Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

NULOVÁ CENA SVOBODY
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 22.12.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, NULOVÁ CENA SVOBODY
Vyšlo 22.12.2014 na webu Šalamouna a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Při předvánočním rozjímání myslím nejen na oběti pochybení orgánů činných v trestním řízení, o nichž se dovídám z médií a z bezprostředního styku s nimi v rámci činnosti spolku Šalamoun, ale také na původce jejich trápení: policisty, státní zástupce, soudce, úředníky ministerstva nespravedlnosti, na to, zda je také někdy tíží svědomí (pokud jím jsou vůbec vybaveni). Většina příslušníků zmíněných komunit odvádí dobrou práci, ale černé ovce mezi nimi dokáží změnit svým spoluobčanům pozemský život v očistec.
MARTIN STÍN, 44+13
(MS, Aktuální kauzy spolku, 18.12.2014)
MARTIN STÍN, 44+13
Vyšlo 18.12.2014 na Politikonu jako 556. sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Obsah sporů o návrh zákona o státním zastupitelství je košatější, než se mi jevilo ještě před týdnem v článku Tahanice o zákon (http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/5042-martin-stin-tahanice-o-zakon). Do větší šířky je rozvinuli protikorupční aktivisté ze spolků Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci, kteří vyzvali předsedu vlády, aby projednávání zákona zastavil (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/295151-iniciativy-zadaji-sobotku-aby-smetl-zakon-o-statnim-zastupitelstvi/). Do jejich čela se postavila bývalá první náměstkyně ministryně spravedlnosti „Hana z Arku“ Marvanová, která asi dosud nestrávila rozčarování z poznání, že ministryně spravedlnosti Helena Válková se nepodřídí jejímu vedení. Po tažení proti jmenování Jana Sváčka místopředsedou Vrchního soudu v Praze (jímž si vyřizovala osobní účty) našla v boji proti ministerskému návrhu zákona další prostor k projevům nevole vůči bývalé neposlušné nadřízené. Mimochodem, návrh zákona se mi také nelíbí, ale jeho příprava byla dost dlouho v rukou 1.náměstkyně, která jej mohla samozřejmě postavit podle svých představ, kdyby … Další rozruch navodil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který vyvolal velký zájem médií vydáním souboru čtyřiceti čtyř připomínek (http://www.ceska-justice.cz/2014/12/nejvyssi-statni-zastupce-ve-44-bodech-odmitl-zakon-o-statnim-zastupitelstvi/).
TAHANICE O ZÁKON
(MS, Aktuální kauzy spolku, 11.12.2014)
MARTIN STÍN, TAHANICE O ZÁKON
Vyšlo 11.12.2014 na Politikonu jako 555.sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Ministryně spravedlnosti Helena Válková má do konce roku předložit vládě k projednání předlohu nového zákona o státním zastupitelství, jehož přijetí je jedním ze závazků, zakotvených v koaliční dohodě.

Včasné splnění závazku je ohroženo následky neočekávané diskuse, rozpoutané na semináři, uspořádaném v Poslanecké sněmovně dne 14.listopadu 2014, shodou okolností v době mediální kampaně proti ministerskému návrhu zákona. Na semináři se na něj snesla sprška výhrad zejména z úst nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ohlasem na dění na semináři bylo ustavení koaliční komise, která má návrh prověřit a případně usměrnit jeho dopracování.
SOUBOJ EXPROKURÁTORŮ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.12.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, SOUBOJ EXPROKURÁTORŮ
Vyšlo 4.12.2014 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Dne 15. května 2014 vyšel na Politikonu, webu spolku Šalamoun a některých dalších serverech komentář k ukončení prvostupňové části trestního řízení soudního proti obžalovaným Martinu Bartákovi a Michaelu Smržovi, nazvaný Souboj prokurátorů (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014051501). Uzavíral řadu článků, jež toto trestní řízení doprovázely od jeho počátku v r.2010. Název odrážel skutečnost, že se v řízení utkali dva bývalí členové KSČ a prokurátoři: žalobce Dušan Táborský, státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, a proti němu advokát Josef Monsport jako společný obhájce obžalovaných. Hodnocení výkonu duelantů bylo v souladu se skutečností, že v průběhu řízení spolek Šalamoun napadl žalobce podnětem ke kárnému řízení, protože v neprospěch obžalovaného Martina Bartáka nestydatě lhal (podnět byl neúspěšný, protože nejen v tomto případě žalobci podle jejich nadřízených nelžou, i když lžou).
