Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

Kauza Vladimíra Hučína na vlnách ČRo 6 - hovoří John Bok
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 21.12.2005)
Audio záznam tohoto pořadu si můžete stáhnout k poslechu zde: John Bok o Vladimíru Hučínovi
Nález Ústavního soudu ve věci A. Rajdlové ze dne 27/09/2005
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 21.12.2005)
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
Věc: apel na svědomí soudce
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 21.12.2005)
Paní
JUDr. Jana Jurečková
Okresní soud v Příbrami
Milínská 167
261 28 Příbram

Na vědomí :
Vážený pan
prof. Ing. Václav Klaus, CSc
president České republiky
119 08 Praha 1 - Hrad

Na vědomí :
Pan
JUDr.Pavel Němec
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Praha 17.12.2005

Věc: apel na svědomí soudce

Vážená paní soudkyně,

24.10. 2005 jsme s odvoláním na ustanovení §171 zák. č.6/2002 Sb. zaslali Vaší nadřízené předsedkyni soudu návrh na podání kárné žaloby proti Vám pro Vaše neetické jednání. Návrh nebyl dosud vyřízen. Máme stále důvody trvat na jeho uplatnění.
ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 16.12.2005)
ZMĚNA VZTAHU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN KE KAUZE ROSTISLAVA ROZTOČILA
/ ZPRÁVA PRO VEŘEJNOST/

Občanské sdružení Šalamoun se zabývá věci ods. Rostislava Roztočila od podzimu 2004, a to na žádost jeho sestry, německé občanky pí. Stanislavy Rupp, která za námi přišla, když její předešlé čtyřleté úsilí o bratrovu záchranu nepřineslo žádný výsledek. Péči o záležitosti odsouzeného převzal p. Zdeněk Jemelík, který byl pí. Rupp ustanoven jejím zmocněncem v této trestní věci. Sám odsouzený udělil p.Jemelíkovi plnou moc k nahlížení do trestního spisu a zbavil obhájkyni mlčenlivosti vůči němu. Souhlas k provedení hlavního líčení k návrhu na obnovu procesu v jeho nepřítomnosti adresoval na prvém místě p. Jemelíkovi, až na druhém místě obhájkyni. Pan Jemelík vypracoval jak návrh na obnovu řízení, tak podnět ke stížnosti pro porušení zákona. Aby předešel odmítnutí podání v případě, že by jej soud neuznal jako právoplatného zmocněnce navrhovatelky (což se později skutečně stalo), nechal oba texty podepsat pí.Rupp a přiložil k nim svou plnou moc.
POLICIE POD DOHLEDEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 15.12.2005)
POLICIE POD DOHLEDEM
Martin Stín, Praha
Psáno jako 87. sloupek pro Politikon Media 15.12.2005
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Politici, novináři i širší veřejnost projevují dlouhodobě nespokojenost s úrovní kontrolní činnosti a vyřizování stížností a trestních oznámení proti policistům, případně příslušníkům dalších složek represního aparátu, dopouštějícím se nepravostí při výkonu služby. Občan, jenž je nespokojen se způsobem, jakým se policie vyrovnala s požadavkem na ochranu jeho práv, velmi často narazí na zeď kruhové obrany příslušných orgánů, která neprůstřelně chrání nezpochybnitelnost domněnky o bezchybnosti a neomylnosti policistů, státních zástupců, soudců. Jednotlivec téměř nemá šanci obranou prorazit. Platí to jak pro oběti trestné činnosti, tak pro narušitele zákona. Obecně jsou práva občanů ve sporech s orgány činnými v trestním řízení zajištěna nedostatečně.
ZAPADAJÍCÍ MEDIÁLNÍ HVĚZDA
(MS, Aktuální kauzy spolku, 09.12.2005)
ZAPADAJÍCÍ MEDIÁLNÍ HVĚZDA
Martin Stín, Praha
martin.stin@seznam.cz
Vyšlo na Politikon Media 8.12.2005 jako86. sloupek

Věnováno Michaele K.

Spolek Šalamoun se začal potichu zabývat případem Rostislava Roztočila loni na podzim. Média tuto nesporně zajímavou kauzu objevila až po jeho útěku 8. listopadu. Vrhla se na ni přímo hladově. Však je to také životní „příběh na román“, na němž leží dráždivý opar tajuplnosti. Z počátku byl pro novináře a následně i pro veřejnost stejně nebezpečný vrah jako Roman Čabrada, který mu umožnil tento „výlet za hranice všedních dnů“. Ale velmi rychle došlo k diferenciaci pohledů, díky tomu, že média dostala k disposici podrobnější informace o případu i osobnosti uprchlíka. Ještě koncem listopadu závodil v popularitě s Jiří Kajínkem, a zcela zastínil Romana Čabradu, jenž zmizel někam do neznáma, novinářům se neozývá a ani nemá nikoho, kdo by zájem o něj přiživoval.
MEZI KAJÍNKEM A HUČÍNEM
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 05.12.2005)
MEZI KAJÍNKEM A HUČÍNEM
Zdeněk Jemelik, Praha
Vyšlo na Britských listech 5.12.2005

