Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

JAK SE SOUDÍ V PŘÍBRAMI III
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.08.2006)
JAK SE SOUDÍ V PŘÍBRAMI III
Zdeněk Jemelík, člen Spolku Šalamoun
Vyšlo na Fragmentech a Politikonu 29.8.2006
mago.quijot@seznam.cz

Pro ty, kteří nečetli článek z 24.3.2006 připomínám: Jozef Janíček, skladník vojenského skladu v Rožmitále pod Třemšínem byl usvědčen z rozkrádání ručních granátů a munice. Při výslechu označil několik občanů, jimž měl kradené granáty prodávat, mezi nimi Jaroslava Černého a Tomáše Dunaje-Jurču. Posledně jmenovaní od počátku trvají na své nevině, granáty u nich nebyly nalezeny.Stejně jako Jozef Janíček byli odsouzeni k nepodmíněným trestům. Ostatní označení byli usvědčeni nálezem granátů při domovních prohlídkách, přiznali se a byli odsouzeni k podmíněným trestům. Po právní moci rozsudku Jozef Janíček změnil výpověď. Přiznal se, že Jaroslava Černého a Tomáše Dunaje-Jurču nařkl, aby vyhověl vyšetřujícím vojenským policistům. Odsouzení pak společně s ním požádali o povolení obnovy procesu. O správnosti rozsudku soudkyně Jurečkové pochyboval i ministr spravedlnosti, který ve prospěch odsouzených podal dvě stížnosti pro porušení zákona, každou z jiného důvodu. Nejvyšší soud ČR ale obě stížnosti zamítl, druhou z ryze formálního důvodu: pojal ji jako napadení svého rozhodnutí o předešlé stížnosti, ač obsahově proti němu nesměřovala.
DOPIS SPOLKU ŚALAMOUN Z 29.8.2006 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.08.2006)
Věc:
Protiústavnost čl.16 POP č.12/2003

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

21.8.2006 byl na e-mailovou adresu Johna Boka, předsedy občanského sdružení Šalamoun –Spolek na podporu nezávislé justice v ČR, doručen e-mail podepsaný panem JUDr. Miroslavem Růžičkou Ph.D., ředitelem analytického a legislativního odboru NSZ. Pan ředitel nás s odvoláním na Vaše pověření uvědomil, že NSZ neshledalo důvodnými naše námitky proti formulaci čl. 16 POP č.12/2003.
PROHLÁŠENÍ K TRESTNÍMU ŘÍZENÍ PROTI MUDr.YEKTOVI UZUNOGLU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.08.2006)
Na pokyn předsedy občanského sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR zveřejňuji dva e-maily z 27. a 28.8.2006, kterými jsem komentoval současný vývoj v soudním řízení v trestní věci proti MUDr.Yektovi Uzunoglu. E-maily nejsou výrazem nepřátelství k obžalovanému, jde pouze o vyjádření pochybností o způsobu vedení obhajoby a laické vyhodnocení jednání předsedy senátu.

Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun
Praha 29.8.2006
ÚLET POLITOLOŽKY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 10.08.2006)
ÚLET POLITOLOŽKY
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 10.8.2006 jako 121.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Známá politoložka Vladimíra Dvořáková se cítila povolána otřít se o dosluhujícího ministra spravedlnosti Pavla Němce ostrou kritikou jeho rozhodnutí podat stížnost pro porušení zákona ve prospěch Jiřího Kájínka. Zhodnotila je slovy: "Pokud ministr reaguje v nějaké stanovené lhůtě, tak musí. Pokud případ otevírá na základě svého uvážení, tak je to podivné. Pokud si řekl, že udělá za sebou ještě pomník v podobě obnovy procesu s Kajínkem, tak na to by mandát už mít neměl" (citováno dle Českých novin z 4.8.2006). Její výrok mi připomněl žertovnou definici, podle které politolog je lehkoživka, který se dobře a bez velké námahy živí tím, že gramotně rozumuje o věcech, jimž nerozumí, a s nimiž by si nevěděl rady, kdyby nedopatřením osudu dostal moc o nich rozhodovat.
EXMINISTR MLYNÁŘ & SPOL.PŘED SOUDEM II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 06.08.2006)
EXMINISTR PŘED SOUDEM
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 5.8.2006 na Vulgo (www.vulgo.net)

