Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

ÚVAHY Z PANKRÁCKÉ VAZEBNÍ VĚZNICE
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 09.06.2006)
BACHAŘI NAMÍSTO OTCŮ ?
Psáno v pankrácké vazební věznici 27.5.2006
Jiří Fiala, mluvčí občanského sdružení K213

Jakožto těžký a nepolepšitelný zločinec, který naše moudré, spravedlivé a nestranné soudkyně ohrožuje zvláště nebezpečným způsobem, nacházím se nyní již podruhé za poslední tři roky ve vazební věznici. Jen pro připomenutí – poprvé to bylo v prosinci r. 2003, kdy jsem se svým starším synem odjel na předvánoční trh nakoupit mu dárky, kterýžto ohavný zločin se v české společnosti trestá osmi léty nepodmíněně : V současnosti je to pak proto, že se mě – podle slov samotného vyšetřovatele – „bojí soudkyně“ – na což se přece naše udatná policie nemůže nečinně dívat.

Ponechme nyní stranou právní absurditu tohoto stavu, nemyslitelného nejen v kterékoliv vyspělé evropské zemi, ale dokonce ani v původních vlastech mých některých spoluvězňů, tedy Rusů a Ukrajinců, a zaměřme se na stránku ryze věcnou, praktickou.

Coby protřelý kriminálník mám jistě možnost srovnávat – a také to učiním, neboť některé rozdíly, zaznamenané při srovnání těchto dvou nedobrovolných pobytů v hostinských pokojích ministerstva spravedlnosti za zaznamenání stojí.
DOPLNĚK TISKOVÉ ZPRÁVY Z 30.5.2006
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 08.06.2006)
SOUBOJ VYVINĚNÉHO SPISOVATELE JANA BENEŠE S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ POKRAČUJE
Doplněk tiskové zprávy z 30.5.2006

Spisovatel Jan Beneš byl odsouzen trestním příkazem soudkyně JUDr. Jany Jurečkové z Okresního soudu v Příbrami za 17 dní od domnělého spáchání trestného činu.

Krajský soud v Praze ho pravomocně zprostil viny 16.2.2006.

Osvobozující rozsudek byl doručen Okresnímu soudu v Příbrami 6.4.2006, odtud se k osvobozenému dostal až 2.6.2006.

Dne 20.4.2006, za 98 dní od vynesení osvobozujícího rozsudku, rozhodl Okresní soud v Příbrami usnesením soudkyně JUDr.Jany Jurečkové, že má být osvobozenému vrácen zabavený poplašný revolver. V usnesení se nepravdivě uvádí, že revolver byl vrácen.

25.5.2006 byl spisovatel Jan Beneš vyzván Okresním soudem v Příbrami, aby si revolver vyzvedl do 7 dnů od doručení výzvy. Výzvu odmítl s tím, že mu má být revolver vrácen do místa trvalého bydliště, kde byl policií zabaven.

6.6.2006 se k p.Benešovi dostavil policista, aby vrátil revolver. Pan Beneš jej odmítl přijmout, protože nebyl vyčištěn, byl zkorodovaný a nebyly vráceny zabavené náboje. Z různých písemností, které obdržel, je zřejmé, že orgány považují za samozřejmost, že spotřebovaly jeho soukromý majetek-munici – a nemíní jej nahradit. Zprošťující rozsudek by měl ale mít účinek zahlazení všech následků chybného trestního řízení pro osvobozeného občana.

Kvůli zjevné nedbalosti orgánů činných v trestním řízení, průtahům a aroganci při vyvozování důsledků ze zproštění viny podal Jan Beneš stížnosti s návrhem na zahájení kárného řízení proti všem nekompetentním státním zaměstnancům, kteří mu nesprávným postupem způsobili potíže. Jeho stížnosti podporuje občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR. Nadřízení napadených se zatím tváří, že jejich pokleslé jednání je standardem výkonu služebních povinností příslušníků orgánů činných v trestním řízení (policisty, státní zástupkyně, soudkyně).

