Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

Zvolení JUDr. O. Rysové soudkyní k OS Pha-Východ - 1980
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

102

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání dům České socialistické republiky


Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.
KS - reakce JUDr. Miřacké na naši stížnost ve věci R.Roztočila - 07/11/2005
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Dokument si můžete přečíst zde: strana 1 strana 2
Rostislav Roztočil - zbavení JUDr. Hokeové mlčenlivosti - 26/05/05
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Dokument si můžete přečíst zde: zbavení JUDr. Hokeové mlčenlivosti
Žádost o obnovu řízení
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Žádost si můžete přečíst zde: strana 1 strana 2
KS - vložení listin do spisu sp.zn.2T 25/84 (1Nt 36/2004) - 13/10/05
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Dokument si můžete přečíst zde: KS - vložení listin do spisu
Stížnost na soudkyni JUDr.O.Rysovou pro průtahy a neetické jednání-k dopisu z 11.10.05 ve věci sp.zn.1Nt36/2004
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Paní
JUDr. Věra Miřacká
předsedkyně soudu
Krajský soud Praha
nám.Kinských 5
150 75 Praha 5

Na vědomí :
Pan
JUDr.Pavel Němec
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Praha 14.10.2005

Věc : Č.j.:ZJ120/05/KsPhaRo4
Stížnost na soudkyni JUDr.Oldřišku Rysovou pro průtahy a neetické jednání - k dopisu z 11.10.2005 ve věci sp.zn. 1Nt 36/2004


Jako aktivista občanského sdružení Šalamoun – Spolek na podporu nezávislé justice v ČR mám v péči věc německé občanky českého původu pí. Stanislavy Rupp, která požádala s mou pomocí o obnovu řízení pro svého bratra, ods. Rostislava Roztočila, t.č. ve výkonu trestu. Obrátila se na nás, protože je vdova-důchodkyně a další zastupování advokáty již bylo nad její finanční možnosti a stejně nevedlo k žádným výsledkům. Jsem vybaven plnou mocí odsouzeného k nahlížení do spisu a plnou mocí žadatelky, abych ji zastupoval jako obecný zmocněnec v řízení o obnovu. V rámci naší pomoci pí.Rupp a odsouzenému se zabývám pátráním po důkazech, vyhledáváním zahraničních svědků a udržuji styk s ÚDV. Protože je zde podezření na tr. činnost StB proti odsouzenému, Šalamoun podal u ÚDV trestní oznámení. Spolupracuji s obhájkyní, přičemž se mezi námi uplatňuje dělba práce.
Dotaz zmocněnce žadatelky o obnovu řízení - 9/10/05
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Krajský soud Praha
nám.Kinských 5
150 75 Praha 5

Praha 9.10.2005

Věc : Č.j.:ZJ116/05/KsPhaRo2 - Dotaz zmocněnce žadatelky o obnovu řízení

Jako zmocněnec německé občanky pí. Stanislavy Rupp, žadatelky o obnovu řízení, vedeného původně u KS Praha pod sp.zn. 2 T 25/84 a uzavřeného rozsudkem NS pod sp.zn. 1 To 15/85 proti ods. Rostislavovi Roztočilovi, nar. 21.10.1947, t.č. ve věznici Plzeň – Bory ve výkonu trestu žádám soud, aby mi k uspokojení dotazů mandantky obratem odpověděl na tyto otázky:
Návštěva p. Josefa Ilavského *1957 ve vazbě (21/7/05)
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Pan
plk.Ing. Jaroslav Zeman
Věznice Plzeň – Bory
Klatovská třída 652/202
301 00 Plzeň

Praha 21.7.2005

Věc : Č.j.:ZJ080/05/Bory1Zeman-5: Návštěva p. Josefa Ilavského *1957 ve vazbě

Vážený pane řediteli,

znova děkuji za příjemné přijetí dne 19.7.2005, které považuji za předznamenání pokračování dosavadních bezkonfliktních vztahů mezi věznicí a naší organizací.

Současně Vám sděluji, že jsem nemohl vykonat povolenou návštěvu ve vazbě u p. Josefa Ilavského *1957, který se do mého odjezdu nevrátil od lékaře. Prosím, abyste nám umožnil setkání s ním v náhradním termínu. Vyhovoval by nám úterek nebo středa 26. a 27.7.2005, vždy od 13 hod. Já ale znova kvůli tomu do Plzně nepojedu a návštěvu místo mne v případě Vašeho souhlasu vykoná:
Kauza Roztočil-poškozování základních práv žadatelky o obnovu procesu postupem předsedkyně senátu
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Zdeněk Jemelík,P.O.Box 53,pošta 58,158 80 Praha 5

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT
( aktualizovaná tisková zpráva)

Praha 3.12.2005

Věc: Kauza Roztočil-poškozování základních práv žadatelky o obnovu procesu postupem předsedkyně senátu