SOUDNOST NAD PODLOSTÍ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 04.12.2014)
MARTIN STÍN, SOUDNOST NAD PODLOSTÍ
Vyšlo 4.12.2014 na Politikonu jako 554.sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Skončily dlouhé tahanice o to, zda bývalý dlouholetý předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček, nyní soudce Vrchního soudu v Praze, smí být jmenován do nedůležité funkce místopředsedy téhož soudu, když s velkým náskokem uspěl ve výběrovém řízení, provedeném podle směrnice ministryně spravedlnosti. Jan Sváček nakonec moudře usoudil, že mu funkce nestojí za dehonestační kampaň, která proti němu s přestávkami probíhá od doby, kdy jej Václav Klaus poprvé navrhl do funkce ústavního soudce, a oživne vždy, když se stane cokoli, z čeho by mohl mít sebemenší prospěch, tedy nyní v souvislosti s jeho možným jmenováním místopředsedou Vrchního soudu v Praze. Jeho zrání k moudrému rozhodnutí jistě nebylo snadné, protože po celou dlouhou profesní kariéru byl zvyklý na projevy uznání od významných činitelů justice i moci výkonné, Vystřídala je nelítostná mediální štvanice, vyvolaná několika jedinci, kteří využili náhodně nabytého společenského postavení k možnost vyřídit si s ním osobní účty. Z hlediska práva je Jan Sváček bezúhonným občanem a soudcem: nebyl nikdy trestán a nečelil kárnému řízení jako soudce nebo jako předseda soudu. Kdyby měli jeho pronásledovatelé prokázat před soudem pravdivost svých obvinění proti němu, popř. společenskou škodlivost jednání, jež mu vyčítají, většinou by neuspěli. Takové riziko ovšem žádný z nich dobrovolně nepodstoupí.
PROPUŠTĚNÝ „DOŽIVOŤÁK“
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 27.11.2014)
MARTIN STÍN, PROPUŠTĚNÝ „DOŽIVOŤÁK“
Vyšlo 27.11.2014 na Politikonu jako 553.sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Bez ohlasu od novinářů a veřejnosti proběhla televizním zpravodajstvím zpráva, že se po 39 letech věznění vrátil na svobodu vězeň, odsouzený na doživotí, neboť se zjistilo, že byl odsouzen na základě křivého svědectví, vynuceného policií. Stalo se v U.S.A., které postupně přiznaly desítky justičních omylů při ukládání vysokých trestů včetně trestu smrti. V některých případech odsouzené zpráva na tomto světě nezastihla, protože byli popraveni.
JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL VI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 20.11.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, JAK PROBÍHÁ MONSTRPROCES – DÍL VI
Vyšlo 20.11.2014 na webu Šalamouna a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V článku „ Jak se dělá monstrproces“, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014053001), jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné pro orientaci v něm. Navázal jsem pak dalšími články, jež jsou dosažitelné na internetových stránkách spolku Šalamoun, Politikonu a leckde jinde, v nichž jsem komentoval vývoj kauzy na základě poznatků, získaných v soudní síni. (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014060502; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014061301; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014061901; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014090501; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014091901; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014100701)
STÁTNÍ ŠKODIČI
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.11.2014)
MARTIN STÍN, STÁTNÍ ŠKODIČI
Vyšlo 20.11.2014 na Politikonu jako 552.sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Nepochybuji o potřebnosti státního zastupitelství a poznal jsem řadu státních zástupců, kteří jsou skvělými právníky, své práci se věnují s nasazením všech sil a šetří práva stran řízení. Jsou ale jiní, kteří by si způsobem výkonu pravomoci zasloužili označení „státní škodič“. Škodí nejen stranám řízení, ale podrýváním důvěry ke státnímu zastupitelství poškozují i stát, jehož zájmy mají chránit. Příkladů proto toto tvrzení lze najít dost.
