Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

FACKA ČESKÉ JUSTICI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 18.04.2006)
FACKA ČESKÉ JUSTICI
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 18.4.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Věnováno Michaele K.

Útěk Rostislava Roztočila z borské věznice v listopadu 2005 vyvolal smršť mediálního zájmu. Díky tomu se veřejnost dověděla mnoho podrobností o neuvěřitelném příběhu nešťastníka, jenž byl při jedné z mnoha návštěv Československa v r. 2000 zatčen na hranicích na základě zatykače z r.1991 a dodán do valdické kartouzy k odpykání mnohaletého trestu, který mu uložil v r. 1985 soud za údajnou účast na vraždě egyptského doktoranda, patrně agenta egyptských tajných služeb. K vraždě mělo dojít v lednu 1975 a byla provedena velmi brutálním způsobem. V r. 1980 Roztočil emigroval za tajuplných okolností do Rakouska. V r. 1982 Československo požádalo o jeho vydání, ale rakouský soud žádosti nevyhověl, protože shledal obžalobu za nedostatečně podloženou. V té době se v Rakousku objevily novinové články, líčící trestní stíhání Roztočila jako intriku komunistických tajných služeb. Současně za ním poslaly československé orgány jeho osiřelé děti. Od té doby žil Roztočil v Rakousku a později v Německu jako nenápadný občan, který ničím nepřitahoval pozornost orgánů činných v trestním řízení. O rozsudku z r.1985 údajně nevěděl. Určitě se nedověděl ani o další čsl. žádosti o vydání z r. 1992, kterou německý soud opět odmítl. A vůbec netušil, že je na něj od r.1991 vydán zatykač. Postupně získal tři pasy staré vlasti, pozbyl status běžence a od r. 1993 jezdil bezstarostně domů na návštěvy až do nenadálého zatčení.
SEŠLA Z OČÍ, KÉŽ NESEJDE Z MYSLÍ…
(MS, Aktuální kauzy spolku, 13.04.2006)
SEŠLA Z OČÍ, KÉŽ NESEJDE Z MYSLÍ…
Martin Stín, Praha
Psáno pro Politikon 13.4.2006 jako 104.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

V pátek 10.března zapadla brána ruzyňské věznice za Adélou Rajdlovou, známou čtenářům internetových médií spíše jako Adélka Vražednice. Na základě krutého rozsudku senátu Jaroslavy Maternové z Vrchního soudu v Praze ze dne 24.ledna zmizela z našich očí na dlouhých pět let. Završila se tak osobní tragedie mladé ženy, která 2.července 2002, tehdy jako devatenáctiletá, za nejasných okolností zasadila tři rány nožem náhodnému partnerovi z klubové zábavy. Mladík přežil. Po dvou letech vyšetřování a soudního řízení byla odsouzena v odvolacím řízení rovněž výše uvedeným senátem za pokus o vraždu k sedmi letům vězení. Původní rozsudek senátu Petra Brauna z Městského soudu v Praze jako soudu nalézacího zněl ale na deset let odnětí svobody, přičemž po vrácení věci odvolacím soudem byla odsouzená potrestána jen třemi roky vězení s podmíněným odkladem nástupu trestu. Souběžně byl trestně stíhán i poškozený Erik Smatana pro pokus o znásilnění. Soudce Vítězslav Rašík z Obvodního soudu pro Prahu 4 jej opakovaně, navzdory názoru odvolacího soudu, shledal vinným. Senát Evy Burianové z Městského soudu v Praze, známé také z procesu proti Václavu Havlovi z března 1989, jej nakonec v odvolacím řízení zprostil viny. Tím patrně zpečetil osud Adélky Vražednice, jejíž řízení dospělo k závěru o něco později. Senát Jaroslavy Maternové byl se zprošťujícím rozsudkem ve prospěch Erika Smatany obeznámen. Celkem bylo v obou procesech vydáno osm rozhodnutí, která jsou navzájem tak rozporná, že si troufám celek označit za „souzení ode zdi ke zdi“.