Řízení o obnovu procesu Rostislava Roztočila vyvolala jeho sestra, pí.Stanislava Rupp, která se obrátila s žádostí o pomoc na občanské sdružení Šalamoun a v této souvislosti mě ustanovila svým zmocněncem. S mou pomocí předložila dne 25.10.2004 Krajskému soudu v Praze návrh na obnovu řízení. Použití laického zmocněnce má více důvodů: pí. Rupp je německá občanka českého původu, žije trvale v zahraničí, nemůže stále podnikat daleké cesty, nezná český právní řád, nemá možnost zabývat se pátráním po nových skutečnostech ve věci svého bratra, pětiletým usilováním o obnovu bratrova procesu je finančně vyčerpána, na advokáta nemá peníze. Ostatně úkony, které jsem v této věci konal, popř. které konalo občanské sdružení Šalamoun, přesahují běžný charakter činnosti advokátní kanceláře. Předávání námi získaných poznatků jinak nezúčastněné advokátní kanceláři by bylo pracné a mohlo by při něm dojít ke ztrátě či zkreslení informací. Formální zastoupení mé mandantky advokátem, přiděleným pro nedostatek finančních prostředků soudem, by zřejmě nebylo funkční a poškodilo by její zájem.
ÚDV: Zpráva o výsledku prošetření podání - 10/09/2005
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Dopis si můžete přečíst zde: Zpráva o výsledku prošetření podání
Vyřízení stížnosti proti ÚDV policejním prezidiem
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
PS 21/ÚDV
170 34 PRAHA 7

Praha 11.11. 2004

Věc: Podnět k prošetření podezření ze spáchání tr.č. zneužití pravomoci veřejného činitele a křivého obvinění tajnými službami ČSFSR v letech 1981-85 - URGENCE

Poškozený : Rostislav Roztočil, nar. 21.10.1947 v Berouně, poslední místo pobytu v ČR Praha 2, Francouzská 40/677
Odsouzen : rozsudek KS Praha sp.zn. 2T 25/84 v součinnosti s unesením NS ČR z 1 To 15/85 ze 7.8.1985, t.č. ve věznici Bory Plzeň

Dne 12.10.2004 jsme Vám zaslali eletronickou poštou výše zmíněný podnět. Následně jsme Vám jej poslali také jako listovní zásilku. Až dosud jsme se nedočkali žádné reakce z Vaší strany, což nás překvapuje. Minimálně jste nám měli potvrdit přijetí podnětu.
Dopis Ministru Bublanovi 22/07/2005 - Kauza Rostislav Roztočil, *21.10.1947
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Pan
František Bublan
Ministerstvo vnitra ČR
Nad štolou 3, PS 21/KM
170 34 Praha 7 – Letná

Praha 22.7. 2005

Věc: Kauza Rostislav Roztočil, *21.10.1947

Vážený pane ministře,

po vyhodnocení současného stavu objasňování okolností emigrace, odsouzení a posléze zatčení ods. Rostislava Roztočila *21.10.1947 a srovnání našich poznatků s výsledky prověřování této věci vyšetřovatelem ÚDV mjr. Iljou Pravdou jsme se rozhodli znova Vás požádat o pomoc. Vracíme se tak k našemu dopisu z 15.6.2005.
Dopis SŠ na ÚDV: "Věc: Váš dopis č.j. ÚDV2 /2005 z 10.9.2005"
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Pan
Plk. Mgr. Irenej Kratochvíl
Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu PČR
PS 21/ÚDV
170 34 PRAHA 7

Na vědomí :
Pan
František Bublan
Ministerstvo vnitra
Nad štolou 3
P.O.Box 21/KM
170 34 Praha 7 – Letná

Praha 25.9. 2005

Věc: Váš dopis č.j. ÚDV2 /2005 z 10.9.2005

Vážený pane řediteli,

děkujeme za výše uvedený dopis. Potěšilo nás, že jste ve své náročné funkci neztratil smysl pro humor a přijímáme Vaše žertování s pochopením. Vysvětlení stagnace šetření nedostupností trestního spisu zní jako zpráva Rádia Jerevan. Podstatné části spisu od nás dostal pan mjr. Ilja Pravda hned na začátku spolupráce vypálené na nosiči CD. Spis je samozřejmě po domluvě dostupný v budově soudu, kam se Váš pověřený pracovník dostane z Přípotoční ulice MHD během 20 min. Spis není příliš obsáhlý, jeho pečlivé studium – s přihlédnutím, že podstatné části máte doma na CD – nespotřebuje více než půlden. My jsme spis studovali v budově soudu a stejně tak i obhájkyně, přidělená odsouzenému pro připravované řízení k žádosti o obnovu procesu. Je možné na místě si pořídit kopie digitálním fotoaparátem a doma se pak k nim později vrátit. Kdybychom k této věci přistoupili stejně jako Váš úřad, vůbec bychom nemohli začít, protože nám ani obhájkyni by nikdo spis mimo budovu nepůjčil. Chcete-li skutečně čekat, až skončí soudní procedury a spis Vám bude zapůjčen mimo budovu soudu, připravte se na čekání několikaměsíční až několikaleté. Doufali jsme, že výsledky vašeho bádání budeme moci použít v řízení k žádosti o obnovu procesu, ale s tímto tempem se jich zřejmě v době, kdy by mohly být použitelné, vůbec nedočkáme.
Dopis Policejního Prezidia: Podání ze dne 26/10/2005 - sdělení o vyřízení
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Dopis si můžete přečíst zde: sdělení o vyřízení
Sdělení ÚDV z 4.11.2005 o ukončení šetření
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Dopis si můžete přečíst zde: ÚDV - ukončení šetření

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.