Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

IVA BROŽOVÁ VS.VÁCLAV KLAUS ZNOVA U ÚSTAVNÍHO SOUDU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.11.2006)
VÁLKA PROTI PREZIDENTOVI POKRAČUJE
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 27.11.2006 na Britských listech v mírně krácené verzi
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Povzbuzena úspěchem své ústavní stížnosti proti rozhodnutí pana prezidenta odvolat ji z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, napadla Iva Brožová další ústavní stížností přidělení Jaroslava Bureše ministrem spravedlnosti jako soudce k Nejvyššímu soudu ČR. Měla to chytře vymyšleno: vyhoví-li jí ústavní soud, nebude Jaroslav Bureš soudcem nejvyššího soudu a automaticky pozbude platnost jeho jmenování místopředsedou nejvyššího soudu. Paní předsedkyně ale neponechala nic náhodě : aniž by vyčkala rozhodnutí ústavního soudu, nedočkavě napadla ústavní stížností také prezidentovo rozhodnutí o jeho jmenování místopředsedou Nejvyššího soudu ČR. Nedočkavost prozrazuje až nezřízeně velký zájem na dosažení úspěchu: uspěje-li paní předsedkyně s první ústavní stížností, ta druhá bude zcela nadbytečná. Nezdrženlivost je u soudce špatnou povahovou vlastností.
VÝZVA USTAVNÍM ČINITELŮM-PROTEST PROTI POSTUPU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 26.11.2006)
PROTEST PROTI POSTUPU STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ PROTI BÝVALÉMU MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI
Praha 25.11. 2006

Vážený pane prezidente!
Vážený pane předsedo Senátu PČR!
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny PČR!
Vážený pane předsedo vlády!
Vážený pane ministře spravedlnosti!
Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně!

Vážená paní, vážení pánové,

obracíme se na Vás v hlubokém znepokojení nad postupem státních zastupitelství proti bývalému ministrovi spravedlnosti Pavlu Němcovi. Nejde nám ale o ochranu bývalého ministra jako jednotlivce, ale o ochranu společnosti před svévolí státní moci.
DOPIS ZOUFALÉ MATKY
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 26.11.2006)
Rozhodli jsme se uveřejnit na naších stránkách mail a dopis matky jednoho z odsouzených spoluobčanů ministrovi spravedlnosti. Zda byl či nebyl její syn spravedlivě odsouzen, neumíme posoudit, neboť ač nám pan Stanislav Harc poslal dopis, v němž nám vylíčil svůj případ, nemohli jsme ani nemůžeme zaujmout žádné stanovisko. Pokud nám žadatelé o pomoc či monitorování jejich kauzy nezašlou, tak jak to striktně a bez výjimek vyžadujeme, nejpodstatnější materiály z jejich trestního spisu (obvinění, obžalobu, prvoinstanční rozsudek, případně odvolání, druhoinstanční rozsudek, případně další podání - dovolání nebo Ústavní stížnost), pak k věci se nevyjadřujeme a ani se jí nezabýváme. Subjektivní vyjádření v nám zaslaných dopisech plně respektujeme avšak nemůže být pro nás ničím víc ani méně, než pouhou informací o tom, že se pravděpodobně někomu děje bezpráví.
PODPORA KANDIDATUŘE JOHNA BOKA NA POST OMBUDSMANA
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 25.11.2006)
Pan
Ing. Miloslav Vlček
Poslanecká sněmovna PČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Vážený pane předsedo poslanecké sněmovny,

dovoluji si vás oslovit v souvislosti s návrhem pana presidenta, jmenovat do úřadu ombudsmana pana Johna Boka. Považuji se za oběť justičního přehmatu.
SPOLEK ŠALAMOUN PROTI JUDr. IVĚ BROŽOVÉ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.11.2006)
Pan
JUDr.Jiří Pospíšil
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Věc:
návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. Ivě Brožové
Praha 22.11.2006

Vážený pane ministře, s úžasem a znechucením jsme zaznamenali mediální reakci předsedkyně Nejvyššího soudu ČR na jmenování JUDr. Jaroslava Bureše místopředsedou Nejvyššího soudu ČR, nejdříve v denním tisku ve dnech 8. a 9.11.2006, a zejména v pořadu „Před polednem“ ČT24 dne 16.11. 2006. Vyzýváme Vás proto, abyste na JUDr. Ivu Brožovou podal kárnou žalobu pro neetické jednání, snižující důstojnost a důvěryhodnost soudcovského stavu, s návrhem na odvolání z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu ČR.
KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ…
(MS, Aktuální kauzy spolku, 22.11.2006)
KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ…
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 23.11.2006 jako 136.sloupek martin.stin@seznam.cz

