Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

REPORTÁŽ PŘI KTERÉ BĚHÁ MRÁZ PO ZÁDECH
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.03.2006)
KAUZA ADÉLY RAJDLOVÉ OPĚT NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU-

První vysílání : pondělí 20.03. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 17:04 – pořad Mikroforum

Repríza : úterý 21.03. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 00:04 hod. - pořad Mikroforum

Internetový příjem: http://www.rozhlas.cz/regina/portal/
VLAMOVÁNÍ DO OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 14.03.2006)
VLAMOVÁNÍ DO OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo na Britských listech 14.3.2006
mago.quijot@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Trestní stíhání Yekty Uzunoglu patří určitě k nejpodivnějším výkonům polistopadových orgánů činných v trestním řízení (tedy netoliko justice) mimořádnou délkou, nadužíváním institutu vazby a nezpůsobilostí obžaloby dosáhnout svého. Právě poslední okolnost činí z kauzy obzvláště hrůznou záležitost: orgány činné v trestním řízení dlouhodobě narušovaly život občana, a dokonce ho za účelem vyšetřování zbavily osobní svobody, aniž by k tomu měly dostatečné zákonné důvody.
JAK SE SOUDÍ V PŘÍBRAMI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 13.03.2006)
JAK SE SOUDÍ V PŘÍBRAMI
Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun
Vyšlo na Fragmentech 12.3.2006
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Věnováno Michaele K.

Jak se soudí v Příbrami? Patrně stejně dobře nebo špatně jako všude jinde s odchylkami v rámci statistické chyby. Nicméně náhodné okolnosti mě přiměly, abych se rozhodl podělit se s čtenáři o dojmy ze dvou trestních řízení, vedených u tamního soudu mladou soudkyní Janou Jurečkovou, jinak viceprezidentkou Soudcovské unie ČR. Lze na nich totiž názorně demonstrovat často se vyskytující nešvary trestního řízení, jehož oběti se cítí nespravedlivě stíhány, popř. odsouzeny a hledají pak pomoc všude možně. Nemám ovšem na mysli vady právní, ale selhávání zdravého selského rozumu, nedostatky ve shromažďování důkazů, projevy nedbalosti, či dokonce zlé vůle vůči účastníkům řízení, zavilost soudce, neúctu k osobní svobodě občana, k utrpení bližních stíhaných občanů, tedy záležitosti, srozumitelné i pozorovateli bez právnického vzdělání.
Žalujeme…
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 10.03.2006)
V roce 1894 byl v Paříži zatčen francouzský důstojník Alfred Dreyfus, na základě vykonstruovaného obvinění ze špionáže odsouzen na doživotí a deportován na Ďábelské ostrovy. V jeho odsouzení hrál značnou roli jeho židovský původ a antisemitismus, tenkrát ve Francii rozšířený. O čtyři roky později reagoval na Dreyfusovo odsouzení světoznámý spisovatel Emil Zola svým otevřeným dopisem Žaluji (J´Accuse). Tento dopis měl ve Francii i v ostatních zemích neuvěřitelnou odezvu a přispěl nakonec k úplné rehabilitaci Dreyfuse, slavnostnímu navrácení vojenských hodností, vyznamenání nejvyšším francouzským řádem Legion d´Honeur a veřejné omluvě.
NEZÁVISLOST SOUDCŮ A NEVYPOČITATELNOST JEJICH ROZHODNUTÍ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.03.2006)
NEZÁVISLOST SOUDCŮ A NEVYPOČITATELNOST JEJICH ROZHODNUTÍ
Martin Stín, Praha
Vyšlo na Politikonu 9.3.2006 jako 99 .sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Nejen rozhodnutí, ale i různost stejných procesních úkonů, vykonávaných různými soudci, vzbuzují často údiv a nepochopení veřejnosti. Je skutečně obtížné pochopit, proč za ublížení na zdraví s následkem smrti malého dítěte jsou tři roky a za pobodání opilce v nejasné situaci nejdříve 10 let, pak 3 roky podmíněně, dále 7 let a nakonec po dvou letech přetahování obhajoby se soudy a po zásahu Ústavního soudu ČR aspoň těch pět let, aby měly soudcovské dušičky klidné spaní a pachatel aby si za každou cenu užil života za mřížemi. Stejně nepochopitelné je, proč v případě drobné dívky soudce trvá na neměnnosti svého rozhodnutí, nabízený důkaz pro obnovu procesu účelově vyloží tak, aby ji nemusel povolit a předešel tak přezkoumání svého postupu, kritizovaného Ústavním soudem ČR, zato skutečně nebezpečného zločince pustí z vazby a umožní mu únik před spravedlností.
POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 09.03.2006)
ŠALAMOUN
Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
P.O.BOX 383, 111 21 PRAHA 1
IČ:63837714
Registrace Ministerstvem vnitra ČR: II./S-OS/1-25819/94-R
www.spoleksalamoun.com