UPOZORNĚNÍ NA ZNEVÁŽENÍ AUTORITY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR VRCHNÍM SOUDEM V PRAZE
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 06.04.2006)
UPOZORNĚNÍ NA ZNEVÁŽENÍ AUTORITY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR VRCHNÍM SOUDEM V PRAZE

Ústavní soud ČR II.ÚS 460/04
Joštova 8
612 00 Brno

Praha 6.4.2006

Považujeme Ústavní soud ČR za nejvyšší právní autoritu země. Příčí se nám snahy některých soudců obecných soudů vnímat podřízenost názorům Ústavního soudu ČR jako omezování jejich soudcovské nezávislosti. Proto nás pobuřuje způsob, jakým se senát JUDr.Jaroslavy Maternové Vrchního soudu v Praze vyrovnal na veřejném zasedání dne 24.1.2006 pod sp.zn. 7 To 149/2005 s výše uvedeným ústavním nálezem.
STÁT LIDOJED
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 06.04.2006)
STÁT LIDOJED
Martin Stín, Praha
Psáno pro Politikon 6.4.2006 jako 103.sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Adriana Krnáčová, výkonná ředitelka Transparency International-Česká republika, soudí, že největším problémem České republiky není nezaměstnanost, ale korupce. Vytýká našim politickým stranám, že se tomuto tématu dostatečně nevěnují. Je stejně vtipná, jako kdyby vytkla řezníkům,že nepropagují veganskou stravu. Její vyjádření je projevem profesionální slepoty-za potírání korupce je placena, vidí ji proto za každým rohem. Z metodiky zjišťování míry korupčnosti národního prostředí je zřejmé, že korupce je jako stín:stačí zhasnout světlo a zmizí. Také ji lze přirovnat k lochnesské příšeře-nikdo ji neviděl, všichni o ní mluví, někteří věří v její existenci. Všechny údaje o korupčnosti prostředí spočívají na subjektivních vyjádřeních. Ta jsou ale nespolehlivá, protože se do nich promítá spíše veřejné mínění než konkrétní zkušenosti vypovídajících. A veřejným míněním se dá téměř libovolně manipulovat. Ptejme se těch, kteří mluví o strašidlu korupce, kolik sami zaplatili na úplatcích či kolik přijali, kolik výhod poskytli nebo dostali za protislužbu. Často nám bude odpovědí jen pokrčení ramen.
ČESKÝ STÁT SE CHOVÁ (NEJEN) KE SVÝM OBČANŮM JAKO VYKUTÁLENÝ LOTR A NESTYDÍ SE ZA TO
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 06.04.2006)
ČESKÝ STÁT SE CHOVÁ (NEJEN) KE SVÝM OBČANŮM JAKO VYKUTÁLENÝ LOTR A NESTYDÍ SE ZA TO.

Ing. Jiří Fiala
současný mluvčí K 213

Hned v úvodu tohoto týdne proběhla tiskem zpráva, podrobně referovaná pak zejména v Lidových novinách pod názvem „Do vazby šli omylem, odškodné neuvidí“, která informovala veřejnost o „ochotě“, „slušnosti“ a vůli českého státu postavit se čelem ke škodám způsobeným nevinným lidem diletantským způsobem výkonu státní moci, která se velmi často mění ve zvůli a šikanu, proti níž – jak právě potvrdily „nezávislé a nestranné“ soudy - není obrany.
BOŽÍ MLÝNY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.04.2006)
BOŽÍ MLÝNY
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Vyšlo na Fragmentech 2.4.2006
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Věnováno Michaele K.