Zatím co „opravdoví“ komentátoři přemílali plevy veledůležitých zpráv o nadbytečných vyjednáváních politiků o tom, kterak se nedohodnout na ustavení vlády, a o vzpomínkách na 17.listopad 1989, jehož odkaz se stále více jeví jako nenaplnitelný sen naivních prosťáčků o demokracii bez přívlastků nebo jako spořádaný přechod struktur starého režimu do bezpečí a blahobytu, o němž se jim dříve ani nesnilo (každému dle jeho chuti, pane můj…atd.), zaujaly mě spíše drobnosti, které nevyvolaly velkou pozornost, ale přesto hodně vypovídají o povaze národa, novinářích i stavu naší justice.
ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.11.2006)
Občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR dnes poslalo ministrovi spravedlnosti návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. Ivě Brožové, předsedkyni Nejvyššího soudu ČR, kvůli jejímu neetickému mediálnímu vystupování.

ZJ
Reakce na článek - NOVÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA EXMINISTRA MLYNÁŘE
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 22.11.2006)
Reakce na článek - NOVÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA EXMINISTRA MLYNÁŘE, který vyšel v 47. čísle Literárních novin, dne 20.11.2006 na 2.str.
JUDr Kolja Kubíček

Vážený pane Jemelík,

ten proces je obecně špatně pojímán a chápán. Podstatou není a ani nemůže být to, co pan Mlynář učinil - rozhodl jako ministr. I kdyby udělal třeba chybu a jeho jednání neodpovídalo zákonu. Samotné porušení zákona nečiní z jednání trestný čin. Nikdy. Trestný čin je jen společensky nebezpečné jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákonu. Žádné jiné.
EXMINISTR MLYNÁŘ & SPOL.PŘED SOUDEM VI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 20.11.2006)
NOVÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA EXMINISTRA MLYNÁŘE
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo na 2.str. 47. čísla Literárních novin 20.11.2006
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

V 32. a 34. čísle Literárek jsem referoval o prvých dvou třídenních blocích hlavního líčení v trestní věci bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a jeho spoluobžalovaných, Dušana Chmelíčka a Víta Novotného,ředitele a jeho náměstka příspěvkové organizace Testcom. Obžalovaní se měli dopustit trestného činu tím, že v rozporu se zákonem založili obchodní společnost Testcom servis s.r.o., která byla majetkově ovládána ze 100% státem a byla řízena výlučně státními úředníky. Její základní kapitál při založení byl naplněn převodem 7,5 mil. Kč z rezerv příspěvkové organizace Testcom. Na Testcom servis s.r.o. přenesli provozování internetového Portálu veřejné správy. Škodu měli způsobit tím, že vyvedli státní prostředky na účty obchodní společnosti, vlastněné a řízené státem. Zní to absurdně? Žalobce si to nemyslí.
PŘEDSEDA ŠALAMOUNA PREZIDENTOVÝM KANDIDÁTEM NA ÚŘAD OMBUDSMANA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 20.11.2006)
DIVY PERSONÁLNÍ POLITIKY
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 16.11.2006 jako 135.sloupek a 20.11.2006 na Virtually
martin.stin@seznam.cz

Na okraji hlavního proudu velké politiky občas dochází k překvapením, která snad ani nejsou tak významná, ale dávají politice lidský rozměr a leckdy vypovídají o politicích více než jejich oficiální projevy. Projevují se i v personální politice stran a významných osobností.
EXMINISTR MLYNÁŘ & SPOL.PŘED SOUDEM V
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.11.2006)
MLETÍ MLYNÁŘE NA POKRAČOVÁNÍ
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 16.11.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Článek „Když Mlynáře mele mlýn justice“, uveřejněný zde 9.11.2006, přiměl statečného anonyma Karla, aby mi 13.11. vzkázal prostřednictvím redakce, že jsem nájemný pisálek. Vyjádřil tím nelichotivé mínění o literární úrovni mého textu. O to se s ním přít nebudu, má právo na svůj názor. Současně mě obvinil, že si mě někdo najal, abych spáchal ten literární zločin. K tomu bych chtěl uvést pár slov na vysvětlenou.
EXMINISTR MLYNÁŘ & SPOL.PŘED SOUDEM IV
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.11.2006)
KDYŽ MLYNÁŘE MELE MLÝN JUSTICE
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 9.11.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

