Spolek Šalamoun

  Hlavní menu

  Národní knihovna


  LN o J.Bokovi


  Zákony v elektronické podobě

  Státní zastupitelství ČR

  Přehled soudců a soudů ČR

  Soudy ČR na Internetu

  Potřebujete advokáta?

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1410 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

ÚČAST ÚDV NA ZKOUMÁNÍ KAUZY ROZTOČIL (Tisková zpráva)
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Za účelem usnadnění prověření domněnky, že Rostislav Roztočil se stal obětí intrik čsl. tajných služeb podalo občanské sdružení Šalamoun na ÚDV trestní oznámení proti neznámému pachateli“. Členové Šalamouna se domnívali, že ÚDV bude mít proti nim výhodu volného přístupu do různých databází a možnost komunikace s našimi i zahraničními tajnými službami a policií.
Kauza Rostislav Roztočil v Paradoxech české justice
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 03.12.2005)
Audio záznam tohoto dílu Paradoxů české justice si můžete stáhnout k poslechu zde: Paradoxy - Rostislav Roztočil
Dokumenty ke kauze Zdeňka Váchy
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 02.12.2005)
Dokumenty k tomuto případu si můžete prohlédnout po zobrazení celého článku.
SFINGA ROZTOČIL
(MS, Aktuální kauzy spolku, 30.11.2005)
SFINGA ROZTOČIL
Martin Stín, Praha
Psáno jako 85. sloupek pro Politikon Media 1.12.2005
martin.stin@seznam.cz

Věnováno Michaele K.

Veřejné řízení k žádosti ods. Rostislava Roztočila a jeho sestry Stanislavy Rupp o obnovu trestního procesu z let 1982-1985 dospěje 1.12.2005 v 9,30 ke kritickému bodu. Krajský soud v Praze, senát JUDr. Oldřišky Rysové rozhodne, zda povolí obnovení řízení. Rozhodne-li záporně, cestu k obnově ale úplně neuzavře, neboť obhájkyně je připravena podat stížnost proti zamítavému rozhodnutí, a případně přijdou na řadu mimořádné opravné prostředky.
KE KAUZE ROSTISLAVA ROZTOČILA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 27.11.2005)
TISKOVÁ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠALAMOUN KE KAUZE ROSTISLAVA ROZTOČILA
(V předvečer zahájení řízení o obnovu procesu)

Koncem srpna 2004 se na nás obrátila pí. Stanislava Rupp, německá občanka českého původu, s žádostí o pomoc pro jejího bratra Rostislava Roztočila, tehdy ve výkonu trestu ve Věznici Valdice. Ten byl v r.1985 odsouzen v nepřítomnosti jako uprchlík čsl. Nejvyšším soudem za deset let starou vraždu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 24 let. Rostislav Roztočil emigroval r. 1980 do Rakouska, kde získal velmi rychle asyl. Tam bylo na žádost čsl. úřadů proti němu vedeno vazební vydávací řízení. Rakouský soud odmítl čsl. žádost o jeho vydání kvůli neprůkaznosti dokazování. V té době proběhla v Rakousku mediální kampaň, která Roztočila představila jako oběť intrik čsl. tajných služeb. Odsouzený se později přestěhoval do Německa. V r.1991 na něj vydal Krajský soud v Praze zatykač a bylo zahájeno další vydávací řízení. Také německý soud odmítl vydání, a to z důvodu nezajištění základních práv odsouzeného v případě zatčení českými orgány (nezajištěné právo na obnovu procesu po návratu) V r. 2000 byl při jedné ze svých krátkodobých návštěv ČR zatčen a dodán do výkonu trestu.
PROFIL VRAHA
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 25.11.2005)
PROFIL VRAHA
Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Vyšlo na Britských listech 24.11.2005

Smršť zájmu o dvojici uprchlíků z borské věznice se utišila. Není divu. Roman Čabrada patrně zmizel z dohledu naší policie. Pokud skutečně nezůstal ve Vídni, ani se nevrátil do vlasti, kde má zázemí, možná se ztratil v některé kolonii bezdomovců někde na jihu Evropy, kde se dá zima přežít i pod širým nebem. A „hodný vrah“ Rostislav Roztočil vyměnil celu na Borech za patrně komfortnější příbytek v německé vydávací vazbě. Do 1.prosince, kdy má soud rozhodnout o návrhu na obnovu procesu z r. 1985, se v jeho věci nebude dít nic vzrušujícího. V těchto dnech zřejmě začne vyjasňování stanovisek mezi našimi a německými orgány, ale nebude probíhat před očima veřejnosti, čili nic pro novináře. Do konce roku se ještě můžeme dovědět, zda ho Německo vydá do ČR. Prostě momentální nuda.
KAUZA ROSTISLAV ROZTOČIL
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 23.11.2005)
ZPRÁVA SPOLKU ŠALAMOUN VEŘEJNOSTI