Před kafkovskými roztomilostmi absurdistánských orgánů činných v trestním řízení není chráněn nikdo. Přesvědčil se o tom bývalý ministr informatiky Vladimír Mlynář a jeho podřízení Dušan Chmelíček (dřívější generální ředitel České televize), nyní ředitel státní příspěvkové organizace Testcom a Vít Novotný, Chmelíčkův náměstek. Děj, jenž svou atmosférou poněkud připomíná Kafkův Proces, se stal viditelným v polovině března loňského roku. Tehdy se ministr Mlynář dověděl z médií, že je proti němu vedeno trestní řízení, z něhož mu hrozí až osmileté vězení. Doručení sdělení obvinění se dočkal téměř po čtyřech týdnech od úniku informace. Reagoval na ně opuštěním vlády. Dnes už bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová a její suita neshledali na tomto podivném způsobu sdělování obvinění nic nepatřičného. Policie údajně chtěla z počátku trestní oznámení odložit, ale dozorující státní zástupce Jan Karabec z Městského státního zastupitelství v Praze trval na svém a počátkem letošního dubna doručil soudu obžalobu.
EXMINISTR MLYNÁŘ & SPOL.PŘED SOUDEM
(MS, Aktuální kauzy spolku, 27.07.2006)
ZA DOBROTU…
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 27.7.2006 jako 119.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Zůstanou-li za dosluhující vládní koalicí nějaká díla nadčasové hodnoty, bude mezi ně nepochybně patřit internetový Portál veřejné správy. Slouží nám denně, tiše, spolehlivě a nenáročně a bude nám ulehčovat život i tehdy, až jiné výdobytky hospodářské politiky koalice, jako rozbujelý automobilový průmysl, budou v důsledku odbytové krize prožívat špatné časy. Právě proto se mi při seznámení se zprávou o zahájení trestního stíhání Vladimíra Mlynáře a o jeho rychlé následné resignaci na křeslo ministra informatiky vybavilo staré české přísloví „za dobrotu na žebrotu“.
OTEVŘENÝ DOPIS ING.JIŘÍHO FIALY PANU PREZIDENTOVI
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 24.07.2006)
Upozornění na selhávání opatrovnických soudů
V Košíku 21.7.2006

Vážený pane presidente,

rozhodl jsem se Vám napsat s odvoláním se na Vaše rozhodnutí ze dne 30. května t.r. o mém propuštění z vazby.

Možná už jste informován o rozhodnutí štrasburského soudu pro lidská práva ze dne 18. července, kterým tento soud konstatoval, že Česká republika porušila v případě mém a mých dětí mezinárodní úmluvu o ochraně lidských práv hned ve třech bodech a že mi hrubým způsobem upřela i základní právo na rodinný život. Jedná se tedy o průlomový rozsudek, který kromě obvyklých a všeobecně přiznávaných “průtahů v řízení“ konstatuje, že česká justice 17 let po tzv. sametové revoluci nevybíravým způsobem porušuje základní lidská práva.
OTEVŘENÝ DOPIS ING. ZDEŇKA JEMELÍKA PANU PREZIDENTOVI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.07.2006)
K otevřenému dopisu Ing.Jiřího Fialy z 21.7.2006 prezidentovi republiky
Praha 23.7.2006