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT

Občanské sdružení Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR – svolává

TISKOVOU KONFERENCI NA TÉMA „VZTAH NEZÁVISLOSTI SOUDCŮ K NEVYPOČITATELNOSTI SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ“
(komentář k aktuálním případům)

Místo konání: Klub „Koníček“ v restauraci Černý kůň v paláci Lucerna (vstup pasáží z Vodičkovy ulice)

Doba konání : pátek 10.3.2006 v 10,00

Bez občerstvení

S úctou

John Bok
předseda spolku Šalamoun

___________________________________________________________________________ tel. +420602262445 E-mail:john.bok@spoleksalamoun.com
tel. +420606410226 E-mail:zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com
FORMALISMEM PROTI SPRAVEDLNOSTI
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 08.03.2006)
FORMALISMEM PROTI SPRAVEDLNOSTI
Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun
Vyšlo na Britských listech 7.3.2006
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Věnováno Michaele K.

Ve čtvrtek 2.3.2006 projednal senát Petra Brauna Městského soudu v Praze žádost odsouzené Adély Rajdlové z 1.června 2004 o povolení obnovy procesu. Soud její žádost zamítl. Následující den byla odsouzená propuštěna ze zaměstnání a do 10. března má nastoupit výkon pětiletého trestu, který jí uložil 24. ledna 2006 senát Jaroslavy Maternové Vrchního soudu v Praze. Oba zmínění soudci se zabývají touto věcí od jejího počátku a vynesli již pět rozhodnutí ve věci, která si v mnoha ohledech protiřečí. Soudce Petr Braun po právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze z 20.dubna 2004 v reportáži TV Nova „Na ostří nože“ zpochybnil rozhodnutí soudkyně Jaroslavy Maternové, která tehdy uložila Adéle Rajdlové trest odnětí svobody v trvání sedmi let za pokus o vraždu. Podle stanoviska Nejvyššího soudu ČR soudce, který uveřejní ve sdělovacích prostředcích hodnotící vyjádření k souzené kauze, se dostává do postavení podjatosti ze zákona a nesmí dále v daném případu působit. Odsouzená proto v r. 2004 současně s žádostí o obnovu procesu podala návrh na vyloučení Petra Brauna pro podjatost, který v únoru 2006 vzala zpět v naivní víře, že se v soudci probudí svědomí a přijme tuto možnost napravit svá pochybení z r. 2003. Sám soudce se zřejmě nekolegiálním vystoupením v TV Nova kompromitován necítí a nevyužil možnosti vyloučit se sám z řízení.
TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 07.03.2006)
VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT

Naše stanovisko k včerejší relaci ČRo-Radiožurnálu „ Němec nestandardně zasáhl do průběhu dvou soudních řízení“
Praha 7.3.2005

Považujeme za nutné vyjádřit se k výše zmíněné relaci ČRo-Radiožurnálu, protože podle našich poznatků se stanice minimálně ve vztahu k procesu proti Jozefu Janíčkoví, Jaroslavu Černému, Tomáši Dunaji-Jurčovi & dalším zpronevěřila novinářskému poslání poskytovat občanům pravdivé, nezaujaté a vyvážené informace. V tomto případě poskytla veřejnosti zavádějící, zčásti přímo nepravdivé informace. Nekomentujeme zmíněný případ obchodníků s LTO, ke kterému nemáme vlastní poznatky.
KAUZA ADÉLY RAJDLOVÉ OPĚT NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.03.2006)
KAUZA ADÉLY RAJDLOVÉ OPĚT NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU

První vysílání : pondělí 06.03. 2006 - Rádio Regina 92,6 FM v 18:15 – pořad Na mušce

Repríza : úterý 07. 06. 2006 - Region 100.5 FM v 18:05. hod.

Internetový příjem: http://www.rozhlas.cz/regina/portal/
ZAČALO DALŠÍ KOLO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ADÉLY RAJDLOVÉ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 04.03.2006)
ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN VEŘEJNOSTI
ZAČALO DALŠÍ KOLO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ADÉLY RAJDLOVÉ

Trestní stíhání Adély Rajdlové za pobodání náhodného společníka, zahájené v červenci 2002, bylo po různých peripetiích zatím zakončeno novým pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze, kterým byla obžalovaná odsouzena za těžké ublížení na zdraví k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let. Obdržela již příkaz k nástupu trestu. Začíná další kolo mimořádných opravných prostředků.

Současně se Městský soud v Praze vrátil k žádosti o povolení obnovy procesu, podané 1.6.2004. Veřejné jednání proběhlo ve čtvrtek 2.3.2006.

Soudil senát JUDr. Petra Brauna, který působí v této věci od počátku jako soud nalézací. V minulosti vyměřil při nezměněné důkazní situaci dva tresty: odnětí svobody na 10 let a 3 roky s podmíněným odkladem na 5 let. No comment.