1) Rozhlasový pořad o věci Rostislava Roztočila

V pátek 25.11.2005 v 21,10 bude Český rozhlas 6 vysílat na frekvencích 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz v pořadu „Česká justice“ další pokračování seriálu

PARADOXY ĆESKÉ JUSTICE
(na pozadí případů, jimiž se zabývá občanské sdružení Šalamoun)

zasvěcené kauze Rostislava Roztočila. Jedná se o laický komentář a informaci

Zahraniční zájemce upozorňujeme, že ČRO lze poslouchat na internetu : http://www.rozhlas.cz/portal/portal/.

2) Veřejné soudní líčení k návrhu na obnovu procesu Rostislava Roztočila

Krajský soud v Praze potvrdil, že veřejné líčení ve věci návrhu na obnovu procesu Rostislava Roztočila proběhne v jeho nepřítomnosti v původně plánované lhůtě:

čtvrtek 1.12.2005, 9,30 hod.
budova A, jednací síň č.6, II. patro
ROSTISLAV ROZTOČIL – SOUHRNNÁ INFORMACE
(ZJ, Aktuální kauzy spolku, 19.11.2005)
Souhrnné informace o případu uprchlého vězně Rostislava Roztočila, porůznu uveřejňované na internetu a v novinách
Autor: Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun

Věnováno Michaele K.
OPRAVNÁ ZPRÁVA
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 14.11.2005)
Zdeněk Jemelík, člen občanského sdružení Šalamoun
zdenek.jemelik@spoleksalamoun.com

Od útěku Rostislava Roztočila z vězení žiji pod neskutečným tlakem novinářů, rodiny a přátel uprchlíka. Nemám proto čas příliš ověřovat informace, přicházející z obvykle věrohodných zdrojů.

Z takového zdroje, který se průběžně zabývá záležitostmi vězeňství, jsem převzal informaci, že útěk z vězení není trestným činem a dále jsem ji neověřoval. Ve skutečnosti podle §171 tr.z. je útěk z vězení součástí skutkové podstaty tr.č. maření úředního rozhodnutí a jeho pachatel může být potrestán až pěti lety vězení.

Omlouvám se oklamaným příjemcům mých sdělení. Děkuji p. Janu Rovenskému, který mě jako jediný na omyl upozornil.

Tato informace má význam i pro hodnocení vyhlídek odsouzeného na jeho další osud. Německý soud se při hodnocení české žádosti o vydání uprchlíka k tr.stíhání podle §171 nemusí cítit vázán svým rozsudkem z r. 1993, jímž zamítl tehdejší čsl. žádost o vydání. Může tedy dojít k vydání bez ohledu na rozhodnutí o žádosti o obnovu procesu. Není ovšem dotčen nárok uprchlého na spravedlivý proces a neoslabují se důvody pro obnovu.
Dokumenty ke kauze Jana Beneše
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2005)
Pokud máte zájem prohlédnout si dokumenty k této kauze, zobrazte si celý článek, kde najdete odkazy přímo na tyto jednotlivé dokumenty.
Rostislav Roztočil: Žádost o obnovu řízení
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2005)
Zdeněk Jemelík,P.O.Box 53,pošta 58,158 80 Praha 5
Krajský soud Praha               k č.j. 1 Nt 36/2004
nám.Kinských 5
150 75 Praha 5

Věc :       Č.j.:ZJ130/05/KsPhaRo7      Praha 12.11.2005
veřejné jednání 1.12.2005

Jako zmocněnec německé občanky pí. Stanislavy Rupp, žadatelky o obnovu řízení, vedeného původně u KS Praha pod sp.zn. 2 T 25/84 a uzavřeného rozsudkem NS pod sp.zn. 1 To 15/85 proti ods. Rostislavovi Roztočilovi, nar. 21.10.1947, t.č. zadrženého na útěku policií Spolkové republiky Německo, postupuji soudu faximile souhlasu ods. Rostislava Roztočila, aby řízení dne 1.12. 2005 proběhlo v jeho nepřítomnosti. Originál dodám včas. Podpis není notářsky ověřen, protože p.Roztočil nemá doklady, ale mohu nabídnout dostatek srovnávacího materiálu pro případné grafologické ověření pravosti. Odsouzený mi pravost potvrdil telefonicky. Postoupení textu jsem konzultoval s obhájkyní, jednám ve shodě s ní.

Má plná moc je založena ve spisu.