Vypracoval: Zdeněk Jemelík
VÝZVA SPOLKU ŠALAMOUN Z 27.5.2006 K TRESTNÍ VĚCI SPISOVATELE JANA BENEŠE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.05.2006)
VÝZVA SPOLKU ŠALAMOUN VOLIČŮM A ÚSTAVNÍM ČINITELŮM Z 27.5.2006 K TRESTNÍ VĚCI SPISOVATELE JANA BENEŠE Vážený pane prezidente!
Vážený pane předsedo Senátu PČR!
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny PČR!
Vážený pane předsedo vlády!
Vážený pane ministře spravedlnosti!
Vážený pane ministře vnitra!
Vážení voliči!

Vážení pánové a dámy,

8.8.2005 a 18.2.2006 jsme se obrátili na vybrané vrcholné představitele státní moci, abychom jim na příkladu trestní věci spisovatele Jana Beneše předvedli v plné hrůze zvůli a neprofesionalitu našich orgánů činných v trestním řízení.

Spisovatel Jan Beneš byl nařčen výtržníkem z nepřístojného chování. Policista Josef Vopička vyhodnotil nesprávně skutkové údaje a obvinil pana Beneše z tr. č. násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci („polopatisticky“: z vyhrožování). Státní zástupkyně JUDr. Olga Beranová jeho „literární dílo“ téměř doslova opsala do obžaloby, kterou soudkyně JUDr. Jana Jurečková téměř doslova opsala do trestního příkazu. Obžalovaný podal proti trestnímu příkazu odpor a byl pak ve veřejném jednání odsouzen stejnou soudkyní k podmíněnému trestu. Počínání orgánů činných v trestním řízení jsme napadli oběma výše zmíněnými výzvami a dalšími stížnostmi.
DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN MINITROVI SPRAVEDLNOSTI O VÝHRADÁCH K ČINNOSTI STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.05.2006)
DOPIS SPOLKU ŠALAMOUN MINITROVI SPRAVEDLNOSTI Z 23.5.2006 VE VĚCI VÝHRAD K ČINNOSTI STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ

Vážený pane ministře,

velmi bychom si přáli, abyste setrval ve svém křesle ještě nejméně jedno volební období, nicméně máme obavy, že se tak nestane. Předpokládáme, že před možným ukončením svého krátkého působení v čele ministerstva spravedlnosti vyhodnocujete zkušenosti, zamýšlíte se nad tím, kam byste resort dále vedl, kdyby Vám to voliči umožnili a připravujete „politický odkaz“, jenž předáte jako podnět svému nástupci. Byli bychom rádi, kdybyste se inspiroval našimi laickými poznatky a názory, které Vám postupně sdělíme. Náš pohled je „pohledem z druhé strany“, který může působit jako korektiv „profesní slepoty“ resortních pracovníků. Začneme od pohledu na soustavu státních zastupitelství, kterou považujeme za nejslabší článek organizační struktury trestního řízení, nejvíce postižený následky totalitní minulostí státu.
DOPIS SPOLKU ŚALAMOUN MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI VE VĚCI REŽIMU VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ KE STÍŽNOSTEM PRO PORUŠENÍ ZÁKONA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.05.2006)
DOPIS SPOLKU ŚALAMOUN MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI Z 24.5.2006 VE VĚCI REŽIMU VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ KE STÍŽNOSTEM PRO PORUŠENÍ ZÁKONA Vážený pane ministře,

navazujeme na dopis „Hříchy státních zastupitelství“, abychom jej doplnili naším názorem na problematiku stížnosti ministra pro porušení zákona.