Spravedlnost je slepá a v rukou našich orgánů činných v trestním řízení často i kulhavá. Přivádí k zoufalství oběti trestné činnosti, jejíž pachatelé jsou z neznámých důvodů nedotknutelní. Trestní oznámení proti nim jsou odkládána, dostanou-li se do vazby, soudce je „nedopatřením“ propustí, dostanou-li se před soud, zprostí je viny. Ale častěji dopadají její selhání na osoby, které se z nejrůznějších příčin dostaly do jejího soukolí, aniž by se dopustily trestné činnosti. Někdy stačí náhodná shoda okolností, z které si orgány vykonstruují virtuální obraz skutkového děje. Dosadí do něj zdánlivě logicky navzájem se doplňující nepřímé důkazy, potlačí důkazy ve prospěch podezřelého , jež se do mozaiky nehodí, a na takovém základě pošlou nevinného člověka za mříže. Domoci se pak nápravy přes formální překážky strnulých procesních pravidel, prolomit kruhovou obranu vzájemně se kryjících státních zástupců a soudců, hájících stabilitu soudního rozhodnutí, je nesmírně obtížné, ne-li nemožné. Přesto lid obecný věří, že boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě, a často se brání bezpráví až do posledního dechu. Někdy se pak skutečně stane, že dojde k zázraku a zlo je napraveno…
HLAS SRDCE A ROZUMU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 30.03.2006)
HLAS SRDCE A ROZUMU
Zdeněk Jemelík, člen spolku Šalamoun
Psáno 29.3.2006 pro Britské listy
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Věnováno Michaele K.

V článku „Hlas z ledové planety“, který vyšel 28.3.2006 na Britských listech, a dalších, jež může zvědavý čtenář najít na internetových stránkách občanského sdružení Šalamoun www.spoleksalamoun.com, jsem se vyjádřil k postupu Jany Jurečkové, mladé soudkyně příbramského okresního soudu a viceprezidentky Soudcovské unie ČR, v řízení o povolení obnovy procesu ods. Jaroslava Černého a Tomáše Dunaje-Jurči. Oba byli odsouzeni pro tr. č. nedovoleného ozbrojování, kterého se měli dopustit tím, že přejímali kradené granáty od ods. Jozefa Janíčka, skladníka armádního skladu v Rožmitále pod Třemšínem. Usvědčeni byli právě jeho výpovědí. Jozef Janíček ale po právní moci rozsudku změnil výpověď. Prohlásil, že oba muže křivě obvinil a ve skutečnosti jim žádné granáty nedodal (jeho prohlášení je uveřejněno na internetových stránkách Šalamouna).K jejich nařčení byl údajně přinucen Vojenskou policií ČR. Oba odsouzení na základě jeho změněné výpovědi podali návrh na obnovu řízení a žádali o odklad nástupu trestu. Soudkyně Jana Jurečková se z počátku odmítala jejich návrhem zabývat, nakonec řízení zahájila, ale stále trvala na tom, že není důvod k odkladu nástupu trestu. Pak došlo k průtahům kvůli zdravotním potížím korunního svědka Jozefa Janíčka. Jaroslav Černý mezitím nastoupil trest, Tomáš Dunaj-Jurčo pokračoval v žádostech o odklad a nakonec byl nucen se skrývat, protože paní soudkyně na jeho poslední žádost o odklad nástupu trestu reagovala vydáním pokynu policii k jeho dodání do výkonu trestu. 27. února, téměř po roční přestávce, řízení o povolení obnovy procesu konečně pokračovalo. Jozef Janíček zde přesvědčivě vypovídal o tom, jak a proč došlo ke křivému nařčení ods. Jaroslava Černého a Tomáše Dunaje-Jurči. Jozef Janíček i Jaroslav Černý byli k jednání přivedeni eskortou v poutech. Tomáš Dunaj-Jurčo přišel jako svobodný člověk, ale po jednání byl před mýma očima přímo v budově soudu zatčen a převezen do věznice.
HLAS Z LEDOVÉ PLANETY
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.03.2006)
HLAS Z LEDOVÉ PLANETY
Zdeněk Jemelík, Praha
Psáno 26.3.2006 pro Britské listy,vyšlo 28.3.2006
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Věnováno Michaele K.