S úctou
Zdeněk Jemelík
TISKOVÁ ZPRÁVA č.2 ZMOCNĚNCE SESTRY ODS. ROSTISLAVA ROZTOČILA
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2005)
Sděluji P.T. novinářům, že není v mých fyzických možnostech zvládat nápor jednotlivých dotazů. Taktéž pí.Rupp je vyčerpaná. Má nemocné srdce, je třeba ji šetřit. Není důvod poskytovat některé redakci informace exkluzivně. Předmětem je osud člověka, zahnaného do kouta, a veřejnoprávní proces. Právo na informace mají všichni, bez ohledu na to, který titul čtou, které radio nebo televizi sledují. Nepovažuji za vhodné dělat z kauzy Roztočil přehnanou mediální aféru, protože ve věci budou muset ústavní orgány ČR učinit závažná rozhodnutí a neměly by být vystaveny nadměrnému tlaku
Rostislav Roztočil: Žádost o pokračování v jednání o obnově
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2005)
Žádost o pokračování v jednání o obnově u Krajského soudu v Praze 5, dne 01/12/2005 bez přítomnosti p. Rostislava Roztočila.

Celý dopis Rostislava Roztočila zde: Žádost
Žádost o milost pro Rostislava Roztočila - od pí Stanislavy Rupp
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2005)
celý dokument zde: Žádost o milost
Věc : Č.j.:ZJ129/05/KsPhaRo6 - veřejné jednání 1.12.2005
(Spolek Šalamoun, Aktuální kauzy spolku, 12.11.2005)
Jako zmocněnec německé občanky pí. Stanislavy Rupp, žadatelky o obnovu řízení, vedeného původně u KS Praha pod sp.zn. 2 T 25/84 a uzavřeného rozsudkem NS pod sp.zn. 1 To 15/85 proti ods. Rostislavovi Roztočilovi, nar. 21.10.1947, t.č. na útěku, s odvoláním na přímý pokyn mandantky (viz kopie na rubu tohoto listu) sděluji soudu, že útěk odsouzeného z vězení nepovažujeme za právní překážku konání nařízeného veřejného jednání dne 1.12.2005, neboť dle sdělení obhájkyně bylo doručení obsílky vykázáno a dle zprostředkované zprávy odsouzený souhlasí, aby toto první jednání proběhlo v jeho nepřítomnosti. Jeho písemné prohlášení o souhlasu s jednáním v nepřítomnosti bude soudu dodáno včas.
Není vyloučeno, že odsouzený se do té doby vrátí do vězení. Pokud by tomu tak nebylo, z navrženého dokazování by nebylo možno uskutečnit pouze konfrontaci s ods. Bašistou.
Má plná moc je založena ve spisu.
S úctou

Zdeněk Jemelík
celý dokument zde: strana 1

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|270-285|285-300|300-315|315-330|330-345|345-360|360-375|375-390|390-405|405-420|420-435|435-450|450-465|465-480|480-495|495-510|510-525|525-540|540-555|555-570|570-585|585-600|600-615|615-630|630-645|645-660|660-675|675-690|690-705|705-720|720-735|735-750|750-765|765-780|780-795|795-810|810-825|825-840|840-855|855-870|870-885|885-900|900-915|915-930|930-945|945-960|960-975|975-990|990-1005|1005-1020|1020-1035|1035-1050|1050-1065|1065-1080|1080-1095|1095-1110|1110-1125|1125-1140|1140-1155|1155-1170|1170-1185|1185-1200|1200-1215|1215-1230|1230-1245|1245-1260|1260-1275|1275-1290|1290-1305|1305-1320|1320-1335|1335-1350|1350-1365|1365-1380|1380-1395|1395-1410|

  Kontakt
Korespondenční adresa:
P.O.Box 383, 111 21 Praha 1

Pobočka Šumperk:
P.O.BOX 103, Šumperk 1

SpolekSalamoun(a)SpolekSalamoun.com

Statutární orgán:
předseda spolku - John Bok

Korunový účet:
č.ú.: 170718584/0300

IČO:63837714

Registrace
Ministerstvem vnitra ČR:
II./S-OS/1-25819/94-R

Administrátor:
Johanne - Angel D'Shadow,
Václav Peričevič

  Soud s Johnem Bokem

  VYŠLA NÁM KNIHA
Lecba Bokem

Vyšla nám kniha......

  Měsíčník TRESTNÍ PRÁVO

mesicnik Trestni pravo

Spolek Šalamoun se stal pravidelným přispěvatelem měsíčníku Trestní právo. Má v něm pravidelnou rubriku Pohled odjinud, do které píše různé úvahy o justici z vlastního pohledu.

mesicnik Trestni pravo

Náhled článku Spolku Šalamoun v měsíčníku Trestní právo.