V pondělí 13.11.2006 vstoupí u Městského soudu v Praze patrně již do závěrečné fáze další z „ministerských“ soudních procesů třídenním blokem výslechů svědků, čtením důkazů, závěrečnými řečmi a vyhlášením rozsudku. Po Ivu Svobodovi a Marii Součkové bude vynesen ortel nad bývalým ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem a jeho spoluobžalovanými, šéfy ministerstvu informatiky podřízené příspěvkové organizace Testcom, Dušanem Chmelíčkem a Vítem Novotným.
PŘÍBĚH ODS. ADÉLY RAJDLOVÉ (ADÉLKY VRAŽEDNICE) OPĚT NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU 6
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.11.2006)
ZPRÁVA VEŘEJNOSTI

V pátek 3.11.2006 v 21,10 bude Český rozhlas 6 vysílat na frekvencích 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz v pořadu „Česká justice“ monotématickou reportáž o osudech ods.Adély Rajdlové alias Adélky Vražednice. Jádrem pořadu bude její debata s ředitelkou věznice.

Zahraniční zájemce upozorňuji, že ČRO lze poslouchat na internetu : http://www.rozhlas.cz/portal/portal/.

Zdeněk Jemelík
ADÉLKA VRAŽEDNICE PŘED NEJVYŠŠÍM SOUDEM ČR
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.10.2006)
ČERNÁ PERLA ČESKÉHO SOUDNICTVÍ
Zdeněk Jemelík, člen Spolku Šalamoun
Vyšlo 23.10.2006 v 43.čísle Literárních novin na str.3 a v on-line vydání.Redakčně upraveno a kráceno.Úvod a vložené titulky doplnila redakce
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Redakční úvod: V minulém čísle Literárních novin jsme na tomto místě referovali o případu Adély Rajdlové, která v sebeobraně přizabila muže, jenž se ji pokusil znásilnit. Případ plný neuvěřitelných zvratů, vypovídající o slabinách českého soudnictví, dospěl ve čtvrtek před Nejvyšším soudem v Brně k dalšímu zásadnímu mezníku.

Nejvyšší soud minulý čtvrtek na veřejném jednání vyhověl stížnosti pro porušení zákona ve prospěch odsouzené Adély Rajdlové. Stížnost napadala rozhodnutí pražských soudů, jež zamítlo návrh na povolení obnovy jejího procesu. Senát Danuše Novotné stížnosti vyhověl a nařídil, aby Městský soud v Praze projednal návrh na obnovu procesu znova. Důvody rozhodnutí jsou logické, nezpochybnitelné. Zato vytýkané vady rozhodnutí Městského a Vrchního soudu v Praze jsou tak neobvyklé, že řadí celý proces proti Adéle Rajdlové mezi nejčernější “perly” českého trestního soudnictví.
VYŠLO VE SBORNÍKU "SOUDCOKRACIE V ČR -FIKCE NEBO REALITA?"
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.10.2006)
PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ VZPURNÉ SOUDKYNĚ
Zdeněk Jemelík, člen Spolku Šalamoun
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com
Vyšlo ve Sborníku č. 52/2006 "Soudcokracie v ČR - fikce, nebo realita?“ vydaném v říjnu 2006 s předmluvou prezidenta Václava Klause Centrem pro ekonomiku a politiku

Ústavněprávní spor předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové s prezidentem republiky ustupuje ve vnímání veřejnosti za jiné události, jejichž vnějškové efekty jsou nápadnější. Určitě jej zastiňuje vytrvalé úsilí expremiéra Jiřího N. Paroubka o udržení moci bez ohledu na výsledek voleb. Nemění to ale nic na jeho historickém významu, přesahujícím rámec kuriózního sporu vysokého státního úředníka s hlavou státu o zachování postavení, na které si činí nárok na základě vlastního nesebekritického hodnocení úrovně své práce. Jeho důležitost spočívá v důrazném upozornění na nutnost společenské diskuse o vzájemných kompetenčních vztazích občanů, moci zákonodárné, výkonné a soudní, a na naléhavost jejich nového legislativního vymezení. Naopak význam dalšího osudu Ivy Brožové po vyhraném sporu je z celospolečenského hlediska nepatrný, byť věci se daly do pohybu kvůli její neochotě uznat, že o jejím nároku na křeslo předsedkyně Nejvyššího soudu právem rozhodují úplně jiní lidé než ona sama.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.