Při sledování trestních kauz, jejichž účastníci si stěžují na nesprávnost postupu a závěrů orgánů činných v trestním řízení, mívám dojem, že státní zástupci a soudci žijí na ledové planetě, značně odlišné od naší, a přicházejí pouze na chvíli, aby nás soudili. Myslí proto jinak než ostatní lidé a mluví jiným jazykem. Nevnímají strázně stíhaných či odsouzených osob, vytržených jejich zásahem z obvyklého způsobu života, trápících se ztrátou dosavadní dobré pověsti, nezřídka čelících následkům související ztráty rodiny, trpících zničením ekonomického postavení. Nevnímají utrpení rodin, zbavených opory odsouzeného člena, nezřídka trpících nouzí a frustrovaných studem. Nevciťují se do zmatku v hlavách dětí, náhle zbavených lásky, vzoru a opory postiženého rodiče, nezřídka i hmotného zabezpečení v navyklé úrovni. Samozřejmě, nelze požadovat soucit a ohledy pro skutečné pachatele trestné činnosti, ale v souladu s presumpcí neviny na ně mají zcela jistě nárok osoby vyšetřované nebo odsouzení, kteří se cestou opravných prostředků domáhají nápravy v případech, v nichž jsou důvodné pochyby o bezchybnosti postupu orgánů činných v trestním řízení. V případě pochybností o vině by mělo být odnětí osobní svobody vždy jen krajním řešením, protože nespravedlivým uvězněním vždy vzniknou škody, které jsou z větší části nenapravitelné.

Díky podmínkám života na vzdálené ledové planetě je smyslem života některých soudců dostávat lidi do vězení za každou cenu, a když už je tam dostanou, držet je tam, i když nové okolnosti zpochybní spravedlivost rozsudku.

Příkladem, který mě inspiroval k těmto úvahám, je zvukový záznam rozhovoru Jany Jurečkové, mladé soudkyně příbramského okresního soudu a místopředsedkyně Soudcovské unie ČR, který poskytla reportérovi Českého rozhlasu pro relaci Mikroforum stanice Regina, vysílané 27.3.2006.
Kauza Dunaj-Jurčo: Prohlášení k osobě p. Černého a p. Dunaj-Jurča
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 27.03.2006)
Prohlášení k osobě pana Černého
Prohlášení k osobě Tomáše Dunaj-Jurča
JAK SE SOUDÍ NA PRAŽSKÉM „VRCHŇÁKU“
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.03.2006)
JAK SE SOUDÍ NA PRAŽSKÉM „VRCHŇÁKU“
Zdeněk Jemelík, člen Spolku Šalamoun
Psáno 25.3.2006 pro Fragmenty
mago.quijot@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Po uveřejnění dvoudílného článku „Jak se soudí v Příbrami“ mě napadlo, že soudci jiných soudů by mohli příbramským kolegům mou pozornost závidět. Je zde tedy důvod příležitostně seznámit čtenáře s výstřelky i dalších soudů. Pro začátek jsem zaměřil svou pozornost do Prahy. Výraz „vrchňák“ jsem si vypůjčil od Petra Brauna, soudce Městského soudu v Praze, z jeho nezapomenutelného odůvodnění usnesení o zamítnutí návrhu Adély Rajdlové na obnovu jejího procesu (zvukový dokument je dostupný na internetových stránkách občanského sdružení Šalamoun). Mám samozřejmě na mysli Vrchní soud v Praze. Nepíši o něm po prvé. Kdysi jsem komentoval zasedání kárného senátu, jež na mne působilo dojmem frašky, určené k zesměšnění samotného institutu kárného řízení proti soudci, zvlášť toho, jež vyvolal stížností ministr spravedlnosti.
ROZKRÁDÁNÍ VE VOJENSKÉM SKLADU A SOUD S KŘIVÝM NAŘČENÍM NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.03.2006)
Hlavní odsouzený z vlastní iniciativy doznal, že pod nátlakem Vojenské policie ČR křivě obvinil dva spoluodsouzené; soud je drží dále za mřižemi.