Vážený pane prezidente,

elektronickou poštou se šíří text dopisu, jenž Vám zaslal 21.7.2006 Ing.Jiří Fiala. Jeho pisatele osobně znám. Vážím si ho jako inteligentního, vzdělaného, pracovitého člověka, proti jehož běžnému chování na veřejnosti nelze mít výhrady, mimo extrémních situací v jeho zápasu s justicí o právo na styk s vlastními dětmi. S větší částí obsahu jeho sdělení se ztotožňuji. Opatrovnická justice dělá hromadně z dětí poloviční sirotky po jednom z žijících rodičů, poškozujíc je tak v právu na oba rodiče. Tvrdím dokonce, že stav opatrovnického soudnictví je ještě horší, než pan Ing.Jiří Fiala popisuje. Nicméně považuji za nutné Vás upozornit na určitou jednostrannost jeho pohledu.
PREZIDENT, IVA BROŽOVÁ A ZRUŠENÝ PARAGRAF
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.07.2006)
PREZIDENT, IVA BROŽOVÁ A ZRUŠENÝ PARAGRAF
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo na Britských listech 18.7.2006
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Ústavní soud ČR vyhověl 11.7.2006 návrhu bývalé předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Ivy Brožové, připojenému k ústavní stížnosti proti prezidentovu rozhodnutí o jejím odvolání z funkce: zrušil jako protiústavní §106 zákona o soudech a soudcích, který použil prezident republiky při zásahu proti ní. Tato možnost vyvolání zrušení právního předpisu nebo jeho části Ústavním soudem ČR je zákonná, nicméně veřejnosti málo známá. Proto došlo v novinářských zprávách k matení pojmů.
K ZATČENÍ TOMÁŠE KADLECE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.07.2006)
PRESUMPCE VINY
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo na Britských listech 7.7.2006
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Uveřejnění Kubiceho zprávy vyvolalo dohady o mechanizmu, jakým se bleskovou rychlostí dostávají z orgánů činných v trestním řízení do médií důvěrné informace, jež původně nebyly určeny ke zveřejnění. V tomto případě se úniku do Radiožurnálu přičítala taková důležitost, že se ozvaly hlasy, zpochybňující způsobilost poslance Langra, jenž měl umožnit přístup novinářů k materiálům, zastávat úřad ministra vnitra v Topolánkově vládě. Věc sama o sobě je vážná a zasluhuje, aby byla důsledně prověřena orgány k tomu povolanými. Avšak než vyšetřování začalo – pokud už vůbec začalo - rozčilení opadlo. Nemístné prosakování poznatků z trestního řízení je totiž tak běžným jevem, že v možnost objasnění jeho mechanizmu a dokonce v jeho omezení snad ani nikdo nevěří. Není při tom podstatné, že někdy se podaří vyvolat zdání neúmyslného, náhodného uvolnění citlivých informací, zatímco jindy jde o záměrné zveřejňování skutečností, o které ti, jichž se věc přímo týká, vůbec nestojí. Na jejich souhlas se samozřejmě nikdo neptá. Ochrana soukromí, zajištěná Listinou základních práv a svobod, se v praxi orgánů činných v trestním řízení a s nimi spolupracujících novinářů stává prázdným pojmem.
JOHN BOK OPĚT NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU 6
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 29.06.2006)
ZPRÁVA VEŘEJNOSTI

V pátek 30.6.2006 v 21,10 bude Český rozhlas 6 vysílat na frekvencích 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz v pořadu „Česká justice“ rozhovor o justičních přehmatech s Johnem Bokem, předsedou občanského sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR.

Zahraniční zájemce upozorňuji, že ČRO lze poslouchat na internetu : http://www.rozhlas.cz/portal/portal/.

Zdeněk Jemelík
SPRAVEDLNOST V ABSURDISTÁNU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.06.2006)
SPRAVEDLNOST V ABSURDISTÁNU
Martin Stín, Praha
Psáno pro Politikon 22.6.2006 jako 114.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Trapný divadelní kus o povolebním dělení moci, který před novináři a televizními kamerami hrají denně politici, již veřejnost nudí. Děj se pomalu přesouvá od patetického boje o programové zásady ke střízlivějšímu dělení koryt, pardon, křesel. Všichni víme, že se politici nakonec musí nějak dohodnout, protože jinak by nemohli vládnout a přišli by o zajímavý zdroj obživy. Jde jen o to, zda jsou skutečně nutné a zda musí být tak hlučné a trvat tak dlouho rituální tanečky, jež dohodě předcházejí. Život jde zatím dále svým tempem, jako by politiků nebylo. Jen za mediálním šumem kolem jejich přetahovaček o moc zanikají témata, která jsou pro kvalitu života v této zemi důležitější než výsledek voleb.
FRAŠKA SKONČILA TRAPNOSTÍ AŽ DO KONCE-TISKOVÁ ZPRÁVA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 17.06.2006)
SOUBOJ VYVINĚNÉHO SPISOVATELE JANA BENEŠE S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ SKONČIL JEHO ÚSPĚCHEM.
Doplněk níže uvedené tiskové zprávy z 8.6.2006