Máme dojem, že vývoj režimu používání tohoto nástroje je kompromisem mezi uznáním jeho potřebnosti na straně jedné a záporného postoje soudcovsko-prokurátorské lobby k zasahování ministra do nepravostí, páchaných justicí. Možná se i projevuje nostalgie po starých dobrých časech, kdy právo stížnosti pro porušení zákona příslušelo generálnímu prokurátorovi.

Vzhledem k poměrně častému výskytu justičních přehmatů považujeme za velmi důležité, aby právě ministr spravedlnosti měl nástroj, jímž by mohl otevřít cestu k jejich nápravě; nemáme přitom nic proti tomu, aby právo stížnosti pro porušení zákona měl rovněž nejvyšší státní zástupce a v omezeném rozsahu veřejný ochránce práv. Doporučujeme, aby je měl také prezident. Dále bychom uvítali, kdyby prezident měl mimo to právo nařídit obnovu procesu.
TISKOVÁ ZPRÁVA –HŘÍCHY STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ NA VLNÁCH ČRo6
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.05.2006)
Všem mým návistníkům i nenávistníkům:

TISKOVÁ ZPRÁVA –HŘÍCHY STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ NA VLNÁCH ČRo6

V pátek 26.5.2006 v 21,10 bude Český rozhlas 6 vysílat na frekvencích 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz v pořadu „Česká justice“ další díl mých promluv na téma „Paradoxy české justice“, tentokrát věnovaný hříchům státních zastupitelství. Jeho obsah může být některými nenávistníky považován za naplnění skutkové podstaty tr.č. útoku na státní orgán (zatím jsou za něj trestně stíhání dva občanští aktivisté: Luboš Patera a Ing.Jiří Fiala, t.č. ve vazbě na Pankráci).

Poslech na vlastní nebezpečí posluchače: jsem laik, mé výroky nelze chápat jako zjevenou pravdu.

Zahraniční zájemce upozorňuji, že ČRO lze poslouchat na internetu : http://www.rozhlas.cz/portal/portal/

Zdeněk Jemelík
CHRÁNĚNCI SPOLKU ŠALAMOUN OPĚT NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 19.05.2006)
REPORTÁŽ O VEDLEJŠÍCH NÁSLEDCÍCH SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

První vysílání : pondělí 22.5. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 17:04 – pořad Mikroforum

Repríza : úterý 23.5. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 00:04 hod. - pořad Mikroforum

Internetový příjem: http://www.rozhlas.cz/regina/portal/
DOPIS NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNI VE VĚCI TÝRANÉ ŽENY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 10.05.2006)
K dopisu NSZ z 9.3. 2006 č.j. 1 NZN 2605/2006-20
Praha 8.5.2006

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

s velkým zpožděním reaguji na Váš výše zmíněný dopis. Nedokázal jsem na něj odpovědět dříve, protože jsem v beznadějném skluzu ve vyřizování svěřené agendy občanského sdružení Šalamoun a můj den má jen 24 hod.
NEPOTRESTANÉ ZLO
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 09.05.2006)
NEPOTRESTANÉ ZLO ROSTE A SÍLÍ
Ing. Jiří Fiala, mluvčí K 213

/ Lidé jako je pan Fiala se extremisty nerodí. Stávají se jimi z pocitu zoufalství a bezmoci. Pokud nikoho nezabíjejí a nevyhazují do vzduchu školy, domy a autobusy a riskují svým jednáním trestní postih pouze své osoby, je na ně nutno hledět jako na zapálené bojovníky. Všichni bojovníci jsou svým způsobem odrazem patologického stavu celé společnosti.
John Bok, předseda občanského sdružení Šalamoun/