První vysílání : pondělí 27.03. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 17:04 – pořad Mikroforum

Repríza : úterý 28.03. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 00:04 hod. - pořad Mikroforum

Internetový příjem: http://www.rozhlas.cz/regina/portal/
Záznam řízení o povolení obnovy procesu A.Rajdlové.Městský soud Praha 2.3.2006
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 24.03.2006)
Zvukové záznamy ze dne soudu Adély Rajdlové si můžete poslechnout po zobrazení celého článku.
JAK SE SOUDÍ V PŘÍBRAMI II
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 24.03.2006)
JAK SE SOUDÍ V PŘÍBRAMI II
Zdeněk Jemelík, člen Spolku Šalamoun
Psáno pro Fragmenty 24.3.2006
mago.quijot@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Když mi vyšel na Fragmentech 13.března 2006 článek „Jak se soudí v Příbrami“, myslel jsem si, že se k tématu trestních kauz mladé soudkyně Jany Jurečkové nebudu muset vracet. Avšak ve skutečnosti případ rozkrádání ručních granátů a jiné munice ve vojenském skladu v Rožmitále pod Třemšínem se vyvíjí jako horor na pokračování a zřejmě se k němu budu vracet ještě dlouhou dobu. Paní Dunajová-Jurčová se pod vlivem přesvědčivé výpovědi ods. Jozefa Janíčka z 27.2.2006 rozhodla podat návrh na dočasné přerušení výkonu manželova trestu. Jozef Janíček totiž před soudem potvrdil svá dřívější písemná i ústní prohlášení, že pod tlakem Vojenské policie ČR křivě obvinil jejího manžela Tomáše a jeho spoluodsouzeného Jaroslava Černého, kteří tak mají být ve skutečnosti naprosto nevinní. Očekával jsem, že při hlavním líčení ve čtvrtek 23. března paní soudkyně její návrh projedná, vyhoví mu a analogicky nechá propustit i ods. Jaroslava Černého. Nelze sice zatím předjímat výsledek soudního řízení, do jehož konce je ještě hodně daleko, nicméně je zde při nejmenším hypotetická možnost, že ods. Janíček v dalším řízení obhájí věrohodnost své výpovědi. To by pak znamenalo, že ods. Jaroslav Černý a Tomáš Dunaj-Jurčo byli ve vězení zbytečně a nesmyslné bylo i trápení jejich rodin, stejně jako bylo možno předejít vzniku nákladů na odškodnění nespravedlivě stíhaných. Při respektu k presumpci neviny v souběhu se zásadou in dubio pro reo vznikla Janíčkovou výpovědí situace, která by měla soud přimět k uvážlivému, úzkostlivě opatrnému rozhodování o omezování osobní svobody souzených jedinců a souvisejícím psychickém týrání jejich rodin.
ZPRÁVA VEŘEJNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 22.03.2006)
VŠEM MÝM NÁVISTNÍKŮM I NENÁVISTNÍKŮM:

V pátek 24.3.2006 v 21,10 bude Český rozhlas 6 vysílat na frekvencích 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz v pořadu „Česká justice“ další díl mých promluv na téma „Paradoxy české justice“. V podstatě jde o prezentaci zkušeností a postojů Spolku Šalamoun.

Poslech na vlastní nebezpečí posluchače: jsem laik, mé výroky nelze chápat jako zjevenou pravdu. V případě této relace riskuji nebezpečí trestního stíhání pro tr.č. útoku na státní orgán.

Zahraniční zájemce upozorňuji, že ČRO lze poslouchat na internetu : http://www.rozhlas.cz/portal/portal/.

Zdeněk Jemelík
Kauza Dunaj-Jurčo: Návrh na přerušení výkonu trestu
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 20.03.2006)
Návrh na přerušení výkonu trestu

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.