STRACH OBCHÁZÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.11.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, STRACH OBCHÁZÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
Vyšlo 16.11.2014 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V r. 2007 zasáhlo Nejvyšší státní zastupitelství do živé kauzy tehdejšího místopředsedy vlády Jiřího Čunka jejím odebráním „chybujícímu“ přerovskému dozorovému státnímu zástupci Radimu Obstovi a předáním „správnému“ jihlavskému Arifu Salichovovi, který splnil očekávání zastavením Čunkova trestního stíhání. Zákrok vyvolal nelibost mezi státními zástupci, novináři, částí politiků, veřejností. Vypukla „válka žalobců“, na jejímž pozadí se do společenského povědomí dostalo přesvědčení o nutnosti reformovat státní zastupitelství, nahradit nejvyšší státní zástupkyní Renatu Veseckou nějakým „spasitelem“, vydat nový zákon o státním zastupitelství. Zrodila se také mantra o potřebě posílení nezávislosti státního zastupitelství, jejíž uživatelé si obsah pojmu vykládají různě. Většina ji pouze bezmyšlenkovitě papouškuje, aniž by se o její smysl starala.
VIDEO: PAVEL ZEMAN KOMENTUJE NOVÝ ZÁKON O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
(Ostatni, Aktuální kauzy spolku, 14.11.2014)
http://video.aktualne.cz/dvtv/nejvyssi-zalobce-obavam-se-politickeho-ovlivnovani-kauz/r~bc8ce9946c1d11e4b6d20025900fea04/
ODSKOČIL SI PRO CIGARETY, VRÁTIL SE ZA 21 MĚSÍCŮ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.11.2014)
MARTIN STÍN, ODSKOČIL SI PRO CIGARETY, VRÁTIL SE ZA 21 MĚSÍCŮ
Vyšlo 13.11. 2014 na Politikonu jako 551.sloupek, na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.czbr>

Mladý Gruzín R.A., který měl za dva dny složením slibu nabýt české státní občanství, si před odchodem do zaměstnání odskočil do trafiky pro cigarety. Doprovázela ho matka se psem. Sotva vyšli z domu, zastavilo u nich vozidlo motorizované policejní hlídky. Policisté požádali R.A. o osobní doklady. Protože je neměl u sebe a policisté nepřijali nabídku matky, že pro ně zaběhne, nezbylo mu, než vyhovět výzvě, aby s nimi odjel na služebnu za účelem prověření totožnosti. Protože švejkolandská policie neuznává presumpci neviny, cestu podstoupil v poutech.
BULVÁR JAKO BOJIŠTĚ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, BULVÁR JAKO BOJIŠTĚ
Vyšlo 11.11.2014 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Pondělní Lidové noviny působily dojmem bojiště, na němž se válčí – ale proti komu či za co vlastně? Za odvolání ministryně Heleny Válkové, která podle jejích odpůrců zplodila naprosto nepoužitelnou předlohu nového zákona o státním zastupitelství ? K zneuctění nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který měl podle šetření Národního bezpečnostního úřadu v r. 2001 vykonávat funkci státního zástupce v rozporu se zákonem ( http://www.lidovky.cz/kolem-nejvyssiho-zalobce-pavla-zemana-se-objevily-diskreditacni-materialy-1uh-/zpravy-domov.aspx?c=A141109_214740_ln_domov_sm) a zpochybňující tajná dokumentace se dostala do rukou bulváru právě v této kritické době? Nebo jde skutečně o přetahování o moc nad státním zastupitelstvím mezi ministryní a Pavlem Zemanem či o projev zhrzenosti předkladatelů „státnězástupcovské“ předlohy zákona, jejichž dlouholetá zkušenost a dvouleté intelektuální úsilí při tvorbě zákona má být zmařeno ? Či jde o skrytý boj bývalých komunistických prokurátorů o udržení pozic vedoucích státních zástupců, z nichž by v případě přijetí koncepce paní ministryně Heleny Válkové byli během několika málo let konečně vytlačeni ? Mají na Zemanovy názory v této věci vliv „staří osvědčení soudruzi prokurátoři“ („staří ještěři“ dle terminologie Marie Benešové) , jimiž se ve svém úřadě obklopil? A co když jde o chytrý tah, jímž mají být skrytě přinuceni k resignaci Pavel Zeman a Lenka Bradáčová jako jedni z posledních činitelů státní moci, spojených se skvadrou Petra Nečase ? (bude chtít Pavel Zeman pokračovat, utrpí-li porážku, a bude chtít Lenka Bradáčová zůstat v čele „vykastrovaného“ vrchního státního zastupitelství?)