O stavu a úrovni naší policie si jistě nedělá iluze nikdo z těch, kdo s ní kdy měl sebemenší zkušenost. Pokud jsme byli okradeni či vykradeni a šli jsme to ohlásit, jediné, čím nám policie v 99% případů pomůže, je sepsání protokolu pro pojišťovnu. Pokud nejsme pojištěni, nemá ani vcelku smysl na policii chodit a s těmito budižkničemy ztrácet čas. Ti z nás, co navíc měli to „štěstí“, že se stali předmětem nejrůznějších trestních stíhání (ať už na zcela vykonstruovaném anebo i reálném podkladě) pak mohou podrobně poreferovat i o „právní vyspělosti, erudici a profesionalitě“ těchto dobře placených „strážců zákona“.
ZBITÍ KATEŘINY JAQUES
(MS, Aktuální kauzy spolku, 07.05.2006)
MŮŽE SE STÁT JEN V ABSURDISTÁNU
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 4.5.2006 jako 107.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

První máj letošního roku možná vstoupí do historie Policie České Republiky jako významný den, protože jej poznamenal kousek, na jaký se nezapomíná: neurvalý policista zbil před objektivy fotoaparátů a videokamer ženu, manifestující proti neonacismu, tedy vystupující ve shodě se státní ideologií proti představitelům jednoznačně protirežimního hnutí. Obětí policejní brutality se paradoxně stala profesionální ochránkyně lidských práv Kateřina Jaques, vrchní ředitelka sekce lidských práv a rovných příležitostí Úřadu vlády ČR, kandidující do Poslanecké sněmovny na kandidátní listině Strany zelených. To zde ještě nebylo: až dosud si výtržníci v uniformách PČR vybíjeli své zvrhlé násilnické pudy na bezvýznamných občanech, po prvé jim přišla pod ruku vysoká vládní úřednice. Je škoda, že zběsilec se nevrhl přímo na ministra vnitra nebo – ještě lépe – na Jiřího N. Paroubka. Snad by pak konečně do povědomí politických špiček proniklo poznání, že policejní brutalita je skutečný problém, který je navzdory malé četnosti výskytu společensky neúnosný a navíc těžce škodí mediálnímu obrazu policie tím, že zastiňuje v očích občanů každodenní poctivou práci slušných policistů.
REZOLUCE PŘIJATÁ VALNÝM SHROMÁŽDĚNÍM OSN 21.3.2006
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 07.05.2006)
CZECH COORDINATING OFFICE
International non-governmental Czech organization

Contact info: www.czechoffice.org w info@czechoffice.org w tel.416-665-7324
European Offices: ►B. Meiser Straße 6, 91522 Ansbach, Germany
►Mauritslaan 35, 3454 XR De Meern, Netherlands
Overseas Offices: ►1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1
►Wentworth Bldg.62, Univ. of Sydney, NSW 2006, Australia

58. oběžník z 1. května 2006

Přátelé,

tento oběžník je o právu a bezpráví, o spravedlnosti a zločinu a jeho pokračování do dnešních dob, o falešných prorocích a jejich zvrhlých heslech, jimiž zavedli národ ne do svobody a míru ale do falše, rozkrádání, přetvářky, lži, nenávisti a podvodu.

K takovému úvodu nás přivedla rezoluce Valného shromáždění Spojených národů, kterou připojujeme. Mluví se v ní o obětech porušování lidských práv, o povinnostech států postarat se o návrat obětí do společnosti, k původnímu jejich majetku, postarat se o jejich ochranu před dalším utrpením a o ošetření následků jejich útrap a útrap jejich rodin. Při jejím čtení nám před očima vyvstanou inscenované procesy, vyhánění rolníků z jejich domovů a polí, otrocké práce na uranu, mučemí vězňů a všechna ta hrůza komunistických let.