Na počátku útěkářského příběhu Rostislava Roztočila se vynořilo přirovnání s útěkem Jiřího Kajínka. Důvodem byla smělost provedení obou činů. Bylo to srovnání velmi vnějškové, protože se jedná o osobnosti a způsoby provedení útěku naprosto odlišné. Další vývoj ale směřuje spíše ke srovnávání s procesem Hučínovým, neboť Roztočilova kauza vyvolává vedle právních pochybností také otázky politické a mravní.
Vyjádření JUDr. Rysové ve věci zmocnění Ing. Jemelíka - 11/10/2005
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Celý dokument zde: Vyjádření JUDr. Rysové ve věci zmocnění Ing. Jemelíka - 11/10/2005
Vložení stanoviska SŠ k trestní věci KS v Pze sp.zn. 2T 25/84 do spisu (8/7/05)
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Celý dokument zde: Vložení stanoviska SŠ k trestní věci KS v Pze sp.zn. 2T 25/84 do spisu - 08/07/2005
Sdělení JUDr. Rysové ohledně veřejného zasedání pro pí Rupp (18/10/2005)
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Celý dokument zde: Sdělení JUDr. Rysové ohledně veřejného zasedání
KS - potvrzení plné moci Ing.Z.Jemelíka jako zmocněnce - pí Rupp (27/10/05)
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Celý dokument zde: Dopis pí Rupp na KS
Sdělení zmocněnce žadatelky o obnovu řízení - 28/11/2005
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Paní
JUDr. Oldřiška Rysová
Krajský soud v Praze
nám. Kinských 5
150 75 Praha 5

k č.j. 1 Nt 36/2004

Praha 28.11.2005

Věc: sdělení zmocněnce žadatelky o obnovu řízení - č.j. ZJ133/05/KSphaRo9Vážená paní předsedkyně,

pokud jste sledovala nedělní Otázky Václava Moravce, víte, že o weekendu byla v Praze má mandantka, pí.Rupp (slavila zde narozeniny). Z jejího vystoupení je zřejmé, že není v nejlepší kondici, takže sotva může bez pomoci hájit před soudem svůj návrh. Počítá stále s tím, že ji doprovodím a vyřídím vše za ni. Na advokáta nemá peníze a ani není čas, aby někdo ode mne přebíral výsledky pátrání, které jsme provedli ve věci okolností Roztočilovy emigrace, podezření na zasahování čsl. tajných služeb do jeho věci, atd. Bylo by to ostatně neefektivní, protože každý mezistupeň v informačním kanále způsobuje ztrátu informace. Dodávám, že pí. Rupp je milující sestra, která je přesvědčena, že její bratr nevraždil, ale v kauze se v podstatě neorientuje. A její vyjadřovací schopnosti v češtině jsou přece jen trochu sníženy. Nelze jí ale upřít právo, aby svůj návrh přednesla před soudem; není-li toho schopna sama, pak prostřednictvím zmocněnce.
Opakovaná stížnost na soudkyni JUDr.O.Rysovou-pro neetické jednání(30/10/05)
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Opakovaná stížnost na soudkyni JUDr.O.Rysovou-pro neetické jednání - k jejímu dopisu mé mandantce z 18/10/2005 ve věci sp.zn. 1 Nt 36/2004 strana 1 strana 2
Návrh na doplnění dokazování k sp.zn. 1 Nt 36/2004 - 31/10/2005
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Dokument si můžete přečíst zde: Návrh na doplnění dokazování
Aktualizované stanovisko k trestní věci KS v Praze sp.zn. 2T 25/84 ve věci ods. R.Roztočila *1947
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Aktualizované stanovisko k trestní věci Krajského soudu v Praze sp.zn. 2T 25/84 ve věci ods. Rostislava Roztočila *21.10.1947

Náplní činnosti občanského sdružení Šalamoun – spolek na podporu nezávislé justice - je péče o dodržování základních práv ve smyslu ustanovení Úmluvy a Listiny v trestním řízení a praktická pomoc občanům, o nichž se domníváme, že byli poškozeni postupem orgánů činných v trestním řízení. V současné době hledáme cestu k právu pro odsouzeného Rostislava Roztočila, který byl jako emigrant souzen v nepřítomnosti jako uprchlý. Vykonává vysoký trest odnětí svobody, uložený Nejvyšším soudem v r.1985. Měl se podílet na vraždě egyptského studenta, o němž později rakouský tisk tvrdil, že to byl egyptský špion.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.