S VĚŘITELEM DO VĚZENÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 08.11.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, S VĚŘITELEM DO VĚZENÍ
Vyšlo 8.11.2014 na webu Šalamouna a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

V posledních dnech se pozornost médií stále častěji obrací k problematice nového zákona o státním zastupitelství. Bezprostředním podnětem je předložení předlohy ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou k projednání poslaneckému klubu hnutí ANO. Podobně jako v případě energetického zákona, také zde dochází k zásadním rozporům mezi resortním ministerstvem a vedením úřadu, který se má spolu s celou soustavou státního zastupitelství novým zákonem řídit. Koncepce ministerstva spravedlnosti se podstatně liší od návrhu z dílny státního zastupitelství, který již dříve prošel vládou do Poslanecké sněmovny, odkud jej stáhla exministryně spravedlnosti Marie Benešová. Je navíc v rozporu s původním vládním záměrem zákona. Ke střetu obou představ dojde na semináři, který na popud spolku Šalamoun pořádá 14. listopadu Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny.
MARTIN STÍN, TŘI SLOVA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 06.11.2014)
MARTIN STÍN, TŘI SLOVA
Vyšlo 6.10. 2014 na Politikonu jako 550.sloupek a na webu spolku Šalamoun
martin.stin@seznam.cz

Ludvík Vaculík se svým manifestem 2.000 slov může blednout závistí. Miloši Zemanovi stačila pouhá tři sprostá slova, aby ovládl mediální prostor. Většina ostatních společensky naléhavých námětů zmizela z internetové komunikace. Valí se na něj kritika ze všech stran, ale i takový Jan Hnízdil je v přístupu k jeho úletu uměřený. Když Václav Klaus odkládal podpis Lisabonské smlouvy, proskočily zprávy o spiknutí, jehož cílem měl být odsun prezidenta do psychiatrické léčebny. Zdá se, že Miloši Zemanovi nic takového nehrozí, i když jeho náhlý příklon k mluvě tvrdého jádra jeho voličů by takové úvahy mohl vyprovokovat. Výzvy k resignaci jsou bezzubé, mohou ho nechat v klidu. Ví to, proto se nehodlá voličům omluvit za znevážení majestátu.
VOJENSKÝ SOUD, TO JE SAMEC…
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.11.2014)
ZDENĚK JEMELÍK, VOJENSKÝ SOUD, TO JE SAMEC…
Vyšlo 3.11.2014 na webu spolku Šalamoun a na Politikonu
jemelikzdenek@gmail.com

Citované verše z „Křestu svatého Vladimíra“ Karla Havlíčka Borovského (http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-havlicek-borovsky/krest-svateho-vladimira-3.html) si často vybavuji, když se stanu svědkem jednání bývalých vojenských soudců a prokurátorů, vesměs bývalých členů KSČ, působících v beránčím převleku taláru soudce rádoby demokratického právního státu. Bylo tomu tak i v úterý 29. října 2014, kdy senát Vrchního soudu v Olomouci pod předsednictvím bývalého vojenského prokurátora a člena KSČ Václava Čapky, doplněného dvěma přísedícími, z nichž jeden byl vojenským soudcem a rovněž členem KSČ, pravomocným rozsudkem rozprášil statutární orgány malé, leč úspěšné a poctivě podnikající rodinné akciové společnosti tím, že předsedu jejího představenstva V.Š. poslal do vězení na pět let, předsedkyni dozorčí rady A.V. na čtyři a půl roku a řadového akcionáře Z.V. na čtyři. Neuložil jim povinnost náhrady škody. Dva posledně zmiňovaní odsouzení jsou sourozenci, takže kromě firmy je postižena i rodina.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.