Dozvěděli jsme se, že se tato rezoluce do češtiny překládat nebude a důvod si můžeme jen domýšlet. Přeložili jsme ji tedy sami. Je to jediný český překlad. Rozešlete ji na všechny strany. Při čtení tohoto dokumentu nelze nevzpomenout na zvlčilé metody lůzy, členů zločinné strany a zpustlosti jejich vůdců. Nelze se nezamyslet nad pokračováním této zločinnosti po listopadu 1989 pod vedením falešných proroků a hesel: Nejsme jako oni, Jsme všichni vinni, Já jsem také pro restituce, pokud se nenaruší stávající majetkové vztahy, nebo Uděláme tlustou čáru za minulostí, Dozadu máme mít jen malé zrcátko, Nejlépe by bylo na nějaký čas zhasnout, Oni to kupovali v dobré víře, Já nejsem antikomunista, Kéž by bylo víc Kožených, atd, atd.

Naštěstí jsme svědky reorganizace Spojených národů, které se odhodlaly prosazovat lidská práva podle mezinárodních úmluv, podepsaných členskými státy, tedy i Československem a Českou republikou jako následným státem.

Naše organizace se zabývá restitucemi od roku 1991, kdy vyšly diskriminační zákony, odporující podepsanému a ratifikovanému Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, který má přednost před českými zákony a není českou stranou dodržován. Česká republika tak porušuje svou vlastní ústavu a je zřejmé, že restituční zákony, které rozlišovaly lidi podle občanství, byly už při jejich podepsání neústavní. Výbor Spojených národů pro lidská práva odsoudil v několika případech Českou republiku zato, že diskriminuje lidi podle toho jestli měli nebo neměli české občanství.

Nabízíme pomoc těm, kteří ztratili občanství a veškerá práva. Pomohli jsme zatím asi třiceti vypracovat stížnost k Výboru Spojených národů. Byly už přijaty i stížnosti, které štrasburský soud odmítl. Přeložili jsme rozhodnutí českého Ústavního soudu, kterým soud definitivně zamítl ústavní stížnost na zrušení podmínky občanství v restitučních zákonech, do angličtiny a přikládáme je ke každé sížnosti. Toto zamítnutí Ústavního soudu je důkazem toho, že v České republice nebyly a nejsou žádné zákonné možnosti odvolání, takže by nedávalo smysl, aby se od lidí, kteří ztratili občanství, vyžadovalo využití všech dosažitelnách zákonných možností, včetně putování k Ústavnímu soudu. Je to důkaz, že jakékoliv další souzení nemělo nikdy žádnou naději na úspěch a všechny stížnosti k Výboru jsou opodstatněné. Další žádosti o pomoc nám denně docházejí.

Absurdnost dnešního postkomunistého myšlení došla už tak daleko, že nám došly dva případy, kdy se děti narodily na Slovensku českým rodičům, přechodně tam přeloženým. Dnes chtějí zpět majetek, který po svých rodičích měly zdědit v Čechách. České úřady jim sdělily, že nemohou nic dostat, protože mají slovenské občanství, ačkoliv samozřejmě měly odjakživa československé občanství! Předložili jsme tedy i tuto nechutnou věc Spojeným národům a jsme zvědavi na reakci.

V této věci jistě zvítězí právo. Upozorňujeme, že podle mezinárodního práva, náhrada musí být včasná a správná. Pokud jde o peněžitou náhradu, musí být taková, aby se za ni mohla koupit podobná nemovitost. K tomu přistupuje náhrada za dobu, kdy se nemovitost nemohla užívat.

Nejsnazší řešení ovšem je, jak se praví v přiložené rezoluci, v kapitole IX, odstavci 19, návrat do domova a navrácení majetku. Je to nejsnazší a pro stát nejlevnější řešení. Žádáme, aby se přezkoumaly všechny převody nemovitostí od února 1948 do prosince 1989, a aby se, ve shodě se zákony 119/1990 a 198/1993 a s připojenou rezolucí Spojených národů, na návrh poškozené oběti buďto obnovilo původní vlastnictví nebo bylo vyplaceno plné peněžité odškodnění.

Naše Česká koordinační kancelář bude nadále zdarma pomáhat s podáním stížností k Spojeným národům lidem, kteří utrpěli škodu během komunistického období a kdy stát jim odmítá jakoukoliv nápravu, protože ztratili občanství. Na požádání Vám můžeme poslat český originál rozhodnutí českého Ústavního soudu 33/96-41, jeho překlad do angličtiny a také anglický originál přiložené rezoluce.

