku v mé věci. Váš protest hodnotíme jako velice výstižný a Vašeho angažmá si vážíme. Níže Vám přeposílám stanovisko, které jsme zasílali již začátkem května na různá místa v souvislosti s nesmyslným tvrzením, že jsem policistovi strhla odznak a tím ho vyprovokovala k brutální akci. Není tomu tak a také jsem si zároveň nikde nestěžovala na to, že by odznak neměl. Možná tento text můžete využít, pokud Vám zase někdo pošle podobné sdělení, jako to, které jste mi přeposlal. Některé texty ke "kauze 1. máj" naleznete také na mé webové stránce www.katerinajacques.cz.

Se srdečným pozdravem, Kateřina Jacques
POSVÁTNÁ KRÁVA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 30.11.2006)
POSVÁTNÁ KRÁVA
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 30.11.2006 jako 137.sloupek
martin.stin@seznam.cz

V Indii jsou krávy z náboženských důvodů nedotknutelné. Nezabíjejí se, i když by jejich maso nasytilo hladovějící. U nás je posvátnou krávou neprolomitelnost soudního rozhodnutí. Rozsudky se ruší s nechutí, i když jsou zatíženy zjevnými chybami. Kdo je jednou odsouzen v trestním řízení, byť by byl zcela nevinen, domáhá se nápravy s nesmírnými obtížemi a zejména nemá jistotu, že se dočká spravedlnosti a nezaslouženému trestu nakonec unikne. Čím se takový nešťastník dostává po procesních stupních výše nad postavení obviněného, tím je jeho naděje menší. Čím vyšší stupeň řízení, tím je okruh přezkoumatelných okolností užší, procesní pravidla přísnější a náklady na obhajobu vyšší. Kromě vymezení procesních pravidel jednotlivých opravných prostředků hraje velkou roli soudcovská solidarita a víra v soudcovskou neomylnost, která se v praxi staví nad neomylnost papeže. Procento úspěšnosti opravných prostředků směrem k vrcholu pyramidy opravných prostředků klesá geometrickou řadou.
DALŠÍ TAŽENÍ PROTI EXMINISTROVI PAVLU NĚMCOVI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.11.2006)
STÁTNÍ ZÁSTUPCI ZNOVA PROTI PAVLU NĚMCOVI
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 29.11.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Podle mediálních zpráv Tomáš Bláha, státní zástupce pro Prahu 2, si vyžádal od ministerstva spravedlnosti dokumentaci k 25 stížnostem ministra pro porušení zákona. Na popud blíže nedefinovaných nadřízených začal prověřovat postup bývalého ministra Pavla Němce při vyhodnocení odpovídajících podnětů, neboť jej podezírá z nestandardního postupu a apriorně mu vytýká, že v některých případech podal stížnost, aniž by měl k disposici trestní spis. Stížnost pro porušení zákona není součástí pravomocí ministerstva jako úřadu, ale osobně ministra spravedlnosti jako ústavního činitele. Státní zastupitelství jako podřízená složka resortu spravedlnosti není v žádném případě oprávněno postup ministra zkoumat, s výjimkou jediného případu: vznikne-li podezření, že se ministr podáním konkrétní stížnosti dopustil trestného činu. Z logiky věci vyplývá, že někdo z Němcových „přátel“ z řad bývalých komunistických prokurátorů, dosud zaplevelujících státní zastupitelství, na něj opět podal trestní oznámení. Teprve před několika dny odložila policie jako bezpředmětné vyšetřování, související s předáním trestního stíhání „katarského prince“ do jeho vlasti, k jehož rozpoutání zneužila v r.2005 své pravomoci bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, býv. komunistická prokurátorka z „rudého“ Kladna. Aby si mladý liberál, svým mládím a politickými názory nepříjemný komunistickým dinosaurům na státních zastupitelstvích a v justici, pamatoval, že jim a s nimi spřaženým podnikajícím bývalým důstojníkům StB nemá kazit obchody, je hned na stole nové podezření.
DOPIS Z JAPONSKA
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 29.11.2006)
OBHÁJCE BEZMOCNÝCH
Karel Fiala, japanista, Fukui Prefectural University

Nedávný návrh prezidenta Václava Klause, kterým se ocitl mezi kandidáty na ombudsmana předseda spolku Šalomoun John Bok, zní na první pohled neuvěřitelně, pokud si uvědomíme, že právě Václav Klaus vytrvale a z hloubi duše pochyboval o smyslu a potřebnosti této funkce. Navíc, John Bok dlouho působil na plejádu úspěšných mužů, jež listopad 1989 vynesl z anonymní všednosti nekonečné řady prázdných let zastaveného času normalizace, jako člověk mimořádně neúspěšný, jako umyvač záchodků, smyslů znavený buřič a podněcovatel hladových stávek, jako bláznivý Eulenspiegel, který paroduje Dona Quijota a snaží se zastavit nekontrolovaně roztočené větrné mlýny sametového chaosu v bláhové představě, že je sám obrátí jiným směrem, než kam fouká vítr, snad dokonce tam, kam asi míří ony pověstné mlýny Boží.
ZA ZVOLENÍ JOHNA BOKA OMBUDSMANEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.11.2006)
PŘED VOLBOU OMBUDSMANA
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo na Britských listech 28.11.2006
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Úřad ombudsmana či veřejného ochránce práv nemá u nás tradici. O účelnosti jeho zřízení mnozí pochybovali, mezi nimi i prezident Václav Klaus. Když konečně vznikl, poslanci se zachovali jako chytrá horákyně: vybavili jej velmi omezenými pravomocemi, aby aspoň neškodil, když už jeho ustavení nelze zabránit. Opisování od zemí, v kterých funkce existuje již celá desetiletí, se jako obvykle příliš neuplatnilo, protože naši zákonodárci nejraději vymýšlejí vše od nuly. Časem se podařilo pravomoci nového úřadu poněkud rozšířit. První ombudsman, právník JUDr. Otakar Motejl, zastává úřad od 18.prosince 2000 a jeho mandát nyní skončí. Způsobem, jakým si ve funkci vedl, jistě ovlivnil vnímání funkce ombudsmana veřejností.
PROTEST PROTI POSTUPU OBVODNÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ PRAHA 1 VE VĚCI BÝV.POLICISTY TOMÁŠE ČERMÁKA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.11.2006)
Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

pamětníci mezi členy občanského sdružení Šalamoun mají své přímo „fyzické“ vzpomínky na brutalitu policejních jednotek totalitního státu. Nemůžeme se proto smířit s tím, že policie demokratického státu se stále častěji dopouští excesů, při nichž se přibližuje surovosti své totalitní předchůdkyně. Nedivíme se, že si za to vysloužila hanlivou přezdívku „grosstapo“, která je reminiscencí nejen StB, ale i gestapa. Také se nemůžeme smířit s tím, že jak kontrolní orgány PČR a IMV, tak státní zastupitelství se opakovaně tváří, jako by policisté měli svaté právo takto se k občanům chovat.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.