Senát JUDr. Petra Brauna žádost o obnovu zamítl. Obhájce si vzal lhůtu na rozmyšlenou. Adéla Rajdlová bude muset do 10.3.2006 nastoupit trest.
NOVÉ KOLO PROCESU ADÉLY RAJDLOVÉ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 02.03.2006)
NOVÉ KOLO PROCESU ADÉLY RAJDLOVÉ
Martin Stín, Praha
Psáno pro Politikon 2.3 .2006 jako 98 .sloupek
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Pravidelní čtenáři Politikonu znají příběh Adély Rajdlové alias Adélky Vražednice, jíž jsem věnoval několik článků. Pro ty, kteří zapomněli nebo jsou zde noví, jen stručně připomenu, že se jedná o velmi mladou ženu, která jako osmnáctiletá pobodala náhodného společníka z klubové zábavy a byla postupně odsouzena k trestům odnětí svobody v trvání deseti let, tří let podmíněně, sedmi let a po zásahu Ústavního soudu ČR v její prospěch aspoň na „pouhých“ pět let.
V NEPROSPĚCH ADÉLY RAJDLOVÉ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 01.03.2006)
V NEPROSPĚCH ADÉLY RAJDLOVÉ
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 1.3.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Věnováno Michaele K.

Poté, co Ústavní soud ČR zrušil usnesení Nejvyššího soudu ČR a rozsudek Vrchního soudu v Praze ve věci Adély Rajdlové, odsouzené za údajný pokus o vraždu náhodného společníka z klubové zábavy, se zdálo, že mladá žena bude zachráněna před hrozícím uvězněním. Senát Jaroslavy Maternové Vrchního soudu v Praze se ale vyrovnal s názorem Ústavního soudu ČR tak, že jej obešel verbální kličkou, a nešťastnici přece jen poslal do vězení aspoň na pět let, když sedm let z původního rozsudku by po změně kvalifikace sotva uhájil. Boj o záchranu Adély sice neskončil, neb na řadu znova přišly mimořádné opravné prostředky, nicméně příkaz k nástupu trestu nejpozději do 10. března je tvrdou realitou.
ZNOVA O ADÉLE RAJDLOVÉ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 28.02.2006)
PLATÍ PRESUMPCE VINY
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo 28.2.2006 na Britských listech
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Věnováno Michaele K.

Veřejnost se občas podivuje velkým rozdílům mezi tresty, uloženými za podobné trestné činy různými soudy, a pozastavuje se nad výroky o vině, vynesenými na základě velmi chatrných důkazů, ba téměř žádných. Viní z těchto nepříjemných úkazů soudce, kteří stojí na konci řetězce trestního stíhání a je na ně dobře vidět, neboť soudní řízení je veřejné. Při pohledu zblízka se ale téměř vždy ukáže, že pochybné rozsudky stojí na nejisté základně neúplného nebo nesprávně vedeného vyšetřování, jehož výsledky přetavil státní zástupce v pochybně odůvodněnou obžalobu. Takový stav by teoreticky neměl vzniknout. Státní zástupci mají dle zákona dostatečné nástroje, aby mohli přimět policii k svědomité práci. A soudci zase mají právo vracet nepodarky z dílen státních zástupců zpět na jejich stoly. Jenže tento řetězec kontrolních vztahů často nefunguje : policie si sama rozhodne, jak měkké nároky má sama na sebe klást, státní zástupce vady vyšetřování velkoryse přejde a soudci zbudou oči pro pláč, pokud neuplatní právo nepodloženou obžalobu odmítnout. Výsledný výstup z vyšetřování je za těchto okolností nezřetelný, matoucí. Popis činu či děje, tzv. skutková podstata či skutkový děj, od nichž se odvíjejí úvahy soudu o vině a trestu, není téměř nikdy vyčerpávající, obvykle se více nebo méně liší od skutečnosti. Čím je rozdíl mezi realitou a jejím virtuálním obrazem menší, tím je větší pravděpodobnost, že soud dospěje ke správným závěrům.
ZAČÍNÁ DALŠÍ KOLO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ADÉLY RAJDLOVÉ
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.02.2006)
ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN VEŘEJNOSTI

Trestní stíhání Adély Rajdlové za pobodání náhodného společníka, zahájené v červenci 2002, bylo po různých peripetiích zatím zakončeno novým pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze, kterým byla obžalovaná odsouzena za těžké ublížení na zdraví k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let. Obdržela již příkaz k nástupu trestu. Začíná další kolo mimořádných opravných prostředků.

Současně se Městský soud v Praze vrátil k žádosti o povolení obnovy procesu, podané 1.6.2004. Veřejné jednání je nařízeno na čtvrtek 2.3.2006 od 13,00 do místnosti č. dv. 81, 2. patro. Senátu bude předsedat JUDr. Petr Braun, který věc soudí od počátku.
Dopis JUDr. Pětníka, Měst.stát.zast. - 27/10/2005
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 26.02.2006)
Strana 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.