Znovu vyzýváme ty, jimž posíláme oběžníky poštou a oni mají internetovou adresu, aby nám ji sdělili. Ušetříme tím peníze, práci i čas.

Jan Sammer, Secretary,
1103-100 Antibes Drive,
Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1,
tel. (416) 665-7324

PROHLÁŠENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 03.05.2006)
PROHLÁŠENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN- SPOLEK NA PODPORU NEZÁVISLÉ JUSTICE V ČR K NAPADENÍ KATEŘINY JAQUES PŘÍSLUŠNÍKEM PČR DNE 1.5.2006

Ačkoli brutální napadení Kateřiny Jaques bylo dílem jediného policisty, je selháním Policie České Republiky jako instituce při plnění její základní úlohy – tj. ochrany osobní bezpečnosti a majetku občanů. Nelze připustit, aby bylo zlehčováno státními orgány, např. ministrem vnitra, velením PČR a jejich mluvčími jako náhodný „úlet“ pokleslého jedince.
ROSTISLAV ROZTOČIL NA SVOBODĚ
(MS, Aktuální kauzy spolku, 27.04.2006)
ROSTISLAV ROZTOČIL NA SVOBODĚ
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 27.4.2006 jako 106.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Čtenáři jistě znají základní kostru příběhu bývalého emigranta Rostislava Roztočila, nešťastníka, který při jedné ze svých četných návštěv Československa byl v r.2000 zatčen na hraničním přechodu a dodán do vězení. Až tam se dověděl, že byl v r.1985 odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 24 let za údajnou účast na vraždě egyptského doktoranda.Roztočil tvrdí, že je nevinen. Jeho záchrany se ujala jeho sestra, německá občanka. Dlouho byla neúspěšná. Až po laickém zásahu občanského sdružení Šalamoun- Spolek na podporu nezávislé justice v ČR nastal ve věci pohyb. Roztočilova sestra podala s pomocí Šalamouna návrh na obnovu procesu, k němuž se připojil i odsouzený. Na 1.prosince 2005 nařídila soudkyně Oldřiška Rysová z Krajského soudu Praha veřejné zasedání senátu k projednání návrhu. To již Roztočil byl dočasně mimo dosah české justice. 8.listopadu 2005 uprchl spolu s Romanem Čabradou z věznice Bory, po „mezipřistání“ ve Vídni dorazil k sestře do Německa, kde byl zadržen a umístěn ve věznici ve Stuttgartu.
TISKOVÁ ZPRÁVA –KAUZA ROSTISLAVA ROZTOČILA OPĚT NA VLNÁCH ČRo6
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 26.04.2006)
VŠEM MÝM NÁVISTNÍKŮM I NENÁVISTNÍKŮM:

V pátek 28.4.2006 v 21,10 bude Český rozhlas 6 vysílat na frekvencích 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz v pořadu „Česká justice“ další díl mých promluv na téma „Paradoxy české justice“, věnovaný opět kauze Rostislava Roztočila.

Poslech na vlastní nebezpečí posluchače: jsem laik, mé výroky nelze chápat jako zjevenou pravdu.

Zahraniční zájemce upozorňuji, že ČRO lze poslouchat na internetu : http://www.rozhlas.cz/portal/portal/

Zdeněk Jemelík
KAUZA ROSTISLAVA ROZTOČILA OPĚT NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.04.2006)
KAUZA ROSTISLAVA ROZTOČILA OPĚT NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU

První vysílání : pondělí 24.4. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 17:04 – pořad Mikroforum

Repríza : úterý 25.4. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 00:04 hod. - pořad Mikroforum

Internetový příjem: http://www.rozhlas.cz/regina/portal/

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.