Poté, kdy spisovatel Jan Beneš odmítl přijmout špinavý a zkorodovaný revolver, 13.6.2006 mu byl znova doručen do bytu orgánem PČR. Tentokrát byl vzorně vyčištěný, zato chybělo zabavené střelivo, ač podle usnesení příbramského soudu mělo být vráceno rovněž (soud si byl při vydání usnesení vědom, že PČR střelivo vystřílela). O důvodech nevrácení se v protokolu o převzetí uvádí: „Pokud jde o 5 ks poplašného střeliva, toto bylo použito při zkušební střelbě v rámci balistického zkoumání v Kladně dne 13.7.2005 PČR, správy Středočeského kraje, odboru kriminalistické techniky a expertiz.“ Jan Beneš se rozhodl, že se nebude domáhat náhrady za zbytečně spotřebované střelivo, protože výsledek policejní expertizy byl použitelný jako důkaz obhajoby v jeho prospěch. Je ovšem věcí soudu, zda se spokojí s neúplným splněním usnesení, které je pro PČR závazné.

Z příběhu Jana Beneše plyne poučení, že za předpokladu použití správných procesních prostředků může občan neústupností při obhajobě svých práv přinutit stát, aby se k němu choval slušně (což by měl činit i bez donucení, neb parazituje na výnosech z daní občanů a svou moc odvozuje od jejich vůle). Závěr příběhu vyvolává dvě otázky, které nechť si každý čtenář zodpoví podle své zkušenosti:

1. Co by se stalo, kdyby každý účastník trestního řízení, jemuž se děje příkoří, byl stejně neústupný jako spisovatel Jan Beneš ?

2.Fungoval by Benešův postup, kdyby se nejednalo o veřejnosti známou osobnost?
VRAŽDY A SEBEVRAŽDY
(MS, Aktuální kauzy spolku, 15.06.2006)
VRAŽDY A SEBEVRAŽDY
Martin Stín, Praha
Vychází na Politikonu 15.6.2006 jako 113.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Hodnocení problematického vystoupení plk. Kubiceho před členy výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR je v této chvíli stále ještě předčasné. Jemu osobně přinese nejspíš hlavně nepříjemnosti. Nicméně přiměl-li nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou k rozhodnutí provést přezkum tří uzavřených trestních případů, je naděje, že přece jen přinese nějaký užitek. Lze totiž – byť čistě hypoteticky - předpokládat, že hloubková revize trestních spisů tak vysokým orgánem vyústí v opatření k systémové nápravě zjištěných závad. Praxe nasvědčuje tomu, že aspoň nějaká dílčí pochybení taková kontrola odhalí, i když není vůbec jisté, že zjištění budou tak dalekosáhlá, aby zvrátila původní vyhodnocení výsledků vyšetřování.

Na veřejnost pronikla zpráva, že jedním z otevřených případů je násilná smrt význačného policisty plk. JUDr. Zdeňka Janíčka, uzavřená jako sebevražda.
ZPRÁVA VEŘEJNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.06.2006)
VŠEM MÝM NÁVISTNÍKŮM I NENÁVISTNÍKŮM

V pátek 16.6.2006 v 21,10 bude Český rozhlas 6 vysílat na středních vlnách na kmitočtech 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz v rámci pořadu „Česká justice“ další díl mých promluv na téma „Paradoxy české justice“, již po druhé věnovaný hříchům státních zastupitelství.

Poslech na vlastní nebezpečí posluchače: jsem laik, má sdělení nelze přijímat jako zjevenou pravdu.

Zahraniční zájemci mohou pořad poslouchat na internetu na URL= http://www.rozhlas.cz/cro6/.

Zdeněk Jemelík

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.